פסיכולוגיה עבריתפסיכולוגיה עברית

×יצירה מאת Richard Van Mensvoort
Richard Van Mensvoort ©
זכור אותי

אירועים

1
אפריל

עקרונות הטיפול הממוקד והגמיש בזמן מנקודת מבט אינטגרטיבית והתייחסתותית

1/4/2016 | פורסם על ידי ציון ניב

יום עיון:״עקרונות הטיפול הממוקד והגמיש בזמן מנקודת מבט אינטגרטיבית והתייחסתותית״

ביום 01 לאפריל 2016 משעה 08:00 עד 14:00
תל אביב


אודות הכנס

כל הגישות הטיפוליות מציעות היום יישום של עקרונותיהם לעבודה טיפולית ממוקדת וקצרת מועד.

מגמה זו נובעת הן מאילוצים הנוגעים להתכנות הטיפול מבחינה לוגיסטית וכלכלית,

אך לא פחות מכך מקורה הינו בהבנה כי משך הזמן של הטיפול יכול להיות משאב טיפולי בכל הנוגע להעצמת המטופל, להתייחסות להעדפותיו, למינוף המוטיבציה לשינוי ועוד. כיום, פחות ופחות מטפלים מגדירים עצמם כעוסקים בטיפול קצר מועד.

במקביל, יותר ויותר מטפלים עובדים תוך שימוש בזמן כמשאב גמיש, הנמצא דיון בין המטופל למטפל, ותוך תפיסתו כמרכיב מרכזי ובעל משמעויות עמוקות של הקשר הטיפולי.

כיום, מטפלים ממגוון גישות מודעים לחשיבות השימוש המגוון במיקוד טיפולי ואקספלורציה טיפולית זה לצד זה. הכלים שמאפשרים לטיפול להיות ממוקד וקצר מועד יכולים לפעול בדיאלקטיקה עם אלו המאפשרים לטיפול להיות תהליך של התמסרות ואקספלורציה,

תוך העשרת את ארגז הכלים הטיפולי של המטפל במידה רבה.

יום העיון יסקור את הרקע לצמיחת מודלים של טיפול ממוקד וקצר מועד מתוך גישות שונות,

יעמוד על האפיונים שמשותפים למודלים אלו, יציע היכרות עם מודלי מרכזיים בתחום הטיפול הממוקד והקצר,יציע דרכים שונות לבניית מוקד ו/או פורמולציה טיפולית, וידון במשמעות של יישום כלים של טיפול ממוקד וקצר מועד מתוך עמדה אינטגרטיבית והתייחסותית.

על המרצה:

ד"ר שרון זיו ביימן היא פסיכולוגית קליניתֿ, מנהלת שותפה מייסדת ב"קבוצת שיח - מכון לפסיכותרפיה התייחסותית", חברת סגל במרכז ללימודים אקדמיים אור יהודה, מנהלת מכון שדות לשירותים פסיכולוגיים, חברת בורד של האיגוד הבינלאומי לפסיכואנליזה ופסיכותרפיה התייחסותית.תכנית יום העיון :0830 - התכנסות

0900 - היכרות עם העקרונות המשותפים למודלים שונים העוסקים בטיפול ממוקד וקצר מועד

היכרות עם המודלים של מאלאן, מאן, סיפנאוס ודבנלו

1030 - הפסקת קפה

1045 - סקירת עקרונות הטיפול האינטגרטיבי ומשמעותם לטיפול ממוקד קצר מועד

1215 - הפסקת צהרים

1245 - הפניית מבט התייחסותי על טיפול קצר מועד ומוקד – סקירת עקרונות הגישה ההתייחסותית ומשמעותם לטיפול ממוקד וקצר מועד

1330 - תרגול קליני של החיבור בין כל גופי הידע המתוארים לעיל

1430 - סיום