פסיכולוגיה עבריתפסיכולוגיה עברית

×Avatar
זכור אותי

אירועים

16
פברואר

דיסוציאציה והיפנוזה: פתולוגיה, מצבי תודעה ותהליכי ריפוי

16/2/2010 | פורסם על ידי אביטל מרמלשטיין

דיסוציאציה והיפנוזה:

פתולוגיה, מצבי תודעה ותהליכי ריפוי

יום העיון יתקיים ביום ג', ה- 16 בפברואר 2010, (ב' אדר, תש"ע)

במכללה האקדמית תל אביב - יפו

רח' רבנו ירוחם 2, יפו


לפרטים נוספים: טלפון 054-2533239

email: israelihypnosis@gmail.com

תכנית יום העיון

דיסוציאציה והיפנוזה: פתולוגיה, מצבי תודעה ותהליכי ריפוי

יושבי ראש הכינוס:

מר יוסי מאירסון, האגודה להיפנוזה

ופרופ' אלי זומר, ט.ד.י.8:30-9:00 הרשמה, התכנסות וכיבוד קל

9:00-9:15 פתיחה וברכות:

פרופ' רבקה יעקבי, המכללה האקדמית תל אביב-יפו

מר יוסי מאירסון- יו"ר האגודה הישראלית להיפנוזה

ליאורה זומר, יו"ר ט.ד.י.

9:15-10:00 ד"ר קרני גיננזבורג, ט.ד.י. – תופעות דיסוציאטיביות ותפקוד

מנטאלי: בין הסתגלות לפתולוגיה

10:00-10:45 מר יוסי מאירסון,האגודה להיפנוזה - שימושים של דיסוציאציה

יזומה בהיפנוזה ובפסיכותרפיה היפנוטית

10:45-11:30 ד"ר איתן אברמוביץ, האגודה להיפנוזה - שיטות היפנוטיות

לטיפול בהפרעות דיסוציאטיביות

11:30-12:15 מר דאי נצר, האגודה להיפנוזה – היפנוזה ככלי עזר בטיפול

בפסיכוטראומה

12:45- 12:15 הפסקת צהרים

13:15- 12:45 ד"ר גבי גולן, האגודה להיפנוזה - דיסוציאציה וכאב פיזי

13:15-13:45 מר מיקי דורון, ט.ד.י - עבודה על זיכרונות טראומטיים תוך

שימוש באלמנטים היפנופורמיים ודיסוציאטיביים בשיטת SEE FAR CBT

13:45-14:30 פרופ' אלי זומר, ט.ד.י. - פסיכותרפיה בהפרעות

דיסוציאטיביות: State of the Art

14:30-15:10 - פאנל מומחים: רענון זיכרון באמצעות טכניקות היפנוטיות:

היבטים של תוקף קליני ומשפטי. יו"ר פאנל- ד"ר אלכס אביב

משתתפים: פרופ' אלי זומר, מר מיקי דורון, ד"ר צביה זליגמן,

ד"ר גבי גולן, מר דאי נצר, מר יוסי מאירסון.15:10-15:30 שאלות ותשובות למציגים


טופס הרשמה


ניתן לבצע את ההרשמה באמצעות דואר, פקס, או דוא"ל על ידי מילוי הטופס המצורף. כמו כן, את התשלום ניתן לבצע באמצעות כרטיס אשראי בימים א', ד' וה' בין השעות 21:00 – 18:00 בטלפון 054-2533239 (ניתן להשאיר הודעה).


באחריות הנרשם לוודא כי הטופס התקבל במשרדי האגודה.

לכבוד:

האגודה הישראלית להיפנוזה פקס: 1533-6042525

ת.ד. 7792 טלפון: 054-2533239

רמת גן

דוא"ל: israelihypnosis@gmail.comהריני מאשר/ת את השתתפותי ביום העיון

"דיסוציאציה והיפנוזה: פתולוגיה, מצבי תודעה ותהליכי ריפוי "

אשר יתקיים ביום ג' ה-16.02.2010 (ב' אדר, תש"ע)

במכללה האקדמית תל אביב יפו, רח' רבנו ירוחם 2, יפוא. פרטי הרשמה:

שם משפחה ______________ שם פרטי_________ מקצוע_____________

כתובת למשלוח הקבלה ______________________________________

______________________________________________________

שם על הקבלה במידה ושונה מפרטי הנרשם ______________________________

טל _______________ נייד ___________________ פקס______________

E- MAIL ____________________________________________________ציין האם אתה: חבר האגודה הישראלית להיפנוזה / חבר ט.ד.י / אחרב. למשלמים באמצעות צ'ק:

רצ"ב הצ'ק לפקודת" האגודה הישראלית להיפנוזה"

בצירוף טופס ההזמנה ע"ס _______ ₪פירוט העלות
הרשמה מוקדמת (עד 2.2.2010)
הרשמה מאוחרת

(לאחר 2.2.2010)

לחבר האגודה הישראלית להיפנוזה
150 ₪
170 ₪

לחבר ט.ד.י
150 ₪
170 ₪

לשאר המשתתפים
180 ₪
200 ₪
למשלמים באמצעות כרטיס אשראי:

כרטיס אשראי: ויזה / מאסטרקארד

שם בעל הכרטיס ________________________ ת.ז. _____________________

מס כרטיס _____________________________________ תוקף___________

סכום ___________₪ תאריך_______________ חתימה _________________(ניתן למסור פרטי כרטיס אשראי גם באמצעות טלפון)תגיות: