פסיכולוגיה עבריתפסיכולוגיה עברית

×Avatar
זכור אותי
תנאים והנחיות לקבלת זכאות למלגה להתמחות בפסיכולוגיה – עדכון 9.2017

תנאים והנחיות לקבלת זכאות למלגה להתמחות בפסיכולוגיה – עדכון 9.2017

פסיכולוג ארצי | 13/9/2017 | הרשמו כמנויים

שלום רב,

מצ"ב עדכון הנחיות שבנדון – סעיף 3.

המסמך המעודכן יפורסם באתר משרד הבריאות בימים הקרובים.

בברכת שנה טובה ומבורכת,


תנאים והנחיות לקבלת זכאות למלגה להתמחות בפסיכולוגיה – עדכון 9.2017

חוק ‏הפסיכולוגים (1977) ‏ותקנות ‏ההתמחות (1979)‏ מחייבים‏ את‏ מי ‏שרשום‏ בפנקס‏ והמעוניין ‏להיות ‏בעל ‏תואר ‏מומחה‏ לעבור ‏תהליך ‏התמחות ‏במוסד ‏מוכר ‏בליווי‏ הדרכה‏ ופיקוח,‏ כפי‏ המפורט ‏בתקנות.

משרד ‏הבריאות ‏מכיר ‏בחשיבותו ‏של ‏תהליך ‏ההתמחות ‏של ‏הפסיכולוגים ‏ומעוניין ‏לעודדו ‏לצורך ‏העלאת ‏רמת ‏השירות‏ ואיכות ‏הטיפול ‏לציבור. ‏לצורך ‏הזה, ‏הקצה ‏משרד ‏הבריאות ‏תקציב‏ למתן ‏מלגות ‏לזכאים. ‏תקציב ‏המלגות‏ נועד‏ להכשיר‏ מתמחים ‏בפסיכולוגיה ‏בהלימה לצרכי‏ האוכלוסייה ‏ומדיניות ‏משרד‏ הבריאות.‏ כמו-כן,‏המדינה‏ אינה ‏מתחייבת ‏לממן ‏כל‏ מי ‏שלמד ‏פסיכולוגיה ‏בכל ‏תכנית,‏ אלא,‏ עפ"י ‏צרכי‏ המדינה ‏ולפי ‏שיקוליה ‏בלבד.

לצערנו, ‏המגבלה ‏התקציבית ‏אינה ‏מאפשרת ‏מתן ‏ ‏מלגה ‏לכל ‏פונה ‏ומחייבת, ‏על ‏כן, ‏קביעה ‏והגדרה ‏של ‏סדרי ‏עדיפויות‏ בחלוקת המלגות.‏ מלגות‏ יינתנו ‏לצורך התמחות בתחומים‏ הבאים:‏ קליני, ‏שקומי,‏ התפתחותי ורפואי‏ (מקצועות ‏בריאות).

להלן יפורטו השלבים והקריטריונים לקבלת זכאות למלגה וכניסה לרשימת המתנה להתמחות בפסיכולוגיה:

1. תנאי סף להגשת הבקשה

  1. הגשת‏ טופס ‏בקשה ‏לזכאות ‏למלגה ‏וכניסה ‏לרשימת ‏המתנה‏ להתמחות ‏בפסיכולוגיה.
  2. רישום ‏בפנקס ‏הפסיכולוגים.
  3. במידה ‏ואינך ‏בוגר ‏תואר ‏שני ‏בתחום‏ בו‏ אתה‏ מבקש ‏זכאות ‏למלגה,‏ יש ‏להציג ‏אישור ‏הוועדה ‏המקצועית ‏המתאימה‏ להתחיל ‏התמחות ‏בפסיכולוגיה‏ בתחום ‏המבוקש.
  4. הצגת ‏2 המלצות‏ מפסיכולוגים‏ בתחום‏ המבוקש.
  5. הטופס והמסמכים הנלווים יתקבלו בכתובת מייל hitmahutpsy@moh.gov.il בלבד ולא בשום אמצעי אחר.

 

2. היקף הזכאות למלגה ומיקום ברשימת המתנה

  1. הזכאות ‏המקסימלית‏ שתאושר‏ היא ‏שנתיים‏ במשר ה‏מלאה/‏שלוש ‏שנים ‏בשלושת ‏רבעי ‏משרה‏/ ארבע‏ שנים ‏בחצי‏ משרה‏ פעם ‏אחת ‏בלבד.
  2. הזכאים‏ למלגה ‏יירשמו ‏באשכולות ‏המתנה. מיקומם ‏ברשימת ‏ההמתנה‏ והיקף ‏הזכאות ‏ייקבע ‏כמפורט ‏להלן:

 

תחום ההתמחות - קליני:

אשכול המתנה אוכלוסייה ייעודית מיקום המתמחה ברשימת ההמתנה היקף הזכאות שיקבע
1 מתמחים ‏אשר ‏סיימו/יסיימו ‏את‏ החלק‏ המרפאתי‏ של‏ התמחותם‏ בשנת‏ העבודה‏ הנתונה‏ או‏ לפני‏ וזקוקים‏ להמשך‏ התמחות‏ במסגרת‏ אשפוזית‏ לצורך‏ סיום‏ ההתמחות. בשלב ‏ראשון‏ ייקבע ‏עפ"י‏ תאריך סיום‏ המסגרת‏ הראשונה. בשלב ‏שני‏ ייקבע ‏עפ"י‏ התאריך ‏והשעה ‏בה‏ התקבלה‏ הבקשה ‏בכתובת‏ המייל‏ המפורטת‏ לעיל. הזכאות‏ למלגה‏ תינתן‏ לתקופה‏ הנדרשת ‏להשלמת‏ ההתמחות‏ בלבד.
2 מתמחים‏ אשר‏ יסיימו‏ את‏ החלק‏ המרפאתי‏ של ‏התמחותם ‏בשנה‏ העוקבת ‏לשנת‏ העבודה ‏הנתונה‏ וזקוקים ‏להמשך‏ התמחות‏ במסגרת ‏אשפוזית ‏לצורך ‏סיום‏ ההתמחות. בשלב ‏ראשון‏ ייקבע‏ עפ"י‏ תאריך‏ סיום‏ המסגרת‏ הראשונה. בשלב‏ שני ‏ייקבע ‏עפ"י‏ התאריך ‏והשעה ‏בה‏ התקבלה‏ הבקשה‏ בכתובת המייל‏ המפורטת‏ לעיל. הזכאות ‏למלגה‏ תינתן‏ לתקופה‏ הנדרשת‏ להשלמת‏ ההתמחות‏ בלבד.
3 כנ"ל‏ אשכול ‏2 בתום‏ השנתיים‏ העוקבות. בשלב ‏ראשון‏ ייקבע‏ עפ"י‏ תאריך‏ סיום‏ המסגרת‏ הראשונה. בשלב ‏שני‏ ייקבע ‏עפ"י‏ התאריך‏ והשעה‏ בה ‏התקבלה‏ הבקשה ‏בכתובת‏ המייל‏ המפורטת‏ לעיל. הזכאות ‏למלג ה‏תינתן לתקופה‏ הנדרשת‏ להשלמת ‏ההתמחות‏ בלבד.
4 מתמחים ‏אשר ‏סיימו/יסיימו‏ את‏ החלק ‏האשפוזי של‏ התמחותם‏ בשנת ‏העבודה ‏הנתונה ‏או‏ לפני‏ וזקוקים‏ להמשך ‏התמחות‏ במסגרת ‏מרפאתית לצורך‏ סיום‏ ההתמחות. בשלב ‏ראשון‏ ייקבע‏ עפ"י‏ תאריך‏ סיום ‏המסגרת‏ הראשונה. בשלב ‏שני ‏ייקבע ‏עפ"י‏ התאריך ‏והשעה‏ בה‏ התקבלה‏ הבקשה‏ בכתובת‏ המייל‏ המפורטת‏ לעיל. הזכאות ‏למלג ה‏תינתן לתקופה‏ הנדרשת‏ להשלמת ‏ההתמחות‏ בלבד.
5 ממתינים ‏להתחלת ‏התמחות. ייקבע ‏עפ"י ‏התאריך ‏והשעה‏ בה‏ התקבלה ‏הבקשה ‏בכתובת‏ המייל‏ המפורטת‏ לעיל ‏ובתנאי‏ שצורפו ‏המסמכים ‏הנדרשים‏ במלואם. הזכאות ‏למלגה‏ תינתן‏ לתקופת‏ התמחות ‏מלאה.
  מתמחים ‏אשר ‏השלימו‏ שנת‏ התמחות‏ אחת ‏בלבד ‏על ‏חשבון‏ גורם‏ חיצוני‏(תקן,‏קרן‏ מחקרים‏ מלגת‏ אקדמיה, ‏מלגת ‏קליטה‏ לתושבים ‏חוזרים). ייקבע‏ עפ"י‏ תאריך‏ קבלת‏ הזכאות ‏למלגה‏ או ‏תאריך‏ סיום ‏המסגרת‏ הראשונה‏ – המאוחר‏ מבין‏ שניהם. הזכאות‏ למלגה‏ תינתן‏ לתקופה‏ הנדרשת ‏להשלמת ‏ההתמחות‏ בלבד.

 

תחומי ההתמחות - שיקומי, רפואי והתפתחותי:

אשכול המתנה אוכלוסייה ייעודית מיקום המתמחה ברשימת ההמתנה היקף הזכאות שיקבע
1 מתמחים ‏אשר ‏סיימו/יסיימו‏ לפחות ‏מחצית התמחותם ‏בשנת‏ העבודה ‏הנתונה ‏או‏ לפני ‏וזקוקים‏ להמשך ‏התמחות‏ במסגרת‏ נוספת‏ לצורך ‏סיום ‏ההתמחות. בשלב ‏ראשון ‏ייקבע ‏עפ"י‏ תאריך‏ סיום‏ המסגרת‏ הראשונה. בשלב‏ שני‏ ייקבע ‏עפ"י‏ התאריך‏ והשעה ‏בה‏ התקבלה‏ הבקשה‏ בכתובת‏ המייל‏ המפורטת‏ לעיל. הזכאות‏ למלגה‏ תינתן ‏לתקופה‏ הנדרשת ‏להשלמת ‏ההתמחות‏ בלבד.
2 מתמחים ‏אשר ‏יסיימו‏ לפחות‏ מחצית התמחותם‏ בשנה העוקבת‏ לשנת‏ העבודה ‏הנתונה ‏וזקוקים‏ להמשך ‏התמחות‏ במסגרת נוספת‏ לצורך ‏סיום‏ ההתמחות. בשלב‏ ראשון‏ ייקבע‏ עפ"י‏ תאריך ‏סיום ‏המסגרת‏ הראשונה. בשלב‏ שני ‏ייקבע ‏עפ"י‏ התאריך‏ והשעה‏ בה ‏התקבלה‏ הבקשה ‏בכתובת ‏המייל‏ המפורטת‏ לעיל. הזכאות‏ למלגה‏ תינתן ‏לתקופה‏ הנדרשת ‏להשלמת ‏ההתמחות‏ בלבד.
3 כנ"ל‏אשכול‏2 בתום‏השנתיים‏ העוקבות. בשלב ‏ראשון ‏ייקבע‏ עפ"י‏ תאריך ‏סיום‏ המסגרת‏ הראשונה. בשלב ‏שני ‏ייקבע‏ עפ"י‏ התאריך ‏והשעה‏ בה ‏התקבלה‏ הבקשה ‏בכתובת ‏המייל‏ המפורטת ‏לעיל. הזכאות‏ למלגה‏ תינתן ‏לתקופה‏ הנדרשת ‏להשלמת ‏ההתמחות‏ בלבד.
4 א.‏ממתינים ‏להתחלת ‏התמחות ייקבע ‏עפ"י‏ התאריך ‏והשעה‏ בה‏ התקבלה הבקשה‏ בכתובת‏ המייל ‏המפורטת ‏לעיל ‏ובתנאי‏ שצורפו‏ המסמכים ‏הנדרשים‏ במלואם. הזכאות ‏למלגה‏ תינתן‏ לתקופת‏ התמחות ‏מלאה
  ב.‏מתמחים‏ אשר ‏השלימו ‏שנת‏ התמחות ‏אחת ‏בלבד ‏על‏ חשבון‏ גורם‏ חיצוני‏(תקן,‏קרן‏ מחקרים‏ מלגת ‏אקדמיה,‏מלגת ‏קליטה‏ לתושבים‏ חוזרים). ייקבע ‏עפ"י ‏תאריך ‏קבלת‏ הזכאות‏ למלגה‏ או ‏תאריך‏ סיום‏ המסגרת ‏הראשונה‏– המאוחר ‏מבין‏ שניהם. הזכאות‏ למלגה‏ תינתן ‏לתקופה‏ הנדרשת ‏להשלמת ‏ההתמחות‏ בלבד.

 

3 .הנחיות נוספות

א. ניתן‏ לממש ‏את‏ הזכאות ‏למלגה ‏באופן‏ חד ‏פעמי ‏ל-4 שנות ‏התמחות בהיקף ‏של‏ 1/2 משרה.‏

ב. ניתן ‏לפצל ‏את‏ מימוש ‏הזכאות ‏למלגה‏ בין ‏תחומי ‏ההתמחות‏ השונים‏ אך,‏בכל ‏מצב,‏לא‏ תינתן ‏מלגה ‏מעבר ‏ל-4 שנות ‏התמחות בהיקף‏ של‏ 1/2 משרה.

ג. ניתן ‏לממש ‏את ‏הזכאות למלגה תוך ‏שנתיים מיום ‏אישורה (לקראת ‏תום ‏תקופת ‏הזכאות ‏תשלחנה ‏הודעות‏ תזכורת ‏ב- SMS). ‏בקשות ‏להארכה ‏יוגשו‏ מפורטות ‏ומנומקות. מי ‏שאושרה ‏זכאותו‏ למלגה ‏עד ‏לתאריך 1.6.2017 -  ניתן ‏יהיה ‏לממשה ‏עד ‏לתאריך 31.5.2019.

ד. זכאות‏ למלגה‏ מאפשרת‏ הגשת‏ מועמדות ‏למלגות ‏המתפנות‏ במוסדות ‏המוכרים‏ ומתעדכנות ‏אחת‏ לחודש ‏באתר‏ הבריאות‏ משרד.

ה. זכאות ‏למלגה ‏אינה ‏מהווה ‏אישור ‏או‏ ערובה ‏לקבלת ‏מלגה‏ בפועל.

ו. במסגרת ‏הסרת ‏חסמים‏ לעולים ‏- עולים ‏חדשים‏ (בעלי ‏תעודת‏ עולה‏ חדש‏ בלבד) ‏אשר‏ קיבלו‏ מלגה‏ ממשרד ‏הקליטה‏ למשך‏ שנתיים, ‏יוכלו ‏להמשיך ‏התמחותם‏ במלגה ‏המוקצית ‏למוסד ‏ללא ‏צורך‏ לעבור ‏תהליך ‏של‏ ראיון‏ חוזר‏ לצורך‏ שיבוצם‏ להמשך ‏התמחות.‏ הסדר‏ זה ‏יחול ‏רק ‏על ‏עולים‏ חדשים ‏ורק ‏במוסדות ‏מוכרים ‏להתמחות ‏מלאה.

ז. משרד ‏הפסיכולוג ‏הארצי יפרסם ‏רשימות ‏של ‏כל ‏המלגות ‏המתפנות ‏במוסדות ‏כשלושה ‏חודשים ‏לפני ‏התפנות‏ המלגה.

ח. הרשימות ‏תהיינה‏ נפרדות ‏לכל‏ תחום ‏התמחות ‏ותתחלקנה ‏לאשכולות ‏המתנה.‏

ט. הרשימות ‏תכלולנה ‏את ‏פרטי ‏המוסד, ‏סוג ‏המסגרת ‏המתפנה, ‏התאריך ‏בו ‏מתפנה ‏המלגה, ‏דרישות ‏מיוחדות,‏ התאריך‏ האחרון‏ להגשת‏ מועמדות,‏ איש‏ הקשר ‏במוסד‏ ואמצעי‏ התקשרות.‏

י. הרשימות ‏תפורסמנה ‏באתר ‏האינטרנט ‏של ‏משרד ‏הבריאות ‏ותופצנה ‏במקביל ‏גם ‏להסתדרות ‏הפסיכולוגים‏ בישראל ‏ולוועד‏ המתמחים‏ בפסיכולוגיה.‏

יא. הרשימות ‏תעודכנה ‏אחת‏ לחודש.‏

 

4 .הגשת מועמדות למלגה פנויה

א. כל‏ המתמחים ‏ברשימות‏ ההמתנה ‏זכאים ‏להגיש ‏מועמדות ‏למלגות‏ המתפנות‏ בהתאם‏ לאשכול ‏בו‏ הם‏ נמצאים.‏ בדיקת‏ השתייכות‏ לאשכולות‏ ברשימות‏ ההמתנה ‏תתבצע ‏מול‏ מוקד‏ "קול ‏הבריאות" ‏5400*. בפנייה ‏למוקד ‏קול‏ הבריאות ‏יש ‏להזדהות ‏באמצעות ‏מס' ‏ת.ז.

ב. יש‏ למלא ‏"טופס‏ הגשת ‏מועמדות‏ לראיון ‏במוסד ‏מוכר‏ להתמחות" ‏ולצרף‏ את‏ המסמכים ‏הנדרשים. יש‏ לשלוח ‏את ‏הטופס ‏והנספחים ‏ישירות‏ לכתובת‏ המייל‏ של‏ הפסיכולוג ‏האחראי ‏במוסד‏ עד‏ ליום‏ האחרון ‏להגשת‏ מועמדות‏ בשעה 24:00.

ג. באחריות ‏המועמד ‏לבדוק ‏כי ‏בקשתו ‏התקבלה.‏

ד. בקשות ‏אשר לא ‏תוגשנה‏ כנדרש ‏תוחזרנה ‏ללא ‏טיפול.

ה. מועמד ‏שהתקבל ‏להתמחות ‏ע"ח ‏מלגה והביע ‏את ‏הסכמתו ‏להתמחות ‏במוסד ‏- לא ‏יוכל ‏לגשת ‏לראיונות ‏נוספים‏ לאחר ‏מועד‏ ההסכמה.‏

ו. המועמד‏ מחויב‏ ליידע‏ את‏ המראיינים ‏אם ‏רואיין‏ גם‏ במוסד‏ אחר ‏ומה ‏סוכם‏ עמו‏ שם.

 

5 .בחירת המתמחים ע"י המוסדות

א. הפסיכולוג‏ האחראי‏ במוסד ‏ימתין‏ עד ‏למועד ‏האחרון‏ להגשת ‏מועמדות ‏בשעה 24:00.

ב. על‏ כל ‏בקשה‏ שהתקבלה‏ יש ‏לאשר ‏באופן מיידי קבלה‏ לשולח‏ במייל.

ג. לאחר‏ התאריך ‏האחרון‏ להגשת ‏מועמדות ‏ועד ‏לטווח‏ של‏ חודש ‏ימים ‏בלבד ‏על‏ המוסד ‏לזמן ‏לראיון‏ את‏ המועמדים‏ שהגישו‏ בקשה.

ד. הזימון‏ לראיון יתבצע ‏עפ"י ‏סדר ‏הופעת ‏המועמדים‏ ברשימות ‏ההמתנה ‏בלבד.

ז. כל‏ מוסד‏ רשאי‏ לראיין עד 5 מועמדים‏ לכל ‏מלגה‏ שמתפנה.

ח. המוסד יקים ועדת ראיון ‏פנימית שתורכב משני פסיכולוגים וממנהל מחלקה/היועץ המשפטי/נציג מחלקת כוח האדם לפי החלטת מנהל המוסד.

ט. הועדה תראיין את המועמדים ‏ותסכם ‏את ‏הראיון ‏על ‏גבי ‏"טופס ‏ראיון‏ מועמד‏ לקבלת ‏מלגה‏ במוסד‏ מוכר".

י. הועדה תבחר את המתמחים ותדווח על המועמד ‏הנבחר ‏למשרד מועצת הפסיכולוגים ‏על‏ גבי‏ "טופס‏ בקשה ‏לשיבוץ‏ מלגאי" ‏ותצרף‏ את ‏טופס‏ הראיון.

יא. לאחר ‏קבלת ‏אישור‏ ממשרד ‏המועצה,‏ המוסד ‏יודיע ‏למתמחה ‏על‏ בחירתו. במקרים ‏מיוחדים‏ הפסיכולוגית‏ה ארצית של ‏משרד ‏הבריאות‏ תוכל ‏להחריג ‏מלגות ‏ללא ‏צורך ‏בפרסומן‏ וזאת ‏עפ"י‏ שיקול‏ דעתה.‏ במקרים‏ אלו,‏ החלטתה ‏תנומק ‏ותירשם. הקריטריונים‏ יפורסמו ‏באתר ‏של ‏משרד ‏הבריאות‏–  פסיכולוגיה ‏‏וייכנסו‏ לתוקף ‏החל ‏מיום‏ פרסומם.

 

גבי ‏פרץ

פסיכולוג ארצי
מנהל ‏תקנות ‏ההתמחות וממונה ‏על‏ רישוי‏ פסיכולוגים

כ"ב ‏אלול, ‏תשע"ז 13 ספטמבר, ‏2017 93926617 

 

העתקים:

ד"ר ‏ורד‏ עזרא,‏ ראש‏ מינה ל‏רפואה
מר‏ נעם ‏ויצנר,‏ יועץ ‏למנכ"ל
עו"ד‏ שרונה‏ עבר-הדני,‏ הלשכה‏ המשפטית
יו"ר‏ וועדות‏ מקצועיות ‏קלינית,‏שיקומית,‏התפתחותית ‏ורפואית
מר ‏חיים ‏הופרט,‏ מרכז ‏תקציבי שכר ‏וכ"א
גב' ‏איריס ‏פרחי-איתני,‏ מרכזת ‏בכירה,‏ מועצת‏ הפסיכולוגים
גב'‏ איילת ‏גרינבאום,‏ מנהלת ‏אגף ‏השירות
גב'‏ שני ‏דהן, מנהלת ‏תחום‏ מוקד ‏פניות‏ הציבור
ד"ר‏ מאיר ‏נעמן, יו"ר ‏הסתדרות ‏הפסיכולוגים ‏בישראל
גב' ‏רות ‏ברנשטיין-פרץ,‏יו"ר‏ ועד‏ המתמחים‏ בהפ"י

 

 

 


עוד בבלוג של פסיכולוג ארצי

תגובות

הוספת תגובה לפוסט

חברים רשומים יכולים להוסיף תגובות והערות.
לחצו כאן לרישום משתמש חדש או על 'כניסת חברים' אם הינכם רשומים כחברים.