לרפא את יצירי כפיך.
לרפא את יצירי כפיך.

הדרכת הורים בדרכי שלום להקניית כישורי חיים.

מוטיבציה לטיפול השיחה המכברת והמאתגרת (פברואר 2021)

בעיקר לילדים אבל לא רק. את המוטיבציה לטיפול יוצרת הסביבה בהנחיית המטפל ולא המטפל.
תאריך פרסום: 17/2/2021

בניית מוטיבציה לטיפול

באמצעות השיחה המכבדת

יששכר עשת

כדי שתיבנה מוטיבציה ואפשר יהיה להתחיל בטיפול. חשוב לבצע את המהלכים הבאים:

א. הפעלת שיחה מכבדת.

ב. יצירת ברית טיפולית. הכוללת הסברים פסיכו-חינוכיים.

ג. הפעלת שיחה מאתגרת.

הנחת יסוד בסיסית: אין טיפול ללא סבל. אדם סובל מחפש מהלכים להקל על סיבלו. את הסבל רק האדם יודע ורק הוא יוכל לספר לנו עליו. אבחנה קלינית שונה מסבל!

לכן ההתנהגות היא לא הבעיה. ההתנהגות של המטופלים, היא הפתרון הלא מוצלח לקושי או לסבל של המטופל. לפעמים ההתנהגות פותרת את הקושי ומקלה על הסבל לזמן קצר. רוב ההתנהגויות הלא יעילות הן או הימנעות, או כניעה, או פעולה ללא תוכנית יעילה שאמורה להתחשב בעובדות מציאות. 

השיחה המכבדת מטרתה ליצור ערוץ תקשורת משמעותי בין מטפל או הורה או מורה והמטופל. כך ניתן יהיה לקבל מהמטופל את המידע ההכרחי כדי לדעת מה הסבל וקשייו וכך יגדל הסיכוי שהוא ירצה עזרה טיפולית כדי להקל על סיבלו ולפתור את קשייו.

הברית הטיפולית כוללת, א. הסכמה בין המטפל למטופל על מטרות הטיפול. ב. האמצעים להשיג את מטרות הטיפול. ב. יצירת אווירה המאפשרת לזהות קשיים במהלך הטיפול ותיקון מהלכי הטיפול.

שיחה המאתגרת נעשית אחרי שכבר המטופל מסביר את קשייו וסיבלו ורוצה לקבל עזרה. מטרתה לעודד את המטופל להתמיד באימונים ובתרגילים גם אם קשה ולפעמים לא הולך.

 

כאשר נכנס גורם של סכנת חיים או סכנה לנזק גופני או נפשי בלתי הפיך, יש צורך כמו שפועלים ב-דיביטי, להגיע להבנה (ולא בהכרח להסכמה) עם המטופל, על מהלכים של כפיה כדי לשמור על החיים ועל הגוף והנפש.

מטפל מציין בפני המטופל: "אני עושה פעולות כדי לשמור על חייך, גופך ונשמתך. כי אין לי ברירה. אני נתון למגבלות המציאות שהם במקרה שלך הידע הרפואי והחוק. הם מכריחים אותי להכריח אותך. גם אני לא רוצה להכריח אותך, אבל הידע הרפואי והחוק מחייבים אותי. אלו הם לא גבולות, אלא מגבלות המציאות שדם אני מציית להם כדי לא להיפגע ולא לפגוע.

השיחה המכבדת והמאתגרת:

1. אני מניחים שהתנהגות היא לא הנושא הראשוני לטיפול. ההתנהגות היא הפתרון הלא מוצלח של המטופל לפתור את הקושי או הסבל שלו. ההתנהגות פותרת את הבעיה לטווח קצר אבל יש לה תופעות לוואי של פגיעה באחרים או בעצמו.

2. השיחה המכבדת מטרתה ליצור ערוץ תקשורת משמעותי בין ההורה או המורה והילד . כך ניתן יהיה לקבל מהילד את המידע ההכרחי כדי לדעת מה הסבל וקשייו וכך יגדל הסיכוי שהוא ירצה עזרה טיפולית כדי להקל על סיבלו ולפור את קשייו. אם נבין את הסבל נוכל להציע התנהגויות יעילות לפתרון הסבל.

3. בהתחלת שיחות מכבדות:  ילדים עונים לשאלה לגבי הקושי שלהם, לא יודע! אנו נכבד את הלא יודע ומבקשים שבפעם הבאה, בזמן האירוע הלא נעים, לשים לב למחשבות שלו ולהרגשות שלו. לפעמים ילדים עונים על הקושי ואנו פשוט לא מאמינים. מה שהוא אומר זה הקושי. וכדאי לבקש פירוט כדי להבין טוב יותר את הקושי. למשל "משמעם לי", "אתם מקפחים אותי", "הוא נגדי", "לא אוהבים אותי".

2. השיחה המאתגרת נעשית אחרי שכבר הילד מסביר את קשייו ורוצה לקבל עזרה. מטרתה לעודד את הילד להתמיד באימונים ובתרגילים גם אם קשה ולפעמים לא הולך.

השיחה המכבדת
הקשבה, אמון, הזדהות, תקווה, הקלה.

הקשבה לילד כדי לזהות את הסבל והקושי הקיומי שלו. ... חשוב לי לדעת מה קשה לך, מה מפריע לך, מה לא טוב לך...

להאמין לילד ...קשה לי... נמאס לי... לא מבינים אותי... כולם נגדי... אני  מפחד... משעמם לי... אין סיכוי שאצליח... אני בודד..."

הזדהות עם הסבל אני רואה שקשה לך... זה באמת לא קל... לא נעים שנמאס... מפחיד שכולם נגדי... זה מייאש לחשוב שאין סיכוי... הבדידות כואבת...

תקווה ...אנחנו נמצא דרך לעזור לך, יש דרכים להתמודד, מומחים יודעים... תמיד יש תקווה... שום דבר לא אבוד... מנסים עד שמצליחים...

הקלה, חמלה  ...בינתיים בא נראה איך אפשר להקל עליך קצת... אני אעזור לך.. נוריד עומס... נהנה קצת... נתפנק קצת... ננוח יותר...

והדרך סלולה לפתור ביחד את הקושי והסבל הקיומי באמצעות הקניית כישורי חיים

תנאי השיחה המכבדת

1. שיחה עם ילדנו תתקיים לא בזמן סערת רגשות, אלא אחרי שנרגעים. בתקשורת ישירה עם אחד ההורים בדרך כלל. מוגבלת בזמן. לא חובה לסיים  את  השיחה, יכול להיות להמשך

2. שיחה מתנהלת באווירת רצון להקשיב, ללא עונש. לא מבקשים לדקלם. מבקשים ביטויים על מחשבות, והרגשות לגבי מה שנעשה על ידו ועל אחרים.

3. מחזקים מחשבות ורגשות. מחזקים צורת דיבור. מחזקים רצון להתפשר. מבקשים לשמוע עוד. לא עונים, לא מנחמים, לא מציעים. אומרים שנחשוב על הדברים ונמשיך את השיחה מחר.

4. בהמשך ההורים יושבים ביניהם מנסים להבין את קשיי הילד ואת היכולות שלו. רוב התגובות יהיו לגבי זיהוי קשיים ויכולות בפשרה בין גישות ההורים.

5. תגובות אפשריות בהמשך: בקשות במקום טענות. הערכה במקום זלזול. תקווה במקום ייאוש. פשרות במקום צדק. אפשרות בחירה במקום איום. הביטוי "בינתיים".

6. הבטחות מקיימים.

7. אם עלתה פגיעה מצד כלשהו מפעילים מנגנוני סליחה, תיקון ופיוס.

8. נחמות אמת. א. הכרה ואמפתיה לכאב. ב. מוכנות שלנו להישאר עם כאבו של ילדנו ולא לברוח ממנו על ידי: "זה לא נורא, ואל תעשה מזה ענין." ג. הקלות. ד. ראיית הכאב כרגע של צמיחה. ה. הכנת תוכנית התמודדות.

9.  פתרונות אפשר לשחק בסימולציה או לדמיין.

10. ויכוח אינו שיחה. ויכוח הוא תוקפנות. אנו נחפש משא ומתן כדי להגיע לפשרות.

הברית הטיפולית

   הברית הטיפולית לפי בורודין 1979 מורכבת משלושה מרכיבים: 1. הסכמה על מטרות הטיפול. 2. הסכמה על המשימות הטיפוליות שיובילו להשגת מטרות הטיפול. 3. קשר בין המטופל למטופל שיש בו אמון הדדי, הרגשת ביטחון ההדדית, וחמלה הדדית.

   מטרות הן המטרות למשימות הטיפוליות. מידת השגתן היא מדד להצלחת הטיפול. אמורה להיות הסכמה בין המטפל, הרופא למטופל לגבי תהליך השינוי שיוביל להגשמת המטרות. במהלך תהליך הגדרת המטרות, המטופל קולט אט אט את המחויבות של המטפל לסייע למטופל להגשים את מטרותיו. המטפל קולט אט אט את המחויבות של למטופל להגשים את המטרות הטיפוליות. כך הופך המטופל לשותף שווה בתהליך הטפול ומתחזקת המוטיבציה שלו לטיפול.

   משימות הם ההתנהגויות והמחשבות, אותן מפעילים המטפל והמטופל במהלך הטיפול. ההתנהגויות והמחשבות של המטפל הן ההתערבויות הטיפוליות. ההתנהגויות והמחשבות של המטופל הם הפעולות שהמטופל עושה שחלקן בהמלצת המטפל, כדי להשיג את מטרות הטיפול. אם יש הלימה ברורה בין מטרות הטיפול לבין ההתערבויות הטיפוליות, והפעולות שהמטופל עושה, תהיה למטופל מוטיבציה גבוהה יותר להתמודד עם הקשיים הכרוכים בתהליך השינוי לקראת השגת המטרות הטיפוליות. המטפל והמטופל נוטלים על עצמם אחריות למשימות.

   קשר משמעותו האם יש התאמה בין המטפל למטופל. קשר מתפתח כתוצאה מהפעילות המשותפת בין המטפל למטופל להשגת מטרות משותפות. הקשר בא לידי ביטוי באמצעות רגשות הדדיים של חיבה, חמלה, ויכולת קבלה הדדית זה את זה, הבנה ואמון הדדיים.  במילים אחרות העמדות והגישות החיוביות של המטפל והמטופל כלפי הברית הטיפולית יש להם השפעה חיובית על הטיפול.

אנושיות משותפת

קריסטין נף: אנושיות משותפת: או בשפת העם 'כולנו באותה הסירה'. כשאנחנו מתחברים לתחושת האנושית המשותפת, אנחנו ממסגרים את מכלול החוויות שלנו כחוויות נורמליות ואנושיות. פעמים רבות כשאנחנו נכשלים, אנחנו נוטים להאמין שחוסר הכישרון, הכריזמה או התזמון שייך לנו בלעדית. קשיים הם חלק אינטגרלי מהחיים. אתגרים יכולים להיות מנוע של צמיחה [קראו עוד על כישלונות]. אין דבר לא נורמלי בכך שהתכניות שלכם אינן יוצאות אל הפועל בדיוק כפי שתכננתם אותן. למעשה, האפשרות שכל הדברים מסתדרים בצורה מושלמת, כפי שאנחנו רואים לפעמים בסרטים, היא זו הרחוקה מהמציאות. כשאנחנו מבינים שלכולם יש ימים רעים, ומרפי אינו מתדפק על דלתינו בלבד, אנחנו יכולים לגלות חמלה גדולה יותר כלפי הכישלונות שלנו. בצורה זו, גם תרגישו קרובים יותר לאנשים סביבכם שחווים או שחוו קשיים בעבר.

תיקוני קרעים בברית הטיפולית

1. תיקוני מטרות: כאשר עולות מטרות טיפוליות נוספות. המטפל אמור לעצור את מהלך הטיפול ולהגיע להבנה עם המטופל מה עושים עם המטרה הראשונית ועם המטרות החדשות. המטפל ידגיש את החסרונות והיתרונות של עבודה על מספר מטרות בו זמנית וביחד מחליטים מה עושים. בהמשך בוחנים את ההחלטה החדשה כעבור מספר מפגשים.

2. משימות: המטופל מתקשה לעמוד במשימות שמטרתם לפעול לטובת מטרת הטיפול. גם כאן הטיפול נעצר והמטפל מברר עם המטופל את הקשיים שהם בדרך כלל עומס, איום עוצמתי מדי, ואובדן אמונה בדרך הטיפולית. שוב דנים מה ניתן לעשות כדי להקל ולחזק וממשיכים בטיפול תוך התחשבות בקשיים.

3. קשר: כאשר אצל המטפל או המטופל יש ירדה בחמלה, באמון, בקבלה. יש כעסים, ביקורתיות, וזילזול. עוצרים את הטיפול ומבררים ביחד וכל אחד לעצמו מה קרה. בדרך כלל מדובר בביקורת שלא התקבלה ולא נבחנה באופן משמעותי. קשר משמעו בעיקר היכולת של המטפל לקבל בקורת ולעשות התאמות בטיפול.

השיחה המאתגרת אחרי שבעקבות השיחה המכבדת יודעים את הקושי של הילד

ואת רצונו להתמודד עם הקושי

הבנה קשה לך... לא טוב לך... יש לך מחשבות... רגשות...

תקווה  חשבתי על דרך לעזור לך, יש דרכים להתמודד, מומחים יודעים... תמיד יש תקווה... שום דבר לא אבוד... מנסים עד שמצליחים...

קשה זה שווה מה שלא הורג אותי מחשל אותי... נעשים חזקים... מתחשלים... איזה הגיבור הכובש את יצרו והופך את שונאו לאוהבו.

עבודה אנחנו נתאמן לאורך זמן לפי מה שהמומחים הדריכו אותנו. לאט לאט תתגבר על הקושי.

התמדה נצטרך להתמיד. אם יהיה לך קשה לפי הצורך ננוח קצת ואחר כך נמשיך. לא נפסיק את האימון, אפשר קצת להקל. את זה נעשה עד שתרגיש יותר טוב.

נחישות אם יהיו קשיים או שלא נצליח לא נתייאש. נמשיך לחפש דרך אחרת ושוב נאמן. כי מכישלונות לומדים ומצליחים.

תוכנית פעולה תמיד תהיה לנו תוכנית פעולה שנלך לפיה. כך נוכל לדעת שאנחנו עושים את הדבר הנכון

https://www.youtube.com...=oxHnRfhDmrk

וינסנט. שיר של דון מקלין על מאבקו של וינסנט ואן גוך באמצעות הציור

אדם עם קשיים רגשיים קשים, נאבק אל פירורי קשר למציאות. המאבק בא לידי ביטוי בצורות שונות. מהתנהגות פוגענית, הסתגרות ועד ליצירה. והיה ונוכל להקשיב מעבר להתנהגות, ולקלוט את הסבל ואת הרצון העמוק להשתלב במציאות, נצליח להתחבר לכוחות אלו ולעזור לו. זהו מסר לכל קרוב ולכל מטפל.

Vincent תרגום יששכר עשת

Starry, starry night לילות זרועי כוכבים
Paint your palette blue and grey צובעים את חייך בכחול ואפור.
Look out on a summer's day  אבל היזהר לא להביט ביום קיץ,
With eyes that know the darkness in my soul עם עיניים שיודעות את חשיכת נישמתי.
Shadows on the hills צללים על הגבעות,
Sketch the trees and the daffodils שרטוטי עצים ונרקיסים,
Catch the breeze and the winter chills קולטים את משבי הרוח וצינת החורף,
In colors on the snowy linen land בצבעים על מרחבי פשתן השלג.

Now I understand עכשיו אני יודע
What you tried to say to me מה ניסית לומר לי.
And how you suffered for your sanity ואיך נאבקת על פירורי שפיותך,
And how you tried to set them free אותם ניסית לשחרר.
They would not listen, they did not know how ובסביבה איש לא הקשיב, איש לא ידע איך לעזור.
Perhaps they'll listen now אולי עכשיו הם יקשיבו?

Starry, starry night לילות זרועי כוכבים,
Flaming flowers that brightly blaze פרחים בוערים באש של גהנום.
Swirling clouds in violet haze מערבולות צבעים בערפל סגול מושפל,
Reflect in Vincent's eyes of china blue בחרסינת תכלת עצובה נשקפים מעיני וינסנט.
Colors changing hue צבעים משנים גוון,
Morning fields of amber grain שדות הבוקר מלאים בענבר החיטה,
Weathered faces lined in painהבעות פנים שרוטות בקווים של כאב,
Are soothed beneath the artist's loving hand זוכות למעט נחמה רק תחת יד אהובה של אמן.

Now I understand עכשיו אני יודע
What you tried to say to me מה ניסית לומר לי.
And how you suffered for your sanity איך נאבקת על פירורי שפיותך,
And how you tried to set them free אותם ניסית לשחרר.
They would not listen, they did not know how ובסביבה איש לא הקשיב, איש לא ידע איך לעזור.
Perhaps they'll listen now אולי עכשיו הם יקשיבו?

For they could not love you הם לא יכלו לאהוב אותך,
But still your love was true אבל עדיין אהבתך היתה אמיתית.
And when no hope was left in sight וכאשר כבא לא נותרה על תקווה בסביבה,
On that starry, starry night בלילות זרועי הכוכבים,
You took your life, as lovers often do וויתרת על חייך כמו שאוהבים לא פעם עושים.
But I could have told you, Vincent אבל אני יכולתי לומר לך וינסנט:
This world was never meant for one "העולם הזה, לא למען אנשים יפים כמוך נועד."
As beautiful as you

Starry, starry night לילות זרועי כוכבים
Portraits hung in empty halls  דיוקנאות תלויות בחללי מוזיאונים ריקים,
Frameless heads on nameless walls ראשיהם ללא מסגרת תלויים על קירות ללא שם,
With eyes that watch the world and can't forget ועיניהם צופות בעולם שלא יוכלו לשכוח.
Like the strangers that you've met כמו זר שבמקרה פגשת,
The ragged men in the ragged clothes איש שחייו מרופטים ובגדים מהוהים.
The silver thorn, a bloody rose קוץ כסוף, שושן הדמי,
Lie crushed and broken on the virgin snow שוכבים מרוסקים ושבורים בשלג הבתולי.

Now I think I know עכשיו נראה לי שאני יודע,
What you tried to say to me מה רצית לומר לי.
And how you suffered for your sanity ואיך נאבקת על פירורי שפיות,
And how you tried to set them free אותם ניסית לשחרר.
They would not listen, they're not listening still אבל הם לא הקשיבו, וגם עכשיו אינם קולטים.
Perhaps they never will אולי אף פעם לא יפנימו?

תגובות

הוספת תגובה

צרו קשר

שלח תגובה, שאלה, הצעה למאמר שענין אותך לכתובת isas.eshet@gmail.com


×Avatar
זכור אותי
שכחת את הסיסמא? הקלידו אימייל ולחצו כאן
הסיסמא תשלח לתיבת הדוא"ל שלך.