פסיכולוגיה עבריתפסיכולוגיה עברית

×Avatar
זכור אותי
רפלקסיביות עצמית והפעולה הטיפולית של הפסיכואנליזה: סקירת מאמרו של לואיס ארוןרפלקסיביות עצמית והפעולה הטיפולית של הפסיכואנליזה: סקירת מאמרו של לואיס ארון
רפלקסיביות עצמית והפעולה הטיפולית של הפסיכואנליזה: סקירת מאמרו של לואיס ארון

רפלקסיביות עצמית והפעולה הטיפולית של הפסיכואנליזה: סקירת מאמרו של לואיס ארון

סקירות מאמרים | 21/2/2021 | 1,489 | לעיון בעלי הרשאה מקצועית בלבד

לואיס ארון (1952-2019) היה פסיכואנליטיקאי אמריקאי שהשתייך בעיקר לזרם ההתייחסותי בפסיכואנליזה, ונחשב לפסיכואנליטיקאי משפיע ופורה. במאמר זה, מציג ארון מודל של הפעולה הטיפולית כתהליך בינאישי שמייצר, הן אצל המטופלת והן אצל האנליטיקאית, מודעות עצמית רפלקסיבית (reflexive self-awareness). רפלקסיביות עצמית, לפי ארון, היא תהליך דיאלקטי קוגניטיבי, רגשי וחווייתי, שמאפשר את היכולת להתבונן בעצמי ובאחר הן כסובייקט והן כאובייקט.


Avatar
זכור אותי