פסיכולוגיה עבריתפסיכולוגיה עברית

×Avatar
זכור אותי
של מי הבושה הזו בכלל? עולמות של השפלה ומערכות של שיקום (או "הבושה של האנליטיקאי"): סקירת מאמרה של דונה אורנג'של מי הבושה הזו בכלל? עולמות של השפלה ומערכות של שיקום (או "הבושה של האנליטיקאי"): סקירת מאמרה של דונה אורנג'
של מי הבושה הזו בכלל? עולמות של השפלה ומערכות של שיקום (או "הבושה של האנליטיקאי"): סקירת מאמרה של דונה אורנג'

של מי הבושה הזו בכלל? עולמות של השפלה ומערכות של שיקום (או "הבושה של האנליטיקאי"): סקירת מאמרה של דונה אורנג'

סקירות מאמרים | 7/1/2021 | 2,636 | לעיון בעלי הרשאה מקצועית בלבד

ד"ר דונה אורנג׳ היא פסיכואנליטיקאית חברה בסגל המכון הפסיכואנליטי לחקר הסובייקטיביות בניו־יורק והמכון ללימודי פסיכולוגיית העצמי ברומא. היא פרסמה מאמרים וספרים רבים, ומכיוון שבנוסף להכשרתה כד"ר לפסיכולוגיה היא גם ד"ר לפילוסופיה, היא נוטה לבסס את רעיונותיה הפסיכואנליטיים על יסודות פילוסופיים נרחבים. היא משתייכת מבחינה תיאורטית לגישה האינטר־סובייקטיבית, שבבסיסה התפיסה שתופעות פסיכולוגיות מתרחשות לא באופן מבודד, אלא במפגש שבין שני סובייקטים. במאמר זה היא עוסקת בבושה במרחב הפסיכואנליטי כאלמנט שאינו שייך למטופל או לאנליטיקאי, אלא כזה שנוצר באופן אינטרסובייקטיבי ביניהם. מתוך כך היא מציעה דרכים להתמודדות ולעבודה עם בושה בטיפול.


Avatar
זכור אותי