פסיכולוגיה עבריתפסיכולוגיה עברית

×Avatar
זכור אותי
עמידה במרווחים: הריבוי של העצמי ומערכת היחסים הפסיכואנליטית - סקירת מאמרו של פיליפ ברומברגעמידה במרווחים: הריבוי של העצמי ומערכת היחסים הפסיכואנליטית - סקירת מאמרו של פיליפ ברומברג
עמידה במרווחים: הריבוי של העצמי ומערכת היחסים הפסיכואנליטית - סקירת מאמרו של פיליפ ברומברג

עמידה במרווחים: הריבוי של העצמי ומערכת היחסים הפסיכואנליטית - סקירת מאמרו של פיליפ ברומברג

סקירות מאמרים | 11/11/2020 | 3,630 | לעיון בעלי הרשאה מקצועית בלבד

פיליפ ברומברג (1931-2020) היה אנליטיקאי מאבות הגישה ההתייחסותית שכתב מספר רב של ספרים ושל מאמרים. הוא עסק במצבים דיסוציאטיביים ובטראומה, בקשר הטיפולי, בתהליכים מנטליים, ב-enactment, ובעיקר בתהליכי ההחלמה והצמיחה שנובעים מקשר אנושי. במאמר זה ברומברג מסביר מהו מצב של ריבוי עצמי (multiplicity of self) ואת המנגנון הבריא והפתולוגי של הדיסוציאציה של מצבי-העצמי. הוא מתאר את מושג "העמידה במרווחים" (standing in the spaces), שפירושו עמדה שבה ניתן להכיר ולהתבונן בהיבטים אחרים של העצמי גם כאשר הם סותרים את החוויה הנוכחית.


Avatar
זכור אותי