פסיכולוגיה עבריתפסיכולוגיה עברית

×Avatar
זכור אותי

טבלת שכיחויות והצעה לפרשנות של תגובות ילדים צעירים על מבחן "השלמת משפטים"

מאמרים | 2/4/2005 | 800 | לעיון בעלי הרשאה מקצועית בלבד

מבחן "השלמת משפטים" נחשב למבחן השלכתי מקובל ושימושי, בעיקר משום שהנבדקים מגיבים על גירויים ברורים וממוקדים. ניתוח המבחן מתבצע לרוב על בסיס התרשמותי, וזאת משום שאין בנמצא מדריך מדעי אשר מפרט את התגובות הנורמטיביות (והחריגות) של נבדקים בכלל ושל ילדים בגילאים ספציפיים בפרט, ושנותן כיוון להבנה או לפרוש של התגובות. ההצעה הנוכחית גובשה כדי למלא את החסר בתחום זה, ולסייע לפסיכולוגים בניתוח תגובותיהם של ילדי גן על הגירויים שבמבחן.


Avatar
זכור אותי