פסיכולוגיה עבריתפסיכולוגיה עברית

×Avatar
זכור אותי

אירועים

20
דצמבר

הרצאות ימי חמישי של העמותה הישראלית להנחיה וטיפול קבוצתי

20/12/2007 | פורסם על ידי חיים וינברג

סידרת הרצאות בתחום הקבוצות של העמותה להנחיה וטיפול קבוצתי בימי חמישי בשעות 19.30 – 21.30 במרכז "ארץ ישראל יפה",שד' רוקח 80 ת"א גני יהושוע

אנשי מקצוע מובילים בארץ יתנו ביטוי לתפיסת עולמם המקצועית ולעבודתם הייחודית בעבודה קבוצתית. ההרצאות ייערכו בפורום מצומצם ויעניקו אפשרות להעשרה ולדיון.
הרשמה אצל מזכיר העמותה, חיים גרובר, gruber@inter.net.il

20.12.07 עמי פרגו גופר עמי מעבר ל"אני" ול"אנחנו" מתקיים ה"אנינחנו"- מובחנות התערסלות ומה שביניהן בתהליך הקבוצתי.
בהנחה שמהותנו הקיומית היא "חית עדר אינדיבידואלית", במובן שהליבה הנפשית בנויה ממבנה הכולל בתוכו תרכובת של ה"אני" (האינדיבידואל) עם ה"אנחנו" (העדר) בצורה שלא ניתנת להפרדה, להלן ה"אנינחנו".
הקבוצה הינה מפגש בין "אנינחנו" ייחודיים היוצר רשת קומוניקציה אינטראקטיבית דינאמית ואינטרסובייקטיבית שבתוכה מתרחשים תהליכים קבוצתיים דיאלקטים, במיוחד בין הצורך במובחנות (היכולת לאוטונומיה נפשית) והצורך בהתערסלות (היכולת ללכת לאיבוד עם האחרים/ הקבוצה), מבלי ללכת לאיבוד לעצמי. ההרצאה תתייחס, בעזרת דוגמאות, למשמעויות הנובעות מזווית ראיה זו, הדומה למונח "תהליכים טרנספרסונלים" , בו משתמש פוקס,להרחבת הבנת תהליכים פסיכופתולוגיים ופסיכותרפויטים בקבוצה.
24.1.08 יעל לביא "קולות מלחמה ורחשי הלב"- תופעת "הימנעות" מטופלים בקבוצות טיפוליות להעלות באופן ישיר שאלות הקשורות בחרדה ובחוויות חוסר האונים אל מול אירועים מאיימים ופחדי המלחמה אפיינה את המתרחש בזמן האינתיפאדה השנייה. יהודה עמיחי שואל בשירו "והילד איננו" היכן הסתיר אביו את פחדיו. הרצאה זו תדון בשאלה היכן מוסתרים פחדיו של המטפל והאם מול קולות המלחמה ש'עוטפים אותנו' במהלך חיינו פה בארץ, מסוגל המטפל להקשיב, לקבל ולהכיל את רגשותיו הוא ואת התחושות הקשות שמהדהדות במארג הקבוצתי.
21.2.08 יונה שחר לוי ל"קבוצה חד פעמית" כמקור תמיכה חוקים משלה. ההרצאה תתמקד בשאלות כגון: כיצד משפיעה מסגרת הזמן של ארבעה ימים מרוכזים על גיבוש המטרות ועל שלבי התהליך הקבוצתי? מה הייחודיות של קבוצה שמתנהלת בשני ערוצים במקביל: הערוץ המילולי והערוץ התנועתי? כיצד להתמודד עם המתח שבין חרדה לחדווה במרחב הסדנא בתנועה? כיצד תורמת התנועה להגברת המודעות העצמית של היחיד והקבוצה? כיצד תורמת התנועה לתזוזות ממקום רגשי מקובע לפתיחה של סכמות קוגנטיביות נוקשות? כיצד יכול המנחה לנווט בין המילים התנועה ובין היחיד והקבוצה? ההרצאה תלווה בדוגמאות.
27.3.08 תמי אלעד "תהליכי הרס ובניה בקבוצה"- סקוט רולן כתב בזמנו: "קבוצות הן כמו אנרגיה אטומית- לשתיהן כוחות אדירים לטוב ולרע". ההרצאה תעסוק בתרומתו של מוריס ניצון לזיהוי, הבנה וטיפול בכוחות ההרס, הטרור, האיבה והשנאה בקבוצה. תנסה לשפוך אור על המורכבות שבאבחנה בין כוחות ההרס כחלק תהליכי בנייה לבין כוחות המסכנים את הקבוצה, הפרטים שבה והמשימה המרכזית שלה.
29.5.08 טליה לוין בר יוסף "גישור בין שונים- התמודדות עם רב תרבותיות דרך דיאלוג קבוצתי". במאה העשרים ואחת, המאופיינת ביכולות גבוהות להידברות בין תרבויות שונות, מטשטשים הגבולות ו'קטנים' המרחקים. מפגש זה יכול ליצור תחושת אחידות וקירבה ברמות שונות ודו קיום כמו גם ויתור ושינוי. בכל קבוצה המתקיימת בעולם תהא זו טיפולית, עסקית או חברתית, קיים סיכוי להטרוגניות תרבותית גבוהה. תהא הגדרת התרבות של המנחה אשר תהיה. בהרצאה יועלו מחשבות על היישומים בחיי אנשי המקצוע של החשיבה הבובריאנית/ גשטלטיסטית לעבודה קבוצתית בעולם בו המאמץ לשמור על זהות ושוני מתחכך בדרישה להשתלבות ודמיון.
19.6.08 יהושוע לביא "פוקס וביון: ביקור מחודש דרך מושגים מגשרים"- ההרצאה מעלה טענה ששני האישים ניסו להשיג את אותה מטרה, למרות שבאו מכיוונים מנוגדים, אך, משלימים. פוקס וביון מדומים לשני כורי מנהרה תחת נהר, כל אחד מגדה אחרת. מהגדה של ביון ניתן לראות את כוחות ההרס בקבוצה ואת כוחות הבנייה ביחיד. מהגדה של פוקס ניתן לראות את כוחות ההרס ביחיד ואת כוחות הבנייה בקבוצה. "בנקודת המפגש שבאמצע הנהר" ביקשו שניהם ליצור קבוצות של אינדיבידואלים חופשיים שמתקשים זה עם זה ביצירתיות. פוקס תיאר קבוצות אלה באמצעות המושג 'מטריקס תקשורתי טיפולי'. בעוד שביון קרא להן בפשטות קבוצות עבודה. לביסוס טענתו יציב המרצה את 'ההנחה הבסיסית החמישית' של גורדון לורנס ממסורת טאביסטוק, ואת 'האני נטול אנחנו' של נורברט אליאס מהמסורת האנליטית הקבוצתית. בזהות מפתיעה ינסה לצמצם את המחלוקת בין "אוהדי פוקס" ובין "אוהדי ביון".