לוגו פסיכולוגיה עברית

×Avatar
אני מסכימ.ה להצטרף לרשימת התפוצה לקבלת עדכונים ומידע שיווקי
זכור אותי

הרשאות מקצועיות בפסיכולוגיה עברית

פסיכולוגיה עברית מאפשרת לכל אדם להירשם לאתר באופן חופשי. באם אתם אנשי מקצוע ומבקשים להציג עצמכם כאנשי מקצוע, אתם מתבקשים:

 1. להירשם לאתר כשאתם מזוהים בשמכם המלא (לשינוי שם, אם כבר נרשמתם)
 2. לאמת את זהותכם והכשרתכם על ידי הצגת רישיון/תעודה מתאימה

לאימות הכשרה יש לשלוח רישיון/תעודה מתאימה (לפי הפירוט מטה) לאימייל: hebpsy.support@gmail.com

 

אנשי מקצוע שאימתו את זהותם והכשרתם יקבלו 'הרשאה מקצועית' באתר. הרשאה זו תאפשר הופעה ברשימת חברי הקהילה המקצועית (למעט סטודנטים), תאפשר גישה לתכנים שהוגבלו לעיון אנשי מקצוע בלבד (משיקולים חוקיים או אתיים) ואפשרות להשתתפות בקבוצות הדיון לאנשי מקצוע.

 

הרשאות מקצועיות ינתנו על סמך הצגת רישיון ממשלתי בלבד. ישנם מספר מקצועות שאינם מוסדרים עדיין בחוק במדינת ישראל (טיפול בהבעה ויצירה, טיפול זוגי ומשפחתי, פסיכותרפיה וכו') בחלקם בחרנו לתת הרשאה מקצועית תוך שאנו נסמכים על חברות באיגוד מקצועי מתאים המקיים הליך קבלה ראוי ושיש לו קוד אתי.

להלן פירוט ההרשאות המקצועיות בפסיכולוגיה עברית:

 

פסיכולוגים

פסיכולוג הוא אדם הרשום בפנקס הפסיכולוגים
תעודה: רישיון לעסוק בפסיכולוגיה ממשרד הבריאות
מקור: חוק הפסיכולוגים, תשל"ז - 1977
אתיקה: קוד האתיקה המקצועית של הפסיכולוגים בישראל - ינואר 2017
מומחיות: אלו, ואלו בלבד הם ענפי הפסיכולוגיה שהם מומחיות מוכרת:
 1. פסיכולוגיה קלינית;
 2. פסיכולוגיה חינוכית;
 3. פסיכולוגיה חברתית-תעסוקתית-ארגונית;
 4. פסיכולוגיה שיקומית;
 5. פסיכולוגיה התפתחותית;
 6. פסיכולוגיה רפואית.

 

רופאים

רופא מורשה הוא מי שבידו רישיון לפי פקודת הרופאים
תעודה: רישיון לעסוק ברפואה ממשרד הבריאות
מקור: פקודת הרופאים, התשל"ז - 1976
אתיקה: אתיקה רפואית - כללים וניירות עמדה, ההסתדרות הרפואית בישראל
מומחיות: רשימת המקצועות להתמחות ברפואה, מתוך אתר הסתדרות הרפואית בישראל

 

פסיכיאטרים

פסיכיאטר הוא רופא עם מומחיות מוכרת בפסיכיאטריה או בפסיכיאטריה של הילד והמתבגר
תעודה: רישיון לעסוק ברפואה ותעודת מומחה בפסיכיאטריה או בפסיכיאטריה של הילד והמתבגר
מקור: פקודת הרופאים, התשל"ז - 1976
אתיקה: אתיקה רפואית - כללים וניירות עמדה, ההסתדרות הרפואית בישראל

 

עובדים סוציאליים

עובד סוציאלי הוא אדם הכשיר להיות עובד סוציאלי לפי חוק העובדים הסוציאליים והוא רשום בפנקס העובדים הסוציאליים
תעודה: תעודת רישום בפנקס העובדים הסוציאליים של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
מקור: חוק העובדים הסוציאליים, התשנ"ו-1996
אתיקה: קוד האתיקה של העובדים הסוציאלייםתקנות העובדים הסוציאליים (כללי אתיקה מקצועית), תשנ"ט–1999.

 

מטפלים בהבעה ויצירה או מטפלים באמצעות אמנויות

מקצוע הטיפול בהבעה ויצירה או הטיפול באמצעות אמנויות אינו מוגדר כיום בחוק במדינת ישראל. לפיכך, כל אדם רשאי לעסוק בטיפול באמצעות אמנויות או בטיפול בהבעה ויצירה מבלי שהדבר יהווה עבירה על החוק במדינת ישראל.
עד לשנת 2005 נהג משרד הבריאות להעניק תעודות "הכרה במעמד" כמרפא/ה בהבעה ויצירה למי שעמד בקריטריונים. בבג"ץ 03/2921 (29.04.04) הורה בית המשפט על בטלותו של נוהל תעודות "הכרה במעמד" במקצוע הטיפול ביצירה והבעה בנימוק כי הפגיעה בחופש העיסוק נעשתה ללא הוראה בחוק ולא מכוח הסמכה מפורשת בו, בניגוד לדרישת סעיף 4 לחוק יסוד: חופש העיסוק.
בישראל פועלים מספר איגודים מקצועיים למטפלים באמצעות אמנויות (עמותות רשומות) כל עמותה קובעת קריטריונים לקבלה לחברות בה. עמותה היא גוף וולנטרי המקבלת לחברות ומעניקה תעודות הסמכה מטעם עצמה (ולא מתוקף חוק).
בפסיכולוגיה עברית ניתנת למטפלים באמצעות אמנויות ולמטפלים בהבעה ויצירה הרשאה מקצועית לפי הפירוט הבא
 • מטפל בהבעה ויצירה - לבעלי תעודת "הכרה במעמד" ממשרד הבריאות שהוענקו לפני ביטול הנוהל.
 • מוסמך (M.A) בטיפול באמצעות אמנויות - לבעלי תואר מוסמך (M.A) בטיפול באמצעות אמנויות בתכנית מוכרת על ידי המל"ג (לסלי קולג' אינה מוסד מוכר).
 • חבר ביה"ת - לחברי יה"ת - יצירה הבעה תרפיה - האגודה לטיפול באמצעות אמנויות בישראל (ע"ר מספר 580018620) בשל תהליך הקבלה שהעמותה מקיימת והקוד האתי המחייב את חברי העמותה.
 • חבר באיגוד הפסיכודרמה - לחברי איגוד ישראלי לפסיכודרמה (ע"ר מספר 580118826) בשל תהליך הקבלה שהעמותה מקיימת והקוד האתי המחייב את חברי העמותה.

 

קלינאי תקשורת

קלינאי תקשורת הוא רק מי שיש ברשותו תעודת קלינאי תקשורת תקפה מטעם משרד הבריאות.
תעודה: תעודת קלינאי תקשורת של משרד הבריאות
מקור: חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות התשס"ח-2008​ (להלן: "חוק מקצועות הבריאות")
אתיקה: הקוד האתי של קלינאי התקשורת בישראל 2014

 

מרפאים בעיסוק

מרפא בעיסוק הוא רק מי שיש ברשותו תעודת מרפא בעיסוק תקפה מטעם משרד הבריאות.
תעודה: תעודת מרפא בעיסוק של משרד הבריאות
מקור: חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות התשס"ח-2008​ (להלן: "חוק מקצועות הבריאות")
אתיקה: הקוד האתי של המרפאים בעיסוק, 2013

 

קרימינולוגים קליניים

קרימינולוג קליני הוא רק מי שיש ברשותו תעודת קרימינולוג קליני תקפה מטעם משרד הבריאות.
תעודה: תעודת קרימינולוג קליני של משרד הבריאות
מקור: חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות התשס"ח-2008​ (להלן: "חוק מקצועות הבריאות")
אתיקה: תקנון אתיקה קרימינולוגים קליניים

 

פיזיותרפיסטים

פיזיותרפיסט הוא רק מי שיש ברשותו תעודת פיזיותרפיסט  תקפה מטעם משרד הבריאות.
תעודה: תעודת פיזיותרפיסט של משרד הבריאות
מקור: חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות התשס"ח-2008​ (להלן: "חוק מקצועות הבריאות")
אתיקה: הקוד האתי של מקצוע הפיזיותרפיה בישראל

 

תזונאים-דיאטנים

תזונאי-דיאטן הוא רק מי שיש ברשותו תעודת תזונאי-דיאטן תקפה מטעם משרד הבריאות.
תעודה: תעודת תזונאי-דיאטן של משרד הבריאות
מקור: חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות התשס"ח-2008​ (להלן: "חוק מקצועות הבריאות")
אתיקה: עקרונות הקוד האתי לדיאטניות / תזונאיות

 

מורשים להיפנוט

מורשה להפנוט הוא מי שקיבל הרשאה להיפנוט ממשרד הבריאות ונרשם בפנקס המורשים להיפנוט
תעודה: הרשאה להיפנוט ממשרד הבריאות
מקור: חוק השימוש בהיפנוזה, התשמ"ד-1984

 

עובדי הוראה

עובד הוראה הוא מי שיש ברשותו רישיון תקף לעיסוק בהוראה מטעם משרד החינוך
תעודה: רישיון לעיסוק בהוראה של משרד החינוך
מקור: חוזר מנכ"ל תשע"ה/4(ג)
אתיקה: אתיקה מקצועית לאנשי חינוך והוראה

 

יועצים חינוכיים

יועץ חינוכי הוא עובד הוראה בעל תואר אקדמי שני לפחות בייעוץ חינוכי מטעם מוסד מוכר להשכלה גבוהה מהארץ או מחו"ל
תעודה: רישיון לייעוץ חינוכי ממשרד החינוך התרבות והספורט
מקור: חוזר מנכ"ל משרד החינוך - תקנון למתן רשיונות לייעוץ
אתיקה: קוד האתיקה של היועצים החינוכיים בישראל

 

בעלי היתר זמני מוגבל לעסוק בפסיכולוגיה

בעל היתר זמני מוגבל לעסוק בפסיכולוגיה הוא מי שיש ברשותו היתר זמני מוגבל לעסוק בפסיכולוגיה במדינת ישראל של משרד הבריאות. ההיתר מוגבל בזמן ומוגבל לתחום ההתמחות.
תעודה: היתר זמני ומוגבל לעסוק בפסיכולוגיה
מקור: לפי סעיף 19 (א) לחוק הפסיכולוגים תשל"ז - 1977
אתיקה: קוד האתיקה המקצועית של הפסיכולוגים בישראל - ינואר 2017

 

מטפלים זוגיים ומשפחתיים מוסמכים

טיפול זוגי ומשפחתי, איננו מקצוע המוגדר בחוק במדינת ישראל. לפיכך, כל אדם רשאי לעסוק בטיפול זוגי ומשפחתי מבלי שהדבר יהווה עבירה על החוק במדינת ישראל.
בישראל פועלת האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי (עמותה רשומה מספר 580006476) העמותה קבעה קריטריונים לקבלה לחברות בעמותה ולקבלת מעמד של מטפל מוסמך בטיפול זוגי ומשפחתי. העמותה היא גוף וולנטרי המעניקה תעודות הסמכה מטעם עצמה (ולא מתוקף חוק). על אף זאת, בפסיכולוגיה עברית ניתנת הרשאה מקצועית כ'מטפל זוגי ומשפחתי מוסמך' למי שהוסמכו על ידי העמותה, בשל תהליך הקבלה שהעמותה מקיימת והקוד האתי המחייב את חברי העמותה.
תעודה: תעודת מטפל/ת מוסמכ/ת בטיפול זוגי ומשפחתי של האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי
מקור: קריטריונים להסמכת מטפל זוגי ומשפחתי, האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי
אתיקה: כללי התנהגות (אתיקה מקצועית) של האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי

 

מטפלים רגשיים בעזרת בעלי חיים

טיפול רגשי הנעזר בבעלי חיים איננו מקצוע המוגדר בחוק במדינת ישראל. לפיכך, כל אדם רשאי לעסוק בטיפול רגשי הנעזר בבע"ח מבלי שהדבר יהווה עבירה על החוק במדינת ישראל.

בישראל פועל האיגוד הישראלי לטיפול רגשי הנעזר בבעלי חיים - מ.ר.ח.ב. (עמותה רשומה מספר 580473874) העמותה קבעה קריטריונים לקבלה לחברות בעמותה. העמותה היא גוף וולנטרי המקבלת לחברות ומעניקה תעודות הסמכה מטעם עצמה (ולא מתוקף חוק). על אף זאת, בפסיכולוגיה עברית ניתנת הרשאה מקצועית כ'חבר במ.ר.ח.ב - האיגוד הישראלי לטיפול גשי הנעזר בבעלי חיים' למי שעמדו בקרטריוני הקבלה לחברות בעמותה, בשל תהליך הקבלה שהעמותה מקיימת והקוד האתי המחייב את חברי העמותה.
תעודה: אישור קבלה לחברות במ.ר.ח.ב - האיגוד הישראלי לטיפול רגשי הנעזר בבעלי חיים
מקור: קריטריונים להצטרפות כחבר במ.ר.ח.ב, האיגוד הישראלי לטיפול רגשי הנעזר בבעלי חיים
אתיקה: תקנון אתיקה - טיפול רגשי הנעזר בבעלי חיים של מ.ר.ח.ב

 

סטודנטים במדעי החברה והרוח

סטודנטים לתואר בוגר B.A. במדעי החברה והרוח במוסד מוכר להשכלה גבוהה.

 

בוגרי מדעי החברה והרוח

בוגרים בעלי תואר B.A. ומוסמכים בעלי תואר M.A. במדעי החברה והרוח.

 

מטפלים בעלי רישיון זר שאינו ישראלי

מטפלים בעלי רישיון לעסוק בטיפול נפשי במדינה זרה ושאינו רישיון בר תוקף במדינת ישראל.

 

משתמש מאומת

משתמש מאומת הוא אדם שנרשם לאתר בשמו המלא ואימת את זהותו בלבד, מבלי שהציג רישיון כלשהוא מבין הרישיונות שהוזכרו לעיל.

תעודה: תעודה מזהה - תעודת זהות, רישיון נהיגה, דרכון.