פסיכולוגיה עבריתפסיכולוגיה עברית

×Avatar
זכור אותי

מועצת הפסיכולוגים

 

מועצת הפסיכולוגים היא מועצה סטטוטורית הפועלת מתוקף סעיף 47 של חוק הפסיכולוגים, התשל"ז-1977.

מועצת הפסיכולוגים מונה 27 חברים, והם:

(1) שר הבריאות או פסיכולוג מומחה-מדריך שהשר ימנה לכך, והוא יהיה היושב ראש;

(2) ארבעה נציגים של מחלקות לפסיכולוגיה במוסדות להשכלה גבוהה מוכרים מטעם המועצה להשכלה גבוהה;

(3) שלושה נציגים - ובהם לפחות שני פסיכולוגים - לכל אחד משרי הבריאות, הפנים והחינוך והתרבות, ונציג אחד לכל אחד משרי הסעד, העבודה, הבטחון, האוצר, והקליטה;

(4) שמונה חברים שימנה שר הבריאות לפי המלצת ארגון המייצג לדעתו את המספר הגדול ביותר של פסיכולוגים, ואם לא הוגשה המלצה תוך ששים יום לאחר דרישה להגישה - שמונה פסיכולוגים הנראים לשר הבריאות.

 

תפקידי מועצת הפסיכולוגים הם:

(1) ייעוץ לשר הבריאות בענינים שעליהם הוא חייב לפי חוק זה להתייעץ עם המועצה ובענינים אחרים הנוגעים לעיסוק בפסיכולוגיה בישראל;

(2) הכרה במקומות עבודה לפי סעיפים 2(ב) ו-15(3);

(3) הגשת רשימות מועמדים לחברות בועדת הרישום ובועדת המשמעת;

(4) בחירת חבר ועדת הבחינות ונציג המועצה בועדת התלונות.

 

יו"ר מועצת הפסיכולוגים 

יו"ר מועצת הפסיכולוגים כיום הוא פרופ. יואל אליצור

 

משרד מועצת הפסיכולוגים

תגיות:

נערך לאחרונה ע"י יואל אליצור ב-6/7/2013 23:43

נוצר לראשונה ב-24/7/2010