פסיכולוגיה עבריתפסיכולוגיה עברית

×יצירה מאת Adam Hillman
Adam Hillman ©
זכור אותי

אירועים

9
נובמבר

"על חיות וחיוניות במרחב הטיפולי"

9/11/2014 | פורסם על ידי ד"ר שרון שטרית

שרותי הייעוץ לסטודנט והמחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר- אילן מזמינים את ציבור המטפלים לכנס הראשון לפסיכותרפיה פסיכואנליטית לזכרה של מאשה שטיין ז"ל. בכנס תתקיימנה סדנאות Master Class שיונחו על ידי אנליטיקאים מהחברה הפסיכואנליטית בישראל ומורים בכירים מבתי הספר לפסיכותרפיה. זו הזדמנות ללמידה ועבודה קלינית בקבוצות קטנות. כמו כן, יוצג מקרה במליאה ולאחריו מספר מתדיינים מפרספקטיביות תיאורטיות שונות ידונו בשעה האנליטית שתוצג. הכנס ייפתח בהרצאה של הגב' אלינה שלקס.

תוכנית הכנס:

9:00-8:30 התכנסות והרשמה

9:30-9:00 ברכות ודברים לזכרה של הגב' מאשה שטיין ז"ל.

9:30-11:00 הרצאת פתיחה- הנידונים לחיים- מחשבות בעקבות "צבים יכולים לעוף"
מרצה: הגב' אלינה שלקס, פסיכולוגית קלינית, מדריכה ופסיכואנליטיקאית מנחה
בחברה הפסיכואנליטית בישראל. ראש המסלול "מצבים מנטאליים ראשוניים"
בתוכנית לפסיכותרפיה, אוניברסיטת תל אביב.

11:00-11:15 הפסקה וחלוקה לסדנאות.

13:00-11:15 סדנאות Master Class
בסדנאות יוצגו מקרים שעניינם שאלת החיות והחיוניות בטיפול, אשר יידונו ויונחו על
ידי אנליטיקאים מהחברה הפסיכואנליטית בישראל וממיטב המורים בבתי הספר
לפסיכותרפיה בארץ. (המקדימים להירשם עד ה15.9 יקבלו עדיפות בבחירת הסדנה
שבה ירצו להשתתף. כמו כן, המעוניינים להציג בסדנאות מוזמנים להירשם ותינתן
מילגת השתתפות.)
מנחי הסדנאות: מר אמנו אייל וד"ר משה ברגשטיין, ד"ר מיטשל בקר,
מר אריה גרין (ילדים), ד"ר יעל דשא, הגב' מיכל חזן, ד"ר קובי סגל
והגב' רבקה יצחק, הגב' קלאודיה קוגן, מר דוד קטרון, מר ג'רמי רוז,
הגב' אהובה שול (ילדים), ד"ר הנרי שור.

13:00-14:00 הפסקה

14:00-16:00 פאנל "על חיות וחיוניות במרחב הטיפולי"-דיון בשעה אנליטית מפרספקטיבות
תיאורטיות שונות.
מציגה: הגב' הילה פורת-פלג, פסיכולוגית קלינית של מבוגרים, מתבגרים וילדים,
מתמחה במכון הישראלי לפסיכואנליזה.
בהשתתפות: הרב דניאל אפשטיין, רב ופילוסוף. מלמד במכון לפסיכולוגיית העצמי
ובמת"ן. מחבר הספר "קרוב ורחוק" על משנתו של לוינס.
פרופ' עמנואל ברמן, אוניבירסיטת חיפה, פסיכואנליטיקאי מנחה
בחברה הפסיכואנליטית בישראל.
ד"ר חזי כהן, פסיכואנליטיקאי מנחה בחברה הפסיכואנליטית בישראל.
הגב' נעמי ענר, פסיכולוגית קלינית, מדריכה. פסיכואנליטקאית מנחה
בחברה הפסיכואנליטית בישראל.
מנחה: ד"ר בעז שלגי, פסיכולוג קליני מדריך,
ראש התוכנית לפסיכותרפיה, אוניברסיטת תל אביב.
המחלקה לפסיכולוגיה אוניברסיטת בר-אילן.


לפרטים נוספים ולקבלת טופס רישום ניתן לפנות לגב' באן פרץ ban.peress@mail.biu.ac.il
או בימים א'-ה' בין השעות 9:00-15:00, בטלפון 03-5318450תגיות: