פסיכולוגיה עבריתפסיכולוגיה עברית

×Avatar
זכור אותי
תנאים והנחיות לקבלת זכאות למלגה להתמחות בפסיכולוגיה - עדכון

תנאים והנחיות לקבלת זכאות למלגה להתמחות בפסיכולוגיה - עדכון

פסיכולוג ארצי | 5/7/2017 | הרשמו כמנויים

שלום רב,

מצ"ב עדכון הנחיות - סעיף 3 ה'.

המסמך המעודכן יפורסם באתר משרד הבריאות בימים הקרובים.


תנאים והנחיות לקבלת זכאות למלגה להתמחות בפסיכולוגיה עדכון

חוק הפסיכולוגים (1977) ותקנות ההתמחות (1979) מחייבים את מי שרשום בפנקס והמעוניין להיות בעל תואר מומחה לעבור תהליך התמחות במוסד מוכר בליווי הדרכה ופיקוח, כפי המפורט בתקנות.

משרד הבריאות מכיר בחשיבותו של תהליך ההתמחות של הפסיכולוגים ומעוניין לעודדו לצורך העלאת רמת השירות ואיכות הטיפול לציבור. לצורך הזה, הקצה משרד הבריאות תקציב למתן מלגות לזכאים. תקציב המלגות נועד להכשיר מתמחים בפסיכולוגיה בהלימה לצרכי האוכלוסייה ומדיניות משרד הבריאות. כמו-כן,המדינה אינה מתחייבת לממן כל מי שלמד פסיכולוגיה בכל תכנית, אלא, עפ"י צרכי המדינה ולפי שיקוליה בלבד.

לצערנו, המגבלה התקציבית אינה מאפשרת מתן מלגה לכל פונה ומחייבת, על כן, קביעה והגדרה של סדרי עדיפויות בחלוקת המלגות. מלגות יינתנו לצורך התמחות בתחומים הבאים: קליני, שקומי, התפתחותי ורפואי (מקצועות בריאות).

להלן יפורטו השלבים והקריטריונים לקבלת זכאות למלגה וכניסה לרשימת המתנה להתמחות בפסיכולוגיה:

 

1. תנאי סף להגשת הבקשה

א. הגשת טופס בקשה לזכאות למלגה וכניסה לרשימת המתנה להתמחות בפסיכולוגיה.

ב. רישום בפנקס הפסיכולוגים.

ג. במידה ואינך בוגר תואר שני בתחום בו אתה מבקש זכאותל מלגה, יש להציג אישור הוועדה המקצועית המתאימה להתחיל התמחות בפסיכולוגיה בתחום המבוקש.

ד. הצגת 2 המלצות מפסיכולוגים בתחום המבוקש.

ה. הטופס והמסמכים הנלווים יתקבלו בכתובת מייל hitmahutpsy@moh.gov.il בלבד ולא בשום אמצעי אחר.

 

2 .היקף הזכאות למלגה ומיקום ברשימת המתנה

א. הזכאות המקסימלית שתאושר היא שנתיים במשרה מלאה/שלוש שנים בשלושת רבעי משרה/ ארבע שנים בחצי משרה פעם אחת בלבד.

ב. הזכאים למלגה יירשמו באשכולות המתנה. מיקומם ברשימת ההמתנה והיקף הזכאות ייקבע כמפורט להלן:

 

תחום ההתמחות קליני:

אשכול המתנה אוכלוסייה ייעודית מיקום המתמחה ברשימת ההמתנה היקף הזכאות שייקבע
1 מתמחים אשר סיימו/יסיימו את החלק המרפאתי של התמחותם בשנת העבודה הנתונה או לפני וזקוקים להמשך התמחות במסגרת אשפוזית לצורך סיום ההתמחות. בשלב ראשון ייקבע עפ"י תאריך סיום המסגרת הראשונה. בשלב שני ייקבע עפ"י התאריך והשעה בה התקבלה הבקשה בכתובת המייל המפורטת לעיל. הזכאות למלגה תינתן לתקופה הנדרשת להשלמת ההתמחות בלבד.
2 מתמחים אשר יסיימו את החלק המרפאתי של התמחותם בשנה העוקבת לשנת העבודה הנתונה וזקוקים להמשך התמחות במסגרת אשפוזית לצורך סיום ההתמחות. בשלב ראשון ייקבע עפ"י תאריך סיום המסגרת הראשונה. בשלב שני ייקבע עפ"י התאריך והשעה בה התקבלה הבקשה בכתובת המייל המפורטת לעיל. הזכאות למלגה תינתן לתקופה הנדרשת להשלמת ההתמחות בלבד.
3 כנ"ל אשכול 2 בתום השנתיים העוקבות. בשלב ראשון ייקבע עפ"י תאריך סיום המסגרת הראשונה. בשלב שני ייקבע עפ"י התאריך והשעה בה התקבלה הבקשה בכתובת המייל המפורטת לעיל. הזכאות למלגה תינתן לתקופה הנדרשת להשלמת ההתמחות בלבד.
4 מתמחים אשר סיימו/יסיימו את החלק האשפוזי של התמחותם בשנת העבודה הנתונה או לפני וזקוקים להמשך התמחות במסגרת מרפאתית לצורך סיום ההתמחות. בשלב ראשון ייקבע עפ"י תאריך סיום המסגרת הראשונה. בשלב שני ייקבע עפ"י התאריך והשעה בה התקבלה הבקשה בכתובת המייל המפורטת לעיל. הזכאות למלגה תינתן לתקופה הנדרשת להשלמת ההתמחות בלבד.
5 ממתינים להתחלת התמחות. ייקבע עפ"י התאריך והשעה בה התקבלה הבקשה בכתובת המייל המפורטת לעיל ובתנאי שצורפו המסמכים הנדרשים במלואם. הזכאות למלגה תינתן לתקופת התמחות מלאה.
  מתמחים אשר השלימו שנת התמחות אחת בלבד על חשבון גורם חיצוני (תקן, קרן מחקרים מלגת אקדמיה, מלגת קליטה לתושבים חוזרים). ייקבע עפ"י תאריך קבלת הזכאות למלגה או תאריך סיום המסגרת הראשונה – המאוחר מבין שניהם. הזכאות למלגה תינתן לתקופה הנדרשת להשלמת ההתמחות בלבד.

 

תחומי ההתמחות שיקומי, רפואי והתפתחותי:

אשכול המתנה אוכלוסייה ייעודית מיקום המתמחה ברשימת ההמתנה היקף הזכאות שיינתן
1 מתמחים אשר סיימו/יסיימו לפחות מחצית התמחותם בשנת העבודה הנתונה או לפני וזקוקים להמשך התמחות במסגרת נוספת לצורך סיום ההתמחות. בשלב ראשון ייקבע עפ"י תאריך סיום המסגרת הראשונה. בשלב שני ייקבע עפ"י התאריך והשעה בה התקבלה הבקשה בכתובת המייל המפורטת לעיל. הזכאות למלגה תינתן לתקופה הנדרשת להשלמת ההתמחות בלבד.
2 מתמחים אשר יסיימו לפחות מחצית התמחותם בשנה העוקבת לשנת העבודה הנתונה וזקוקים להמשך התמחות במסגרת נוספת לצורך סיום ההתמחות. בשלב ראשון ייקבע עפ"י תאריך סיום המסגרת הראשונה. בשלב שני ייקבע עפ"י התאריך והשעה בה התקבלה הבקשה בכתובת המייל המפורטת לעיל. הזכאות למלגה תינתן לתקופה הנדרשת להשלמת ההתמחות בלבד.
3 כנ"ל אשכול 2 בתום השנתיים העוקבות. בשלב ראשון ייקבע עפ"י תאריך סיום המסגרת הראשונה. בשלב שני ייקבע עפ"י התאריך והשעה בה התקבלה הבקשה בכתובת המייל המפורטת לעיל. הזכאות למלגה תינתן לתקופה הנדרשת להשלמת ההתמחות בלבד.
4 א. ממתינים להתחלת התמחות. ייקבע עפ"י התאריך והשעה בה התקבלה הבקשה בכתובת המייל המפורטת לעיל ובתנאי שצורפו המסמכים הנדרשים במלואם. הזכאות למלגה תינתן לתקופת התמחות מלאה
  ב. מתמחים אשר השלימו שנת התמחות אחת בלבד על חשבון גורם חיצוני (תקן, קרן מחקרים מלגת אקדמיה, מלגת קליטה לתושבים חוזרים). ייקבע עפ"י תאריך קבלת הזכאות למלגה או תאריך סיום המסגרת הראשונה – המאוחר מבין שניהם. הזכאות למלגה תינתן לתקופה הנדרשת להשלמת ההתמחות בלבד.

 

3. הנחיות נוספות

א. לא תאושר זכאות למלגה למי שבידו כבר תואר מומחה בפסיכולוגיה, גם אם בעבר לא קיבל מלגה כלל או קיבל מלגה חלקית בלבד למעט תיעדופים בהתאם למדיניות וצרכי משרד הבריאות (כגון: התמחות נוספת בתחום הפסיכולוגיה ההתפתחותית או השלמת שנת אשפוז לצורך סיום התמחות בפסיכולוגיה קלינית).

ב. מי שחלק מהתמחותו ממומנת או מומנה בעבר על חשבון תקציב ממשלתי כלשהו, יקבל זכאות למלגה לתקופת השלמת התמחותו בלבד.

ג. מי שכל התמחותו ממומנת או מומנה בעבר על חשבון תקציב ממשלתי כלשהו, לא תאושר זכאותו למלגה.

ד. מי שנכשל בבחינת התמחות אך בתקופת התמחותו לא קיבל מלגה (או מימון ציבורי אחר כמפורט לעיל) או שקיבל מלגה או מימון חלקי בלבד רשאי להגיש בקשה לקבלת מלגה לתקופת ההתמחות הנוספת הנדרשת ע"י – הוועדה המקצועית. עם זאת, בקשות אלו ייבחנו בסדר עדיפות שני וככל שעוד נותרו מלגות לחלוקה לאחר אישור המלגות למבקשים האחרים. חלוקת המלגות, ככל שתעשה, בין מבקשים שהגישו בקשות לפי סעיף זה, תעשה לפי סדר מועד הגשתן.

ה. ניתן לממש את הזכאות למלגה תוך שנתיים מיום אישורה (לקראת תום תקופת הזכאות תשלחנה הודעות תזכורת ב - SMS ). בקשות להארכה יוגשו מפורטות ומנומקות. מי שאושרה זכאותו למלגה עד לתאריך 1.6.2017 ניתן יהיה לממשה עד לתאריך – 31.5.2019 .

ו. זכאות למלגה מאפשרת הגשת מועמדות למלגות המתפנות במוסדות המוכרים ומתעדכנות אחת לחודש באתר משרד הבריאות

ז. זכאות למלגה אינה מהווה אישור או ערובה לקבלת מלגה בפועל.

ח. במסגרת הסרת חסמים לעולים עולים חדשים (בעלי תעודת עולה חדש בלבד) אשר קיבלו מלגה ממשרד הקליטה - למשך שנתיים, יוכלו להמשיך התמחותם במלגה המוקצית למוסד ללא צורך לעבור תהליך של ראיון חוזר לצורך שיבוצם להמשך התמחות. הסדר זה יחול רק על עולים חדשים ורק במוסדות מוכרים להתמחות מלאה.

ט. משרד מועצת הפסיכולוגים יפרסם רשימות של כל המלגות המתפנות במוסדות כשלושה חודשים לפני התפנות המלגה.

י. הרשימות תהיינה נפרדות לכל תחום התמחות ותתחלקנה לאשכולות המתנה.

יא. הרשימות תכלולנה את פרטי המוסד, סוג המסגרת המתפנה, התאריך בו מתפנה המלגה, דרישות מיוחדות, התאריך האחרון להגשת מועמדות, איש הקשר במוסד ואמצעי התקשרות.

יב. הרשימות תפורסמנה באתר האינטרנט של משרד הבריאות ותופצנה במקביל גם להסתדרות הפסיכולוגים בישראל ולוועד המתמחים בפסיכולוגיה.

יג. הרשימות תעודכנה אחת לחודש.

 

4 . הגשת מועמדות למלגה פנויה

א. כל המתמחים ברשימות ההמתנה זכאים להגיש מועמדות למלגות המתפנות בהתאם לאשכול בו הם נמצאים. בדיקת השתייכות לאשכולות ברשימות ההמתנה תתבצע מול מוקד "קול הבריאות" 5400* . בפנייה למוקד קול הבריאות יש להזדהות באמצעות מס' ת.ז.

ב. יש למלא "טופס הגשת מועמדות לראיון במוסד מוכר להתמחות" ולצרף את המסמכים הנדרשים. יש לשלוח את הטופס והנספחים ישירות לכתובת המייל של הפסיכולוג האחראי במוסד עד ליום האחרון להגשת מועמדות בשעה 24.00 .

ג. באחריות המועמד לבדוק כי בקשתו התקבלה.

ד. בקשות אשר לא תוגשנה כנדרש תוחזרנה ללא טיפול.

ה. מועמד שהתקבל להתמחות ע"ח מלגה והביע את הסכמתו להתמחות במוסד לא יוכל לגשת לראיונות נוספים - לאחר מועד ההסכמה.

ו. המועמד מחויב ליידע את המראיינים אם רואיין גם במוסד אחר ומה סוכם עמו שם.

 

5 . בחירת המתמחים ע"י המוסדות

א. הפסיכולוג האחראי במוסד ימתין עד למועד האחרון להגשת מועמדות בשעה 24.00 .

ב. על כל בקשה שהתקבלה יש לאשר באופן מיידי קבלה לשולח במייל.

ג. לאחר התאריך האחרון להגשת מועמדות ועד לטווח של חודש ימים בלבד על המוסד לזמן לראיון את המועמדים שהגישו בקשה.

ד. הזימון לראיון יתבצע עפ"י סדר הופעת המועמדים ברשימות ההמתנה בלבד.

ז. כל מוסד רשאי לראיין עד 5 מועמדים לכל מלגה שמתפנה.

ח. המוסד יקים ועדת ראיון פנימית שתורכב משני פסיכולוגים וממנהל מחלקה/היועץ המשפטי/נציג מחלקת כוח האדם לפי החלטת מנהל המוסד .

ט. הועדה תראיין את המועמדים ותסכם את הראיון על גבי "טופס ראיון מועמד לקבלת מלגה במוסד מוכר".

י. הועדה תבחר את המתמחים ותדווח על המועמד הנבחר למשרד מועצת הפסיכולוגים על גבי "טופס בקשה לשיבוץ מלגאי" ותצרף את טופס הראיון.

יא.לאחר קבלת אישור ממשרד המועצה, המוסד יודיע למתמחה על בחירתו.

במקרים מיוחדים הפסיכולוגית הארצית של משרד הבריאות תוכל להחריג מלגות ללא צורך בפרסומן וזאת עפ"י שיקול דעתה. במקרים אלו, החלטתה תנומק ותירשם.

הקריטריונים יפורסמו באתר של משרד הבריאות פסיכולוגיה וייכנסו לתוקף החל מיום פרסומם.

 

גבי פרץ,

פסיכולוג ארצי
מנהל תקנות תקנות ההתמחות וממונה על רישוי פסיכולוגים

י"א תמוז, תשע"ז, 5 יולי, 2017, 70155717

 

העתקים:
ד"ר ורד עזרא, ראש מינהל רפואה
מר נעם ויצנר, יועץ למנכ"ל
עו"ד שרונה עבר הדני, הלשכה המשפטית -
יו"ר וועדות מקצועיות קלינית, שיקומית, התפתחותי ורפואית
מר חיים הופרט, מרכז תקציבי שכר וכ"א
גב' איריס פרחי איתני, מרכזת בכירה, מועצת הפסיכולוגים -
גב' איילת גרינבאום, מנהלת אגף השירות
גב' שני דהן, מנהלת תחום מוקד פניות הציבור
ד"ר מאיר נעמן, יו"ר הסתדרות הפסיכולוגים בישראל
גב' רות ברנשטיין פרץ, יו"ר ועד המתמחים בהפ"י

 


עוד בבלוג של פסיכולוג ארצי

תגובות

הוספת תגובה לפוסט

חברים רשומים יכולים להוסיף תגובות והערות.
לחצו כאן לרישום משתמש חדש או על 'כניסת חברים' אם הינכם רשומים כחברים.