פסיכולוגיה עבריתפסיכולוגיה עברית

×Avatar
זכור אותי

פנקס הפסיכולוגים במשרד הבריאות - בעלי רישיון לעסוק בפסיכולוגיה

פנקס הפסיכולוגים הינו רישומת של כל הזכאים לרישום כפסיכולוגים על פי חוק הפסיכולוגים תשל"ז-1977. פנקס הפסיכולוגים מנוהל על ידי ועדת רישום, שמונתה על ידי שר הבריאות ומונה חמישה חברים. ניהול פנקס הפסיכולוגים הוא חובה על פי סעיף 12 לחוק הפסיכולוגים:

12. (א) ינוהל פנקס או כרטסת (להלן – פנקס) שבהם יירשמו הזכאים לרישום כפסיכולוגים לפי חוק זה; היה הפסיכולוג בעל תואר מומחה או מומחה-מדריך, בענף המפורט בתוספת, ירשום מנהל הפנקס את הדבר בפנקס; פרטי הרישום ייקבעו בתקנות.

 

פנקס הפסיכולוגים - עיון ברשימת הפסיכולוגים הרשומים

כיום, פנקס הפסיכולוגים זמין לעיון חופשי באתר האינטרנט של משרד הבריאות. פנקס הפסיכולוגים מאפשר חיפוש על פי שם משפחה, שם פרטי (או חלק מהם) או מספר רישיון לעסוק בפסיכולוגיה.

לעיון בפנקס באתר משרד הבריאות

מתוך פנקס הפסיכולוגים ניתן לקבל מידע אודות מספר הרישיון של הפסיכולוג הרשום, תאריך קבלת הרישיון, סוג הרישיון (זמני או קבוע) והאם הרישיון בתוקף. כמו כן, קיים מידע לגבי מומחיות אם ישנה (פסיכולוגיה רפואית, פסיכולוגיה התפתחותית, פסיכולוגיה קלינית, פסיכולוגיה חינוכית, פסיכולוגיה שיקומית ופסיכולוגיה חברתית-תעסוקתית)

 

מי זכאי להרשם בפנקס הפסיכולוגים?

על פי חוק הפסיכולוגים, בפנקס הפסיכולוגים זכאי להירשם אזרח ישראלי או תושב ישראל, שהוא אחד מאלה:

 1. בעל תואר "מוסמך" לפסיכולוגיה או תואר גבוה ממנו, שניתנו מאת מוסד שהוכר כמוסד להשכלה גבוהה לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח-1958;
 2. בעל תואר בפסיכולוגיה שניתן מאת מוסד בחו"ל וועדת הרישום הכירה בו כשווה ערך לתואר "מוסמך" לפסיכולוגיה (או תואר גבוה יותר) כאמור בסעיף הקודם;
 3. בעל תואר מוסמך בפסיכולוגיה או בעל תואר בפסיכולוגיה גבוה ממנו, שהעניק מוסד במדינה מחוץ לישראל שהכירה בו ועדת הרישום, ואשר השלים את לימודיו בהתאם לקביעת ועדת הרישום ולהנחת דעתה, מאחר שהוועדה מצאה כי ערכו של התואר שניתן לו פחות במקצת מתואר כאמור בסעיף 1; ובלבד שהשלים את לימודיו כאמור, בתוך תקופה שלא עלתה על 3 שנים מיום קביעת תכנית הלימודים על ידי ועדת הרישום.

 

הליך הרישום בפנקס הפסיכולוגים

באתר משרד הבריאות מתפרסם מידע מפורט על תהליך קבלת הרישיון ורישום בפנקס הפסיכולוגים, רשימת המסמכים העדכנית שיש לצרף לבקשת הרישום בפנקס הפסיכולוגים וכן רשימה של לשכות הבריאות בארץ.

בקשות לרישום בפנקס הפסיכולוגים יש להגיש באמצעות לשכת הבריאות המחוזית הסמוכה למקום המגורים או על ידי משלוח בדואר רשום ישירות למשרד הבריאות לכתובת:

אגף לרישוי מקצועות רפואיים, משרד הבריאות, רחוב ירמיהו 39, ת.ד. 1176, ירושלים 9101002.

לבקשה יש לצרף בשני עותקים (או בעותק אחד למי ששולח ישירות למשרד הבריאות) את המסמכים המפורטים בהמשך. על כל מסמך שאינו מקורי יש צורך בחותמת "נאמן למקור" של לשכת הבריאות או של נוטריון. תעודות ומסמכים שאינם כתובים בעברית, אנגלית או ערבית יש לתרגם לאנגלית ע"י מתורגמן כולל אישור של נוטריון מורשה מישראל. ולצרף את המסמכים בשפת המקור לתרגומים.

 • טופס רישום - שאלון לעובדים מקצועיים בתחום הבריאות/פסיכולוגים (לחצו להורדת השאלון)
 • תמונת פספורט
 • תעודת זהות עם הספח
 • גיליון ציונים של הBA - מקור
 • תעודת "בוגר" של BA. - העתק
 • גיליון ציונים של MA - מקור
 • תעודת ה"מוסמך" של ה- MA - העתק או אישור מהאוניברסיטה על זכאות לתואר "מוסמך"
 • בעלי תואר Psy.D או Ph.D - גיליון הציונים של (מקור) והעתק של תעודת הדוקטורט.
 • לישראלים בוגרי חו"ל: "תעודת בירור פרטים על נוסע" ממשרד הפנים לגבי יציאות מהארץ וכניסות לארץ בתקופת הלימודים.

הבקשה לרישום בפנקס הפסיכולוגים מועברת לועדת הרישום שבאגף לרישוי מקצועות רפואיים. ועדת הרישום בודקת את הזכאות לרישום בפנקס הפסיכולוגים עפ"י התעודות והמסמכים. ובהתאם להחלטת הועדה מונפק רשיון קבוע, זמני או היתר זמני ונשלח ללשכת הבריאות.

פקידת הרישוי בלשכת הבריאות תשלח למגיש הבקשה הודעה בכתב על הגעת הרשיון בצירוף שובר לתשלום אגרה. לאחר תשלום האגרה ניתן לגשת ללשכת הבריאות (בצירוף שובר האגרה ששולם) לקבלת הרישיון. הרישיון יימסר לבעל הרשיון בלבד.

עולים חדשים נדרשים לדאוג לרכישת אזרחות ישראלית במשרד הפנים. (רישום הסטטוס האזרחי על גבי הספח של תעודת הזהות)

משך תהליך הרישוי הוא כחודש בממוצע, במידה וקיימת זכאות לרישום בפנקס הפסיכולוגים והומצאו כל המסמכים כנדרש. בשאלות הנוגעות למצב התיק, ניתן לפנות למזכירות הועדה בימים א'-ה' בין השעות 11.00-14.00, בטלפון 03-5151166.

במקרים מיוחדים כשמתעוררות שאלות לגבי המסמכים או לגבי התואר מובאת הבקשה לרישום לדיון של ועדת הרישום. ועדת הרישום עשויה לפנות בבקשה להבהרות מן המבקש רישום. משך הטיפול בבקשות המובאות לדיון עשוי להתארך.

 

שימושי

פסיכולוגים ברשימת חברי הקהילה המקצועית ב פסיכולוגיה עברית.

חוק הפסיכולוגים

בלוג ועדת הרישום בפנקס הפסיכולוגים

בלוג משולחן יו"ר מועצת הפסיכולוגים

בלוג יו"רית חטיבת הפסיכולוגים במח"ר

תגיות:

נערך לאחרונה ב-9/2/2020 14:58