לוגו פסיכולוגיה עברית

×Avatar
אני מסכימ.ה להצטרף לרשימת התפוצה לקבלת עדכונים ומידע שיווקי
זכור אותי
העברה נגדית בעבר והיוםהעברה נגדית בעבר והיום

העברה נגדית בעבר והיום

מאמרים | 5/6/2007 | 18,185

העברה נגדית היום היא הדרך שבה המטפל מנכיח עצמו בטיפול. לא עוד גנאי, אלא כלי טיפולי בעל עוצמה. המאמר סוקר בתמציתיות את התפתחות הגישה להעברה הנגדית אז והיום. המשך

העברה נגדית בעבר וכיום

מאת יששכר עשת

 

     מושג העברה נגדית עבר שינויים מאז ימי פרויד. הראשונים התייחסו להעברה נגדית בשלילה ושאלו בעיקר איך לנטרל אותה על מנת שלא תפריע לתהליך הטיפולי. רייך למשל (3) הגדירה העברה נגדית כהשפעת הצרכים והקונפליקטים הלא מודעים על הבנת המטפל והטכניקה שלו. המטופל מייצג עבור המטפל דמות מהעבר עליו משאלות ורגשות העבר מושלכות כמו בהעברה של המטופל. השפעות אלו מפריעות למטפל לנהל תהליך טיפולי מכוון לצורכי המטופל. אך כבר בתקופה זו מטפלים כליטל (4) וויניקוט (5) היימן (6) ואחרים, לא הסתפקו בקביעה זו, ושאלו מה ניתן ללמוד מההעברה וההעברה הנגדית, לטובת השעה הטיפולית  

   בתקופה זו הגישות ההומניסטיות והקיומיות ניסו לפתור את הבעייתיות של ההעברה הנגדית על ידי הזנחתה. ההרגשה הכללית הייתה שהחשיבה במושגים הללו, מרחיקה את המטפל מן המטופל ומן החוויה האוטנטית של השניים. שיילין (7) מביא את דברי רוג'רס וממשיכיו הטוענים שמושגי העברה והעברה נגדית אינם מתאימים לעבודתם. גם סוליוון (8) שהתייחס לבעיות הקיומיות של למטופל בחייו והיה אחד מאבות הגישה הבין אישית, לא התעניין כלל בהעברה והעברה נגדית. המושג שלו PARATAXIC DISTORTION  או בעברית, עוות תפיסתי ללא מודעות, הוא תהליך לא רציונאלי הדומה בעיקרון להעברה והעברה נגדית. גם אריך פרום (9) מדבר על אינטראקציה בין אישית עמוקה ספונטנית ואוטנטית ואינו משתמש בשפה של העברה והעברה נגדית כלל.


- פרסומת -

   אך מטפלים אחרים המשיכו להתמודד עם הבעייתיות של המשגים הללו. טומפסון (10) טוען כי תופעה ההעברה הנגדית נוצרת על ידי המטפל והמטופל. והיא הופכת להיות לתפיסה שעשויה לתרום לקריאת מפת השדה הבין אישי. פרום רייכמן (11) שבאה מן הגישה הבין אישית טוענת שאין להפריד בין העברה והעברה נגדית לבין רגשות אמיתיים. לדעתה יחסים אמיתיים ויחסי העברה והעברה נגדית מופרדים באופן מלאכותי ומושגי. הימן (12) טוענת אל לא למטפל להיות "מוח מכני" שיספק פרשנות אינטלקטואלית. עליו להיות מסוגל לשאת, לקבל ולסבול את רגשותיו, במקום לפרק אותם כמו שעושה הפונה. היימן אחת מחלוצות הגישה הקונסטרוקטיביסית, טוענת שהעברה נגדית מתייחסת לכל הרגשות שיש למטפל כלפי המטופל היא מתבססת בין השאר גם על מלאני קליין שלדבריה ההעברה הנגדית, כעל יצירת המטופל והיא חלק מאישיות המטופל. על בסיס גישות אלו ביון (13) המשיל  את המטפל למיכל המתמלא בחוויית רגשות שליליים מצד המטופל, ומחזיר אותם למטופל ללא שיפוט, כדי שהוא יוכל להתמודד עמם. ביון (14) מדגיש שההכלה אינה פעולה פסיבית. מדובר בתהליך אקטיבי בין אישי גמיש שבו החומר המוכל משפיע על המטפל המכיל שמשתנה ומתאים עצמו לתכולתו, תוך שהוא שומר על איזון שכלי. יש כאן תהליך מתמשך של השפעות הדדיות. גם סרלס (15) טוען שהרגשות שלנו הם מדד חשוב למה שקורה בטיפול ואסור לוותר עליהם. רגשותינו הם התוויות למתרחש ביחסים הבין אישיים בין אדם לחברו. עלינו להיות מודעים לרגשותינו, היות והם מועברים לזולת גם באופן התנהגותי ועלינו לשלוט בהם או להכיר במסרים שהם מעבירים.

   כיום טוען יאנג (16), אנו נמצאים בתקופה שבה היחסים הטיפוליים נראים יותר אינטראקטיביים ונבנים באופן הדדי. לדבריו מגמת השנים האחרונות בפסיכותרפיה לכיוון ההומניסטי והנרטיבי, שינתה גם את התפיסה לגבי מושגי ההעברה והעברה נגדית שעברו תהפוכות רבות מאז ההתחלות. משאלתו של רקר (17) להביא למיזוג בין העבר להווה, הקשר המתמשך והאינטימי בין מציאות ופנטזיה, בין חוץ ופנים ובין מודע ללא מודע, קבלת מענה בשנים הללו.


- פרסומת -

   קוטלר (18) מציע את שלושת השימושים שיש להעברה הנגדית מבלי להכריע בין שלושת. א. כל רגשות המטפל כלפי הפונה, ב. כל תגובות המטפל להעברה של המטופל, ג. ההעברה של רגשות המטפל כלפי המטופל. לדעתו בהעברה נגדית יש פוטנציאל ללמד אותנו על עצמנו ועל המטופל, אבל כאשר אנו מתעלמים מתגובתנו הרגשית או מעוותים אותה, הטיפול והבריאות שלנו נפגעים. בסופו של דבר, המטפל יקבע אם העברה נגדית תהיה לעזר או לרועץ. רק כאשר אנו מעיזים לחקור את רגשותינו כלפי המטופלים והשפעתם על השיפוט הקליני שלנו, האנרגיה הזו יכולה להיות חיובית.

   קהאן (19) טוען שהעברה קיימת בכלל ביחסים בין בני אדם  ולא רק בין מטפל ומטופל. בכל יחסים אנו משחזרים חלק מעברנו. פטרסון וניסנהולץ (20) טוענים שההעברה הנגדית מחייבת את המטפל להגיב בדרך לא אובייקטיבית. יאנג (21) גם טוען שההיסטוריה של רעיון ההעברה הנגדית מראה על סגירת הפער המרחבי בין המטפל למטופל. ההעברה הנגדית היא בסיס לעבודה הטיפולית ובסיס לכל יחסים בין בני אדם היות וכל תקשורת משמעותית בין אנשים מבוססת על תגובות מעומק רגשותנו והמרחב בין האנשים במפגש, מתמלא בהתאם לתגובות שאנו מעוררים בזולת.

   סמיט (22) מסכם את הגישה כיום וטוען שהעברה נגדית בו זמנית תורמת ומפריעה לתהליך הטיפולי. העברה נגדית יכולה להיות גם ברמה המודעת וגם ברמה הלא מודעת שבה רגשות מודעים מדריכים את המטפל למצב הנפשי הפנימי של המטופל. לכן לדעתו העברה נגדית תמיד תוביל אותנו גם מן המטופל וגם אליו. היות וההגדרות הן אמבוולנטיות. כשם שהזדהות עם המטופל ואמפטיה הם העברה נגדית חיובית, הקשבה לצורכי המטפל על חשבון צורכי המטופל הם העברה נגדית שלילית.

 

ספרות מצוטטת.

3. Reich, A. (1951). On Countertransference. International Journal of Psycho- Analysis 32:25-31.

4. Little, M. (1950) 'Countertransference and the patient's response to it', Internat. J. Psycho-Anal. 32:32-40.

5. Winnicott, D. W. (1947) 'Hate in the countertransference', Internat. J. Psychoanal, 30:69-74;

6. Heimann, P. (1950). On countertransference. International Journal of Psycho-Analysis 31:81-84.

7. Shlien, J. M. (1984). A countertheory of transference. In R. H. Levant and J. M. Shlien (Eds.), Client-centered therapy and the person-centered approach (pp. 153-181). New York: Praeger.

8. Sullivan, H.S. (1940). Conceptions of Modern Psychiatry. New York: Norton.


- פרסומת -

9. Fromm, E., Suzuki, D.T. & DeMartino, R. (1960). Zen Buddhism and Psychoanalysis. New York: Harper & Row.

10. Thompson, C. (1950). Psychoanalysis: Evolution and Development. New York: Grove Press.

11. Fromm-Reichmann, F. (1950). Principles of Intensive Psychotherapy. Chicago: University of Chicago Press.

12. Heimann, P 1960 Counter-transference. British Journal of Medical Psychology 33: 9-15.

13. Bion W., (1967) 'Notes on memory and desire', Psychoanalytic Forum; reprinted in Spillius (1988), vol. 2, pp. 17-21

14. Bion, W.R. 1970 Attention and Interpretation. London: Tavistock

15. Searls H (1979) Countertransference and Related Subjects: Selected Papers. N. Y.: International Universities Press.

16. Young R.,M., The vicissitiudes of transference and countertransference: The work of Harold Searls. Journal of the Arbours Association 9:24-58,1992.

17. Racker, H. (1968). Transference and Countertransference. New York: International Universities Press.

18. Kottler, Jeffrey A. (1993).  On Being a Therapist.  San Francisco, California: Jossey-Bass.

19. Kahn, Michael (1991).  Between Therapist and Client.  New York: W. H.Freeman and Company.

20. Peterson, Vincent J. and Nisenholz, Bernard (1995).  Orientation to Counseling Third Edition.  Boston, Massachusetts: Allyn and Bacon.


- פרסומת -

21. Young  R.M., 1994, Analytic Space: Countertransference in mental Space, Process press, pp53-72.

22. Smith H. F., Countertransference, conflictual listening, and the analytic object relationship. Journal of the American Psychoanalytic Association, volume 48/1(2000), pp. 95-128

מטפלים בתחום

מטפלים שאחד מתחומי העניין שלהם הוא: תיאוריה והמשגות תיאורטיות
רשא מוסא-קעואר
רשא מוסא-קעואר
פסיכולוגית
חיפה והכרמל
ענת לנגבורד
ענת לנגבורד
פסיכולוגית
תל אביב והסביבה, שרון ושומרון
חן זליג
חן זליג
עובד סוציאלי
רחובות והסביבה, תל אביב והסביבה, אונליין (טיפול מרחוק)
מיכאל רוז
מיכאל רוז
עובד סוציאלי
חיפה והכרמל, אונליין (טיפול מרחוק)
אילת גלילי
אילת גלילי
עובדת סוציאלית
תל אביב והסביבה, אונליין (טיפול מרחוק)
עידן רוה
עידן רוה
פסיכולוג
מורשה לעסוק בהיפנוזה
תל אביב והסביבה, אונליין (טיפול מרחוק)

תגובות

הוספת תגובה

חברים רשומים יכולים להוסיף תגובות והערות.
לחצו כאן לרישום משתמש חדש או על 'כניסת חברים' אם הינכם רשומים כחברים.

יששכר עשתיששכר עשת17/6/2007

העברה נגדית ויחסים בין אישיים. הי רפי
העברה נגדית מענינית אותי כפסיכולוג לא דינמי מההבט הבין אישי שלה. במילים אחרות מה יש לרעיון להציע לכל אדם ביחסים הבין אישיים שלו. בטיפול מדובר על אותו המרכיב של אדם לאדם מעבר ליחסים המקצועיים בין מטפל ומטופל.עבור המחקר על מה עובד בטיפול, זה אחד המרכיבים המשפיעים על השינוי שחל במטופל.
יום טוב
יששכר

ד"ר רפאל שפרינגמן-ריבקד"ר רפאל שפרינגמן-ריבק17/6/2007

העברה נגדית [ל"ת]. שלום לך,
שמחתי לקרוא את מאמרך המקיף והמעניין כי גם אני מתעניין בהעברה הנגדית ואף פרסמתי בימים אלה ספר בנושא זה, בשם "על העברה נגדית ועל הדרכה בפסיכותראפיה." ניתן להוריד את הספר (100 עמודים+ספרות) מהאתר או לרכוש אותו ממני בעוד ימים מספר כרוך ומודפס ב-25 (עשרים וחמישה) ש"ח כולל חשבונית מע"מ ומשלוח. אם האפשרות האחרונה מעניינת אותך, צור קשר איתי בטל. 03-6969777 או בדוא"ל
rafael1930@bezeqint.net
ברכה,
רפי שפרינגמן-ריבק