פורומים

מנהל/ת הפורום: הצג כרטיס ביקור שרון אוריאלי,
 
תוכנת משפח"ה למחשוב שירותים פסיכולוגיים נמצאת כיום בשימוש בכ-20 שפ"חים ברחבי הארץ. הפורום נועד לסייע לאנשי המקצוע המשתמשים בתוכנה לתקשר ביניהם.
» סגור למורשים בלבד