פסיכולוגיה עבריתפסיכולוגיה עברית

×Avatar
זכור אותי

קופת חולים-מטפל-מטופל: יחסים משולשים במפגש טיפולי

מאמרים | 7/10/2012 | 1,583 | לעיון בעלי הרשאה מקצועית בלבד

מאמר זה ינסה לעסוק בשאלת השפעת מעורבותן של חברות הביטוח וקופות החולים בתהליך של פסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית. חשיבות גבוהה לעיסוק רחב ומעמיק בזיקה שבין הקופה למתרחש בטיפולים הרגשיים השונים במסגרתה, זאת לאור החלטת הכנסת לאשר את הרפורמה הביטוחית. המאמר יתמקד ביחסים המשולשים הפנטזמטיים הבאים לידי ביטוי בקשר מטפל-מטופל-קופת חולים.


Avatar
זכור אותי