מקורות

גיליון החודש של מחלקת המחקר והפיתוח בקבוצת "שכולו טוב" יצא לאור. בזרקור החודש מוצג מחקרה של חן בכר ׁ(MA) אשר בדק את הקשר בין סטיגמה עצמית ושילוב קהילתי, מובאות חדשות מפעילות המחלקה, מוצגים עדכונים רבים מהארץ ומהעולם בתחום השיקום ומפורסמות משרות פתוחות רבות בקבוצת "שכולו טוב".
 
עברית | 151 צפיות | פורסם ע"י ד"ר אמיר טל | הוסף למועדפים
עבודת מחקר (תזה) בייעוץ חינוכי, אוניברסיטת תל-אביב. תהליך ההתבגרות, כשלב התפתחותי נורמטיבי, מאופיין במגוון התנסויות וחוויות באמצעותן מתגבשת ומתעצבת הזהות העצמית והמינית. למתבגרים להט"ב- ששיעורם באוכלוסייה בין 2% ל 10% - מתווספות משימות התפתחותיות ייחודיות. תחילה, עליהם לבחון ולהבין את משכיתם לבני אותו המין בסביבה הטרונורמטיבית. בהמשך, עליהם לקבל את זהותם המינית והמגדרית ולהתקבל בידי אחרים משמעותיים. מטרת המחקר הייתה ללמוד על תהליך ההתבגרות של מתבגרים הומואים, לסביות וביסקסואלים מתוך תפיסת עולמם. על-מנת לשמוע את קולם של המתבגרים בחרנו במתודולוגיה איכותנית וקיימנו ראיונות עומק עם 20 מתבגרים בטווח הגילאים 15-18.5 על-פי עיקרון מקסימום שונות. מהתיאור הסמיך אותו סיפקו המתבגרים עלו חמש התמות הבאות: א. דחייה חברתית. ב. דחייה עצמית. ג. תמיכה חברתית. ד. חוסן נפשי. ה. עמידות. הממצאים אורגנו על-ידנו לתרשים התפתחותי המציג היבטים תוך-אישיים ובין-אישיים בתהליך ההתבגרות של מתבגרים בעלי נטיות חד-מיניות. החל מגילוי הנטייה החד-מינית, דרך התמודדות עם הדחייה העצמית והחברתית ועד הקבלה של הנטייה החד-מינית. ממצאי המחקר מראים כי סיפוק הצרכים הייחודים של מתבגרים בעלי נטיות חד-מיניות מאפשר את שילובם במסגרות חברתיות שונות המיועדות לבני גילם. לנוכח הממצאים מובאת ההמלצה לאנשי-האקדמיה ולאנשי-השדה, להטמיע את הידע בנושא בשלב ההכשרה של מחנכים ויועצים חינוכיים ובמהלך התפתחותם המקצועית. הטעמה של ידע מבוסס מחקר, עשוי להרחיב את מעגלי התמיכה עבור מתבגרים להט"ב.
 
עברית | 140 צפיות | פורסם ע"י אייל בן עמי | הוסף למועדפים
לנוכח מציאות חייהם המורכבת של נערים הומואים רבים ולאור מקומם המרכזי של אמצעי התקשורת המסורתיים במציאות זו, זוכה המדיום האינטרנטי לתשומת לב רבה בשל חדשנותו ובשל הפוטנציאל המשחרר שבו. בין שלל היישומים המוצעים בו בולטים הפורומים באופיים החברתי ובהרגשת הסולידריות המאפיינת את הדינמיקה הפנימית בהם. מחקר זה מבקש לבחון את תפקידו של הפורום "גאווה צעירה", השייך לפורטל האינטרנט "תפוז אנשים", בהתמודדותם של נערים הומואים עם תהליך היציאה מהארון.
 
עברית | 433 צפיות | הוסף למועדפים
ערכו של מסמך זה בהיותו בסיס לשיח מקצועי על הפרקטיקה של עבודת הייעוץ בתהליכי הדרכה ובתהליכי הערכה. השיח בין מתווה זה לפרקטיקה יהפוך מסמך זה למסמך חי המנסח מחדש את עבודת הייעוץ. הסטנדרטים מהווים מעין מצפן מקצועי לעבודת היועצים. הגדרת מרחבי העבודה, אמות המידה לביצוע ומדדים להערכה עשויים ליצור מחויבות מתמדת לפיתוח מקצועי. השירות הפסיכולוגי ייעוצי, אגף ייעוץ.
 
עברית | 339 צפיות | הוסף למועדפים
"תהליכים נפשיים, ואלמנטים טיפוליים ופסיכודרמטיים בעבודת השחקן המקצועי", הינה עבודת מחקר המנסה לבדוק את המקצוע "שחקן" דרך הפריזמה הטיפולית והפסיכודרמטית: אילו מן המרכיבים שישנם בטיפול וגורמים לריפוי מתקיימים, לעיתים באופן סמוי, בעבודת השחקן. מה בטכניקות העבודה ובהוויה התיאטרלית, משרת תהליכים אלו, ומה בעבודה על הצגה, דמות, תפקיד ובתהליך החזרות משיק לעבודה הפסיכודרמטית למרכיביה.
 
עברית | 246 צפיות | הוסף למועדפים
גיליון מספר 12 יוצא השנה במתכונת שונה מן העבר, המתבטאת בהפיכתו של כתב העת לאקדמי ושפיט. בין המאמרים בגליון: דפוסי פשיעה והתמכרות לסמים בקרב אסירות; קוגניציה, רגש, אינטליגנציה רגשית ועבריינות בתחום המין; אלימות בתוכנו: מחשבות בנושא אלימות ובתי סוהר; האם הרתעה בכל זאת עובדת? האיום במאסר כאמצעי יעיל לאכיפת עונשים כספיים; מאפייני אישיות של מנהיגי ארגוני טרור בכלא
 
עברית | 366 צפיות | הוסף למועדפים
מאגר של עבודות תיזה - למאסטר ודוקטורט בתחומי מדעי ההתנהגות - פסיכולוגיה בעיקר וגם סוציולוגיה, ניהול, חינוך ועבודה סוציאלית. הרעיון נובע מכך שנכון להיום עותק של עבודת התיזה נשמר בספריה של האוניברסיטה שבה הוגשה ולא מעבר לכך. משום כך הנגישות לעבודות הללו מצומצמת מאוד...
 
עברית | 1588 צפיות | הוסף למועדפים
אם חיפשתם חומר עדכני בשאלה מה עובד באופן יעיל בענייני משמעת ילדים? הנה הנחיות מגובות מחקר משנת 2008 של הוועדה לרפואת ילדים פסיכו סוציאלית בקנדה. את ההנחיות תרגם ועיבד מעט: יששכר עשת.
 
עברית | 337 צפיות | פורסם ע"י יששכר עשת | הוסף למועדפים
העבודה סוקרת את תופעת הבגידה בנישואין והטיפול בה. סקירה זו תכלול הסתכלות היסטורית, תרבותית-חברתית ומגדרית של נישואין ובגידה, בניסיון להבין מדוע נושא זה נותר לאורך השנים שרוי בצללים ולא לגמרי מודע. העבודה בוחנת את הטענה כי בבסיס הקושי בהבנת הבגידה עומדים בלבול, מורכבות וחוסר מודעות לגבי תפקידו של מוסד הנישואין ומטרותיו בחברה המערבית המודרנית. מתוך אתר האגודה הישראלית לטיפול במשפחה ובנישואין וחינוך בחיי המשפחה
 
עברית | 488 צפיות | פורסם ע"י יוסף צבי | הוסף למועדפים
במסמך זה מובאת סקירה משווה בנושא הסדרת העיסוק בפסיכולוגיה במדינות בעולם לקראת המשך דיוני ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בהצעה לתיקון סעיף 9ב בחוק הפסיכולוגים.שתי מטרות לסקירה: 1. לבדוק אם במדינות הנסקרות יש חוקים המסדירים את העיסוק בפסיכולוגיה; 2. במדינות שיש בהן חוקים כאלה – אם נקבע בהם מי רשאים לתת טיפול פסיכותרפויטי (פסיכותרפי). מסמך זה הוא הרחבה של המסמך "טיפול פסיכותרפויטי בידי פסיכולוג שאינו פסיכולוג קליני". במסמך נסקרות המדינות האלה: בריטניה, אירלנד, רוסיה, ארה"ב וקנדה. תחילה יוצג בקצרה המצב בישראל.
 
עברית | 440 צפיות | הוסף למועדפים
פסיכואנליזה - נהיגה: תפקיד ופנטזיה על הכביש - היבטים פסיכולוגיים במניעת תאונות דרכים / אורן קפלן, סילויה זילברמ
מתן הסבר לגורמים לתאונות הדרכים מעסיק חוקרים בתחום הבטיחות בדרכים מזה עשרות שנים (Hakim et al 1991). כמובן שהסיבה להתעניינות זו אינה אקדמית בלבד כי לממצאים של מחקרים מסוג זה יש השלכות ישירות על חיי אדם ועל המדיניות הציבורית בנוגע לטיפול בתאונות דרכים בעזרת אמצעים כגון חקיקה, בתי משפט, אכיפה, שיפור תשתיות הדרכים, תוכניות חינוך והסברה, ועוד. מאמר זה מבוסס מאמר שפורסם בכתב העת Organisational & Social Dynamics 7, 172-192 בשנת 2007 בהוצאת Karnac Books. מתוך אתר אפק-ארגון פרט קבוצה
 
עברית | 241 צפיות | הוסף למועדפים