פסיכולוגיה עבריתפסיכולוגיה עברית

×Avatar
זכור אותי
נעמה גוזלן שימקו
תאריך רישום: 14/2/2012
גילוי נאות: משתמש זה לא אימת את הרשאתו המקצועית. למידע אודות הרשאה מקצועית
כתבו אלי

בפיקוח המפקח המחוזי על הביקור הסדיר,ניהול יח' ,הנחיה,ועד ארצי

אכיפת חוק חינוך חובה,איגום צוותים חינוכיים ,משאבים טיפוליים וכספיים עבור תלמידים נושרים/בסכנת נשירה מהחינוך הרגיל ומהחינוך המיוחד.

 

 

היחידה לביקור סדיר ומניעת נשירה
 
 
מטרות ופעולות היחידה לביקור סדיר ומניעת נשירה

תפקידיו ופעולותיו של קצין ביקור סדיר (קב"ס)  נגזרות ממדיניות משרד החינוך בהתאם להנחיות המפורסמות בחוזר מנכ"ל משרד החינוך.
מטרת היחידה לביקור סדיר היא להבטיח התמדת תלמידים במערכת החינוך במשך י"ב שנות לימוד.
קצין ביקור סדיר אחראי לדאוג ליישומו של חוק חינוך חובה. ולייצג את מדיניות משרד החינוך.
קציני הביקור הסדיר כפופים למנהלת אגף החינוך הגב' זהבה גור ולמפקח המחוזי על הביקור הסדיר.
 
חוק חינוך חובה חל על כל תלמיד/ה מגיל 5 ועד גיל 18.
 
לצורך מילוי מטרתה, פועלת היחידה לביקור סדיר במספר מישורים:
 
 • איתור ילדים החייבים בחוק לימוד חובה אשר לא בצעו רישום למוסד חינוכי
 • איתור מוקדם של תלמידים בסכנת נשירה באמצעות קבלת עדכונים מבית הספר וקיום סיורים במקומות ציבוריים
 • בקרה ודיווח על הנשירה הגלויה והסמויה בתיקו האישי של התלמיד המטופל
 • ייזום תוכניות טיפוליות מונעות לצמצום מימדי הנשירה
 • טיפול בתלמידים שנשרו, ובכלל זה ייעוץ וסיוע בחיפוש אחר מסגרות מתאימות, על ידי תיווך בין הגורמים השונים.
 
כל קצין ביקור סדיר ממונה על מספר מוסדות חינוך בעיר ומחוצה לה המאכלסים תלמידים תושבי העיר קרית גת
 
איתור תלמידים שלא ביצעו רישום למוסד חינוכי
פעילות לאיתור תלמידים מתבצעת בשתי תקופות עיקריות בשנה - בראשית שנת הלימודיםובמחצית השנה
 
 
איתור חייבי רישום בראשית שנה"ל:
במהלך חופשת הקיץ, ומיד לאחר פתיחת שנה"ל, מקבלים הקב"סים  
רשימת כל חייבי הרישום אשר לא ביצעו את תהליך הרישום גם לאחר שליחת התזכורת השנייה בדואר רשום.
רשימות הנרשמים לפנימיות יועברו ליחידה לביקור סדיר ע"י המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער כחודש לאחר פתיחת שנה"ל.
קצין הביקור הסדיר הממונה יצור קשר טלפוני עם ההורים ויסביר להם את חובתם לרשום את הילד למסגרת לימודית. 
קצין ביקור סדיר יקיים ביקור בית על פי הצורך ורמת סיכון.
 
איתור חסרי סמל סטאטוס/מוסד
פעמיים בכל שנה,  שולח משרד החינוך דו"ח מרוכז של כל תלמידי קרית גת 
החסרים סמל סטאטוס ו/או מוסד.באחריות יחידת קצין ביקור סדיר לציין, לאחר איתור בירור ובדיקה, מהו הסטאטוס של כל תלמיד.   
 
 איתור מוקדם של תלמידים בסכנת נשירה
בראשית שנה"ל יזום קצין ביקור סדיר פגישה עם מנהל בית הספר
ו/או מנהל שכבה ו/או יועצת בית הספר. מטרת הפגישה היא לתאם ציפיות,
לדון בתלמידים בעלי בעיות ביקור סדיר ממשיכות משנה קודמת ולהציף שמותיהם של תלמידים בעלי בעיות חדשות.
 
איתור תלמידים בסכנת נשירה ייעשה באמצעים הבאים:
.
 • מנהל בית הספר/מנהל שכבה/יועצת
 • הפניה של גורמים טיפוליים מחוץ לבית הספר- עו"ס, היחידה לקידום נוער, קציני מבחן וכו'
 • פנייה של הורי התלמיד
 

 על בית הספר להודיע לקצין ביקור סדיר בכתב במקרים הבאים:

 • ​היעדרות רצופה של שבוע ללא סיבה.
 • שוטטות מחוץ לכותלי בית הספר  נשירה סמויה.
 • היעדרות עקבית (אפילו של פעם בשבוע).
 • איחורים כרוניים.
 
מניעת נשירה:
האחריות לטיפול בבעיות ביקור סדיר של תלמיד נחלקת בין בית הספר
לבין קצין ביקור סדיר.במקרים של היעדרויות לסירוגין באחריות בית הספר
לפעול לבירור סיבת ההיעדרות ולהציע פתרון. במקרה של היעדרות ממושכת
באחריות בית הספר להשלים מספר פעילויות מקדימות טרם התערבות הקצין ביקור סדיר.
 
במקרה של התערבות קצין ביקור סדיר:
 בשלב הראשון תתקיים שיחה של מחנכת ו/או יועצת בית הספר עם הורי התלמיד. 
במקביל, באחריות מחנכת הכתה, יחד עם יועצת בית הספר, לנהל שיחה אישית עם התלמיד
במידה ולא חל שינוי בדפוסי הביקור של התלמיד, באחריות נציג בית הספר (מחנכת ו/או יועצת) לקיים ביקור בבית התלמיד.
במידה ובית הספר מבצע את כל הפעילויות הללו, ועדיין לא יחול שינוי בדפוסי הביקור של התלמיד בבית הספר, 
באחריות בית הספר לשלוח מכתב רשום של מנהל בית הספר להורים, עם העתק לקצין ביקור סדיר.
במידה ולאחר שבוע מיום שליחת המכתב לא חל שינוי בדפוסי הביקור של התלמיד.
באחריות בית הספר להעביר את הטפסים הבאים:
 • טופס ריכוז מידע
 • דו"ח נוכחות
 • דו"ח ביקור בית
 • העתק מהמכתב להורים
 

 באחריות קצין ביקור סדיר המטפל למפות את הגורם הבעייתי, ולפעול בהתאם.

 

​​​​במידה והגורם הבעייתי הם ההורים, יש לפעול כדלקמן: ​ ​ ​

במקרה של הורה לא מתפקד – יש לפנות לשירותי הרווחה העירוניים לצורך התערבותם. הקב"ס ועובד הרווחה יגבשו תוכנית עבודה משותפת

במקרה של הורה המתעקש על אי שליחת הילד למסגרת החינוכית, הקב"ס יקיים ביקור בית אצל ההורים ויוסברו להן המשמעויות החוקיות של אי שליחת הילד ללימודים

אם לאחר כשבועיים לא יחול שינוי בדפוסי הביקור של הילד בביה"ס, הקב"ס יכין את כל החומר שהצטבר ויעביר למנהלת היחידה לביקור סדיר, למנהלת אגף החינוך, ליועץ המשפטי של העירייה וזאת לצורך הגשת תביעה משפטית/פתיחת הליך פלילי כנגד שני ההורים.

במידה והגורם הבעייתי הוא הילד, יש לאתר מהי הסיבה האמיתית לבעיות הביקור סדיר, ולהיעזר על פי הצורך בגורמים מקצועיים – פסיכולוג, עו"ס, עובד קידום נוער או כל גורם אחר משמעותי עבור הילד.

לרשות הקב"ס עומדות מספר תכניות טיפוליות מונעות לצמצום ממדי הנשירה. הקב"ס, בשיתוף עם יועצת בי"ס יכול להמליץ על שילוב התלמיד באחת או יותר מן התוכניות המוצעות:

 
 
 • מועדוניות
 • חונכות
 • פרוייקט שמיד
 • מענים בשכונות
 • מענה לימודי בתוך ביה"ס /מחוצה לו
כל פעילות שתבוצע וכל תוכנית בה ישולב התלמיד תתועד על גבי גיליון טיפול – ריכוז מידע
 
לשם מעקב אחר התוכנית מדווח ביה"ס לקב"ס על התקדמותו של התלמיד בתוכניות המיוחדות אשר בביה"ס.
 
 
תיעוד ורישום:
 

כל קב"ס מנהל רישום בתוכנת הדיווח (ממ"ר) ומתעד כל אירוע

(ביקור בית, שיחה עם הורים ו/או עם התלמיד, מפגש בביה"ס, התערבות של גורם חיצוני וכדומה.

בסוף כל חודש מדווח כל אחד מהקב"סים דו"ח פעילות חודשי ממוחשב

המתאר את כלל הפעילויות שבוצעו במהלך חודש נתון ביחס לכלל הילדים אשר בטיפולו. הדו"ח מועבר למשרד החינוך.

במידה שהתלמיד שב ללימודים סדירים, ולאחר בדיקת הקב"ס מול ביה"ס לאימות חזרתו ללימודים, יסיים הקב"ס את הטיפול בתלמיד.

כל הפרטים המובאים בעמוד זה ובכללם שם המשתמש נוסחו על ידי המשתמש/ת ובאחריותו/ה