לוגו פסיכולוגיה עברית

×Avatar
אני מסכימ.ה להצטרף לרשימת התפוצה לקבלת עדכונים ומידע שיווקי
זכור אותי
שער - אמפתיהתמונת שער - אמפתיה

אמפתיה

אמפתיה היא תהליך רגשי עם מרכיבים קוגניטיבים, שמאפשר לאדם לחוש ולהבין את מצבו הרגשי של האחר. במילים פשוטות, אמפתיה היא היכולת לשים את עצמך בנעלי האחר. היינץ קוהוט, מייסדה של פסיכולוגיית העצמי, הגדיר את האמפתיה בתור היכולת לחשוב ולהרגיש את עצמך בתוך החיים הפנימיים של אדם אחר.

פירוש אמפתיה

אמפתיה פירושה תהליך פסיכולוגי של הבנה, מודעות ורגישות באמצעות חוויה של מצבו הנפשי של אדם אחר. במילים פשוטות, זו היכולת לדמיין ולהבין כיצד זה ״ללכת בנעליו״ של האחר.

מהי אמפתיה?

הפסיכולוג מרטין הופמן (2000) הגדיר אמפתיה כתגובה רגשית המאופיינת ברגשות דאגה, סימפתיה, חמלה ורוך כלפי אדם אחר ורצון להקל את מצוקתו. הופמן הדגיש את ההיבטים הרגשיים והקוגניטיביים של האמפתיה: לדבריו אמפתיה היא תגובה רגשית התואמת את מצבו של האחר יותר מאשר את מצבו של ה"אני". האדם האמפתי קשוב לסימנים המצביעים על מצבו הרגשי של האחר, ועם זאת הוא ער לעובדה שהוא נפרד ממנו. מתוך:אברהם, י. (2011). "אין מצב שמפנים את הגב": עבודה כיתתית בנושא דחייה חברתית.. פסיכולוגיה עברית.

אמפתיה הוגדרה על ידי קוהוט (1984) כ"אינטרוספקציה מושאלת" (vicarious introspection ), כניסיונו של אדם אחד לחוות את חייו הפנימיים של אדם אחר בשומרו בו-זמנית על עמדה של צופה אובייקטיבי. מי שמתבונן באופן הזה מנסה להבין את השני מתוך עצמו, זאת בניגוד לעמדה שבה מביטים במישהו מבחוץ, מעריכים אותו או מנתחים אותו כאובייקט. לא מדובר כאן בניסיון להיות נחמד, להיות חם או אוהב, או להיות מרַצה, אלא זוהי דרך להבין לעומק את עולמו הסובייקטיבי של האחר. מתוך שראל, ד' (2011). כשהמורה נעלב וזועם: על חשיבות האמפתיה למורה. פסיכולוגיה עברית

מה ההבדל בין אמפתיה לסימפתיה?

​​​​​​​סימפתיה ואמפתיה הם מושגים שקשורים זה לזה, ושניהם קשורים לחוויה אל מול אדם אחר. בעוד אמפתיה מאפשרת לנו לדמיין ולחוות את הרגשות של אדם אחר, סימפתיה היא מושג המתאר את הרגשות המתעוררים בנו ביחס לרגשותיו של אדם אחר (שאינם בהכרח קרובים לרגשות ולחוויה שלו). לדוגמה, כאשר אדם אחר חווה אובדן, תגובה אמפתית תהיה הבנה של צערו ונסיון לשוות בדמיוננו את התחושות שמלוות אובדן שכזה. תגובה סימפתית, לעומת זאת, יכולה להיות רחמים, חמלה או נסיונות לעודד אותו ולעזור לו לחשוב על דברים אחרים.

מה ההבדל בין אמפתיה להזדהות?

באמפתיה יש מימד מסוים של הזדהות, מכיוון שאנחנו מאפשרים לעצמנו לחוות את החוויה של האחר ולהזדהות איתה. יחד עם זאת, לרוב נהוג להתייחס למה שמכונה הזדהות כאל מצב שבו ההזדהות עם האחר היא מוחלטת, עד כדי כך שלא ברורים הגבולות בין האני לבין האחר; ההשתתפות בחוויה היא מלאה, והשניים הופכים למעשה לאחד מבחינה רגשית. באמפתיה, לעומת זאת, אדם אחד מדמיין, חושב ואף מרגיש את מה שקורה אצל האדם השני, אך הוא אינו מזדהה עמו באופן מוחלט עד לרמה שהוא אינו יכול להבדיל עוד בין החוויה שלו לבין חווייתו של האדם האחר. במילים אחרות, באמפתיה נשמר מרחק מסוים, בעוד שהזדהות יוצרת קרבה וזהות מוחלטות. לדוגמה, כאשר אנחנו פוגשים אדם שחווה אובדן, הזדהות תגרום לנו לחוות באופן מלא את חווית האובדן שלו, לחוש את הצער והיגון שלו ואולי אף להזדקק לנחמה ועזרה בעצמנו; אמפתיה, לעומת זאת, תהיה האפשרות להצליח להרגיש ולהבין את מה שהוא מרגיש, אך לא בהכרח לחוות זאת באופן מלא (וכך נוכל להישאר בעמדה שמורה, שמאפשרת לנו לעזור לאדם האחר).

אמפתיה בטיפול

הפסיכיאטר והפסיכואנליטיקאי הווארד א. בוק מגדיר את האמפתיה כחוויה שהיא על סף המודעות, ספונטנית ותוך־נפשית. יש לה רכיבים רגשיים וקוגניטיביים שמתרחשים בתוך המטפל, שבאמצעותם הוא מבין ויודע את מה שהמטופל חווה באופן מודע או לא. בוק מציין שבהגדרה זו, אמפתיה היא מצב של איסוף מידע פנימי על האחר, אבל ההגדרה זו אינה מתייחסת למה שנעשה עם המידע שנאסף – לטוב ולרע (שהרי אפשר בהחלט גם לנצל יכולת כזו לאיסוף מידע והבנה של האחר למטרות זדון).

בוק מגדיר מצב בטיפול שהוא מכנה היות אמפתי (being empathic) - מצב שלדעתו מצריך תנועה של המטפל מעמדה משקיפה לעמדה משתתפת ובחזרה; הדבר מצריך בו זמנית חוויה של היות עם המטופל מבחינה רגשית, ובמקביל גם ניסיון לחשוב על המטופל ממרחק. התנועה הזו מבדילה בין אמפתיה להזדהות ולהשלכה, שבהן יש אובדן של אובייקטיביות והפונקציה של המטפל היא בעיקר הגנתית ולא מודעת.

מתוך אמפתיה: תפיסות מוטעות ושימושים לא נכונים בפסיכותרפיה - סקירת מאמרו של הווארד א. בוק

האם אפשר ללמוד אמפתיה?

מחקרים מראים שאפשר לפתח אמפתיה באמצעות אימון באמפתיה (Empathy Training), כלומר, לאמן ילדים לראות את העולם מנקודת מבטו של אדם אחר. כשילד לומד לשים עצמו בנעליו של האחר, יהיה לו קשה הרבה יותר לפגוע בו או לפעול באלימות כלפיו – ישירה או עקיפה. נורמה פשבאך (1997) יזמה תכנית לאימון באמפתיה שהופעלה בכיתות ג–ה של בית הספר היסודי. העבודה נעשתה בקבוצות קטנות (ארבעה–שישה ילדים) וכל פעילות נמשכה 20–30 דקות. באחת הפעילויות התבקשו הילדים לדמיין מגוון נקודות ראות באמצעות מענה על שאלות שונות, כמו: "איך היה נראה העולם לו הייתם קטנים כמו חתול?" או "איזו מתנת יום הולדת תשמח כל אחד מבני המשפחה שלך?". בפעילות אחרת של התכנית הקשיבו הילדים לסיפור שסיפרה להם המורה, ואז סיפרו את הסיפור מנקודת הראות של כל דמות המופיעה בסיפור. פשבאך גילתה במחקרה כי האימון באמפתיה של כלל ילדי הכיתה הביא ליותר התנהגות חברתית חיובית בכיתה והפחית אלימות ישירה ועקיפה בין התלמידים (Feshbach, 1997).

אברהם, י. (2011). "אין מצב שמפנים את הגב": עבודה כיתתית בנושא דחייה חברתיתפסיכולוגיה עברית.

כשל אמפתי

פרויד (1913) סבר שכשל אמפתי הוא ניסיון להכתיב למטופל אידיאלים ולתת דגש ערכי-מוסרי לטיפול, ניסיון שאותו הוא מגדיר בחריפות כאלימות. בנוסף, הצעת תרגומים לסימפטומים או למשאלות מוקדם מדי, בטרם המטופל יעמוד על הפתרון בכוחות עצמו יחשבו גם הם לכשלים אמפתיים (הדר, 2001).

קליין מעבירה את מרכז הכובד מהתהליך התוך נפשי לתהליכים בין אישיים. המטופל מגלם מחדש את היחסים המוקדמים ואת השפעת העבר דרך תהליכי העברה כלפי המטפל. הפירושים נועדו לשחזר יחסים אלו ולתקנם. כשל אמפתי, לדידה של קליין, קשור לפירוש לא נכון של תהליכי העברה כלפי המטפל, תהליכי העברה נגדית של המטפל שמערב את צרכיו ותהליכי הזדהות השלכתית.

כשלים אמפתיים על פי קוהוט (1984) מקורם בפירושים שגויים או בלתי מדויקים של המטפל, אשר אינם בעתם או הבוטים באי רגישותם. כשהמטופל חש שהאנליטיקאי הציע את הפירוש בדרך שטחית, טרודה או בלתי מתעניינת מבחינה רגשית, או כאשר המטפל מחזיק בתיאוריה באופן גורף, הוא יטה לפרש באופן מוטעה את תגובות מטופליו.

כשל אמפתי על פי הגישה האינטרסובייקטיבית מתקיים כאשר המטפל אינו מכבד את סובייקטיביות המטופל ונמנע מהכרה ותקפות של חוויותיו, מחקירה הדדית ומשיתוף אותנטי ברגשותיו כמטפל. בנוסף, כשל אמפתי הוא פירוש לא נכון של יחסי העברה אינטרסובייקטיביים וכן חוסר מוכנות של המטפל להתמסר ולהיות מושפע מהיחסים עם המטופל.

מתוך: טייטל, א' (8 באפריל 2018). כשלים אמפתיים מצד המנחה כלפי המשתתפים בקבוצה. פסיכולוגיה עברית.

מטפלים בתחום אמפתיה

מטפלים בתחום אמפתיה

יריב טגנסקי
יריב טגנסקי
מוסמך (M.A) בטיפול באמצעות אמנויות
שרון ושומרון, פתח תקוה והסביבה
שגית שרון
שגית שרון
פסיכולוגית
רחובות והסביבה, מודיעין והסביבה, בית שמש והסביבה
ניקי אלקנוביץ
ניקי אלקנוביץ
פסיכולוגית
תל אביב והסביבה, אונליין (טיפול מרחוק)
יפית שחר
יפית שחר
חברה ביה"ת
אונליין (טיפול מרחוק), פרדס חנה והסביבה
תמר רם שקד
תמר רם שקד
פסיכולוגית
אונליין (טיפול מרחוק)
ד"ר איריס חזקיה ברד
ד"ר איריס חזקיה ברד
יועצת חינוכית
תל אביב והסביבה, שרון ושומרון
מאמרים בנושא אמפתיה

מאמרים בנושא אמפתיה

הצטרפות לרשימת התפוצה

מנויים מקבלים ניוזלטר הכולל סיכום של המאמרים והכתבות החדשים שראו אור.
כשהמורה נעלב וזועם: על חשיבות האמפתיה למורה
דני שראל
ילדים בסיכון מעורבים לעתים קרובות בעימותים עם מורים, שמעוררים תחושות עלבון וזעם הן אצל התלמיד והן אצל המורה. כשהמורה מתקשה להכיל את רגשותיו...
מאמרים | 3/10/2011 | 35,084 | 4 תגובות
את מה שלקחנו הביתה - מה פסיכותרפיה גופנית יכולה לספר
אלעד חדד ואסף רולף בן-שחר
לצד אפשרויות גדילה והתפתחות של המטפל, העיסוק הטיפולי בטראומה עלול להביא להשפעות שליליות על שלומו הנפשי והפיזי של המטפל. פסיכותרפיה גופנית,...
מאמרים | 5/7/2011 | 23,683 | 2 תגובות
הפרעות אכילה ו(חוסר) שיתוף פעולה בטיפול
ד"ר מיכל חסון רוזנשטיין
ההתנגדות ואי שיתוף הפעולה בטיפול בנשים (וגברים) הסובלות מהפרעות אכילה הן תופעות נפוצות. מטפלים ותיאורטיקנים רבים עסוקים בנסיונות להמשיג...
מאמרים | 7/12/2015 | 21,873
מחשבות על חמלה וחמלה עצמית
קרין אמיתי
מאמר זה מתייחס למושג החמלה ולביטויים של חמלה בחיינו ומציע כי החמלה עשויה לשמש כעוגן משמעותי בתקופות קשות וסוערות כגון אלה. שורות אלו נכתבו...
מאמרים | 6/10/2020 | 14,117 | 2 תגובות
קרן כהן וענבל שוורץ
מאמר זה מתאר תהליך קבוצתי שהתרחש במסגרת סדנה שנערכה לקבוצת מורים בבית ספר יסודי. מטרת הסדנה הייתה להגביר את מידת האמפתיה, הקבלה והסובלנות...
מאמרים | 9/8/2015 | 12,445 | 2 תגובות
אנשים, בעלי חיים ותהליכים בין-אישיים לא מודעים: אינט
דור רויטמן
האם בעלי חיים יכולים לקחת חלק בתהליכים בין-אישיים לא מודעים שעד כה נתפסו כנחלתם הבלעדית של בני האדם, כמו הזדהות השלכתית ואמפתיה? לשאלה זאת...
מאמרים | 7/4/2019 | 9,747 | תגובה אחת
פוסטים בנושא אמפתיה

פוסטים בנושא אמפתיה

ארנון רולניק
טור זה התעצל לאחרונה לצאת לאור. יש לו תרוץ לבעל הטור: הייתי עסוק בעניני אמפתיה. טוב מי מאיתנו אינו עוסק ביכולת זו. דומני שזו התכונה הנדרשת...
15/11/2013 | 17,871 צפיות | 5 תגובות
ד"ר ליאור גרנות
במלים 'אני פוחדת שֶ' נפתח שירה של ענת לוין 'תה'; מלים החוזרות שוב ושוב לאורך השיר, שמנקז לתוכו את הפחדים הראשוניים ביותר; שיר שהוא אולי פניו...
26/11/2013 | 13,306 צפיות | 1 תגובות
טל סער
בהפוגה שלקחנו מהמפגשים אני דומה לחתול המסתובב סביב זנבו במעגלים... נסער, פוחד, מחפש קרקע לחרוט ללבה את האימה בציפרניו אני תלויה במבטך עד כאב,...
26/9/2012 | 11,346 צפיות | 9 תגובות
ד"ר ליאור גרנות
הספר 'עד הבוקר' מאת הילה להב (הקיבוץ המאוחד, 2014) הוא ספר מטלטל, מצמרר, קשה לקריאה, קשה לעיכול, הופך את הבטן ואמיץ מאד. בכריכה האחורית של הספר...
4/1/2015 | 10,546 צפיות | 3 תגובות
ד"ר ליאור גרנות
כְּמוֹ נוֹצָה שֶׁאֵין הַצִּפּוֹר מַרְגִּישָׁה בָּהּ כְּשֶׁהִיא נוֹשֶׁרֶת – מחשבות על נשירה בעקבות יום העיון 'למה נשירה' של תפס'ן – תחנה...
28/6/2014 | 9,804 צפיות | 10 תגובות
מריאנה גייטיני
סבתי, עליה השלום, הייתה נוצרייה אדוקה. היא אהבה את ישו. האהבה שהתקיימה ביניהם לא דמתה לשום דבר אחר. היה בה תמהיל מדויק של ארוטיקה, אשמה, כמיהה...
5/11/2010 | 8,692 צפיות | 10 תגובות
ארנון רולניק
בשנים האחרונות אני מועסק בשאלת ההסתנכרנות של בני אנוש: זה מעסיק אותי כאדם, באינטראקציות בין אישיות שונות, וזה מעסיק אותי בטיפולים שלי. אני...
28/12/2012 | 8,689 צפיות | 5 תגובות
ד"ר ליאור גרנות
נקודת הרוך/ טל ניצן כָּאן מְקוֹם הָרֹךְ. גַּם אִם הַלֵּב בִּשְׁתִיקַתוֹ נִבְלָע בְּתוֹךְ הָעִיר כְּמוֹ אֶבֶן – דַּע שֶׁזּוֹהִי נְקֻדַּת...
30/5/2015 | 8,372 צפיות | 1 תגובות
ד"ר ליאור גרנות
'כמעט תמיד אני עומדת מאחורֵי עצמי ודמות שדומה לי מדברת בשמי ולא תמיד היא בדיוק מה שהיא נראית המראָה אשר מראָה שהיא איננה מראָה שהיא נמצאת רגע...
16/8/2013 | 8,357 צפיות | 8 תגובות
ד"ר ליאור גרנות
לפני שבוע, ביום שני שעבר, לקחתי חלק ביום עיון של יה'ת – האיגוד הישראלי לתרפיה בהבעה ויצירה – שעסק ב'זמן אמא זמן אבא'. נושא ההרצאה שלי היה 'המטפל...
14/4/2014 | 7,931 צפיות | 6 תגובות