לוגו פסיכולוגיה עברית

×Avatar
אני מסכימ.ה להצטרף לרשימת התפוצה לקבלת עדכונים ומידע שיווקי
זכור אותי
העלות והתועלת של שיפור הנגישות לפסיכותרפיה להפרעות נפשיות נפהעלות והתועלת של שיפור הנגישות לפסיכותרפיה להפרעות נפשיות נפ

העלות והתועלת של שיפור הנגישות לפסיכותרפיה להפרעות נפשיות נפוצות: סקירת מאמרם של דזטר, בריפו, לחדר וקובס-מספטי (2013)

סקירות מאמרים | 30/12/2019 | 1,785

ביטוח הבריאות בצרפת לא כיסה פסיכותרפיה עבור הפרעות נפשיות נפוצות, אלא רק טיפול פסיכיאטרי. החוקרים בדקו את ההשפעה המוערכת של כיסוי ביטוחי לפסיכותרפיה עבור הפרעות כאלו,... המשך

 

העלות והתועלת של שיפור הנגישות לפסיכותרפיה להפרעות נפשיות נפוצות

סקירת מאמרם של דזטר, בריפו, לחדר וקובס-מספטי (2013)

 

מבוא

ישנה הסכמה רחבה בספרות המחקר, שפסיכותרפיה היא שיטה יעילה להפחתת סימפטומים של הפרעות נפשיות לאורך זמן. מחקרים בתחום כלכלת הבריאות הראו, שלפסיכותרפיה יש השפעה חיובית על הפחתת פניות של מטופלים לטיפול רפואי ועל הפחתת היעדרויות מהעבודה. בשל כך, מדינות מערביות רבות מסבסדות טיפול נפשי להפרעות נפוצות, באופן חלקי או מלא. מאמר זה נכתב על ידי חוקרים צרפתים, כדי לבחון את כדאיות ההשקעה בפסיכותרפיה בצרפת – מדינה בה, נכון למועד פרסום המאמר, עיקר המימון הביטוחי בתחום בריאות הנפש הופנה לטיפול פסיכיאטרי. גם טיפול פסיכיאטרי פרטי בצרפת זוכה לסבסוד בשיעור גבוה (עד 70%), ואילו פסיכותרפיה על ידי מי שאינם רופאים אינה זוכה לסבסוד כזה. מצב זה גורם לרבים לפנות לטיפול פסיכיאטרי ולא לפסיכותרפיה (בשיעור של 8:1), זאת בניגוד להסכמה המקצועית שפסיכותרפיה עדיפה על טיפול פרמקולוגי במקרים רבים.

 

השיטה

מטרת המחקר הייתה להעריך את המחיר הכספי של מימון ביטוחי של פסיכותרפיה לאוכלוסייה בוגרת (18-75) עם הפרעות נפשיות נפוצות (דיכאון וחרדה) חמורות או חוזרות ונשנות – ולהעריך את יחס העלות-תועלת של השקעה כזו.

המחקר התבסס על נתונים מסקר גדול בנושא בריאות הציבור, שנערך בשנת 2005 וכלל מדגם של 20,777 תושבים צרפתים. הנבדקים נשאלו על אודות פניותיהם לאנשי מקצוע בתחום בריאות הנפש, והתאמתם לקריטריונים של הפרעות נפשיות נבחנה באמצעות שאלונים. שאלון נוסף מדד את מידת ההשפעה של ההפרעה על חייהם – כלומר את חומרת ההפרעה – כדי להתייחס רק למי שסובלים מהפרעה חמורה יותר.

כדי להעריך את המחיר הכספי של הטיפול באוכלוסיית הסובלים מהפרעות, הותאם לכל סוג הפרעה מספר פגישות טיפוליות בהתאם למסמך הנהלים הרשמי של ארגון הבריאות הבריטי (בין 2 פגישות להפרעת חרדה מוכללת קלה, ל-24 פגישות לדיכאון חמור). בוצעה הערכה של אחוז האוכלוסייה שיזדקק לטיפול ויפנה אליו, וכן בוצעה הערכה של עלות פגישה בודדת – שעמד על כ-41 יורו לפגישה. על סמך מחקרים מבוקרים של תוצאות טיפול, בוצעה הערכה של אחוז המטופלים שהטיפול יועיל להם לאורך זמן, ושלא היו מחלימים בכוחות עצמם.


- פרסומת -

בנוסף בוצעה הערכה של העלות הנוכחית של כל מטופל עם הפרעה נפשית – הערכה ששיקללה את העלויות הישירות של פגישותיו עם רופא (26%) והטיפול התרופתי (9%), וכן עלויות עקיפות של אובדן ימי עבודה ופרישה מוקדמת (61%), ואף מוות (4%).

החישוב הכלכלי בוצע כך:

  • המחיר שייחסך באמצעות שימוש בפסיכותרפיה הוא: העלות הנגרמת כתוצאה מהפרעות נפשיות, פחות העלות עבור אחוז המטופלים שלא יחלימו כתוצאה מפסיכותרפיה, פחות העלות המושקעת בפסיכותרפיה.
  • יחס העלות\תועלת מחושב כך: העלות שנחסכת כתוצאה משימוש בפסיכותרפיה\העלות המושקעת בפסיכותרפיה.

 

תוצאות

בקרב התושבים במדגם, 31.61% התייעצו עם רופא בנוגע לענייני בריאות הנפש ב-12 החודשים שקדמו לסקר. 24% מתוכם, סבלו מהפרעה נפשית חמורה או חוזרת. ביניהם, 5.7% סבלו מדיכאון מז'ורי בלבד, 2.6% מדיכאון מז'ורי והפרעת חרדה מוכללת, 4.8% מהפרעת חרדה מוכללת בלבד ו-10.9% מהפרעות אחרות. העולה מהנתונים הוא ש-7.59% מאוכלוסיית צרפת מתייעצים עם רופא על רקע הפרעה נפשית נפוצה ברמת חומרה גבוהה. בהתאם לידוע במחקר, רק 30% מהפונים לרופא עם הפרעה נפשית כזו יפנו לבסוף לפסיכותרפיה, וכך מגיעים להערכה של כ-2.28% מאוכלוסיית צרפת שיזדקקו למימון של פסיכותרפיה.

ממוצע הפגישות למטופל על פי הנתונים הקיימים הוא כ-12.1 פגישות למטופל.

העלות השנתית הממוצעת לפסיכותרפיה הוערכה בכ-498 יורו למטופל (723 יורו לדיכאון, 395 להפרעות חרדה). מכיוון שהמימון הביטוחי הרגיל הוא ל-60% מעלות הטיפול, העלות הביטוחית הרגילה תהיה 299 יורו למטופל, ועוד 199 יורו שיושלמו על ידי ביטוח משלים או מכיסו של המטופל. אם כך, הסכום השנתי הכולל של מתן פסיכותרפיה לאזרחי צרפת הסובלים מהפרעות נפשיות נפוצות בדרגת חומרה גבוהה וגם פונים לקבלת טיפול, הוא 514 מיליון יורו, מתוכם העלות הביטוחית היא 308 מיליון יורו.

העלות שנחסכת כתוצאה מפסיכותרפיה בטיפול בדיכאון היא 1411 יורו, ובטיפול בהפרעות חרדה היא 450 יורו. במונחים של חישובי עלות\תועלת בשנה, המסקנה היא שעל כל 1 יורו שמושקע בפסיכותרפיה בדיכאון יש חיסכון של 1.95 יורו, ועל כל 1 יורו שמושקע בפסיכותרפיה בהפרעות חרדה יש חיסכון של 1.14 יורו.

 

דיון

למרות מגבלות מסוימות שנובעות מההסתמכות על הערכות מרובות במשתנים השונים, נראה שהמחקר תומך במסקנתם של מחקרים קודמים, בדבר הרווחיות של השקעה כלכלית בפסיכותרפיה ציבורית. מכיוון שהערכת התועלת הכלכלית של פסיכותרפיה במחקר זה הייתה הערכה נמוכה במכוון, יש להניח שהרווח המציאותי יהיה גדול עוד יותר. בנוסף, לא בוצע חישוב של העלות העקיפה של הפרעות נפשיות שנגרמת כתוצאה ממחלות גופניות שקשורות להפרעות נפשיות, כדוגמת מחלות לב או סכרת. כמו כן לא חושבה ההשפעה של ההפרעה הנפשית על משפחתו וסביבתו הקרובה של המטופל.

זאת ועוד, מכיוון שרוב העלות של הפרעות נפשיות נובעת מאובדן ימי עבודה ופרישה מוקדמת (61%), ישנה תועלת מרובה למעסיקים במימון ביטוחי של פסיכותרפיה (ויש לציין שהם גם המממנים העיקריים של ביטוחי הבריאות של עובדיהם).

יש צורך במחקר נוסף שיבחן את יחסי העלות\תועלת של פסיכותרפיה עבור השחקנים השונים בתחום זה (ביטוח בריאות חובה, ביטוח משלים, הצרכנים והמעסיקים), וכן בחינה מעמיקה יותר של ההשלכות שלה.

 

סיכום

פסיכותרפיה מועילה הן לכלכלת החברה בכללה, והן לאיכות החיים של המתמודדים עם הפרעות נפשיות ולסובבים אותם. מימון ביטוחי של פסיכותרפיה, שינגיש אותה לציבור רחב יותר שלא יכול להתמודד עם העלויות בכוחות עצמו, יביא לשיפור הטיפול בהפרעות נפשיות ויפחית את השימוש בתרופות פסיכיאטריות. פסיכותרפיה שתינתן על ידי אנשי מקצוע בתחום בריאות הנפש שאינם רופאים, תקל על עומס העבודה של הפסיכיאטרים ותקצר את רשימות ההמתנה.

יש צורך ליצור שיתופי פעולה בין רופאים ראשוניים לבין אנשי מקצוע בתחום בריאות הנפש, וכן בין פסיכולוגים לבין פסיכיאטרים, כדי להביא להפניית המטופלים לטיפול המתאים להם.


- פרסומת -

מודל המחקר יכול לשמש מדינות נוספות שעוסקות בסוגיית הפסיכותרפיה הציבורית, ומסקנותיו עשויות להיות רלוונטיות למרבית המדינות המתועשות.

 

 

מקורות

Dezetter, A., Briffault, X., Ben Lakhdar, C., & Kovess-Masfety, V. (2013). Costs and benefits of improving access to psychotherapies for common mental disorders. J Ment Health Policy Econ, 16(4), 161-177. 

למאמר המלאהעלות והתועלת של שיפור הנגישות לפסיכותרפיה להפרע 1​​​​​​​

מטפלים בתחום

מטפלים שאחד מתחומי העניין שלהם הוא: טיפול פסיכולוגי, מחלות נפש, כתבי עת, פסיכותרפיה
יעל זקש
יעל זקש
פסיכולוגית
תל אביב והסביבה, חולון והסביבה, רמת גן והסביבה
קרן הירשפלד
קרן הירשפלד
יועצת חינוכית
תל אביב והסביבה, אונליין (טיפול מרחוק), חולון והסביבה
גלעד כליפא
גלעד כליפא
מוסמך (M.A) בטיפול באמצעות אמנויות
באר שבע והסביבה, אונליין (טיפול מרחוק), מצפה רמון והסביבה
מני פולק
מני פולק
עובד סוציאלי
ירושלים וסביבותיה
רומי ארן שורץ
רומי ארן שורץ
פסיכולוגית
תל אביב והסביבה, אונליין (טיפול מרחוק)
מאיה לנגר
מאיה לנגר
פסיכולוגית
תל אביב והסביבה, שרון ושומרון, אונליין (טיפול מרחוק)

תגובות

הוספת תגובה

חברים רשומים יכולים להוסיף תגובות והערות.
לחצו כאן לרישום משתמש חדש או על 'כניסת חברים' אם הינכם רשומים כחברים.

אין עדיין תגובות למאמר זה.