לוגו פסיכולוגיה עברית

×Avatar
אני מסכימ.ה להצטרף לרשימת התפוצה לקבלת עדכונים ומידע שיווקי
זכור אותי
 
קול קורא: בחירות לוועדות המקצועיות ולוועדת תלונות

קול קורא: בחירות לוועדות המקצועיות ולוועדת תלונות

מועצת הפסיכולוגים | 4/11/2010 | הרשמו כמנויים

‏‏בעקבות אישור המועצה של נהלים לבחירת חברים לוועדות מקצועיות המיישמים עקרונות של שקיפות, ייצוגיות ומנהל תקין (ראה בלוג קודם המציג את הנהלים החדשים), מועצת הפסיכולוגים יוצאת עם קול קורא להגשת מועמדות לוועדות המקצועיות ולוועדת תלונות. בשנה האחרונה הסתיימה הכהונה של חברים רבים המכהנים בוועדות המקצועיות הפועלות מטעם מועצת הפסיכולוגים. המועצה האריכה את כהונת החברים המכהנים עד ל-16 בינואר 2011, מועד בו המועצה תתכנס שוב ותבחר חברים לוועדות.

אנא קראו בעיון את תנאי הסף הנדרשים מהמועמדים ואת ההליך להגשת מועמדות. שימו לב שמועמד לוועדה מקצועית חייב להיות מדריך מוכר אך אינו חייב לעבור הסמכה להדרכה ביותר מתחום אחד (לדוגמה, מועמד לוועדה הקלינית יכול להיות מדריך בפסיכותרפיה ואינו חייב להיות במקביל גם מדריך בפסיכודיאגנוסטיקה).

אני מעתיק למטה את הקול קורא והטופס למועמדות לוועדות מקצועיות ולאחר מכן את הקול קורא והטופס למועמדות לוועדת תלונות.

שיהיה לנו בהצלחה,

פרופסור יואל אליצור

יו"ר מועצת הפסיכולוגים

קול קורא

להגשת מועמדות לבחירת חברים לועדות מקצועיות הפועלות מטעם מועצת הפסיכולוגים

עפ"י תקנות הפסיכולוגים (אישור תואר מומחה) התשל"ט, 1979, תקנה 16, המועצה תמנה ועדות מקצועיות לכל ענף בפסיכולוגיה שהוא מומחיות מוכרת, מספר חברי ועדה מקצועית לא יעלה על 7 חברים.

לענף פסיכולוגיה קלינית דרושים 4 חברים.

לענף פסיכולוגיה חינוכית דרושים 4 חברים.

לענף פסיכולוגיה שיקומית דרושים 5 חברים.

לענף פסיכולוגיה התפתחותית דרושים 4 חברים.

לענף פסיכולוגיה רפואית דרושים 6 חברים.

לענף פסיכולוגיה חברתית-תעסוקתית-ארגונית דרושים 5 חברים.

תנאי הכשירות:

• פסיכולוג מומחה מדריך באותו ענף (במידה וקיימת בתחום ההתמחות הסמכה להדרכה ביותר מתחום אחד, די להיות מומחה מדריך באחד התחומים).

• זמינות לישיבות ועדה המתקיימות אחת לחודש לערך בת"א.


- פרסומת -

• טיפול שוטף בבקשות המופנות לוועדה המקצועית.

מועצת הפסיכולוגים מזמינה מועמדים העומדים בתנאי הכשירות להגיש מועמדותם

יש לשלוח את קורות החיים במייל ובפורמט המצורף בלבד: moetzetpsy@mky.health.gov.il

מועד אחרון להגשת מועמדות 12.12.2010. הבחירות תתקיימנה בתאריך 16.1.2011.

רק פניות מתאימות תענינה.

* בכל מקום שמופיע לשון זכר הכוונה גם לנקבה.

טופס להגשת קורות חיים

מועמד/ת לוועדה המקצועית בפסיכולוגיה

קלינית / חינוכית / שיקומית/ התפתחותית / רפואית / חברתית תעסוקתית

(נא להסיר שמות של ועדות שלא מגישים אליהן מועמדות ולהשאיר שם של ועדה אחת בלבד)

יש לשלוח את קורות החיים במייל בהתאם לפורמט זה לכתובת: moetzetpsy@mky.health.gov.il

תאריך הגשת הבקשה:

פרטים אישיים: שם, מספר ת.ז. (לשימוש המשרד), כתובת, מקום עבודה נוכחי, טלפונים כולל נייד, דוא"ל

השכלה: מוסדות, תארים, שנים, כותרת עבודות הגמר

לימודים נוספים: כולל השתלמויות, כגון בי"ס לפסיכותרפיה, מכון לטיפול משפחתי, וכד'

עבודה וניסיון מקצועי: יש לפרט מסלול התמחות ועבודה לפי שנים. יש לכלול משרות ותפקידים, ולפרט אלו שירותים ניתנים בעבודה.

רשות: גישות טיפוליות (רצוי לפרט מאחר והמועצה מעוניינת להעניק ככל שניתן ייצוג הולם של הגישות המרכזיות הקיימות בתחום המקצועי של הוועדה)

רישיונות והתמחויות:

שפות:

התנדבות ופעילות חברתית: כולל תפקידים ציבוריים אשר מולאו בעבר, כמו חברות בועדות שונות

רשימת פרסומים:

הצגה בכנסים מקצועיים, הוראה במקצוע וכד':

למען שמירה על טוהר המקצוע ומתוך מודעות לחשיבות של מעמד חברי הוועדה המקצועית, יש לציין

האם הורשעת בעבירת משמעת או בעבירות שיש עימן קלון: כן / לא במידה וכן, יש לפרט.

האם נמצאת ע"י ועדת האתיקה כמי שעבר עבירה: כן / לא במידה וכן, יש לפרט.

האם יש תלונות תלויות ועומדות נגדך: כן / לא במידה וכן, יש לפרט.

במידה שענית כן, יש לפרט במכתב אישי נלווה ליו"ר מועצת הפסיכולוגים. לא יעשה שימוש במידע זה ללא הסכמתך בכתב.

בהמשך לטופס זה, ניתן להוסיף מכתב נלווה בטקסט חופשי ולפרט כל מידע נוסף שיכול להיות רלבנטי לבחירתך לתפקיד.

קול קורא

להגשת מועמדות לבחירת נציג מועצת הפסיכולוגים בוועדת התלונות

עפ"י חוק הפסיכולוגים התשל"ז, 1977, סעיף 35, על מועצת הפסיכולוגים להציע לשר הבריאות פסיכולוג נציג המועצה שיכהן כחבר בועדת התלונות וממלא מקום. המינוי הינו לחמש שנים.

תנאי הכשירות:

• רישום בפנקס הפסיכולוגים.

• זמינות לישיבות ועדת התלונות המתקיימות בירושלים.

מועצת הפסיכולוגים מזמינה מועמדים העומדים בתנאי הכשירות להגיש מועמדותם

יש לשלוח את קורות החיים במייל ובפורמט המצורף בלבד: moetzetpsy@mky.health.gov.il

מועד אחרון להגשת מועמדות 12.12.2010. הבחירות תתקיימנה בתאריך 16.1.2011.

רק פניות מתאימות תענינה.

* בכל מקום שמופיע לשון זכר הכוונה גם לנקבה.

טופס להגשת קורות חיים

מועמד/ת לוועדת התלונות

תאריך הגשת הבקשה:

פרטים אישיים: שם, מספר ת.ז. (לשימוש המשרד), כתובת, מקום עבודה נוכחי, טלפונים כולל נייד, דוא"ל

השכלה: מוסדות, תארים, שנים, כותרת עבודות הגמר

לימודים נוספים: כולל השתלמויות, כגון בי"ס לפסיכותרפיה, מכון לטיפול משפחתי, וכד'

עבודה וניסיון מקצועי: יש לפרט מסלול התמחות ועבודה לפי שנים. יש לכלול משרות ותפקידים, ולפרט אלו שירותים ניתנים בעבודה.

רישיונות והתמחויות:

שפות:

התנדבות ופעילות חברתית: כולל תפקידים ציבוריים אשר מולאו בעבר, כמו חברות בועדות שונות

רשימת פרסומים:

הצגה בכנסים מקצועיים, הוראה במקצוע וכד':

למען שמירה על טוהר המקצוע ומתוך מודעות לחשיבות של מעמד חברי הוועדה המקצועית, יש לציין

האם הורשעת בעבירת משמעת או בעבירות שיש עימן קלון: כן / לא במידה וכן, יש לפרט.

האם נמצאת ע"י ועדת האתיקה כמי שעבר עבירה: כן / לא במידה וכן, יש לפרט.

האם יש תלונות תלויות ועומדות נגדך: כן / לא במידה וכן, יש לפרט.

במידה שענית כן, יש לפרט במכתב אישי נלווה ליו"ר מועצת הפסיכולוגים. לא יעשה שימוש במידע זה ללא הסכמתך בכתב.

בהמשך לטופס זה, ניתן להוסיף מכתב נלווה בטקסט חופשי ולפרט כל מידע נוסף שיכול להיות רלבנטי לבחירתך לתפקיד.


- פרסומת -


תגיות:

מטפלים בתחום

מטפלים שאחד מתחומי העניין שלהם הוא: שירותים פסיכולוגיים, ניהול ומנהיגות, אקדמיה ותארים מתקדמים, מקצועיות, ממסד וחוק
טליה בורשטין
טליה בורשטין
חברה ביה"ת
תל אביב והסביבה, אונליין (טיפול מרחוק)
יותם קומן
יותם קומן
פסיכולוג
תל אביב והסביבה, אונליין (טיפול מרחוק), פתח תקוה והסביבה
לילך לבנה
לילך לבנה
פסיכולוגית
תל אביב והסביבה, אונליין (טיפול מרחוק), יקנעם והסביבה
הגר קורן
הגר קורן
פסיכולוגית
חיפה והכרמל, אונליין (טיפול מרחוק), פרדס חנה והסביבה
מיכל מאיר
מיכל מאיר
מוסמכת (M.A) בטיפול באמצעות אמנויות
עפולה והסביבה, אונליין (טיפול מרחוק), יקנעם והסביבה
ד"ר איריס חזקיה ברד
ד"ר איריס חזקיה ברד
יועצת חינוכית
תל אביב והסביבה, שרון ושומרון

עוד בבלוג של מועצת הפסיכולוגים

תגובות

הוספת תגובה לפוסט

חברים רשומים יכולים להוסיף תגובות והערות.
לחצו כאן לרישום משתמש חדש או על 'כניסת חברים' אם הינכם רשומים כחברים.

אין עדיין תגובות לפוסט זה.