פסיכולוגיה עבריתפסיכולוגיה עברית

×יצירה מאת Richard Van Mensvoort
Richard Van Mensvoort ©
זכור אותי

אירועים

26
נובמבר

ילדים ובני נוער בסיכון - טיפול והתמקצעות עובדים הרצוי והמצוי

26/11/2008 | פורסם על ידי ריקי חן

יום עיון בנושא:
ילדים ובני נוער בסיכון - טיפול והתמקצעות עובדים הרצוי והמצוי

יתקיים ביום ד’, כ”ח בחשון, תשס”ט, 26.11.08
באודיטוריום הספריה של המכללה האקדמית בית ברל

http://forums.ort....8.pdf

בתוכנית:

9:30-9:00 התכנסות וכיבוד

10:00-9:30 מושב בוקר
מנחה: ד”ר חנה חימי, ראש החוג והמסלול לטיפול וקידום נוער, המכללה האקדמית בית ברל

ברכות ודברי פתיחה
ד”ר אהרון זיידנברג, המכללה האקדמית בית ברל, נשיא המכללה היוצא
פרופ’ תמר אריאב, נשיאת המכללה האקדמית בית ברל
מר שמואל דגן, יו”ר עמותת “אפשר”
ד”ר תילי וגנר, ראש בית הספר לחינוך, המכללה האקדמית בית ברל

10:45-10:00 ילדים ונוער בסיכון: תמונת מצב עדכנית וכיוונים פרופסיונליים בהכשרת כוח אדם
ד”ר רמי סולימני, מנכ”ל אשלים, העמותה לתכנון ולפיתוח שירותים לילדים ובני נוער בסיכון ומשפחותיהם

12:15-10:45 מבט לעתיד על הכשרה והתמקצעות - האם תיפרץ הדרך?
מנהיגות בקידום נוער בסיכון ומצוקה: מדיניות ומינהל, הנחייה והדרכה - על תכנית המוסמך של
המסלול

פרופ’ מאיר טייכמן, ראש צוות פיתוח התכנית לתואר השני, המכללה האקדמית בית ברל
מר חיים להב, ראש תחום קידום נוער, מינהל חברה ונוער, משרד החינוך

הקוד האתי של עבודת קידום נוער
גב’ ענת ניר, בוגרת המסלול, יו”ר העמותה לקידום נוער ומנהלת היחידה לקידום נוער, כפר סבא

הצעת החוק לעבודה חינוכית - טיפולית לקידום נוער בסיכון
מר יורם לוין, חבר הנהלת העמותה לקידום נוער
ד”ר אילן שמש, מפקח ארצי לקידום נוער, מינהל חברה ונוער, משרד החינוך

כאב, התפכחות ותקווה (פתיחה לדיון עם הקהל)
ד”ר נורית לוי, המסלול לטיפול וקידום נוער, המכללה האקדמית בית ברל

דיון

13:15-12:15 הפסקת צהרים ומפגש בוגרים

14:30-13:15 מושב צהרים
מנחה: ד”ר שלמה רומי, המסלול לטיפול וקידום נוער, המכללה האקדמית בית ברל

התפתחויות בשדה העשייה
“מרכזי הגנה” - תפישה חדשנית להתערבות מיידית עם ילדים ובני נוער נפגעי התעללות
גב’ רוויטל ארגוב-אלמוג, מרכזת פרויקט מרכזי הגנה, עמותת אשלים ועמותת “אפשר ”

“קשר אחר” - תהליכי ליווי תמיכה והכשרה לאנשי חינוך העובדים עם ילדים ונוער בסיכון והדרה
ד”ר מיכל ראזר, מנהלת מרכז “מיתרים”, ג’וינט ישראל ומכללת אורנים, ראש המסלול ל- M.Ed “חינוך והוראה לתלמידים בהדרה”, מכללת אורנים

התבוננות והתדיינות
פרופ’ דרורה כפיר, ראש המסלול הראשונה, מייסדת יחידת המחקר ויו”ר ועדת ההיגוי לפיתוח תכניות לתואר שני, המכללה האקדמית בית ברל

15:15-14:30 שיח בוגרים
מנחה: ד”ר חיים בורקוב, ראש המסלול שלעבר, משוחח עם בוגרים לדורותיהם על הלימודים, ההתנסות המקצועית והשנים שאחרי...

15:15 דברי סיכום
ד”ר אמיתי המנחם, המסלול לטיפול וקידום נוער, המכללה האקדמית בית ברל ועורך כתב העת “מפגש”, בהוצאת עמותת “אפשר”לאישור השתתפות ולפרטים נוספים
תהילה טביב, מזכירות המסלול לטיפול וקידום נוער
טלפון: 09-7473171
דוא”ל thilat@beitberl.ac.il

תגיות: