לוגו פסיכולוגיה עברית

×Avatar
אני מסכימ.ה להצטרף לרשימת התפוצה לקבלת עדכונים ומידע שיווקי
זכור אותי
 

אמנת השימוש באתר פסיכולוגיה עברית

הנחיות מקוצרות למבקרים באתר

אנו מזמינים את הציבור להנות ולתרום לאתר 'פסיכולוגיה עברית' תוך שמירה על כבוד הדדי ואווירה חיובית. על המבקרים באתר:

 • לשמור על שיח מכבד, גם במצבים של אי הסכמה
 • לשמור על פרטיות המשתמשים
 • לא לפרסם תכנים שאינם ראויים או פוגעניים
 • לא לנהל עימותים אישיים באופן פומבי

תכנים שלא יכבדו כללים אלו יוסרו ובמידת הצורך המשתמשים שפרסמו אותם ייחסמו.


 

מעודכן ל- 20 באוקטובר 2008

מבוא

ברוכים הבאים לאתר "פסיכולוגיה עברית" (להלן: "פסיכולוגיה עברית" או "האתר"). אתר פסיכולוגיה עברית מיועד לקהילה המקצועית של העוסקים בתחומי בריאות הנפש. בנוסף, יתכן וגם אנשי מקצוע מסקטורים נוספים כמו גם הציבור הרחב ימצאו באתר שימוש. האתר מספק מידע, אפשרויות לתקשורת, יישומים ושירותים שונים לשימושם של המשתמשים באתר.

האתר מנוהל ומופעל על-ידי מערכת פסיכולוגיה עברית מפרדס חנה-כרכור (להלן: "מערכת האתר"). השימוש בפסיכולוגיה עברית בתכנים הכלולים בה ובשירותים השונים שבה הותר לך רק בשל הסכמתך לתנאי השימוש שבאמנה זו. לפיכך, הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה. באם אינך מסכים לתנאי השימוש אל תעשה כל שימוש באתר.

שימוש מושכל ונבון על פי התנאים שבאמנה זו יאפשר לך, כמו למשתמשים האחרים בשירותי האתר, להפיק תועלת מירבית מהתכנים והשירותים שמאפשר האתר ומבלי לפגוע בזכותם של אחרים כמותך לעשות בהם שימוש.

 

תנאים

באתר תמצא תכנים שהשימוש בהם כפוף, בנוסף לתנאי שימוש כלליים אלה, גם להסכם מקוון המתייחס אליהם באופן מיוחד (כגון כללי השתתפות בפורומים) ומבלי לגרוע מתנאי שימוש אלו. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה יגברו הוראות אמנה זו והן אשר תקבענה.

תנאים אלה חלים על השימוש בפסיכולוגיה עברית ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר. כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

במסגרת אמנה זו "גולש/ת" - כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו. "מערכת האתר" - לרבות מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה וכל מי מטעמה. תנאי השימוש באתר פסיכולוגיה עברית מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

מערכת האתר רשאית לשנות תנאי-שימוש אלה מעת לעת, ללא צורך בהודעה מראש. ובלבד שתנאי השימוש יפורסמו באתר.

בתנאים אלה, המונח "תוכן", או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות מאמרים, מידע, כתבות, דיווחים, נתונים, המלצות, תגובות, קבצים, קישורים בטקסט ו/או בתמונות ו/או בקול ו/או בכל דרך אחרת.

 

השימוש בפסיכולוגיה עברית

הנך רשאי להשתמש בתכנים בפסיכולוגיה עברית בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש בתכנים בפסיכולוגיה עברית באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב של מערכת האתר לכך ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן):

 • הנך רשאי להשתמש בפסיכולוגיה עברית למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך פסיכולוגיה עברית, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.
 • אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך פסיכולוגיה עברית. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מפסיכולוגיה עברית.
 • אין לקשר לפסיכולוגיה עברית מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.
 • הוראות אלה אינן גורעות מכל הוראה אחרת בתנאי השימוש הכלליים ובהסכמים מקוונים הנלווים לשירותים באתר.
 • מערכת האתר לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מפסיכולוגיה עברית ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את מערכת האתר בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

השימוש בפסיכולוגיה עברית אינו כולל תמיכה טכנית כלשהי. מערכת האתר תשתדל לענות לפניותיך בעניינים טכניים, שישוגרו באמצעות דואר אלקטרוני בלבד, אולם היא אינה מתחייבת לעשות כן.

 

תכנים שמשתמשים מוסרים לפרסום בפסיכולוגיה עברית

בפסיכולוגיה עברית מתפרסמים תכנים שמקורם במשתמשי האתר. תכנים כאלה מתפרסמים באזורים המיועדים לכך, כדוגמת קבוצות דיון (פורומים), קהילות, תגובות למאמרים, מודעות בלוח המודעות ובלוח הכנסים והאירועים ושירותים אחרים המאפשרים לך להזין לאתר תכנים משלך - בין בנפרד, באזור המיועד לתכני המשתמשים בלבד ובין ביחד עם תכנים של מערכת האתר. מסירת תכנים לפרסום בפסיכולוגיה עברית אינה מקנה לך זכות לדרוש שהתכנים יפורסמו או יוסיפו להתפרסם.

מערכת האתר מעודדת את חופש הדיבור כל עוד אינו פוגע בכבוד האדם ועונה על כללי שמירת הלשון, ואת קיומו של דיון פורה באתר, תוך השתתפות פעילה שלך ושל יתר משתמשי האתר בו. יחד עם זאת, על מנת לאפשר את קיומו של שיח תרבותי וענייני ולמנוע ניצול לרעה של האפשרויות הפתוחות בפניך להתבטא באתר, רשאית מערכת האתר לבדוק את התכנים הללו לפני פרסומם. בדיקות כאלה תעשינה אך ורק כדי לנסות למנוע פרסום דברי-נאצה, איומים, ביטויים של גסות רוח, הכפשה, התחזות וכן תכנים שהם בלתי חוקיים על פניהם או לא אתיים בלא צורך בהפעלת שיקול דעת משפטי.

מערכת האתר אינה נושאת בכל אחריות לתכנים האלה, והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על המשתמש שמסרם לפרסום. תכנים אלה אינם מבטאים את דעת מערכת האתר או עמדתה ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם.

בעת שיגור או מסירת תכנים לפרסום בפסיכולוגיה עברית, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. עליך להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, נאסר עליך לפרסם בפסיכולוגיה עברית את התכנים הבאים:

 • כל תוכן הידוע לך שהוא שקרי, מטעה או מסולף;
 • כל תוכן בעל אופי משמיץ, בוטה, מאיים, מטריד, גזעני, מזיק, פוגע ברגשות ציבור;
 • כל תוכן אשר זכויות הקניין הרוחני בו אינן שייכות לך;
 • כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב;
 • כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;
 • כל תוכן הנוגע לקטינים ו/או מטופלים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
 • כל תוכן אשר מכיל וירוסי מחשב ו/או מרכיבי תוכנה הדומים להם, מכל סוג שהוא;
 • סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;
 • כל תוכן שנמסר תוך התחזות מכוונת לאדם אחר שאינו דמות ספרותית או היסטורית;
 • כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית;
 • כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי;
 • כל תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי פסיכולוגיה עברית בפרט;

מערכת האתר רשאית לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר כל תוכן שמסרת לפרסום בכל עת שתמצא כי הפרת תנאי שימוש אלה או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים בפסיכולוגיה עברית, במשתמשיו, במערכת האתר או במי מטעמה. בנוסף, מערכת האתר תהיה רשאית במקרה זה למנוע ממך פרסום תכנים נוספים בפסיכולוגיה עברית. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות מערכת האתר לפי כל דין.

החליטה מערכת האתר לפרסם תוכן שמסרת – היא רשאית לערוך כל תוכן כזה, לפי שיקול דעתה המוחלט ובכלל זה לקצרו. במידה וידרשו שינויי עריכה בתוכן שמסרת לפרסום ודורש אישור מערכת האתר לפני פרסומו (כגון: מאמרים), יפורסם התוכן לאחר קבלת הסכמתך לשינויי העריכה.

התכנים שתמסור לפרסום בפסיכולוגיה עברית יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט מלבד תכנים שיפורסמו על ידך בתחומי האתר שהגישה אליהם הוגבלה בסיסמא ו/או על סמך הרשאה מקצועית ו/או על סמך הרשאה אישית. נהג בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש בפסיכולוגיה עברית או פרסום איזה מפרטיך. זכור: עליך לנהוג במסירת התכנים ובפניות אליך לפחות באותה מידה של זהירות שאתה נוקט ביצירת קשר, שאינה נעשית באמצעות האינטרנט.

מערכת האתר מעודדת אותך להתייחס בזהירות ובביקורתיות לתכנים שמתפרסמים באינטרנט, ובכלל זה לתכנים שמפרסמים משתמשים בפסיכולוגיה עברית. התייחס לתכנים אלה בזהירות ובקפידה. התכנים אינם מתפרסמים מטעמה של מערכת האתר, ולפיכך היא אינה אחראית למהימנותם, אמינותם, דיוקם או שלמותם ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. זכור תמיד כי תכנים כאלה אינם תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע מתאימים, כדוגמת פסיכולוגים, פסיכיאטרים, רופאים, בעלי מקצוע מוסמכים וכיו"ב, במקום שהתייעצות כזאת נדרשת.

 

שירותים הטעונים רישום

בפסיכולוגיה עברית תמצא שירותים הטעונים הרשמה. תוכל ליהנות מכל שירות כזה ולהשתמש בו לאחר השלמת תהליך ההרשמה, מסירת הפרטים המתבקשים במהלכו ולאחר שהתקבלה הסכמתך להסכם המקוון הנלווה לשירות. כמו כן באתר קיימים שירותים שהגישה אליהם מוגבלת לפי השתייכות מקצועית (פסיכולוגים, פסיכיאטרים, עו"סים, מטפלים בהבעה וכו') במידה והינך משתייך לקבוצה מקצועית מסויימת תוכל ליהנות משרות זה לאחר אימות פרטיך. תהליך אימות פרטיך יעשה לפי שיקול דעתה של מערכת האתר.

בעת ההרשמה לשירות תתבקש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, טלפון, עיר וארץ מגוריך, וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה הנמצאת ברשותך. כן תדרש למסור פרטים אודות הכשרתך המקצועית (במידה ותיהיה מעוניין בגישה לתכנים המוגבלים לאנשי מקצוע) כגון: מספר רשיון, מקום עבודה שמות ממליצים וכו'. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים, ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. פרטים שגויים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירות ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר אתך. במקרה של שינוי פרטים עליך לעדכנם באמצעות פניה למחלקת התמיכה של פסיכולוגיה עברית באופן מקוון.

הנתונים שמסרת בעת ההרשמה לשירות יישמרו במאגר המידע שבבעלות מערכת האתר. מלבד השם הפרטי ושם המשפחה שתקליד כל הנתונים יהיו חסויים כולל כתובת הדואר האלקטרוני. אין חובה על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא ניתן יהיה להשתמש בשירות אליו נרשמת. מערכת האתר לא תעשה בפרטיך שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של פסיכולוגיה עברית הנמצאת בכתובת http://www.hebpsy.net/s...site_privacy ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

בעת הרישום לשירות תתבקש לבחור סיסמא. הסיסמא יחד עם כתובת הדוא"ל יזהו אותך בכל כניסה לשירות. מערכת האתר רשאית לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי נוספות או אחרות.

שמור על הסיסמא בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם. הקפד להחליף את הסיסמא בתדירות גבוהה ככל האפשר ובכל מקרה לא פחות מאחת לשישה חודשים.

מערכת האתר רשאית, שלא לאפשר לך להשתמש בשירות הטעון רישום לפי שיקול דעתה המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית מערכת האתר לבטל רישומך לשירות, או לחסום את גישתך אליו, באופן זמני או לצמיתות, בכל אחד מהמקרים הבאים:

 • אם בעת ההרשמה לשירות מסרת במתכוון פרטים שגויים;
 • אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע במערכת האתר או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות מנויים אחרים, כותבים או ספקים של מערכת האתר;
 • אם השתמשת בשירות או בשירותים נוספים הניתנים בפסיכולוגיה עברית לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
 • אם הפרת את תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות אחר במסגרת פסיכולוגיה עברית;
 • אם לא השתמשת בשירות במשך תקופה רצופה העולה על שנים עשר חודשים, גם לאחר שניתנה לך על כך הודעה בדואר אלקטרוני;
 • אם תעשה כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לשירות או להמשיך וליהנות מהשירות בכל דרך שהיא;
 • אם מסרת את כתובת הדואר האלקטרוני והסיסמא שלך לשימושו של צד שלישי;
 • אם יש לך חוב כספי למערכת האתר ולא פרעת את חובך, למרות שחלף המועד הרגיל לתשלומו.

מערכת האתר נוטה לדון אדם לכף זכות. כלומר, לאנשים אין כוונות זדון ומעשיהם נובעים בעיקר מאי הבנה וקשיי הסתגלות לכללים. במצב זה אתה יכול לבחור שלא להשתמש באתר, אך אינך יכול לפעול לשינוי כללי יסוד בסיסיים של כבוד האדם ולשון הרע למשל. מערכת האתר מכירה בכך שביטול רישום או חסימת גישה לשירות היא אפשרות של מוצא אחרון. ולכן במקרים בהם אין כוונת זדון, תאפשר לך הזדמנות לתקן את דרכיך. ההחלטה על ביטול רישום או חסימת גישה לשירות תימסר לך אישית ולא תימסר בפומבי על מנת למנוע פגיעה בפרטיותך.

 

קישורים בפסיכולוגיה עברית

בפסיכולוגיה עברית תמצא קישורים ('לינקים') לעמודים שונים ברשת האינטרנט. הקישורים מאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט. מרבית התכנים אינם מתפרסמים על ידי מערכת האתר, או מטעמה ומערכת האתר איננה שולטת או מפקחת עליהם. העובדה שפסיכולוגיה עברית מקשרת לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמת מערכת האתר לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. מערכת האתר אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

מערכת האתר איננה מתחייבת כי הקישורים ('לינקים') שיימצאו בפסיכולוגיה עברית יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. מערכת האתר רשאית להסיר מפסיכולוגיה עברית קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט.

 

מדיניות פרטיות

מערכת האתר מכבדת את פרטיותך בפסיכולוגיה עברית. מדיניות הפרטיות העדכנית של פסיכולוגיה עברית נמצאת בכל עת בכתובת http://www.hebpsy.net/s...site_privacy , והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותקרא מעת לעת את מסמך המדיניות.

 

תכנים מסחריים

פסיכולוגיה עברית כוללת תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים או משתמשים, המבקשים להציע למכירה נכסים או שירותים. תכנים כאמור יכול שיהיו בטקסט, בתמונות או בקול.

מערכת האתר לא תישא בכל אחריות לתכנים המסחריים, שיפורסמו בפסיכולוגיה עברית. מערכת האתר אינה כותבת, בודקת, מוודאת או עורכת את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים בפסיכולוגיה עברית אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.

כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים בפסיכולוגיה עברית יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. מערכת האתר איננה צד לכל עיסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים בפסיכולוגיה עברית או ירכשו באמצעותן.

 

קניין רוחני

הקנין הרוחני של כל התכנים שמפרסמים כותבים שונים הוא רכושם הבלעדי. יחד עם זאת היות והכותב משתמש בשרותי האתר פסיכולוגיה עברית, כל שימוש במקומות אחרים בחומר אישי שפורסם לראשונה באתר מחוייב בידוע ואיזכור אתר פסיכולגיה עברית כמקום שבו פורסם החומר האישי לראשונה. חומרים אלו כוללים מאמרים, הודעות ותגובות בפורומים.

זכויות היוצרים והקניין הרוחני בפסיכולוגיה עברית בשירותים המוצעים בו (למעט תכנים הנמסרים לפרסום על ידך ועל ידי יתר המשתמשים באתר) הינן של מערכת האתר, או של צד שלישי, שהרשה למערכת האתר להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש ממערכת האתר או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי מערכת האתר לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידך לאתר.

אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה – סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידך.

סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.

מערכת האתר אינה טוענת לבעלות בתכנים שאתה מוסר לפרסום בפסיכולוגיה עברית. יחד עם זאת, כאשר אתה מוסר תכנים, המיועדים לפרסום בפסיכולוגיה עברית אתה מקנה למערכת האתר רישיון חינם לפרסמם באתר ללא הגבלת זמן. ומאשר בעצם מסירתם לפרסום כי אתה בעל כל הזכויות בהם וכי הנך רשאי למוסרם לפרסום. אם אינך היוצר או בעל הזכויות בתכנים שאתה מוסר לפרסום, אתה מאשר שהנך בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לך למסור את התכנים לפרסום בפסיכולוגיה עברית ולתת בהם זכויות שימוש כמפורט להלן.

במסירת תכנים לפרסום באתר, שהם קנינו הרוחני של המפרסם, למערכת האתר אין זכות לעשות כל שימוש נוסף בתכנים אלו אלא ברשות מפורשת מבעל קנין רוחני זה.

 

אחריות מערכת האתר

התכנים בפסיכולוגיה עברית ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מערכת האתר בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיעורר (אם בכלל) פרסום התכנים בפסיכולוגיה עברית.

השימוש בפסיכולוגיה עברית ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.

מערכת האתר אינה מתחייבת, כי לתכנים שתפרסם בפסיכולוגיה עברית תהיה היענות. מערכת האתר אינה יכולה לדעת אילו תגובות (אם בכלל) תקבל בעקבות הפרסום ומי יגיב לתכנים שתפרסם, ולכן לא תישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות כלשהי לתגובות הללו, לזהות הפונים אליך או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. מערכת האתר לא תהיה גם אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בתכנים שיפורסמו על-ידך.

כל החלטה שתקבל ביחס לתכנים שהתפרסמו בפסיכולוגיה עברית זה הינה באחריותך המלאה בלבד. מערכת האתר אינה מתחייבת כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים, לרבות של ספקי תוכן ושירותים ושל משתמשים, המתפרסמים בפסיכולוגיה עברית, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. מערכת האתר לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם.

יעוץ מקצועי נכון תלוי בעובדותיו המדויקות של כל מקרה ומקרה. התכנים בפסיכולוגיה עברית אינם מהווים תחליף לייעוץ כזה. בפרט ובמיוחד נכונים הדברים לתכנים המתפרסמים בקהילות ובקבוצות הדיון (פורומים), לרבות התכנים המתפרסמים מטעם מנהלי הקהילות וקבוצות הדיון. תכנים אלה אינם תחליף לייעוץ או לטיפול מקצועיים במקום בו הם נדרשים (לדוגמה: תשובת פסיכולוג לשאלה במסגרת קבוצת דיון איננה תחליף לקבלת יעוץ או טיפול פסיכולוגי בהתאם לצורך). לעתים תכנים אלה משקפים גישה או דעה אישית מסוימת של הכותב. לכן יש להתייחס אליהם בזהירות המתבקשת. אם החלטת להסתמך על תכנים שפורסמו בפסיכולוגיה עברית, או לפעול על פיהם, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולתך ולתוצאותיה.

מערכת האתר אינה מתחייבת ששירותי פסיכולוגיה עברית לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי מערכת האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל מערכת האתר או אצל מי מספקיה.

 

שיפוי

הנך מתחייב לשפות את מערכת האתר, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, תשפה את מערכת האתר, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום בפסיכולוגיה עברית וכתוצאה מקישורים שביצעת לפסיכולוגיה עברית.

 

שינויים באתר והפסקת השירות

מערכת האתר תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו, תהיה רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתה, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר - והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מערכת האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית מערכת האתר להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם. מערכת האתר תפרסם בפסיכולוגיה עברית הודעה על הפסקת השירותים זמן סביר מראש. עם הפסקת השירותים תחזיק מערכת האתר את החומר הכלול בפסיכולוגיה עברית ותאפשר גישה אליו למשך זמן סביר נוסף. ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

 

בוררות וסמכות שיפוט

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.

סמכות השיפוט הבלעדית בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה ו/או השימוש באתר נתונה לבית-המשפט המוסמך במחוזות תל-אביב והמרכז בישראל.

 

פנה אלינו

מערכת האתר מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת הבאה:

פסיכולוגיה עברית
ת.ד 484 פרדס חנה-כרכור 37104-17

פניות כאמור ניתן גם לשגר אלינו באמצעות פקסימיליה למספר 1534-6316011 

או להעביר בדואר אלקטרוני לכתובת: hebpsy@gmail.com

 

________

סייע בניסוח האמנה: יששכר עשת