פסיכולוגיה עברית

×Francois Henri Galland
Francois Henri Galland ©
זכור אותי
יהודה רודרמן‬‎
יהודה רודרמן‬‎
מוסמך (M.A) בטיפול באמצעות אמנויות
מספר ת.ז: 00000-6154


יהודה רודרמן‬‎

הפרטים המובאים בכרטיס האישי, ובכללם פרטים בדבר התואר האקדמי וההכשרה המקצועית, מנוסחים ע"י המשתמשים ובאחריותם

תרפיסט בהבעה ויצירה MA

מדריך סטודנטים לטיפול באומנות באוניברסטית חיפה

מתמחה לפסיכותרפיה

טיפולים פרטניים  במתבגרים ומבוגרים