פסיכולוגיה עברית

×Dafna Wexler
 Dafna Wexler ©
זכור אותי
אור וולסטר
אור וולסטר
פסיכולוגית
מספר רישיון: 27-144703


אור וולסטר

הפרטים המובאים בכרטיס האישי, ובכללם פרטים בדבר התואר האקדמי וההכשרה המקצועית, מנוסחים ע"י המשתמשים ובאחריותם

פסיכולוגית בהתמחות קלינית.