פסיכולוגיה עבריתפסיכולוגיה עברית

×יצירה מאת Adam Hillman
Adam Hillman ©
זכור אותי

אירועים

27
אפריל

הרשמה לכנס - Irving B. Weiner Conference

28/4/2015 - 27/4/2015 | פורסם על ידי ליאת אפל

המרכז הרפואי אוניברסיטאי סורוקה
המחלקה לפסיכיאטריה
שמחים להזמין פסיכולוגים קליניים ושיקומיים, מתמחים וסטודנטים לכנס

Irving B. Weiner Conference

The Rorschach Comprehensive System (CS) in the 21th Century

Irving B. Weiner, Ph.D., ABPP., is Clinical Professor of Psychiatry and Behavioral Medicine at the University of South Florida and former Director of Psychological Services at the University of South Florida Psychiatry Center in Tampa, Florida. Dr. Weiner is a Fellow of the American Psychological Association and of the Association for Psychological Science and a Diplomate of the American Board of Professional Psychology in both Clinical and Forensic Psychology. He has served as President of APA Division 12 (Society for Clinical Psychology), of APA Division 5 (Evaluation, Measurement, and Statistics), of the Society for Personality Assessment, and of the International Rorschach Society. He has published many books on psychodiagnosis, psychotherapy, child and adolescent development, developmental psychopathology, and forensic psychology, including Principles of Psychotherapy (3rd ed., 2009), Principles of Rorschach Interpretation (2nd ed., 2003), Handbook of Personality Assessment (2008), Adult Psychopathology Case Studies 2004), and Handbook of Forensic Psychology (3rd ed., 2006).

תכנית הכנס:
יום שני – 27/04/2015
09:00 – 09:45 התכנסות ורישום
09:45 – 10:00 דברי פתיחה וברכות
מאיר נדב, פסיכולוג ראשי, שירותי בריאות כללית, מרחב דרום, והמרכז הרפואי אוניברסיטאי סורוקה, באר-שבע

10:00 – 13:00 Workshop I: Prof. Irving B. Weiner
10:00 – 11:15 A 27 year-old man charged with assault: A violence risk assessment
11:15 – 11:30 הפסקת קפה
11:30 – 13:00 An 18 year-old girl with emerging bipolar disorder

16:00 – 19:00 Workshop II: Prof. Irving B. Weiner
16:00 – 17:15 A 27 year-old woman with probable Borderline Personality Disorder and a history of Eating Disorder
17:15 – 17:30 הפסקת קפה
17:30 – 19:00 A 16 year-old boy with a history of social withdrawal and
obsessive-compulsive symptom patterns

יום שלישי – 28/04/2014
10:00 – 10:30 התכנסות ורישום
10:30 – 12:30 Master Lecture: Prof. Irving B. Weiner

?How, Why, When and Where Does the Rorschach Work
?I. What is the Rorschach
?II. How and why does the Rorschach work
?III. When and where does the Rorschach work
(IV. Interpretive strategies: Evolution of the Comprehensive System (CS
V: Interpretive strategies: Reliance on international composite reference data
VI. Interpretive strategies: Benefits of a psychodynamically informed sequence analysis
12:30 – 13:00 הפסקת קפה
13:00 – 14:00 שאלות ודיון בהנחיית פרופ. שירה תיבון, המרכז הבינתחומי ואוניברסיטת לונדון

סדרי הרשמה ותשלום:

לנרשמים עד 30/01/2015
מומחים ומדריכים: סדנה אחת + הרצאה – 280₪, שתי סדנאות + הרצאה – 320₪
מתמחים: סדנה אחת + הרצאה – 180₪, שתי סדנאות + הרצאה – 220₪
סטודנטים: סדנה אחת + הרצאה - 180₪, שתי סדנאות + הרצאה - 220₪
רישום להרצאה בלבד (מיועד רק לסטודנטים) – 100₪

לנרשמים אחרי 31/01/2015
מומחים ומדריכים: סדנה אחת + הרצאה – 320₪, שתי סדנאות + הרצאה – 350₪
מתמחים: סדנה אחת + הרצאה – 210₪, שתי סדנאות + הרצאה – 250₪
סטודנטים: סדנה אחת + הרצאה - 200₪, שתי סדנאות + הרצאה - 240₪
רישום להרצאה בלבד (מיועד רק לסטודנטים) - 100₪

המעוניינים להירשם לכנס מתבקשים לשלוח אימייל לכתובת: nadavm@clalit.org.il עם דף הרישום המצורף מטה, וכן לשלוח המחאה לפקודת המרכז הרפואי סורוקה, כנס וויינר.
את ההמחאה, עם פרטי השולח, יש לשלוח לכתובת:
מאיר נדב, פסיכולוג ראשי
המחלקה לפסיכיאטריה
המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה
באר-שבע

התאריך האחרון להרשמה הינו 30/03/2015

לפרטים ניתן לפנות למאיר נדב nadavm@clalit.org.il או לד"ר ליאת אפל liat_appel@yahoo.com

אינפורמציה על מיקום מדויק של אולמות הכנס בבית החולים סורוקה ומפת הגעה תישלח לנרשמים בתחילת חודש אפריל

הועדה המארגנת,
מאיר נדב וליאת אפל

נא לצרף להמחאה את הספח הבא:

Irving B. Weiner Conference
אני מעוניין/ת להירשם ל:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
שם:___________________________________________________________
כתובת:_________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
טלפון:__________________________________________________________
כתובת דואר אלקטרוני:
______________________________________________________________
מקום עבודה עיקרי:
______________________________________________________________
נא להקיף בעיגול: מדריך / מומחה / מתמחה / סטודנט

תגיות: