לוגו פסיכולוגיה עברית

×Avatar
זכור אותי
חובת דיווח של פסיכולוג

חובת דיווח של פסיכולוג

פסיכולוג ארצי | 23/1/2014 | הרשמו כמנויים

שלום רב,
בעקבות העיסוק התקשורתי בסוגיית חובת הדיווח של מטפל, על רקע מקרה בו פסיכולוג נמנע מדיווח על פגיעה מינית בבנותיו של מטופל, עולה הצורך לשוב ולהבהיר את חובת הדיווח המוטלת על הפסיכולוג.
מצ"ב מסמך בנושא: חובת דיווח של פסיכולוג
יובל בלינקי | סגן הפסיכולוגית הארצית

עוד בבלוג של פסיכולוג ארצי

תגובות

הוספת תגובה לפוסט

חברים רשומים יכולים להוסיף תגובות והערות.
לחצו כאן לרישום משתמש חדש או על 'כניסת חברים' אם הינכם רשומים כחברים.

סגן הפסיכולוגית הארציתסגן הפסיכולוגית הארצית6/2/2014

הבהרה לנושא "אחראי" ומי שאינו מוגדר "אחראי" בחוק. אין הכוונה שבמקרה שהפגיעה נעשית ע"י מי שאינו מוגדר "אחראי" על קטין או חסר ישע לא קיימת חובת דיווח באופן אוטומטי. חובת הדיווח והרשות להפרת הסודיות נובעת מסעיפים שונים בחוק, בתקנות ובהנחיות משרד הבריאות.
סעיף 368 ד' לחוק העונשין עוסק במקרה ספציפי בו מוטלת חובת דיווח ישירה על מטפל. אין משמעות הדבר שלא קיימות נסיבות שונות בהן אנו נדרשים לנושא הדיווח.

סגן הפסיכולוגית הארציתסגן הפסיכולוגית הארצית4/2/2014

"אחראי על קטין או חסר ישע". אכן סעיף 368 ד לחוק העונשין מחייב דיווח על פגיעה בקטין או בחסר ישע בידי אחראי עליו.
חשוב לשים לב להרחבת הגדרת "אחראי" בתיקון מס' 94 תשס"ז-2007
368א.
"אחראי על קטין או חסר ישע" - כל אחד מאלה:
(1) הורה או מי שעליו האחריות לצרכי מחייתו, לבריאותו, לחינוכו או לשלומו של קטין או של חסר ישע - מכוח דין, החלטה שיפוטית, חוזה מפורש או מכללא, או מי שעליו האחריות כאמור לקטין או לחסר ישע מחמת מעשה כשר או אסור שלו;
(תיקון מס' 94) תשס"ז-2007
(2) בן משפחה של קטין או של חסר ישע, שמלאו לו שמונה עשרה שנים ואיננו חסר ישע, והוא אחד מאלה: בן זוגו של הורו, סבו או סבתו, צאצאו, אחיו או אחותו, גיסו או גיסתו, דודו או דודתו, בן זוגו של אומן, וכן הורהו של אומן, צאצאו של אומן, אחיו או אחותו של אומן ובן זוגו של כל אחד מאלה;
(3) מי שהקטין או חסר הישע מתגורר עמו או נמצא עמו דרך קבע, ומלאו לו שמונה עשרה שנים; ובלבד שקיימים ביניהם יחסי תלות או מרות.

גילי בורגילי בור2/2/2014

פגיעה בקטין שלא על ידי אדם אחראי לו. עד כמה שידוע לי חובת הדיווח רק כאשר חסר ישע נפגע במשפחה או על ידי בעל סמכות בבית הספר?