לוגו פסיכולוגיה עברית

×Avatar
זכור אותי
נהלים למוסד אשר קיבל הכרה להכשרת מתמחים בפסיכולוגיה

נהלים למוסד אשר קיבל הכרה להכשרת מתמחים בפסיכולוגיה

פסיכולוג ארצי | 22/1/2020 | הרשמו כמנויים

בתקנות‏ הפס' (אישור ‏תואר ‏מומחה) ‏התשל"ט ‏1979 (להלן:‏ התקנות),‏מוסד ‏מוכר ‏הוא ‏מוסד ‏שהכיר ‏בו ‏המנהל ‏לאחר התייעצות ‏עם ‏הועדה ‏המקצועית ‏באחד ‏מששת‏ התחומים ‏המוכרים‏ בפסיכולוגיה.

מתוקף ‏היותכם‏ מוסד ‏מוכר ‏להכשרת ‏מתמחים‏ בפסיכולוגיה‏ (להלן:‏המתמחים),‏ עליכם ‏לעמוד ‏בכל ‏ההנחיות‏ והנהלים המפורטים ‏להלן:

דרישות מקצועיות וחובת דיווח:

 1.  המוסד‏ יעמוד ‏בחוק ‏הפסיכולוגים ‏התשל"ז 1977,‏ בתקנות‏ הפסיכולוגים‏ (אישור‏ תואר ‏מומחה) ‏התשל"ט-1979 ובכל‏ הנחיות הועדה ‏המקצועית ‏הרלוונטית.‏ מצורף‏ נספח ‏שנכתב ‏ע"י ‏חטיבת ‏הפסיכולוגים‏ בהסתדרות‏ המח"ר ‏המפרט‏ את ‏זכויות שכר‏ הפסיכולוגים ‏בשירות ‏הציבורי.
 2. המוסד‏ יעמוד‏ בחוזרים,‏ נהלים ‏והנחיות ‏של ‏משרד‏ הבריאות (חוזרי‏ מנכ"ל,‏ חוזרי ‏מנהל ‏רפואה ‏וכיו"ב).
 3. המוסד ‏יהיה ‏אחראי‏ לקצב ‏התקדמותו‏ של ‏המתמחה ‏עפ"י‏ התוויה‏ של‏ הועדה‏ המקצועית.
 4. המוסד‏ יספק‏ התנסות ‏מודרכת ‏במגוון ‏פעילויות ‏מקצועיות ‏עפ"י‏ דרישת ‏הועדה‏ המקצועית.
 5. המוסד‏ יספק ‏הדרכה ‏למתמחה ‏עפ"י ‏קביעת‏ הועדה‏ המקצועית, ‏ההדרכה‏ תשולם ‏ע"י‏ המוסד ‏בלבד.‏ על‏ המתמחה‏ חל ‏איסור ‏מוחלט‏ לשלם ‏עבור ‏ההדרכה. ‏זוהי ‏חובה‏ שאינה‏ מותנית ‏בשום‏ תנאי.
 6. המוסד ‏יעביר‏ הערכת‏ מתמחה ‏מודפסת ‏בסיום ‏כל ‏שנת‏ התמחות‏ בפורמט‏ מובנה ‏שקבעה ‏הועדה‏ המקצועית.
 7. על ‏המוסד‏ חלה‏ האחריות ‏לדאוג‏ למילוי ‏כלל‏ המשימות ‏הנדרשות‏ במסגרת‏ תכנית‏ ההתמחות ‏לרבות ‏הגשת ‏טפסים ודווחים‏ שוטפים ‏למשרד ‏מועצת ‏הפסיכולוגים.
 8. על‏ המוסד‏ לוודא ‏מול‏ המתמחה ‏שהוגשו ‏טפסים ‏לתחילת ‏התמחות ‏זמנית/קבועה ‏לפני‏ תחילת‏ ההתמחות ‏בפועל.‏ עפ" י‏תקנה ‏7 בתקנות‏ הפסיכולוגים.‏ תחילת‏ התמחות‏ תיחשב ‏התאריך‏ בו ‏התקבלה ‏הבקשה‏ במשרדנו‏ או‏ תאריך‏ ההתחלה ‏בפועל,‏ המאוחר ‏מבין ‏שניהם.
 9. על ‏המוסד ‏חלה ‏חובת ‏דווח ‏בזמן ‏אמת ‏על ‏כל ‏חריגה ‏או ‏שינוי ‏בתהליך ‏התמחות‏ו בפרט ‏כאשר‏ ההתמחות ‏היא בהשתתפות‏ של‏ משרד ‏הבריאות, ‏לרבות:
  • יציאה ‏לחל"ד
  • חזרה‏ מחל"ד
  • חל"ת
  • שמירת ‏הריון
  • מחלה ‏ארוכה
  • אי‏ הגעה‏ של‏ המתמחה ‏באופן‏ סדיר
  • הפסקת ‏התמחות‏ ע"י‏ המוסד‏ או ‏ע"י ‏המתמחה

תנאי העסקה:

 1. המוסד‏ מתחייב‏ לשמור‏ על‏ זכויות ‏המתמחים‏ עפ"י‏ דיני‏ עבודה, ‏צווי‏ הרחבה,‏ הסכמים ‏קיבוציים ‏חלים‏ ולעמוד‏ בתנאי ‏העסקה‏ ראויים ‏כפי‏ שקבוע‏ בחוק.
 2. המוסד‏ יעסיק ‏את ‏המתמחים‏ בהיקף ‏של 50% משרה‏ לפחות.
 3. המוסד ‏מתחייב ‏לשלם ‏למתמחה ‏שכר ‏חודשי‏ לפי ‏התעריף ‏המשולם ‏למתמחה‏ בפסיכולוגיה ‏בשירות ‏הממשלתי,‏ לרבות‏ חתימת ‏חוזה‏ המפרט ‏את‏ תנאי‏ ההעסקה ‏בהתאם‏ לדין. לנוחיותכם‏ מצורף‏ מסמך‏ המאגד‏ בתוכו‏ את ‏כלל‏ זכויות‏ השכר‏ של ‏‏הפסיכולוגים‏ בשירות ‏הממשלתי.‏

 

הדרישות‏ המפורטות ‏לעיל ‏מהוות ‏תנאי ‏בסיסי ‏להכרה‏ במוסד.‏ זאת‏ מבלי‏ לגרוע ‏בתנאי‏ ההכרה ‏במוסד‏ מטעם ‏הועדה המקצועית. בהתאם‏ לסמכות‏ בתקנות,‏ הח"מ ‏מנהל ‏התקנות ‏רשאי ‏לבטל ‏את ‏ההכרה‏ בכל עת, ‏ככל‏ שיתברר‏ כי‏ המוסד ‏אינו‏ עומד בקריטריונים ‏להכרה‏ מטעם ‏הוועדה ‏המקצועית ‏ובתנאים ‏המפורטים‏ במסמך‏ זה.

זה ‏המקום ‏לציין ‏כי‏ משרד ‏הבריאות ‏הקצה ‏תקציב‏ להשתתפות ‏בהכשרת ‏מתמחים‏ במוסדות‏ המוכרים‏ הממשלתיים,‏ קופות‏ החולים ‏ומוסדות ‏ציבוריים ‏שיש‏ להם ‏זיקה‏ למערכת‏ הבריאות.‏ ניתן‏ לפנות‏ אלינו ‏לבדיקת ‏זכאות‏ המוסד ‏לקבל‏ תקציב ‏השתתפות ‏בהכשרת‏ מתמחים ‏בכתובת‏ המייל‏ להלן.

הפסיכולוג‏ הארצי ‏והועדות ‏המקצועיות ‏עומדים‏ לרשותכם‏ בכל‏ עת,‏ ומזמינים‏ את‏ הצוות‏ המקצועי‏ והמנהלי‏ כאחד לפנות‏ אלינו‏ בכל ‏שאלה ‏שתעלה ‏בכתובת: hitmahutpsy@moh.gov.il

 

בברכה,

גבי‏ פרץ

פסיכולוג‏ ארצי, מנהל ‏תקנות ‏ההתמחות וממונה‏ על‏ רישוי‏ פסיכולוגים

י"א טבת, ‏תש"פ 8 ינואר, ‏2020 | 101188920

 

העתקים:

ד"ר ‏ורד ‏עזרא,‏ ראש ‏חטיבת ‏הרפואה, ‏משרד ‏הבריאות

פרופ'‏ רחל ‏לוי-שיף, ‏יו"ר ‏מועצת‏ הפסיכולוגים

עו"ד‏ שני ‏קורח,‏ הלשכה ‏המשפטית ‏משרד‏ הבריאות

מר ‏יורם ‏שליאר,‏יו"ר ‏הסתדרות‏ הפסיכולוגים‏ בישראל

גב'‏ ירדן ‏מנדלסון,‏ יו"ר ‏חטיבת‏ הפסיכולוגים ‏בהסתדרות ‏המח"ר

גב'‏ איריס ‏פרחי,‏ מנהלת‏ תחום ‏פסיכולוגיה ‏ארצית

יושבי ‏ראש ‏הוועדות‏ המקצועיות

רכזות‏ הוועדות ‏המקצועיות

 


עוד בבלוג של פסיכולוג ארצי

תגובות

הוספת תגובה לפוסט

חברים רשומים יכולים להוסיף תגובות והערות.
לחצו כאן לרישום משתמש חדש או על 'כניסת חברים' אם הינכם רשומים כחברים.