לוגו פסיכולוגיה עברית

×Avatar
אני מסכימ.ה להצטרף לרשימת התפוצה לקבלת עדכונים ומידע שיווקי
זכור אותי
רשימת קריאה: שילוב תלמידים על הספקטרום הארשימת קריאה: שילוב תלמידים על הספקטרום הא

רשימת קריאה: שילוב תלמידים על הספקטרום האוטיסטי

רשימות קריאה | 15/2/2022 | 3,935

רשימת מאמרים העוסקים בשילוב של תלמידים עם אוטיזם (ASD) במערכת החינוך, מהיבטים לימודיים וחברתיים ובמסגרות וצורות שילוב שונות. המשך

 

בשנים האחרונות יותר ויותר תלמידים המאובחנים על הרצף האוטיסטי (ASD) משתלבים בכיתות רגילות, הן בשל העלייה החדה במספר המאובחנים, והן בשל אבחונים מאוחרים, יחסית, של תלמידים בתפקוד גבוה, הלומדים בכיתות רגילות בעת עריכת האבחון. שילוב תלמידים עם מוגבלויות במערכת החינוך הוא שדה רחב ומגוון, הן מבחינת ההטרוגניות של התלמידים המשולבים במערכת הרגילה ורמת תפקודם, והן במודלים השונים של שילוב.

לפניכם רשימת מאמרים שעוסקים בהיבטים תיאורטיים ופרקטיים של שילוב תלמידים עם אוטיזם במערכת החינוך, מהיבטים לימודיים וחברתיים, ומנקודת מבט מערכתית ופרטנית.

 

 

רשימת קריאה: שילוב תלמידים על הספקטרום הא

"שונים אבל שווים": שילוב חברתי של תלמידים אוטיסטים

ניבה פרי | 1/17/2021
"שונים אבל שווים" הוא מודל לשילוב חברתי של תלמידים אוטיסטים הלומדים בכיתות תקשורת בבית ספר יסודי רגיל. המודל בא למלא את החסר שקיים במערכת החינוך בארץ, בתוכנית סדורה המפרטת את הצעדים האקטיביים שיש לנקוט כדי ש"שילוב" יהפוך ממושג עמום למציאות בה תלמידים אוטיסטים משתתפים חברתית בבית הספר מעמדה שוויונית, תוך היכרות וקבלה של זהותם הייחודית. המאמר סוקר את הספרות המקצועית בתחום השילוב החברתי של תלמידים אוטיסטים, מפרט את חלקי המודל השונים, ודן בקשיים שעלו במהלך יישום המודל ובהישגים שהוא הניב.
 

שילוב יחידני של תלמידים המאובחנים על הרצף האוטיסטי (ASD) בכיתות רגילות: מהתיאוריה לפרקטיקה

יעל גוטר | 7/11/2021
התיקון ה-11 לחוק חינוך מיוחד, שנכנס לתוקפו בינואר 2020, עיגן בחוק את זכותם של ההורים לבחור את סוג המסגרת החינוכית שבה ילמדו ילדיהם. בכך נפתחה הזדמנות לשילוב יחידני גם לתלמידים עם מורכבויות בשכיחות נמוכה, ובמגוון רמות תפקוד. מהלך זה עולה בקנה אחד עם רעיון ההשתלבות בקהילה לאורך חייו של אדם, ועם הגישה ההומניסטית, הרואה בשילוב את אחד הביטויים לשוויון הזדמנויות לתלמידים ולאנשים עם מוגבלויות. מאידך גיסא, השילוב היחידני מאתגר לא מעט אנשי חינוך, המדווחים על קושי להעניק מענה לתלמיד עם מורכבות, במקביל לכיתה שלמה. מאמר זה מתבסס על מחקרים ועל ניסיון מקצועי של המחברת, צמח מצרכים שעלו מן השטח, ומטרתו לשפוך אור על סוגיית השילוב היחידני של תלמידים המאובחנים על הרצף האוטיסטי (ASD), ולהציע מסגרת תיאורטית ועקרונות פרקטיים לתכנון, להובלה וליישום של שילוב יחידני משמעותי ובר־קיימא.
 

מציף, כאוטי ורב קסם: השתלבות תלמידים המאובחנים על הרצף האוטיסטי (ASD) בחינוך הדמוקרטי

יעל גוטר | 9/2/2021
בית הספר הדמוקרטי מאפשר לתלמידיו לבחור את החונכים (המחנכים) האישיים שלהם, לקבוע את השיעורים שבהם ישתתפו ואת השעות שבהן יבלו בלמידה עצמית/קבוצתית או בהפוגה. התלמידים אינם יושבים בכיתת־אם אחת במהלך יום הלימודים כי אם עוברים מכיתה לכיתה, ממרחב למרחב ומסגנון למידה אחד לאחר, כמה פעמים בכל יום. בתוך סטינג כזה ניתן לשער כי תלמידים המאובחנים על הרצף האוטיסטי (ASD) יחושו מוצפים ולא מוחזקים. למרות זאת, תלמידים עם ASD משתלבים בהצלחה, במקרים רבים, בבתי הספר הדמוקרטיים. הם עוברים תהליכי צמיחה משמעותיים ומגיעים להישגים בתחומים מגוונים, ובמיוחד בתחום החברתי והתקשורתי, ובתחום הנחישות העצמית והייצוג העצמי. ההסבר לכך נעוץ במאפיינים נוספים של החינוך הדמוקרטי: ההכלה בבית הספר עמוקה במיוחד, ומאפשרת לכל תלמיד להיות הוא עצמו, על מאפייניו הייחודיים מבחינה מגדרית, תקשורתית, אקדמית וזהותית. מאמר זה מציג את התפיסה של החינוך הדמוקרטי ואת הקשר בינה לבין השתלבותם של תלמידים עם ASD, תוך התייחסות לאתגרים להזדמנויות בהשתלבות זו, שאינה מובנת מאליה.
 

הכלה למעשה: אסטרטרגיות של שילוב יעיל מנקודת מבט מערכתית

יבגניה שילשטיין | 11/17/2019
הרפורמה בחינוך המיוחד שאנו עומדים בפתחה, היא חלק מתהליך הקידום של רעיון השילוב בארץ ובכך היא יוצרת אתגר מהותי גם עבור אנשי החינוך וגם עבור הפסיכולוגים החינוכיים. לאור כך עולה השאלה: מהם הגורמים היוצרים התאמה של המסגרת החינוכית הרגילה לשילוב של ילדים בעלי צרכים מיוחדים? המאמר הנוכחי מתייחס לאסטרטגיות של שילוב יעיל מנקודת מבט מערכתית. המאמר מתבונן על אסטרטגיות של שילוב יעיל בשתי רמות – ברמה הקשורה לתהליכים מערכתיים המתרחשים מחוץ לכיתה ושמשפיעים על הצלחת השילוב (סגנון ניהולי, שיתוף פעולה בין גורמים שונים בתוך המערכת וכו'), וברמה המתייחסת לעיצוב הלמידה עצמה בתוך כיתה (הוראה ב-co, למידה שיתופית, הכוונה עצמית בלמידה וכו'). קידום אסטרטגיות של שילוב יעיל דורש שינוי מערכתי בבתי-הספר. לפסיכולוג החינוכי ישנו תפקיד משמעותי בליווי של שינוי מערכתי קשור לקידום השילוב ובהעלאת מודעות של צוותים חינוכיים לאסטרטגיות של שילוב יעיל.
 

חינוך רגיל, חינוך מיוחד, ומה שביניהם: המקרה של תלמידים עם ASD בגילאי בית הספר

יעל גוטר | 2/2/2021
שילוב בחינוך רגיל או חינוך מיוחד? דילמה זו מלווה הורים לילדים עם ASD, אנשי חינוך וטיפול ומקבלי החלטות. מטרת המאמר היא לסייע להורים ולאנשי מקצוע העובדים עם הורים בקבלת החלטות מושכלת בעת בחירת סוג המסגרת עבור תלמידים עם ASD. המאמר סוקר את סוגי המסגרות הרלוונטיים לתלמידים עם ASD, את המאפיינים הייחודיים של סוגי המסגרות, את מגוון השיקולים בבחירה, ואת היתרונות והחסרונות של כל אחת מהאפשרויות.
 

סדנה להגשמת חלומות – תכנון וכתיבת תכנית חינוכית יחידנית (תח"י)

יעל גוטר | 2/24/2022
תכנית חינוכית יחידנית (תח"י) היא תוכנית לימודים אישית, הנבנית עבור תלמידים עם מוגבלויות המשתלבים בכיתות של חינוך רגיל. כתיבת התכנית מאתגרת צוותים רבים בחינוך הרגיל, המתקשים למצוא את הכלים והמשאבים לתכנון ולכתיבה של תכנית שיטתית, מקצועית ומדויקת. מאמר זה מתאר את הרציונל בתכנון ובכתיבת התכנית, ומציע להתייחס אליה כאל סדנה להגשמת חלומות – של התלמיד, משפחתו והצוות שלו, לקראת תפקוד עצמאי והשתלבות מוצלחת בכיתה ובחברה. המאמר מצייד את הקוראים בכלים פרקטיים לכתיבה מסודרת, יעילה ומקצועית של התכנית. המאמר מבוסס על ספרות המחקר, כנסים, הרצאות וניסיון מקצועי, וכולל טיפים שימושיים, תרשימים ודוגמאות מפורטות לכתיבת תכניות שיטתיות ורלוונטיות.
 

סימני דרך – כרטיסי ניווט בעבודה עם תלמידים משתלבים

יעל גוטר | 3/3/2022
בשנים האחרונות עולה מספרם של התלמידים המשתלבים בכיתות של חינוך רגיל. אנשי חינוך מדווחים על קושי לתת מענה פרטני ומדויק לתלמידים עם מוגבלויות, בתוך כיתה גדולה ותוססת, ומבקשים לקבל כלים מקצועיים. מאמר זה מתמקד במענה פרקטי לתלמידים עם מגוון קשיים, המשתלבים בכיתה של חינוך רגיל, דרך השימוש בכרטיסי ניווט, ששימושם רווח בתחום ההוראה המותאמת ובחינוך המיוחד. הניסיון בשטח מראה כי כרטיסי הניווט מסייעים בהפחתת התלות של התלמידים בצוות המלווה אותם, בהפחתת חרדה, בתחושת שליטה עצמית וביטחון, בוויסות עצמי, בחיזוק תחושת המסוגלות ובתרומה משמעותית לעצמאות התפקודית לאורך זמן. במאמר מוצגים כרטיסי ניווט מותאמים לאתגרי ההשתלבות של תלמידים בחינוך הרגיל, עם קשיים בקשב ובריכוז, לקויות למידה, תקשורת, ויסות וכיו"ב. הכרטיסים מציעים סיוע בתחומים מגוונים: חברתי, התנהגותי, פתרון בעיות, התארגנות, ועוד. המאמר צמח מתוך צרכים שעלו בשטח, הוא מתבסס על מחקרים ועל ניסיון מקצועי של המחברת, ומיועד לצוותים חינוכיים וטיפוליים, לתלמידים ולהורים.
 

מטפלים בתחום

מטפלים שאחד מתחומי העניין שלהם הוא: אוטיזם, חינוך, פסיכולוגיה חינוכית, תקשורת, שפה ודיבור
עידן צומר
עידן צומר
פסיכולוג
אונליין (טיפול מרחוק), חולון והסביבה, פתח תקוה והסביבה
איתי סבח
איתי סבח
מוסמך (M.A) בטיפול באמצעות אמנויות
רחובות והסביבה, תל אביב והסביבה, אונליין (טיפול מרחוק)
מוריאל אלעזר
מוריאל אלעזר
פסיכולוגית
פתח תקוה והסביבה
אביתר מיכאליס
אביתר מיכאליס
פסיכולוג
חיפה והכרמל, עפולה והסביבה, יקנעם והסביבה
אליאנה פודה
אליאנה פודה
יועצת חינוכית
תל אביב והסביבה, אונליין (טיפול מרחוק)
אירית כהן
אירית כהן
פסיכולוגית
חיפה והכרמל, כרמיאל והסביבה

תגובות

הוספת תגובה

חברים רשומים יכולים להוסיף תגובות והערות.
לחצו כאן לרישום משתמש חדש או על 'כניסת חברים' אם הינכם רשומים כחברים.

אין עדיין תגובות למאמר זה.