לוגו פסיכולוגיה עברית

×Avatar
אני מסכימ.ה להצטרף לרשימת התפוצה לקבלת עדכונים ומידע שיווקי
זכור אותי
 

בחינת המתא"ם 2009 - מגמות ותחזית

באדיבות אופק מתא"ם

ניתוח מתא"ם 2009- מגמות ותחזית
  
פרק א' – סטטיסטיקה ושיטות מחקר
הזמן שהוקצה לפרק – כשעתיים (125 דקות).
שלושת חלקי הפרק התחלקו בשיטה המוכרת, אולם חלק א' (שאלות רבות ברירה) כלל מספר נרחב יחסית של שאלות (28), על חשבון חלק ג' (אשכולות מחקר) שכלל 9 שאלות בלבד. בחלק ב' של הפרק הובאו 3 שאלות ביקורת מחקרים.
רמת הקושי, המיומנויות הנדרשות ומגבלת הזמן נשארו יציבים ביחס למועדים האחרונים, דבר שמחזק את מגמת ההתייצבות בפרק זה, הנמשכת משנת 2006.
מגמה בולטת הורגשה בחלוקה לנושאים בפרק :
נושא "הסתברות וסוגי מאורעות" בלט בהעדרו המוחלט כמעט (שאלה אחת בלבד), ואילו הנושאים "קשר סטטיסטי" ו-"ניתוחי שונות" קיבלו התייחסות נרחבת מאוד, בדומה למגמה הכללית בשנים האחרונות.
תופעה נוספת שהורגשה היתה שילוב מספר רב יחסית של שאלות פתוחות, בחלקים שעד היום כללו כמעט אך ורק שאלות "אמריקאיות" במתכונת הקלאסית. השאלות הפתוחות דרשו, למשל, להקיף בעיגול תשובה אחת מתוך שתיים, לציין במילים תשובה מבוקשת וכו'. על אף המבנה השונה, מבחינת מהות השאלות ורמת הקושי לא ניכר הבדל ברמת השאלות והוא נותר דומה ברמתו לשאר השאלות בפרק.
כמו כן, במועד 2009 מספר רב יחסית של שאלות לווה בגרפים ובמלל "סיפורי".
 
פרק ב' – הבנת טקסטים מדעיים בפסיכולוגיה
הזמן שהוקצה לפרק – שלוש שעות (180 דקות).
בניגוד לפרק הסטטיסטיקה ושיטות המחקר, פרק הטקסטים יציב פחות לאורך השנים האחרונות, ונתון ליותר שינויים. באופן כללי, ניתן לומר כי אף על פי שמבנה הפרק נשמר, וכן המיומנויות הנדרשות ומגבלת הזמן המוכרות, רמת הקושי היתה גבוהה יחסית, והיתה מורכבת הן באופן אבסולוטי, והן ביחס למועדים האחרונים.
חשוב לציין כי הטקסטים עצמם (למעט הטקסט האחרון שעסק בתורת המשחקים) לא היו מורכבים יחסית, וגם לא ארוכים באופן מיוחד. עם זאת, רמת הקושי התבטאה בעיקר במורכבות השאלות, וזאת בהיבטי רמת ההבנה המעמיקה שנדרשה בשיטות מחקר, וכן בשאלות שהתאפיינו בלוגיקה פנימית מורכבת. כמו כן, התאפיין חלק זה באחוז נמוך יחסית של שאלות ממוקדות, שאלות של איתור מידע, ולסיכום- בפרק הטקסטים 2009 היו מעט שאלות קלות.
באשר לטקסטים עצמם, רמת הקושי נותרה יציבה ביחס למועדים קודמים, ואף נראה כי חלה ירידה באורכם ביחס למועד 2008, אולי כחלק מהעברת הדגש מהטקסט עצמו לשאלות. השוני ברמת הקושי של הטקסטים בתוך הפרק אף הוא דומה למועדים האחרונים- טקסט אחד מורכב במיוחד (טקסט 4), טקסט אחד פשוט ו"שלם" יחסית, ושני טקסטים ברמת ביניים.
נושאי הטקסטים התחלקו כמצופה בין עולמות התוכן השונים בפסיכולוגיה:
טקסט 1- תפיסה
טקסט 2- התפתחותית
טקסט 3 - חברתית
טקסט 4- חברתית (תורת המשחקים)
·         חשוב לציין כי לא היו טקסטים קוגניטיביים או פיסיולוגיים מובהקים במועד זה.

לבסוף, שאלות הידע הכללי שולבו באופן קוהרנטי ומותאם לתוכן הטקסט, ושמרו על אוריינטציה חזקה מאד לנושא הטקסט. חלק מהשאלות הללו ניתן היה להבין באופן חלקי בהתבסס על הטקסט בלבד. בדומה לפרק הסטטיסטיקה ושיטות המחקר, התאפיין הפרק במספר נרחב מהמוכר של

תגיות:

נערך לאחרונה ב-22/6/2013 23:55