לוגו פסיכולוגיה עברית

×Avatar
אני מסכימ.ה להצטרף לרשימת התפוצה לקבלת עדכונים ומידע שיווקי
זכור אותי
רשימת קריאה: העברה נגדיתרשימת קריאה: העברה נגדית

רשימת קריאה: העברה נגדית

רשימות קריאה | 1/1/2022 | 4,771

רשימת קריאה זו עוסקת ברבדים שונים של העברה נגדית (countertransference) בטיפול פסיכולוגי פסיכודינמי. המשך

 

העברה נגדית (countertransference) היא תופעה משלימה לתופעת ההעברה בתיאוריה הפסיכואנליטית, ומשמעותה הפניה לא-מודעת של רגשות, מחשבות ותחושות מן המטפל אל המטופל, בניגוד להעברה, שכיוונה הוא הפוך - מן המטופל אל המטפל. כיום העברה נגדית היא מושג שמתייחס לכמה רעיונות שונים, ובעיקרם שניים מרכזיים: העברה נגדית כתגובה של המטפל להעברה של המטופל, שנובעת מן הקונפליקטים ומן האישיות של המטפל, ויש לזהותה ולמנוע ממנה מלהפריע לטיפול; והעברה נגדית כשם לכל הרגשות שמתעוררים אצל המטפל ביחס למטופל, ולפיה הבנה של התגובות האלה חשובה לצורך הבנה מעמיקה יותר של המטופל ויחסיו.

את המושג, כמו את מושג ההעברה עצמו, טבע פרויד, ויחסו אליו היה כאל מכשול: הוא האמין שעל המטפל להיות ״לוח חלק״ עד כמה שניתן, ועל כן על המטפל להתגבר עד כמה שניתן על ההעברה הנגדית שלו באמצעות אנליזה שלו עצמו. מאז ימיו של פרויד ועד היום עסקו תיאורטיקנים רבים במושג, ושינו והרחיבו אותו. ברשימת המאמרים שלפניכם תוכלו לקרוא על ההיסטוריה של התפתחות המושג, על הקשר בין ההעברה הנגדית של המטפל לתוצאות הטיפול, על שימוש בהעברה נגדית בסוגים שונים של טיפולים, ועל העברה נגדית בהקשרים רחבים יותר, כמו סכסוכים פוליטיים ובמחשבה היהודית.

 

רשימת קריאה: העברה נגדית

העברה נגדית - סקירה היסטורית

מאיר פרלוב | 5/27/2009
מנושא צדדי, מינורי, ובתקופה הראשונה של התפתחות התיאוריה אפילו מוקצה, הפך הנושא של העברה נגדית לשחקן מרכזי בקדמת הבמה הן ברמה הקלינית והן ברמה התיאורטית. בהרצאה שניתנה ביום עיון לזכרה פרידה קאושינסקי, סוקר מאיר פרלוב חלק מההתפתחויות המרכזיות בחשיבה אודות הנושא מאז פרויד.
 

ניהול ההעברה הנגדית ופסיכותרפיה אפקטיבית: ממצאי מטא-אנליזות

2/24/2020
כדי לבחון באופן מדעי את הקשר בין ההעברה הנגדית, יכולת ההתמודדות של מטפלים עם ההעברה הנגדית שלהם, ותוצאות טיפול, נעשתה מטא-אנליזה שכללה 36 מחקרים שהתייחסו למושג ההעברה הנגדית באופן אופורציונלי. הטענה ביסוד המאמר היא שעל אף שהמקור של מושג ההעברה הנגדית הוא בתיאוריה פסיכואנליטית, מדובר בתופעה המתרחשת אצל כל מטפל בכל שיטת טיפול, ולכן חשוב להתייחס אליו הן במחקר והן בעבודה הקלינית באשר היא.
 

העברה-נגדית בפסיכותרפיה עם ילדים ונוער

נעמה בר-שדה | 3/29/2004
המפגש הטיפולי הראשון הוא בעל משמעות מכרעת על התפתחות התהליך בהמשך. המטפל והמטופל בוחנים הדדית אחד את השני ברמה המציאותית וההשלכתית גם יחד. בפסיכותרפיה עם ילדים, המגע הראשוני של המטפל והמטופל נעשה ללא נוכחותו הפיזית של הילד ובאמצעות המפגש הראשון עם הוריו של הילד, או עם גורם מפנה אחר (מערכת החינוך, פסיכולוג אחר וכיו"ב). הוצג במסגרת סמינר טיפול בילדים "בעין המטפל", במכון "שלם"
 

העברה נגדית ביהדות

יששכר עשת | 11/1/2007
תהליך ההעברה הנגדית הם חוויה רגשית שגלומות בה כוחות בונים ביחסי מטפל חולה וביחסים בין אישיים בכלל. חכמנו זיכרונם לברכה (חז"ל) רואים בחוויה רגשית זו את האפשרות לשיפור עצמי, בדרך לשיפור והעמקת יחסים בין אישיים בדרך לתיקון עולם. בשפה המקורות חוויית ההעברה הנגדית היא כלי לתיקון המידות בדרך לתיקון עולם ומיגור הרשע מן העולם. מאמר זה מביא מבחר ביטויים מתוך ספרות חז"ל לשימוש יום יומי ביחסי אנוש וביחסים טיפוליים.
 

העברה והעברת נגד: פרדיגמת החלימה של ביון

ד"ר אילן נילמן | 6/5/2011
במאמר תוצג המשגת ההעברה והעברת הנגד הנגזרות מתפיסת ה-mind כפי שזו משתקפת מפרדיגמת החלימה של ביון וממשיכיו. תחילה תוצג פרדיגמת החלימה, הנגזרת מהמודל של ביון על יחסי מיכל/מוכל בין האם והתינוק, ובהתאמה בין האנליטיקאי למטופל. יוסביר כיצד לפי תפיסה זו, על המטפל להבין את הפגישה האנליטית כחלום. בהמשך ינסה הכותב להראות כיצד ניתן להבין על בסיס פרדיגמת החלימה את מקומן של ההעברה והעברת הנגד בטיפול.
 

על acting out והעברה נגדית

ד"ר שי שלקס ז"ל | 4/4/2007
במאמר נסקרות הגישות העיקריות הרווחות בספרות הפסיכואנליטית הנוגעות ל- acting out. נידונה השפעת המטפל והתהליך הפסיכותרפויטי על חייו ופעולותיו של המטופל, ונבדקת האפשרות שהתנהגות של מטופלת היוותה תגובה לא מודעת להעברה הנגדית של המטפל, שהתבטאה בקושי שלו להתמודד ישירות, באמצעות פירושי העברה, עם מיגוון התחושות שצרכיה הליבידינליים והתוקפניים עוררו בו. פורסם ב"שיחות", יז' (2): 185-177, 2003
 

כשהאמפתיה נעשית בלתי נסבלת: עימות כאקט של חופש ואותנטיות בהעברה הנגדית

דני שראל | 8/2/2015
במאמר זה מציג המחבר טיפול קשה, שאתגר "עד הקצה" את יכולת ההכלה והאמפתיה שלו. דרך תיאור מצבים שבהם נחשף המטפל להתקפות קשות מצד המטופל, נפרשות ועולות שאלות והרהורים על גבולות ומגבלות העמדה האמפתית, על העמדה הרגשית שממנה היא ניתנת ומידת האותנטיות שלה, על אופן ההתמודדות עם כשלים אמפתיים ועם זעם נרקיסיסטי, ועל העזרה שתיאוריה עשויה להעניק בהתמודדות עם העברה נגדית מורכבת.
 

מציאות ותעתוע ביחסי העברה והעברה נגדית בטיפול בניצולי טראומה מינית

נועה בר חיים | 10/20/2011
המאמר סוקר שלושה טיפולים שנכשלו, ובוחן באמצעותם שלוש סוגיות תיאורטיות בטיפול בנפגעי/ות טראומה: א. המורכבות הייחודית ליחסי העברה והעברה-נגדית בטיפול בנפגעי טראומה; ב. המשמעות של המשגה מתאימה (ושל העדרה) בטיפול באוכלוסייה זו; ג. התמודדות עם שאלות של הבניה תרבותית. המאמר מבקש לעודד דיון בכישלונות טיפוליים בכלל, ובקשיים האופייניים לטיפול בנפגעי טראומה בפרט.
 

ניהול תגובות העברה נגדית על ידי מטפלים בדיבור ובהבעה ויצירה

מיכל גלב | 12/31/2017
רבות נכתב על ההעברה הנגדית ועל ההתמודדות עימה בקרב מטפלים בדיבור, אך בקרב מטפלים בהבעה וביצירה הספרות בנושא נותרה מצומצמת. על-מנת להעמיק בהבנת התופעה הזו והדרכים לנהל אותה, נערכו ראיונות עם 20 מטפלים, חלקם מטפלים בדיבור וחלקם מטפלים בהבעה וביצירה. המטפלים הדגישו את החשיבות של מודעות לתגובות העברה נגדית ושל ניתוחן, לבד או בעזרת הדרכה. מודעות זו חיונית לשם התמקדות במטופל ובצרכיו, תוך ניצול לטובה של תגובות העברה נגדית. כמו כן, כל המטפלים ציינו שחשוב לחשוף את רגשותיהם ב'כאן ועכשיו' הטיפולי בפני מטופליהם, אך לא הייתה הסכמה ביניהם לגבי חשיפת חוויות אישיות. מטפלים בהבעה ויצירה חשפו במידה רבה יותר חוויות אישיות, אך גם חוו יותר השפעות שליליות של חשיפה זו.
 

פגיעות המטפל – הגדרה אינטגרטיבית של העברה נגדית בתחום התרפיה באמנות

רקפת לינק-סקופ | 2/28/2013
העברה נגדית בתחום הטיפול באמנות היא תופעה מוזנחת בספרות המקצועית וקיים צורך בהגדרה בהירה אשר תאפשר לסטודנטים ולמטפלים צעירים להתמודד עם תופעות ההעברה הנגדית אשר מפעילות אותם במפגש הטיפולי. במאמר זה אסקור את מושג ההעברה הנגדית האינטגרטיבית כפי שפיתחו אותו הייס וגלסו (Hayes & Gelso, 2011), תאורטיקנים אשר חקרו מושג זה בשלושת העשורים האחרונים, ולאחר מכן אערוך סקירה של מושג זה בתחום התרפיה באמנות. בדיון המסכם אציג הגדרה אינטגרטיבית אשר פיתחתי למטרות עבודת מחקר אשר בדקה התמודדות אפקטיבית עם העברה נגדית בתחום הטיפול באמנות. הגדרה זו תתייחס לאלמנטים משמעותיים מתחום התרפיה באמנות.
 

סוגיות של העברה והעברה נגדית במהלך קונפליקטים פוליטיים אלימים

8/12/2021
בפסיכותרפיה שנערכת על רקע קונפליקט פוליטי אלים, בה המטופל והמטפל מגיעים מצדדים יריבים, היא מורכבת במיוחד. סקירה זו של מאמרו של ד"ר רוני סרור, עוסקת במצבים כאלה, ובדיאדה הטיפולית בה המטופל מגיע מקבוצת הרוב והמטפל מקבוצת המיעוט. סרור מציג את עבודתו כמטפל ערבי במטופלים יהודים, וטוען כי עבודתו של המטפל בדיאדות אלה היא לא רק עבודה על עיבוד תחושות האיום, הכעס והאשמה, אלא גם ביצע אינטגרציה של חלקים שונים ומוכחשים של הזהות הלאומית. לדעת סרור, רק כך יוכל להצליח להאזין לדינמיקות מופנמות בנפשם של המטופלים, שמועברות דרך המציאות הפוליטית ויחסי ההעברה.
 

שורת הסיום: התגלמות מוגברת של העברה והעברה-נגדית בסוף השעה - סקירת מאמרו של גלן גבארד

8/27/2020
משפטי הסיום שנזרקים לחלל האוויר על ידי המטופלים בתום השעה הטיפולית, עשויים לתת מידע רב ערך למטפל בנוגע למצבו הרגשי של המטופל וליחסי ההעברה שלו, ולכן פעמים רבות הם בעלי חשיבות יוצאת דופן עבור התהליך הטיפולי. המאמר המובא בסקירה זאת מתייחס לתופעת משפטי הסיום של המטופלים ומציג את חשיבותם באמצעות תיאורי מקרה מגוונים ומרתקים.
 

מטפלים בתחום

מטפלים שאחד מתחומי העניין שלהם הוא: יחסי מטפל מטופל, העברה והעברה נגדית
חן זליג
חן זליג
עובד סוציאלי
רחובות והסביבה, תל אביב והסביבה, אונליין (טיפול מרחוק)
לימור קופר
לימור קופר
עובדת סוציאלית
אונליין (טיפול מרחוק), פרדס חנה והסביבה
דינה רחמני זילברשטיין
דינה רחמני זילברשטיין
חברה ביה"ת
חיפה והכרמל, אונליין (טיפול מרחוק), עכו והסביבה
אורלי צרפתי פרידמן
אורלי צרפתי פרידמן
פסיכולוגית
תל אביב והסביבה, רמת גן והסביבה
ניקי אלקנוביץ
ניקי אלקנוביץ
פסיכולוגית
תל אביב והסביבה, אונליין (טיפול מרחוק)
נורית סיון
נורית סיון
מוסמכת (M.A) בטיפול באמצעות אמנויות
רחובות והסביבה, קרית גת והסביבה, בית שמש והסביבה

תגובות

הוספת תגובה

חברים רשומים יכולים להוסיף תגובות והערות.
לחצו כאן לרישום משתמש חדש או על 'כניסת חברים' אם הינכם רשומים כחברים.

אין עדיין תגובות למאמר זה.