לוגו פסיכולוגיה עברית

×Avatar
אני מסכימ.ה להצטרף לרשימת התפוצה לקבלת עדכונים ומידע שיווקי
זכור אותי
נהלי בחירה לוועדות המקצועיות: חדש מול ישן

נהלי בחירה לוועדות המקצועיות: חדש מול ישן

מועצת הפסיכולוגים | 18/1/2011 | הרשמו כמנויים

לפני שמונה חודשים מונתה מועצת הפסיכולוגים הנוכחית. אחד הנושאים הראשונים שעלה על שולחן המועצה היה מינוי חברים לוועדות מקצועיות - הארכת מינויים ובחירת חברים חדשים. מכיוון שלא היה בעבר נוהל כתוב למינוי חברי וועדות ומכיוון שעפ"י תקנות הפסיכולוגים (אישור תואר מומחה), מועצת הפסיכולוגים היא הגוף הממנה ועדות מקצועיות, החליטה מועצת הפסיכולוגים כי יש צורך לכתוב נהלים למינוי וועדות מקצועיות ולהפעיל מספר עקרונות חשובים: פרסום, שקיפות וייצוגיות. כתוצאה מעבודה מאומצת שנעשתה ע"י ועדה בלתי תלויה, קיבלה המועצה בפעם הראשונה נהלים לבחירת חברי וועדות מקצועיות. לצערנו, חוגים המתנגדים לעקרונות ולנהלים שאושרו בהליך דמוקרטי מפיצים ברבים מידע לא מדויק המטשטש את המציאות ומקשה על הבנת המצב. אי לכך, אני מוצא לנכון להביא בפניכם מידע מסודר עם אסמכתאות ניתנות לבדיקה בתקווה שתוכלו להיעזר בחומר זה כדי לגבש דעה עצמאית מול הפולמיקה המופצת ברבים.

אני עושה זאת משני טעמים:

א. פנו אלי אנשי מקצוע רבים שביקשו להבין מה באמת השתנה בנהלי הבחירות,

ב. כיו"ר המחוייב לקידום הענף שלנו ולהעלאת מעמד הפסיכולוגיה בקרב מקבלי ההחלטות במשרד הבריאות, אני מבקש להציג בפניכם את העובדות הנוגעות לנוהלי הבחירות והאג'נדה להפעלת הליך בחירות דמוקרטי. מתוך אג'נדה זו אני מצטרף לקריאת המנכ"ל: אלחם על זכותם של אנשי מקצוע שדעתם שונה משלי להביע את עמדתם ולהאבק על קבלתה, אך לא אשתף פעולה ואאבק נגד קביעת אולטימטום שאינו מכבד את כללי הפעולה הבסיסיים של המערכות בהן אנו פועלים.

ניסוח וכתיבת הנהלים נעשה ע"י ועדה בלתי תלויה בצורה מסודרת, שקופה ומייצגת

המועצה קבעה דרך שקופה ומייצגת לכתיבת הנהלים באמצעות הקמת וועדה בלתי תלויה של פסיכולוגים בכירים העוסקים באתיקה ומנהל ציבורי, בעלי מומחיות בפסיכולוגיה קלינית, חינוכית ורפואית. הוועדה בראשותו של פרופ' שמשון רובין כללה גם מומחה למשפט חוקתי, מנהלי ואתיקה. ניתן לקבל מידע נוסף על הרכב הוועדה והדו"ח שהגישה למועצה בכתובות:


- פרסומת -

http://www.hebpsy.net/b...st.asp?id=89

http://www.hebpsy.net/blog.asp?id=20

מועצת הפסיכולוגים הפיצה את הדו"ח לחברי המועצה, ליושבי ראש הוועדות המקצועיות, ללשכה המשפטית של משרד הבריאות, לממונה על רישוי הפסיכולוגים ומנהלת תקנות ההתמחות. לאחר קבלת ההערות, קיימה המועצה דיון מסודר על הדו"ח והחליטה לאמץ אותו באופן חלקי. ההחלטה נרשמה בפרוטוקול המועצה והיא נגישה לציבור. אתאר להלן את נהלי הבחירה החדשים: אתייחס קודם לשני נהלים שלא השתנו (למרות שציבור הפסיכולוגים נחשף לטענות לפיהן נהלים אלו השתנו), ולאחר מכן לשני שינויים מהותיים המופיעים בנהלים החדשים.

הוועדות המקצועיות מגישות את המלצותיהן למינוי חברי וועדות למועצה אשר בוחרת חברי וועדות מתוך התחשבות בהמלצות הוועדות המקצועיות

המועצה ממשיכה לבחור את חברי הוועדות המקצועיות מתוך התייחסות להמלצות שמגישות הוועדות הקיימות. נוהל זה קיים מאז ומתמיד (לא כנוהל כתוב) ומתייחס גם לתקופת כהונה שנייה של חברים שסיימו כהונה אחת. שימו לב שחברי המועצה קבלו גם בעבר את קורות החיים של המועמדים לוועדות השונות לפני קיום הבחירות. בכך, ענף הפסיכולוגיה אינו שונה מענפים מקצועיים אחרים: הבחירה של שופטים, מרצים חדשים באקדמיה, וגם חברי ועדות מקצועיות של רופאים נעשית בהשתתפות נבחרי ציבור ו/או אנשי מקצוע מחוץ לתחום ההתמחות. חברי המועצה מתייחסים במלוא האחריות לתפקידם. ואכן, גם בבחירות שהתקיימו בתאריך 16-1-11, המועצה בחרה בחברים חדשים שהומלצו על-ידי הוועדות המקצועיות. חשוב לדעת עובדות אלו לנוכח לנוכח הטענות שבחירת החברים בוועדות המקצועיות "הופקעה מידי הוועדות" וש "מעולם לא עמדה על הפרק בחירת חברי וועדות מקצועיות ע"י המועצה". סעיף 16 א. בתקנות הפסיכולוגים קובע כי המועצה תמנה ועדות מקצועית לכל ענף בפסיכולוגיה שהוא מומחיות מוכרת.

פסיכולוגים חברי הוועדות המקצועיות יהיו מומחים מדריכים באותו ענף

סעיף 16 ב. בתקנות הפסיכולוגים קובע כי חברי הוועדות המקצועיות יהיו פסיכולוגים מומחים מדריכים באותו ענף. המועצה לא שנתה נוהל זה. פרוטוקול המועצה שהתקיימה ב- 3-10-10 מתעד הצעה עקרונית לאפשר בחירת איש אקדמיה בכיר כאחד מתוך שבעה חברי הוועדה שהוא פסיכולוג מומחה באותו ענף אך לא בהכרח מומחה מדריך. הצעה זו הועלתה באופן עקרוני בלבד, והמועצה החליטה שיש לדון בנושא כאשר יתקיים דיון על שינויים בתקנות הפסיכולוגים – דיון שאינו מתוכנן בקרוב. הפרוטוקול פתוח לציבור בהתאם לעיקרון השקיפות המיושם על-ידי המועצה. כיצד ניתן לטעון כי המועצה החליטה "החלטה נוספת נוגעת לשילובם בוועדה המקצועית של מי שאינם מומחים מורשים לעיסוק בפסיכולוגיה קלינית ע"י משרד הבריאות, ובתנאי שהם פרופסורים באקדמיה."

הוועדות המקצועיות מתבקשות להציג בפני המועצה בנוסף לדירוג שמות המועמדים, גם נימוקים להמלצתן בהתאם לקריטריונים

בהתאם לנהלים החדשים, המועצה בקשה שהוועדה המקצועית תשתף אותה בידע המקצועי שלה על-ידי העברת הערכה מסודרת של המועמדים בהתחשב בכישוריהם, ניסיונם, תכונותיהם והתאמתם לעבודת צוות. כמו כן בקשה המועצה שההמלצות יתחשבו בהחלטתה להעניק ייצוג הולם לגישות המרכזיות הקיימות בתחום המקצועי של הוועדה. במילים אחרות, השינוי הוא בכך שהמועצה בקשה לא רק רשימת שמות אלא גם להציג בפניה מידע שיעזור לקיים הליך מסודר של הערכת המועמדים תוך התחשבות בעיקרון הייצוגיות המכבד את הפלורליזם הקיים בקירבנו.

הפנייה למועמדים נעשית באמצעות קול קורא המופץ בקרב קהילת הפסיכולוגים

הנוהל החדש מחייב את המועצה לפרסם הודעה על קיומן של בחירות לוועדות המקצועיות לפחות 70 יום לפני המועד לקיום הבחירות, וליצור חלון זמן להגשת מועמדות של למעלה מחודש. בעבר, רוב הפסיכולוגים בשטח לא ידעו על קיומן המתקרב של הבחירות ולא יזמו את הגשת המועמדות שלהם. היה קיים נוהל שכיח (לא כתוב) לפיו חברי הוועדה פונים לאנשים מקורבים ומציעים להם להגיש מועמדות. הליך שיצר תחושה של "חבר מביא חבר". על פי הנוהל החדש השדה מיודע על קיומן של הבחירות ומגיש מועמדות למשרד המועצה אשר מעבירן לוועדות המקצועיות. נוהל זה מונע מצב אפשרי לפסילת מועמד מראש מסיבות שונות שאינן בהכרח אובייקטיביות. בכך בקשה המועצה ליצור תנאים שקופים להמלצת הוועדה המקצועית בדירוגה את המועמדים ולחדש את האמון בהליך הבחירות.


- פרסומת -

אני מקווה שדברים אלה יסייעו לקהילת הפסיכולוגים להכיר את הסוגיות שהמועצה מתמודדת איתן, להעריך את העבודה שאנו משקיעים לקידום המקצוע ולגבש עמדה מקצועית ואחראית. אני שב לקריאת המנכ''ל ומזמין אנשי מקצוע מתאימים שמוכנים ליטול חלק באחריות ובנטל להגיש מועמדות לוועדה הקלינית. נכבד כל מועמד ונעריך עשייה קונסטרוקטיבית לטובת הכלל הנעשות במסגרת שיח מכבד ודמוקרטי.

בברכה,

פרופ' יואל אליצור

יו"ר מועצת הפסיכולוגים


תגיות:

מטפלים בתחום

מטפלים שאחד מתחומי העניין שלהם הוא: תחנות בריאות הנפש, ניהול ומנהיגות, אנשי מקצוע, אימון - קואצ'ינג, פסיכולוגיה קלינית
יעל רון
יעל רון
פסיכולוגית
תל אביב והסביבה
ולדי פירר
ולדי פירר
עובד סוציאלי
תל אביב והסביבה, פתח תקוה והסביבה, רמת גן והסביבה
עדי אלחדף
עדי אלחדף
פסיכולוג
תל אביב והסביבה, אונליין (טיפול מרחוק), רמת גן והסביבה
טל שפירא מסרי
טל שפירא מסרי
פסיכולוגית
אונליין (טיפול מרחוק)
אביב נוימן
אביב נוימן
עובד סוציאלי
תל אביב והסביבה, באר שבע והסביבה, אונליין (טיפול מרחוק)
לינור שגיא
לינור שגיא
יועצת חינוכית
תל אביב והסביבה, שרון ושומרון, פתח תקוה והסביבה

עוד בבלוג של מועצת הפסיכולוגים

תגובות

הוספת תגובה לפוסט

חברים רשומים יכולים להוסיף תגובות והערות.
לחצו כאן לרישום משתמש חדש או על 'כניסת חברים' אם הינכם רשומים כחברים.

אין עדיין תגובות לפוסט זה.