פסיכולוגיה עבריתפסיכולוגיה עברית

×Avatar
זכור אותי

אירועים

22
פברואר

יום עיון לזכרו של ד"ר אראל שליט ז"ל - הצבר והיהודי הנודד

22/2/2019

בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וייספלד - היחידה ללימודי המשך
התכנית לפסיכותרפיה בגישת הפסיכולוגיה האנליטית היונגיאנית
התכנית לפסיכותרפיה אנליטית יונגיאנית ע"ש אלה עמיצור, מכללת סמינר הקיבוצים

מזמינים ליום עיון לזכרו של ד"ר אראל שליט ז"ל:
הצבר והיהודי הנודד: קומפלקס תרבות ישראלי / יהודי

יום שישי, י"ז באדר א' תשע"ט, 22 בפברואר 2019
אולם מוסיקה, בניין 1005 ,אוניברסיטת בר-אילן

8:30 - התכנסות

9:00 - דברי פתיחה:
מנחה: ד"ר בתיה שטרן, מרכזת התכנית
גב' חנה סומך, מנהלת היחידה ללימודי המשך
נועה ועילאיה שליט – הקדמה: על חייו של ד"ר אראל שליט

9:40 - " זהות יהודית ישראלית": דפוסי שייכות, אופני תודעה וקומפלקסים בקליניקה ובחיים│ד"ר אבי באומן

10:25 - ישראליות ויהדות בחייו ובתורתו של אריך נוימן│ גב' דבורה קוצ'ינסקי

11:10 - הפסקה

11:45 - על ספרו של אריך נוימן - "מקורות התודעה היהודית"│ פרופ' תמר קרון ודוד ווילר

12:30 - הישראליות כקומפלקס יהודי – מהרב קוק עד לאראל שליט │ ד"ר ברוך כהנא

להרשמה בתשלום מראש עד לתאריך 15.2.2019 בעלות 160 ₪ בקישור:
https://goo.gl/for...W8Av1
עלות ההשתתפות לסטודנטים ולמרצים ביחידה ללימודי המשך: 120 ₪ בהרשמה מראש בלבד.
הרשמה במקום: 200 ₪. התשלום ביום הכנס במזומן או בהמחאה לפקודת אוניברסיטת בר-אילן בלבד. מספר המקומות מוגבל

לפרטים ובירורים:
cont.education@biu.ac.il 03-5318211

קישור למפת האוניברסיטה: https://www.biu.ac...p.pdf
מידע על חניונים, שירותי היסעים ותחבורה ציבורית: https://www1.biu.a...ation
תחנת השאטל הקרובה לבניין 1005 היא תחנה מס' 1תקצירי ההרצאות


ד"ר אבי באומן │ "זהות יהודית ישראלית": דפוסי שייכות, אופני תודעה וקומפלקסים בקליניקה ובחיים
התמודדות הישראלים עם הפן היהודי שלהם היא סוגיה מורכבת ולעיתים מטרידה ומעוררת בעיות ומשברים. ההרצאה תביא את מקומה של הזהות היהודית ישראלית בחיים הנפשיים ובתהליך האינדיבידואציה. ננסה להבין מהם הגורמים המרחיקים את הישראלי מן היהדות: אישיים קבוצתיים אושאריותשלשנאת יהודים בגלות ואנטישמיות. וכן כיצד תתבטא התגוננות בפני הקונפליקט והניסיון לפתרון, לעיתים או בהתגדרות ביהדות אינדיבידואלית ומיוחדת או בהתכחשות לפן היהודי ואפילו שלילתו, ו/או התמקדות בשכבה הגלובלית קולקטיבית של כל בני האדם והכחשת השייכות. כיצד ומתי ניתן לפתור קונפליקט שכזה וכיצד קשור לתהליך האינדיבידואציה.
בהרצאה נרד לעומקם של התסביכים התרבותיים ומקומם בתהליך ובמיוחד אלו המאפיינים את הישראלי והיהודי, ונדגים קצרות מהקליניקה.

פרופ' תמר קרון ודוד ווילר │ על ספרו של אריך נוימן – "מקורות התודעה היהודית"
בשנים 1934-1942 כתב אריך נוימן ספר המציג את התבוננותו הייחודית בהתפתחותה של התודעה היהודית, מתקופת המקרא ועד ליהדות המודרנית. חלקו הראשון של הספר מוקדש להתגלות על הר סיני ולמסע במדבר, ולתקופה של האפוקליפסה לאחר חורבן בית שני. חלקו השני מוקדש לחסידות. הפרשנות של תופעות ההתפתחות הללו ברוח הפסיכולוגיה האנליטית-יונגיאנית וחשיבתו המקורית של אריך נוימן מפתיעה בתעוזתה וחדשנותה. אולם נוימן לא הביא את הספר לפרסום, אם כי רעיונותיו מופיעים בכתביו המאוחרים יותר. לפני מספר שנים יזמו שני אנליטיקאים יונגיאנים - ד"ר אראל שליט וגב' ננסי פורלוטי את תרגום הספר לאנגלית והוצאתו לאור. בוזמנית
החלו תמר קרון ודוד וילר לתרגם את הספר לעברית. בהרצאה נציג בקצרה את תכני הספר ורעיונותיו המרכזיים כמשקפים את עבודתו של אריך נוימן הפסיכולוג האנליטי היהודי.

ד"ר ברוך כהנא│ הישראליות כקומפלקס יהודי – מהרב קוק עד לאראל שליט
הרב קוק לא הכיר את ההגות היונגיאנית, ומושגיו שונים ממושגיה. ובכל זאת, יש קווי דמיון מאלפים בין ניתוחיו את מאבק ה"ישראליות" ב"יהדות", לביןניתוחיהם של נוימן ואראל שליט. משני הצדדים מתוארת הישראליות כצד שהיה מודחק ביהדות הקלאסית, והנה התפרץ בכח אינפלציוני ודחק צדדים אחרים של התרבות היהודית - מה שיצר מטוטלת תמידית, הצדדים המודחקים מתאמצים לחזור ולמצוא את מקומם. אציג את הדומה והשונה בין הניתוחים, ואת האור שהם שופכים על הווייתנו הרוחנית והנפשית - המתגלה, בין היתר, בקליניקה.

תגיות: