פורומים

פורום
 
פורום מקצועי לעובדים סוציאליים, בו ניתן לדון בסוגיות הקשורות למקצוע העבודה הסוציאלית בכלל, וכן בנושאים שונים המעסיקים אנשי ונשות מקצוע בתחום בפרט. הפורום משמש מרחב למפגש של עו"ס, לשיתוף במידע ובחוויות, ולדיון בשאלות תיאורטיות ופרקטיות.
» מוגבל לעובדים סוציאליים בלבד
פורום
מנהל/ת הפורום: הצג כרטיס ביקור טלי פרקש,
 
פורום הליבה לדיון וגיבוש מקצועיים של עובדים סוציאליים קליניים
» סגור למורשים בלבד