פסיכולוגיה עבריתפסיכולוגיה עברית

×יצירה מאת Richard Van Mensvoort
Richard Van Mensvoort ©
זכור אותי
גבריאלה מרזל
גבריאלה מרזל

גבריאלה מרזל

עובדת סוציאלית מאומתת
מספר רישום בפנקס העו"סים: 12296

אודות

  עובדת סוציאלית, Ph.D. (האוניברסיטה העברית, 2004). חוקרת וכותבת על זיקנה בעיקר בהקשרים של תרבות ונרטיב. מלמדת במחלקה לגרונטולוגיה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב ובמחלקה לעבודה סוציאלית במכללת ספיר. עובדת...


ירושלים וסביבותיה

פניה אל גבריאלה מרזל

 

עובדת סוציאלית, Ph.D. (האוניברסיטה העברית, 2004).

חוקרת וכותבת על זיקנה בעיקר בהקשרים של תרבות ונרטיב.

מלמדת במחלקה לגרונטולוגיה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב ובמחלקה לעבודה סוציאלית במכללת ספיר.

עובדת בקליניקה פרטית עם זקנים ועם נכי צה"ל.

 

מפרסומיי האחרונים:

ספקטור-מרזל, ג. (2010). מנגנוני ברירה בטענה של זהות סיפורית. בתוך ל. קסן ומ. קרומר-נבו (עורכות). ניתוח נתונים במחקר איכותני (עמ' 63 -96). באר-שבע: הוצאת אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

     ספקטור-מרזל, ג. (2010).  מחקר נרטיבי ועבודה סוציאלית. חברה ורווחה, ל(1), 75 -110.

ספקטור-מרזל, ג. (2008). צברים לא מזדקנים: סיפורי חיים של קצינים בכירים מדור תש"ח. ירושלים: מאגנס.

ס ספקטור-מרזל, ג. (2006).  הזקנה הישראלית: שלושה מקורות משמעות. גרונטולוגיה, ל"ג(2), 34-11.

    תובל-משיח, ר. וספקטור-מרזל, ג. (עורכות). (2010). מחקר נרטיבי: תיאוריה, יצירה ופרשנות. ירושלים ותל אביב: מאגנס ומכון מופ"ת.

 

Spector-Mersel, G. (2010). Narrative research: Time for a Paradigm.Narrative Inquiry, 20(1), 205-225.

 

Spector-Mersel, G. (2006). Never-aging stories: Western hegemonic masculinity scripts. Journal of Gender Studies, 15(1), 67-82.

 

Spector-Mersel, G. (2006). Never-aging stories: Western hegemonic masculinity scripts. Journal of Gender Studies, 15(1), 67-82.

 

 

 

 

 

הפרטים המובאים בכרטיס האישי של גבריאלה מרזל, ובכללם פרטים בדבר התואר האקדמי וההכשרה המקצועית נוסחו על ידי גבריאלה מרזל ובאחריותו/ה.