לוגו פסיכולוגיה עברית

×Avatar
אני מסכימ.ה להצטרף לרשימת התפוצה לקבלת עדכונים ומידע שיווקי
זכור אותי
שער - העברה והעברה נגדיתתמונת שער - העברה והעברה נגדית

העברה והעברה נגדית

העברה והעברה נגדית הם מושגים בתיאוריה הפסיכואנליטית שתבע זיגמונד פרויד. ההעברה היא פעולה לא מודעת שבה מעביר המטופל את רגשותיו מאדם אחד לאדם אחר. כך למשל, מטופל שחש כעס כלפי אביו, עשוי לחוש את הכעס כלפי המטפל שלו. העברה נגדית היא תופעה בטיפול שבה המטפל מגיב למטופל ולהעברה של המטופל, באופן שמשופע גם מהצרכים הפסיכולוגיים והקונפליקטים של המטפל. בעבר העברה נגדית נחשבה למקשה על טיפול פסיכואנליטי, אך היום, כאשר יש מודעות וחקירה שלה מצד המטפל, היא נחשבת לכלי שמאפשר תובנות חדשות בנוגע למטופל ובנוגע לטיפול.

מהי העברה?

העברה היא מונח שטבע זיגמונד פרויד, שמשמעותו פעולה לא מודעת שבה מעביר המטופל את רגשותיו מאדם אחד לאדם אחר. כך למשל, מטופל שחש כעס כלפי אביו, עשוי לחוש את הכעס כלפי המטפל שלו.

ההעברה היא יחס, רגש, מחשבה, הקשורים לאחר משמעותי מהחיים הילדיים, ואשר משוחזרים ומותקים לאדם אחר. בחדר הטיפול, הם מותקים אל האנליטיקאי. ההעברה היא מתחום הלא מודע, אשר בו לזמן ולמקום אין משמעות, תחום עליו לא חלים חוקי התרבות החברה. במודע איננו משייכים משהו מתחום אחד לשני, שכן זה מרחב לוגי ומוגדר. במודע, ידוע לנו שאדם אחד איננו מישנהו... אך באופן שאיננו מודע יכולה התנהגותו של אדם להזכיר תו או תכונה מהתנהגותו של מישהו אחר מהעבר וכך באופן העברתי, ולא מודע, אנחנו עשויים לשייך לו תכונות שכלל אינן קשורות אליו.

העברה או למעשה שיוך זה של תכונות לאדם אשר איננו נושא אותן במציאות, הוא  הבסיס לתקלות ביחסינו עם הזולת, אך גם הבסיס להתאהבויות שלנו. ההעברה היא כר העבודה החשוב ביותר, באפשרה לאנליטיקאי ולאנליזנט לחוות משהו מהעבר של האנליזנט (או יותר נכון מתפיסתו את העבר, בהקשר ליחסיו עם אחרים משמעותיים בעברו) ב"כאן ועכשיו" של חדר הטיפול. פרשנות של האנליטיקאי במקום זה היא קריטית כדי לאפשר תזוזה בחיי הסובייקט-האנליזנט, המגיע לטיפול עם תלונה שמשהו בחייו לא עובד היטב.

מתוך: אדלשטיין, ש. (2010). הערות על "העברה" - מסר מהלא מודעפסיכולוגיה עברית.

מהי העברה נגדית?

העברה נגדית (countertransference) היא תופעה משלימה לתופעת ההעברה בתיאוריה הפסיכואנליטית, ומשמעותה הפניה לא-מודעת של רגשות, מחשבות ותחושות מן המטפל אל המטופל, בניגוד להעברה, שכיוונה הוא הפוך - מן המטופל אל המטפל. כיום העברה נגדית היא מושג שמתייחס לכמה רעיונות שונים, ובעיקרם שניים מרכזיים: העברה נגדית כתגובה של המטפל להעברה של המטופל, שנובעת מן הקונפליקטים ומן האישיות של המטפל, ויש לזהותה ולמנוע ממנה מלהפריע לטיפול; והעברה נגדית כשם לכל הרגשות שמתעוררים אצל המטפל ביחס למטופל, ולפיה הבנה של התגובות האלה חשובה לצורך הבנה מעמיקה יותר של המטופל ויחסיו.

את המושג, כמו את מושג ההעברה עצמו, טבע פרויד, ויחסו אליו היה כאל מכשול: הוא האמין שעל המטפל להיות ״לוח חלק״ עד כמה שניתן, ועל כן על המטפל להתגבר עד כמה שניתן על ההעברה הנגדית שלו באמצעות אנליזה שלו עצמו. מאז ימיו של פרויד ועד היום עסקו תיאורטיקנים רבים במושג, ושינו והרחיבו אותו.

השלכותיה של העברה נגדית על הטיפול

כדי לבחון באופן מדעי את הקשר בין ההעברה הנגדית, יכולת ההתמודדות של מטפלים עם ההעברה הנגדית שלהם, ותוצאות טיפול, נעשתה מטא-אנליזה שכללה 36 מחקרים שהתייחסו למושג ההעברה הנגדית באופן אופורציונלי. הטענה ביסוד המאמר היא שעל אף שהמקור של מושג ההעברה הנגדית הוא בתיאוריה פסיכואנליטית, מדובר בתופעה המתרחשת אצל כל מטפל בכל שיטת טיפול, ולכן חשוב להתייחס אליו הן במחקר והן בעבודה הקלינית באשר היא.

הראיות מן של המטא-אנליזה מצביעות על כך שתגובות העברה נגדית הן באופן עקרוני בעלות אפקט שלילי על הטיפול, אם כי הדבר ניתן לתיקון. ניהול נכון של ההעברה הנגדית מועיל בדרך כלל לתוצאות. על סמך הממצאים הם מציעים שורה של מסקנות מעשיות למטפלים:

  • מטפל אפקטיבי צריך לדעת לא לפעול מתוך הקונפליקטים הפנימיים שלו.
  • חמשת הגורמים הקשורים לניהול העברה נגדית הם ככל הנראה גורמים חשובים.
  • חשוב שהמטפל יהיה בעל מודעות עצמית גבוהה.
  • חשוב שהמטפל יעבוד על האינטגרציה של העצמי שלו ועל הגבולות בינו לבין הזולת.
  • כדאי שהמטפל ייעזר בטיפול אישי כדי לעבד קונפליקטים מורכבים עבורו.
  • הדרכה היא חשובה כי היא מועילה להבנת ההעברה הנגדית.
  • ייתכן שהודאה של המטפל בפני המטופל שהוא הגיב מתוך עולמו הפנימי היא מעשה נכון טיפולית.
  • ייתכן שמטפלים יכולים להיעזר בתרגול מדיטציה קבוע, שמסייע לוויסות הרגשי.
  • מטפלים צריכים לדאוג לעצמם – לישון מספיק, לא לראות יותר מדי מטופלים, להיפגש עם חברים, לאכול נכון, לעשות כושר, ולהתייחס לצדדים החיוביים של זה שהם מטפלים. כל אלה תורמים לחוסן שלהם כמטפלים ומשפרים את תוצאות הטיפולים שלהם.

מתוך: ניהול ההעברה הנגדית ופסיכותרפיה אפקטיבית: ממצאי מטא-אנליזות, סקירת מאמרם של ג'פרי הייז, צ'ארלס גלסו, סיימון גולדברג ודניס מרטין קיבליגאן (2018).

העברת אהבה והעברה אירוטית

קיום יחסים מיניים של מטפל עם מי ממטופליו אינו חוקי וחייב בעונש פלילי, ועשוי להוביל לפגיעה משמעותית במטופל (מומלץ לקרוא את סימני האזהרה לניצול מיני בטיפול נפשי). לעומת זאת, העברה (מצד המטופל) והעברה נגדית (מצד המטפל) בעלות אופי ארוטי ורומנטי הן נפוצות ומוכרות מראשית ההיסטוריה של הפסיכואנליזה, וכאשר הן מעובדות במסגרת הדרכה, וגבולות הטיפול נשמרים - כך שלא מתקיימים יחסים מיניים או רומנטיים בפועל - הן עשויות להועיל לטיפול ולהבנת המטפל את המטופל.​​​​​​​

אהבה במובנה הרחב היא חלק בלתי נפרד מיחסים טיפוליים. בתהליך טיפולי אופטימלי, אהבה זו מעובדת: המטפל מאמין ביכולתו של המטופל להרוויח מהטיפול, ומעניק ביטחון ואמון לכך שהמטופל יכול להתפתח בו. הטיפול מאפשר למטופל אינדיבידואציה, ובכך הטיפול עצמו הוא ביטוי לאהבה. בעוד שרוב המטפלים יכולים להסכים עם גישה כזו, רק מעטים יתקשו להתייחס לאהבה כזו ללא מרכיביה הארוטיים. גם במושגים של פרויד, קשר משמעותי עם בני אדם מושקע בליבידו: מיניות היא חלק מתשוקות אחרות. בסופו של דבר פרויד סבר שמה שהפסיכואנליזה מתייחסת אליו כאל מיני הוא מה שאפלטון קרא: אהבה כוללת כול (All-inclusive love).

אהבה היא המילה הכי מסובכת בלקסיקון הפסיכואנליטי. מטפלים רבים שהתאהבו במטופלות שלהם, ניצלו אותן מינית, או הרסו את היחסים הטיפוליים בדרכים אחרות, תיארו את היחס שלהם כלפי המטופלת כ"אהבה". פרויד ציין שההיפך מאהבה אינו שנאה, אלא אדישות. גם צ'רלס ברנר, בעקבותיו, סבר שאהבה (או משיכה) בטיפול תמיד מעורבת ברגשות של שנאה (וכן להיפך). המצבים שבהם מטפל חש אהבה למטופלו נושאים בחובם את הפוטנציאל להרס הטיפול. בכל אהבה (גם מחוץ לטיפול) קיים המרכיב של שימוש בזולת למען האינטרס של עצמנו. כך שלא משנה עד כמה המטפל ירגיש אלטרואיזם כלפי המטופל, הוא לא יוכל לסלק תשוקה ועוינות מההתייחסות שלו כלפיו. בהתאמה לכלל האנליטי שכל היחסים המשמעותיים הם אמביוולנטיים, אהבה (ארוטית) ושנאה סבוכות זו בזו.

מתוך: גיל, צ. (2021). סקירת מאמרו של גלן גבארד: הפרת גבולות מיניים בפסיכותרפיהפסיכולוגיה עברית.

טיפול ממוקד העברה

טיפול ממוקד-העברה (TFP; Transference-Focused Psychotherapy) הינו טיפול אינדיבידואלי חוץ-אשפוזי אשר מיועד לטיפול באנשים המאובחנים עם הפרעות אישיות קשות ובמיוחד הפרעת אישיות גבולית והפרעת אישיות נרקיסיסטית. TFP הינו טיפול מבוסס-מדריך ונתמך-מחקרית אשר פותח על ידי אוטו קרנברג ועמיתיו, ובמיוחד פרנק יאומנס וג'ון קלארקין.

ב-TFP, ארגון אישיות גבולי מומשג כתוצר של כשל בפיתוח ייצוגים פנימיים של עצמי ואחר שהינם מורכבים ומציאותיים. במצבים אלו, ייצוגים פנימיים שהינם מקוטבים וחלקיים (ייצוגים שהינם חיוביים או שליליים באופן מוחלט) מובילים לתנודות קיצוניות בין רגשות חיוביים ושליליים, אשר בתורם, מעוותים את האופן בו האדם מפרש סיטואציות יומיומיות. בטיפול, האינטגרציה של הייצוגיים הפנימיים הללו מתרחשת על ידי התבוננות, הכלה, חקירה ועיבוד של החוויות הסותרות שיש למטופל ביחס למטפל במהלך הפגישה. תהליכים אלו מגבירים את המודעות לייצוגים החלקיים ואת ההבנה שלהם. כאשר התהליך מתרחש בהצלחה, הייצוגים הפנימיים של העצמי ושל האחר הופכים מובחנים יותר זה מזה ואינטגרטיביים, דבר שמאפשר תפיסה גמישה וחיובית יותר של העצמי ושל האחר. הדבר משפיע על החוויות הרגשיות שנובעות מהייצוגים הפנימיים הללו, שהופכות עשירות ומווסתות יותר, והמטופל מפתח יחסים עשירים והרמוניים יותר עם הסובבים אותו. כתוצאה מכך, מתרחשת הפחתה בהתנהגויות האובדניות ובסימפטומים ושיפור בתפקוד, אשר תורמים גם כן ליכולת גוברת לאינטימיות ועצמאות.

מתוך: קיויתי, י. לוי, ק. נ. (2019). טיפול ממוקד-העברה להפרעות אישיות קשותפסיכולוגיה עברית.

מטפלים בתחום העברה והעברה נגדית

מטפלים בתחום העברה והעברה נגדית

אפרת רחמים-אייכבאום
אפרת רחמים-אייכבאום
עובדת סוציאלית
תל אביב והסביבה, שרון ושומרון, אונליין (טיפול מרחוק)
אורלי צרפתי פרידמן
אורלי צרפתי פרידמן
פסיכולוגית
תל אביב והסביבה, אונליין (טיפול מרחוק), רמת גן והסביבה
איריס לובמן- קליימן
איריס לובמן- קליימן
קרימינולוגית קלינית
חיפה והכרמל
יריב טגנסקי
יריב טגנסקי
מוסמך (M.A) בטיפול באמצעות אמנויות
שרון ושומרון, פתח תקוה והסביבה
קלודיה קראוס
קלודיה קראוס
פסיכולוגית
רמת גן והסביבה
לאה שקלים
לאה שקלים
חברה ביה"ת
ירושלים וסביבותיה
מאמרים בנושא העברה והעברה נגדית

מאמרים בנושא העברה והעברה נגדית

החזקה והכלה – ומה ביניהן?
מאיר פרלוב
המאמר מציג את ההתפתחות ההיסטורית של המושגים "החזקה" (ויניקוט) ו"הכלה" (ביון), ועורך דיון בהבדלים ביניהם. ההבדל המוצע נובע מההקשר התיאורטי השונה...
מאמרים | 14/9/2011 | 85,412 | 4 תגובות
העברה נגדית - סקירה היסטורית
מאיר פרלוב
מנושא צדדי, מינורי, ובתקופה הראשונה של התפתחות התיאוריה אפילו מוקצה, הפך הנושא של העברה נגדית לשחקן מרכזי בקדמת הבמה הן ברמה הקלינית והן ברמה...
מאמרים | 27/5/2009 | 66,654 | 2 תגובות

הצטרפות לרשימת התפוצה

מנויים מקבלים ניוזלטר הכולל סיכום של המאמרים והכתבות החדשים שראו אור.
העברה-נגדית בפסיכותרפיה עם ילדים ונוער
נעמה בר-שדה
המפגש הטיפולי הראשון הוא בעל משמעות מכרעת על התפתחות התהליך בהמשך. המטפל והמטופל בוחנים הדדית אחד את השני ברמה המציאותית וההשלכתית גם יחד....
מאמרים | 29/3/2004 | 53,454 | תגובה אחת
העברה והעברת נגד: פרדיגמת החלימה של ביון
ד"ר אילן נילמן
במאמר תוצג המשגת ההעברה והעברת הנגד הנגזרות מתפיסת ה-mind כפי שזו משתקפת מפרדיגמת החלימה של ביון וממשיכיו. תחילה תוצג פרדיגמת החלימה, הנגזרת...
מאמרים | 5/6/2011 | 34,126 | 3 תגובות
יעקב יבלון
המאמר עוסק בטיפול דינמי קצר מועד ובמידת התאמתו למתבגרים. הטענה המרכזית המוצגת במאמר היא שאף שמרבית הטיפולים המתקיימים בפועל, ובכלל זה טיפולים...
מאמרים | 10/10/2015 | 29,685 | 2 תגובות
שרי אדלשטיין
"ההעברה היא כר העבודה החשוב ביותר, באפשרה לאנליטיקאי ולאנליזנט לחוות משהו מהעבר של האנליזנט ב"כאן ועכשיו" של חדר הטיפול. פרשנות של האנליטיקאי...
מאמרים | 4/4/2010 | 28,454 | 3 תגובות
את מה שלקחנו הביתה - מה פסיכותרפיה גופנית יכולה לספר
אלעד חדד ואסף רולף בן-שחר
לצד אפשרויות גדילה והתפתחות של המטפל, העיסוק הטיפולי בטראומה עלול להביא להשפעות שליליות על שלומו הנפשי והפיזי של המטפל. פסיכותרפיה גופנית,...
מאמרים | 5/7/2011 | 24,179 | 2 תגובות
מיה מוכמל
בסקירה מוצגת הרצאתה של גרנד, פסיכואנליטיקאית התייחסותית, על העברה בינדורית ועל מושג ה"קרע" המחליף עבורה את מושג ה-enactment בטיפול. גרנד הציגה...
כתבות שטח | 18/6/2011 | 23,224 | 4 תגובות
הפרעות אכילה ו(חוסר) שיתוף פעולה בטיפול
ד"ר מיכל חסון רוזנשטיין
ההתנגדות ואי שיתוף הפעולה בטיפול בנשים (וגברים) הסובלות מהפרעות אכילה הן תופעות נפוצות. מטפלים ותיאורטיקנים רבים עסוקים בנסיונות להמשיג...
מאמרים | 7/12/2015 | 22,668
שירה לרר, טל עמית, פנינה פלדמן ותניה צ'יפמן
המאמר מציע התבוננות על מאפיינים ייחודיים העולים בהעברה ובהעברה הנגדית, תוך כדי טיפול בזיכרונות טראומתיים. במאמר מוצגות שלוש עמדות דיאלקטיות...
מאמרים | 18/8/2013 | 20,239 | 4 תגובות
מריאנה גייטיני
רשמים מהרצאתו של קובי אבשלום: "מה הסיפור האמיתי?" האם המטפל הוא באמת כזה או שזו השלכה?", שנערכה במסגרת הרצאות ימי חמישי של האגודה הישראלית לפסיכותרפיה...
כתבות שטח | 2/11/2010 | 16,290 | 5 תגובות
פוסטים בנושא העברה והעברה נגדית

פוסטים בנושא העברה והעברה נגדית

רועי סמנה
היה זה כמדומני פרויד שתיאר את תופעת ההעברה כמקרה קלאסי של 'הכל עובר אליך וקקה בידיך'. מאז תקופתו ועד היום קיים קונצנזוס תאורטי רחב על כך שלחדר...
7/12/2014 | 16,657 צפיות | 17 תגובות
רועי סמנה
הסיטואציה מוכרת לכולנו. מטופל נכנס לחדר ומתחיל לדבר ואתה, המטפל, מקשיב. מקשיב, אבל לא שומע כלום. כלומר, אתה בהחלט שומע מילים ומשפטים, אבל שום...
7/1/2014 | 16,059 צפיות | 4 תגובות
רועי סמנה
שחיקה מקצועית היא נושא שלא כיף לדבר או אפילו לחשוב עליו. הוא סקסי כמו קולונוסקופיה ונעים כמו ציפורן חודרנית. ובכל-זאת, אפילו סלעים נשחקים ומה...
6/3/2016 | 15,027 צפיות | 14 תגובות
רועי סמנה
הנטייה של הפסיכואנליזה להתמקד בפתולוגי ולהתעלם מהחיובי היא בעיה מוכרת. היא כל-כך נטועה בגישה הפסיכואנליטית עד שנראה שגם המטופלים שלנו הת
18/3/2018 | 11,492 צפיות | 2 תגובות
ד"ר ניצה ירום
ביום 25/6/2017 פרסמתי בלוג בעקבות מאמרה של אירנה מלניק 'המטפל הרעב : החסך הנרקיסיסטי של מטפלים', שהפורום הישראלי של IARPP ניהל קולקוויום סביבו. הג
5/9/2017 | 10,142 צפיות | 14 תגובות
רועי סמנה
'סקס זה לחלשים' רונה אומרת*. 'תשוקה זה אוברייטד. משיכה מינית זו המצאה של מכוערות'. היא דווקא לא מכוערת בכלל. צעירה ואטרקטיבית וכבויה כמו הסיגריה...
27/7/2019 | 10,046 צפיות | 3 תגובות
ד"ר ליאור גרנות
אתה בוודאי זוכר / דליה רביקוביץ אחרי שכולם הולכים אני נשארת לבד עם השירים, חלקם שירים שלי וחלקם של אחרים. שירים שכתבו אחרים אני אוהבת יותר. אני...
14/5/2012 | 9,876 צפיות | 7 תגובות
ארנון רולניק
כנסים והשתלמויות במקצוענו חביבים עלי. גם כאלו מהעולם הדינמי גם כאלו מהעולם הקוגניטיבי, וגם השתלמויות אינטגרטיביות כפי שנעשות אצלנו בקליניקה...
7/8/2015 | 9,764 צפיות | 7 תגובות
ד"ר ניצה ירום
לפרוץ דרך בטיפול – מעבר להמשגות מקובלות. ההיענות לפוסט האחרון שהעליתי 'המקצוע בניוונו: מטפלים מאשימים את מטופליהם בגרימת חסך רגשי ובאב
27/7/2017 | 9,594 צפיות | 21 תגובות
ד"ר ליאור גרנות
'מאיזה מקום זה בא?'; 'אני אומרת את זה ממקום של...'; 'אני מודה שהתגובה שלי הפעם לא היתה במקום'; 'מוכרחים להעמיד אותו במקומו', 'זה לא המקום לדבר על...
10/5/2013 | 9,235 צפיות | 11 תגובות
ד"ר ליאור גרנות
'כמעט תמיד אני עומדת מאחורֵי עצמי ודמות שדומה לי מדברת בשמי ולא תמיד היא בדיוק מה שהיא נראית המראָה אשר מראָה שהיא איננה מראָה שהיא נמצאת רגע...
16/8/2013 | 8,541 צפיות | 8 תגובות
רועי סמנה
לאחרונה ניצת פולמוס קטן בין עמיתים למקצוע על גבי עמוד הפייסבוק שלי. הטריגר: צילום כריכת ספרה החדש והמעניין של ד'ר ניצה ירום - 'מצפן לזוגיות...
31/10/2018 | 8,200 צפיות | 2 תגובות
שפיות זמנית
שיחות - כתב עת לפסיכותרפיה הוציאו לאור, לראשונה מאז ייסוד כתב העת, גיליון חדש בגרסה דיגיטלית - 'שיחות בימי קורונה'. דבר העורכים כולנו,...
18/4/2020 | 6,956 צפיות
עמית פכלר
גירסה מורחבת להרצאה שניתנה ב-19.10.2022 (זמינה לצפיה בקישור: https://www.youtube.com/watch?v=ltsgUGvtsvA) ביום העיון מטעם המרכז הקליני הבין-תחומי באוניברסיטת חיפה...
10/11/2022 | 6,551 צפיות | 2 תגובות
ד"ר ליאור גרנות
לכי, תשבי מולו עכשיו, כמו שאת, לא, לא כמו שאת, קלה יותר משהנך, רגע לפני שאת מתיישבת – תשילי; תשילי מעליך אֶת כל הטרדות, אֶת שיחת הטלפון ההיא מהבוקר,...
28/1/2016 | 6,287 צפיות | 7 תגובות
הרצאה בנעלי בית
יום העיון רגשות ככוח וכמכשול בטיפול במסגרת הסדרה "רגשות מאז ועד עידן האייקונים" של האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה, התקיים בבית המועצה...
5/2/2019 | 6,062 צפיות
רועי סמנה
מושג ההחזקה של ויניקוט הוא לדעתי אחד השימושיים והמוצלחים שבין המושגים הפסיכואנליטיים. שזה די מפתיע בהתחשב בכמה שהוא מעורפל ונתון לפרשנו
16/9/2017 | 5,591 צפיות | 2 תגובות
ד"ר ניצה ירום
למה נהייתי פסיכולוג ? 'שכחנו לאחל שנה אזרחית טובה גם לפסיכולוגים' נכתב באתר זה בתחילת השבוע, והאיחול לפסיכולוגים לכבוד השנה החדשה הוא (דרך
5/1/2018 | 5,429 צפיות | 1 תגובות