פסיכולוגיה עבריתפסיכולוגיה עברית

×Avatar
זכור אותי

אירועים

28
פברואר

הרצאתה של תמי פולק - "המרחב הפסיכופיזי הראשיתי והמיכל הגופני"

28/2/2013 | פורסם על ידי ד"ר שי שלקס

גם השנה אנו ממשיכים במסורת הרצאות ימי ה' בערב, אחת לחודש.
סדרת ההרצאות של ימי ה' זוכה למוניטין רב בהיותה במה לשיח ומפגש מפרה, העוסק בסוגיות שבלב הטיפול הפסיכואנליטי.

בשנה הקרובה ההרצאות תעסוקנה בנושא מרתק שכותרתו: "הגוף במרחב הפסיכואנליטי".

ההרצאה הבאה תועבר ע"י תמי פולק- "המרחב הפסיכופיזי הראשיתי והמיכל הגופני"

התיאוריה הפסיכואנליטית אינה תופסת את הגוף והנפש באופן דיכוטומי כישויות נפרדות, אלא מתייחסת אל הסובייקט כאל רצף תפקודי בו הגוף מוצב כגבול המגולם של המרחב הפסיכו-פיזי המכונה "נפש". אציג את האופן בו מספר הוגי הדעות המרכזיים – פרויד, קליין, ביון, וויניקוט – מתארים, כל אחד בדרך משלו, את הסימפטום הפסיכוסומאטי כנגזרת של תפיסת הנפש שהם מציגים. אתייחס לחסר שקיים להבנתי בהצעות הקיימות ואציע את המיכל- הגופני כסכמה פסיכו-פיזית ראשונית שנדרשת כדי להשלים את החשיבה על הרובד הגולמי ביותר של הסובייקט הקודם למובחנות בין הגופני והנפשי. סכמה זו, שהתגבשה מתוך ניסיוני הקליני, מתארת פוטנציאל פרה-סימבולי המגולם באנטומיה הגופנית, כבסיס ליצירת משמעות. המיכל-הגופני הוא מארג של מובחנויות וקישורים המתגבש באופן ספונטאני ולא מודע הודות לתלות הדדית בין שלושה צירים פסיכו-פיזיים המתפקדים בו-זמנית – מעטפת, ציר אנכי וציר אופקי. המעטפת נשענת על התפקוד הפיסיולוגי של העור כפי שכבר למדו אותנו ביק ואנזייה. הציר האנכי, אותו אני מכנה 'שדרה קדמית' מתאר את הארגון הקונקרטי של פתחי הגוף המתפקדים באופן שקורא לעולם להימהל בסובייקט כשם שסובייקט נדחף 'לצאת מעורו'. הציר האופקי נוצר מכוח המגנט של הנטייה המולדת ליחסי אובייקט ומגולם במפגש 'פנים אל פנים'. בסכמה ראשונית זו שלושת הצירים חוברים זה לזה להזנת מהלך התפתחותי. בהתפתחות התקינה המיכל-הגופני מתפקד כרקע לא מודע לתהליכי יצירת המשמעות והוא מתגלה לעיננו רק כאשר מתרחשת בו דפורמציה מסיבית. סכמה זו מנכיחה את עצמה בעוצמה באוטיזם, פתולוגיה ראשונית החושפת הדפורמציות בכל מניפת הפונקציות הפיסיות והמנטאליות. אביא דוגמא קלינית מטיפול בילד אוטיסט ואציע הכללה לפתולוגיות פסיכוסומאטיות נוספות.


על המרצה: מטפלת ומדריכה בגנים לילדים על הספקטרום האוטיסטי.
מטפלת ומדריכה בילדים ומבוגרים בקליניקה פרטית, פרסמתי מספר מאמרים בספרות המקצועית בארץ ובעולם. (המאמר על המיכל הגופני התפרסם באינטרנשונל).
מלמדת "התפתחות רגשית מוקדמת" במסלול מצבים מנטאליים ראשוניים, בביה"ס לפסיכותרפיה באונ' תל-אביב. דוקטורנטית בחוג לפילוסופיה בנושא התבוננות ביקורתית בתפיסת הגוף בתיאוריה הפסיכואנליטית.

ההרצאה תתקיים ביום חמישי בין השעות 20:30-22:00 בבית השחמט ברח' טאגור ברמת אביב.

מספר המקומות מוגבל

נשמח לראותכם איתנו בהרצאות אלה.
טופס הרשמה ניתן למצוא כאן.
בשם ועד האגודה,
בעז גסטהלטר ודר' רז אבן, אחראי סדרת ההרצאות, ימי ה'.


להלן טופס להורדה עם מועדי ההרצאות ותקציריהן לשנת העבודה 2012-2013