לוגו פסיכולוגיה עברית

×Avatar
אני מסכימ.ה להצטרף לרשימת התפוצה לקבלת עדכונים ומידע שיווקי
זכור אותי
 

הצ"ח ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון 41)

רקע

ב-1 לינואר 1995 נכנס לתוקפו חוק ביטוח בריאות ממלכתי אשר קבע שכל תושב במדינת ישראל זכאי לקבל סל שירותים מקופת החולים בה הוא מבוטח. בסל השירותים נכללו רק השירותים הרפואיים אותם סיפקה קופת-חולים כללית ב-1 לינואר 2004, אולם מרבית שירותי בריאות הנפש נשארו באחריות המדינה, במימון תקציבי של משרד הבריאות.

בשנת 1990 ציינה ועדת החקירה הממלכתית לבדיקת תפקודה ויעילותה של מערכת הבריאות בישראל (ועדת-נתניהו), כי המגמה הרווחת בעולם בתחום הפסיכיאטריה היא העברת חולים לטיפול קהילתי וצמצום מספר המיטות במחלקות הפסיכיאטריות.  הוועדה הצביעה על ירידה במספר המאושפזים בבתי-החולים הפסיכיאטריים בישראל וקבעה כי ירידה זו לא לוותה בפיתוח מקביל של השירותים הקהילתיים. לנוכח ממצאים אלו המליצה הוועדה כי שירותי השיקום הקהילתי ישופרו וכי יוקצו משאבים לצורך זה. עוד המליצה הוועדה כי האחריות לאספקת מכלול שירותי בריאות הנפש תוטל על קופות-החולים, ושירותי בריאות הנפש ישולבו ברפואה הכללית. המלצות אלה הובילו לגיבוש שתי רפורמות במערכת הבריאות בכל הקשור לסוג השירותים ולגורם המספק אותם – רפורמה מבנית ורפורמה ביטוחית.

הרפורמה המבנית הביאה לצמצום שירותי האשפוז ולהמרתם בשירותים קהילתיים המוענקים בין השאר באמצעות חוק שיקום נכי נפש בקהילה, התש"ס-2000.

הרפורמה הביטוחית עניינה העברת שירותי בריאות הנפש ממשרד הבריאות לאחריות קופות-החולים. החלטה ברוח זו כלולה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1995, אך יישומה נדחה כבר 12 שנים, מסיבות שונות. בספטמבר 2006 נחתם הסכם בין משרד האוצר ומשרד הבריאות שתכליתו העברת מלוא האחריות הביטוחית לשירותי בריאות הנפש לידי קופות-החולים, וצמצום מספר מיטות האשפוז הפסיכיאטריות.  כעת נדרש לעגן  בחקיקה את הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 41) (בריאות הנפש), התשס"ז-2007 (להלן הרפורמה בבריאות הנפש או הצעת החוק).

(מתוך: הרפורמה בבריאות הנפש - סוגיות מרכזיות לדיון. הכנסת, מרכז המחקר והמידע)

 

 

דיונים מוקלטים של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות לקראת קריאה שניה ושלישית

דיוני ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת בנושא הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 41) (בריאות הנפש), התשס”ז-2007, המכונה "הרפורמה בבריאות הנפש", לקראת הצבעה בקריאה שניה ושלישית בכנסת.

 

* דיון רביעי מיום 20.6.2011

חומר רקע: נוסח לדיון

* דיון שלישי מיום 23.5.2011

חומר רקע: נוסח לדיון

* דיון שני מיום 2.2.2011 

חומר רקע: נוסח לדיון; נוסח הצעת החוק כפי שהתקבל בקריאה ראשונה;

* דיון ראשון מיום 3.11.2010

חומר רקע: נוסח הצ”ח הממשלתית מ/325

 

 

חומר רקע

תאריך נושא הישיבה חומר רקע
י"ח סיון תשע"א, (20/6/2011) הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס`` 41) (בריאות הנפש), התשס”ז-2007  נוסח לא סופי
י"ט אייר תשע"א, (23/5/2011) הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס`` 41) (בריאות הנפש), התשס”ז-2007 נוסח לדיון
כ"ח שבט תשע"א, (2/2/2011)   נוסח הצעת החוק כפי שהתקבל בקריאה ראשונה
    נוסח לדיון
כ"ו חשוון תשע"א, (3/11/2010)   נוסח הצ”ח הממשלתית מ/325
כ"ט תשרי תשס"ט, (28/10/2008) הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס`` 41) (בריאות הנפש), התשס”ז-2007 - סעיף 10 - תיקון חוק טיפול בחולי נפש - פסקאות (1)-(5) נוסח לדיון
ז' תשרי תשס"ט, (6/10/2008) הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס`` 41) (בריאות הנפש), התשס”ז-2007 נוסח הצעת החוק
ט"ו אלול תשס"ח, (15/9/2008) הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס`` 41) (בריאות הנפש), התשס”ז-2007 - על סדר היום: 1. מכסות ותנאים למתן שירותים במרפאה לבריאות הנפש (סעיף 7 להצעת החוק, עמודים: 882-879) נוסח הצעת החוק
כ"ז סיון תשס"ח, (30/6/2008) הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס`` 41) (בריאות הנפש), התשס”ז-2007 - על סדר היום: מכסות ותנאים למתן שירותים במרפאה לבריאות הנפש (סעיף 7 להצעת החוק. עמודים: 882-879) הסעיפים לדיון
כ"א שבט תשס"ח, (28/1/2008) הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס`` 41) (בריאות הנפש), התשס”ז-2007 נוסח הצעת החוק
    נוסח לדיון בוועדת המשנה ביום 28.1.2008
כ"ט טבת תשס"ח, (7/1/2008)   נוסח הצעת החוק
ב' טבת תשס"ח, (11/12/2007) הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס`` 41) (בריאות הנפש), התשס”ז-2007 - במסגרת היום הבינלאומי לאנשים עם מוגבלות נוסח הצעת החוק
    הרפורמה בבריאות הנפש - סוגיות מרכזיות לדיון
    הרפורמה בבריאות הנפש - סוגיות מרכזיות לדיון - מסמך של המרכז המחקר והמידע של הכנסת
ט"ז אדר ב' תשס"ה, (27/3/2005) הרפורמה בבריאות הנפש – המשך דיון הרפורמות בבריאות הנפש

 

תגיות:

נערך לאחרונה ב-25/11/2020 07:27