פסיכולוגיה עבריתפסיכולוגיה עברית

×Avatar
זכור אותי
המטופל השקט: סקירת מאמרה של נינה קולטארטהמטופל השקט: סקירת מאמרה של נינה קולטארט
המטופל השקט: סקירת מאמרה של נינה קולטארט

המטופל השקט: סקירת מאמרה של נינה קולטארט

סקירות מאמרים | 25/6/2020 | 3,232 | לעיון בעלי הרשאה מקצועית בלבד

נינה קולטארט (1927-1997) הייתה פסיכואנליטיקאית בריטית משפיעה שהשתייכה לזרם העצמאי בפסיכואנליזה בריטית – זרם שאנשיו לא בחרו צד במחלוקת התיאורטית בין זיגמונד פרויד ואנה פרויד למלאני קליין. מאמר זה נולד מתוך ניסיונה בטיפול אנליטי בשמונה מטופלים שקטים לאורך שנות עבודתה. בתחילת המאמר היא סוקרת את השורשים לשתיקה של מטופלים מבחינה תיאורטית, ולאחר מכן עוסקת בסוגיות טכניות בטיפול שמתרחשות בו שתיקות ארוכות באמצעות שימוש בווינייטות טיפוליות; היא עוסקת בהעברה ובהעברה נגדית, בשתיקתו של המטפל ומשמעותה, בשימוש בשאלות, בכלכלת פירושים, ביכולת לאהוב, בשפת גוף ובהומור. בנוסף, היא סוקרת שני סוגים ייחודיים של שתיקה: היעדרות מהטיפול ושינה בפגישה הטיפולית.


Avatar
זכור אותי