לוגו פסיכולוגיה עברית

×Avatar
אני מסכימ.ה להצטרף לרשימת התפוצה לקבלת עדכונים ומידע שיווקי
זכור אותי
 

בחינת המתא"ם - תעודת זהות

באדיבות אופק מתא"ם

בחינת המתא"ם - תעודת זהות
גיל : 14 שנים. הבחינה קיימת משנת 2000. השנה תתקיים הבחינה בפעם ה-15.
עיתוי : אחת לשנה, בטרם פתיחתה של השנה האקדמית. השנה תתקיים הבחינה ב-8/10/2015.
כתובת : הבחינה מתקיימת באוניברסיטאות תל אביב, בר אילן, חיפה, ירושלים, באר שבע.
שיטה : דף ועפרון.אסור להשתמש בעט במהלך הבחינה. מותר השימוש בעט סימון (מרקר).
"הורים" : המרכז הארצי לבחינות והערכהמיסודן של האוניברסיטאות בישראל. על פי רוב, השאלות נכתבות על ידי דוקטורנטים ואנשי סגל באוניברסיטאות בארץ, ועוברות לעיונם של מרצים בכירים ואנשי סגל, ומאושרות ע"י וועדת ההיגוי של המתא"ם.
אורך : כ-5.5 שעות, כולל הפסקה בת חצי שעה.
ציונים : סקאלת הציונים נעה בין 50-150, עם ממוצע 100 וסטיית תקן 20.
 
 
פרק סטטיסטיקה ושיטות מחקר -תעודת זהות
כמות : 40 שאלות.
משקל : 30% מהציון הסופי.
אורך : 110-125 דקות. הזמן המוקצב לפיתרון פרק זה הוא כשעתיים, אך משך הזמן המוקצב משתנה ממועד למועד. במועד 2009 פרק הזמן המוקצב היה 125 דקות.
מבנה: חלק א' - שאלות רבות ברירה('אמריקאיות') - כ-26 שאלות העוסקות בסטטיסטיקה, הערכה ושימוש בכלים סטטיסטיים במסגרת מחקר פסיכולוגי.
חלק ב' - ביקורת מחקרים 3-4 שאלות פתוחות. חלק זה כולל תיאור של מערך מחקר כלשהו, שקיים בו פגם או ליקוי מתודולוגי. על הנבחן לקרוא את המערך המתואר קריאה ביקורתית, לאתר את הפגם המתודולוגי, ולתאר אותו באופן תמציתי ומדויק.
חלק ג' -אשכולות מחקר10-11 שאלות. החלק כולל תיאור תמציתי של 3-4 מחקרים, ולאחר כל אחדמהם מספר שאלות ('אשכול' שאלות) שתכליתן בדיקה של חשיבה מחקרית והבנה מתודולוגית.
 
פרק טקסטים מדעיים בפסיכולוגיה –תעודת זהות
כמות : 4 טקסטים מחקריים באנגלית 11-14 שאלות בכל אחד, סה"כ 50 שאלות בכל הפרק.
משקל : 70% מהציון
אורך : כ- 180 דקות. במועדים האחרונים התייצב אורכו של חלק זה והוא נמשך כשלוש שעות.
 
אופי : כ-80% מהשאלות רבות ברירה.
שפה : כל הטקסטים באנגלית, כל השאלות בעברית.
מקור : כתבי עת לפסיכולוגיה
תוכן :  הפרק מורכב מארבעה טקסטים, אשר מבוססים על מאמרים מקוריים אשר קוצרו ונערכו לצורך הבחינה. לרוב, מייצגים הטקסטים נושאים מתחומים שונים בפסיכולוגיה, כגון פסיכולוגיה חברתית, פסיכוביולוגיה, פסיכולוגיה קלינית, תפיסה וקוגניציה. אופי הטקסטים נוטה להיות מחקרי-אמפירי, אך לעיתים מופיעים בו מאמרים תיאורטיים. השאלות הנוגעות לכל טקסט מתייחסות לרציונל התיאורטי שלו, להליך המחקרי המתואר, למסקנות הנובעות ממנו ולתקפותן. כמו כן, מופיעות מספר מצומצם של שאלות (לרוב 1-3) הבודקות ידע כללי בפסיכולוגיה.
מיומנויות נדרשות :
-                   אנגלית : באופן רשמי, הפרק אינו מיועד לבחון את רמת האנגלית של הנבחן, ולראייה- מילים מסוימות מתורגמות בסופו של כל קטע או עמוד. עם זאת, רמת אנגלית גבוהה ושטף קריאה טוב עשויים להקל את המטלה, כי הם מקנים מוכרות גבוהה יותר עם קריאת טקסטים באנגלית, ומאפשרים התמודדות טובה יותר עם מגבלת הזמן המשמעותית.
-                   הבנת הנקרא : אחת המיומנויות הבולטות בהתמודדות עם פרק הטקסטים היא הבנת הנקרא- באנגלית. השאלות בפרק הטקסטים מבוססות על הבנה מעמיקה ויסודית של הטקסט, הבנה אותה על הנבחן לרכוש בפרק זמן מוגבל וקצר יחסית. בנוסף, וללא קשר לרמת הטקסט, אחד האתגרים הגדולים בפרק הטקסטים הינו השאלות עצמן. הניסוח לעיתים מבלבל ומורכב, וקיים קושי לפסול מסיחים ולהכריע ביניהם. נבחנים שונים העידו כי אף על פי הבנה טובה של הטקסטים, נתקלו בקושי להשיב על השאלות העוקבות.
-                   עבודה מונחית שאלות : על פי ההיגיון הבסיסי, על מנת לענות היטב על שאלות המתייחסות לטקסט מסוים, יש לקרוא ראשית את הטקסט ולהבין אותו על בוריו, ומיד אחר כך לענות על השאלות הנוגעות אליו. שיטת עבודה כזו עלולה להביא לכך שהנבחן ענה באופן מושלם על הטקסט הראשון במתא"ם, ועליו בלבד... במתא"ם, שבו העבודה בפרק הטקסטים נעשית תחת מגבלת זמן משמעותית, רוב הנבחנים מגיעים לתוצאות טובות יותר כאשר הם עובדים באופן מונחה שאלות, אך עבודה מסוג זה יש לתרגל היטב ופעמים רבות טרם הבחינה.
-                   איתור מידע, ברירת עיקר וטפל, קריאה מהירה : לאור העובדה שפרק זה מחייב התמודדות עם משימות מורכבות ברמת קושי גבוהה, יש לרכוש שליטה במיומנויות ספציפיות יותר שעוזרות להתמודד עם המשימה, כגון: איתור מידע בטקסט, דילוג על חלקי מידע לא רלוונטיים, ברירת עיקר וטפל, קריאה מרפרפת, עבודה מונחית שאלות, וכמובן הכרות גבוהה עם מבנה ואופי של טקסטים מדעיים.
-                   התמודדות עם עומס קוגניטיבי : חשוב לזכור כי פרק הטקסטים מגיע לאחר שעתיים של פיתרון פרק הסטטיסטיקה ושיטות מחקר. הפרק עצמו ארוך ודורש תכנון זמן קפדני. לפיכך, אחת המיומנויות הנדרשות בכדי להתמודד עם המשימה הינה פיתוח אסטרטגיית עבודה עקבית שתאפשר להצליח בפרק למרות הלחץ והעומס הקוגניטיבי המאפיינים אותו.
-                   בקיאות בסטטיסטיקה ושיטות מחקר : אמנם לנושאים אלה מוקדש פרק נפרד, אך ידע והבנה בסטטיסטיקה ושיטות מחקר מהווה נדבך מרכזי גם בפרק הטקסטים. הדגש בפרק זה הוא על יכולת הבנה וניתוח של מערך המחקר המתואר בטקסט, על נקודות החוזק והחולשה בו, וכן הבנה קונספטואלית וגרפית של תיאור התוצאות.
-                   ידע כללי : בסופו של כל טקסט, מופיעות מספר שאלות ידע כללי. בשנים האחרונות קיימת מגמה לפיה השאלות קשורות ישירות לטקסט, ולכן, הבנה מלאה של הטקסט והיגיון בריא עשויים לסייע לעיתים בפיתרון שאלות הידע כללי. ניתן לומר שבשנתיים האחרונות, הופכות שאלות הידע הכללי לחלק אינטגרלי, ולא נפרד, מפרק הטקסטים.
-                   יכולת ביטוי : מרבית השאלות בפרק, שהינן רבות ברירה (אמריקאיות), אינן דורשות יכולות ביטוי בכתב. גם בשאלות הפתוחות נדרש המשיב לתשובה קצרה ומצומצמת יחסית, ועל כן מדובר במיומנות זניחה יחסית לצורכי הצלחה בבחינה.
 
 
 

תגיות:

נערך לאחרונה ב-8/3/2015 22:08