לרפא את יצירי כפיך

טיפול קוגניטיבי התנהגותי CBT מערכתי משולב בטיפול באמצעות קבלה ומחייבות ACT

פעילות הפסיכולוגי בשירות הציבורי שינוי הכרחי להתייעלות (דצמבר 2023)

26/11/2023

הצעה לשינוי תיפקוד הפסיכולוג בשירות הציבורי להגברת יעילותו.

טיפול סיביטי נוגע בסבל, מעודד דרכי התמודדות יעילות, משולב עם טיפול אקט ועבודה מערכתית (נובמבר 2022)

20/11/2022

טיפול קוגניטיבי התנהגותי נוגע בסבל, מעודד דרכי התמודדות יעילות, משולב עם טיפול באמצעות קבלה ומחויבות והתייחסות מערכתית.

טיפול קוגניטיבי התנהגותי. מסגרות לטיפול בהפרעות שונות זיהוי, הגנה והקלה ואתגור (יולי 2019)

2/3/2009

המלצות להמגון הפרעות וקשיים מכוון לילדים ונוער ואפשר להתאימן גם למבוגרים. ההמלצות אינן באות במקום טיפול. אבל הן מסייעות בהבנת הקשיים. ובכל מקרה פעולות על פיהן הן באחריות אישית של המתמודד. מטפלים...

טיפול קוגניטיבי התנהגותי גל שני בשילוב עם התערבויות מהגל השלישי. תהליך הטפול. (אוגוסט 2019)

2/3/2009

מרכיבים שונים בטיפול קוגנטיבי התנהגותי מהגל השני ומעט מהגל השלישי. כולל עבודה עצמית של המטפל.

חשיבה חיובית, חשיבה מציאותית. תרגילים (אוגוסט 2019 )

9/3/2009

הגל החדש המכונה 'חשיבה חיובית' שהיא בעצמם חשיבה מציאותית, מסקרן אנשים רבים. יש בו הבטחה לחיים טובים יותר. במאמר תמצאו סדרת תרגילים המבוססים על העבודות של מרטין סליגמן בסיפרו 'אושר אמיתי', טל בן שחר...

מה עובד בטיפול על פי מחקר? (אוגוסט 2019)

10/9/2008

ארבעה גורמים מרכזיים בטיפול פסיכולוגי המשפיעים על תהליכי שינוי של מטופלים. ומסקנות מעשיות.

הערכה על פי חמשת הצירים שהיו מקובלים בדי-אס-אם 4 ועוד הציר של המטפל. גישה עקרונית על פי סיביטי (אוגוסט 2019)

14/9/2008

הערכת מטופל ומשפחתו על פי א. ההפרעה והסבל. ב. האישיות. ג. מצב בריאותי. ד. מצב סוציאלי תרבותי. ה. יכולת התיפקוד עם הקשיים. ו. עמדות ורגשות המטפל אל המטופל.

ספרים ואתרים בCBT וטיפול מגובה מחקר (אוגוסט 2019)

22/9/2008

רשימת ספרים ואתרים שבהם יש מידע, כלי טיפול למטפלים ולטיפול עצמי בטיפול מגובה מחקר. הרבה חומר מתחום הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי וגם טיפול משלב יהדות.

האמונות הקיצוניות על פי אליס ומיתונם. ערך יששכר עשת (אוגוסט 2019)

25/10/2008

12 האמונות הקיצוניות שזיהה אליס. לאמונות מצורפים א. רשימת משפטי מפתח לזיהוי אמונות אלו ב. רשימת משפטי מתונים יותר לעבודה עם המאמין הקיצוני.

אישיות קווים והפרעות, הכר את האיש שממולך. התחשב ואל תכפה (אוגוסט 2019)

25/10/2008

רשימת תכונות שכיחות במבחר טיפוסי אישיות. הכרות עם קווי אישיות כדי לנהל את המפגש תוך התחשבות ולא תוך רצון 'לחנך'

אישיות. אמונות יסוד של טיפוסי אישיות שונים. (אוגוסט 2019)

25/10/2008

רשימת אמונות שכיחות אצל טיפוסי אישיות שונים. במהלך טיפול באישיות יש למתן אמונות אלו.

אישיות. שאלון להכרות האמונות שלנו בנושאים מהותיים בחיים (אוגוסט 2019)

25/10/2008

שאלון שבו תוכל להכיר את האמונות הבסיסיות שלך בהקשר לנושאים מהותיים בחיים כגון אמון, מיסטיקה, אהבה, כבוד האדם, העם שלך ועוד ועוד. אמונות קיצוניות אפשר למתן. אמונה מתונה וגמישה עוזרת לנו.

יחידות משנה עיקריות בטיפול קוגניטיבי התנהגותי (אוקטובר 2019)

26/10/2008

יחידות משנה עיקריות להפעלה במהלך טיפול קוגניטיבי התנהגותי מלא או חלקי

כלים למיתון אמונות ומחשבות ועבודת אלילים (ינואר2015)

17/11/2008

אמונות ומחשבות קיימות לגבי עצמי האחר העולם, עבר הווה והעתיד. בכל הממדים הללו. אנו מעוניינים למתן, לרווח, לפתוח אמונות ומחשבות, כך שהן תתרומנה ליתר הסתגלות יותר שמחה ויותר מוסריות והתחשבות באחר....

האישה בחדר הטיפול הפסיכולוגי. (ינואר 2015)

11/12/2008

טיפול פסיכולוגי בנשים מגובה מחקר ורגיש לאמונה תרבות ומוסר. מובא בזה חומר ונתונים הלקוחים מגוף ידע רפואי חדשני מתחום רפואי שמתפתח בעשרים השנים האחרונות והוא 'בריאות האישה'. מאמר זה הוא גם דוגמא...

ארבע דאגות קיומיות במצבי משבר (יוני 2021)

16/2/2009

איך מתמודדים עם פחד המוות, אובדן החירות, אובדן משמעות ובדידות?

הקניית כישורי חיים: מחשבות, רגשות התנהגות (יולי2016 )

12/4/2009

התערבויות שונות לוויסות רגשות, חשיבה מועילה, התנהגות מועילה. תרשים זרימה לטיפול CBT עקרונות CBT בעצימות נמוכה.

תפילות המלצות ושבועות לרופא ולמטפל. (יולי2016)

12/4/2009

הצעות שונות לשבועת הרופא. באמצעות לחיצה על 'הוסף תגובה' בסוף המאמר, אשמח כמיטב יכולתי לענות על שאלות, להיענות לבקשות ולהתייחס לתגובות. ולעזור בניסוח תפילות ושבועות.

מתן בשורות קשות (יולי2016)

6/9/2009

בשורה קשה מעבירה את החולה ומשפחתו אל הגלות מהבריאות. במאמר זה ניתן לקרוא איך מבצעים תהליך הקשה והמורכב זה.

שאלון תורת חיים (אוקטובר 2009)

8/10/2009

מעבר לאמונות והעקרונות על פיהם חיי אדם, נראה שאט אט הוא מגבש ממש תורת חיים שלמה. שאלון זה נועד לסייע לך לזהות את תורת החיים שלך ולהגמיש את הטעון הגמשה.

כושר התאוששות וצמיחה פוסט טראומית. (פברואר 2010)

19/2/2010

כושר התאוששות הוא תהליך של ההסתגלות והתאוששות במהלך ולאחר זעזועים קשים. מתברר שהאנשים יכולים אחרי זעזועים בונים מחדש את החיים ואפילו יוצאים מחוזקים יותר. במינוחים מקצועיים הם מראים סימני 'צמיחה...

כלי טיפול בסיסיים להפרעות נפשיות לרופא משפחה ולהתחלת טיפול (אוקטובר 2010)

17/10/2010

במאמר זה רשימת כלי טיפול בסיסיים וראשוניים לסיוע של רופא משפחה בהפרעות נפשיות. כלים אלו שימושיים גם למטפלים כדי לסייע באופן ראשוני למטופלים.

טיפול מגובה מחקר מול טיפולים דינמיים. אינטגרציה (ינואר2015)

7/11/2010

במאמר זה נדון בצמיחה האפשרית הקיימת מתוך המאבק בין גישות הטיפול הדינמי לבין גישות הטיפול המגובה מחקר. בחלק הראשון נברר את האפשרות לראות בטיפול הנפשי ללא קשר לגישת הטיפול, בראש וראשונה עיסוק מוסרי....

כיצד לבצע שינוי התנהגותי (דצמבר 2010)

5/12/2010

עקרונות כלליים ושלבי סיוע בשינויים התנהגותיים.

לקראת גישה טיפולית אחידה בהפרעות רגשיות (פברואר2011)

14/2/2011

בסיכום זה ניתן לראות דרך התפתחות הטיפול בעולם הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי מגובה המחקר. בסיכום זה יתברר שכמו לכל גישה טיפולית, גם בגישה זו התעוררו קשיים. הקשיים התגלו תוך כדי מעקב מחקרי אחרי יעילות...

טיפול באמצעות קבלה ומחוייבות. (ינואר2015)

7/11/2011

Acceptance Commitment Therapy הוא טיפול מהדור השלישי בCBT. מדובר באפשרות להכיר בכאב הנפשי כחלק מהקיום הטבעי של האדם ומכאן לבחור להתחייב לחיות חיים משמעותיים גם לנוכח כאב אפשרי. גם משה רבינו וגם קהלת מביאים דברים...

מילון רגשות והעשרת השפה הרגשית (ינואר2015)

1/12/2011

מילון רגשות מאפשר לאנשים לתת שם לרגשות שעולים. מתן שם לרגש מאפשר התייחסות ברורה יותר לעולמי הפנימי. שימו לב להבדל בין רגשות ולבין תחושות שהן גופניות.

יצירת תהליכי סליחה Forgiveness והתפייסות, מחקר והמלצות טיפולית. (ינואר 2015)

28/12/2011

במהלך סכסוך מתמשך שיש בו פוגע וניפגע, שואלים עצמם הפוגע והנפגע איך יצאו מנצחים בסכסוך זה? אך תוך כדי תמרוני פגיעה, היפגעות והגנה, מתחילה להתגנב השאלה מה יהיה בסיום הסכסוך הפעיל? החשש הגדול שתהיה...

כישורי חיים למטופל לרגשות מחשבות והתנהגות לפי CBT (ינואר2015)

12/2/2014

רשימת כישורי חיים מתוך הCBT. תרשים זרימה לטיפול CBT. התערבויות לפתרון בעיות מתוך הCBT

ראיון מוטיבציוני עם דוגמא של תהליך הפסקת עישון (ינואר2015)

28/5/2011

הפסקת עישון על פי הראיון המוטבציוני, שינוי מחשבות וויסות רגשות. קווים מנחים למטפל ולמפסיק לעשן.

אבל, אבל מורכב מורכב, טראומה, PTSD: שיטות שונות לטיפול (ינואר 2024)

1/8/2017

הָאֲבֵלִים ונפגעי הטראומה, מאבדים את דרכם הקיומית, מאבדים יקירים או דברים חשובים. המוות מאיים, השייכות למעגלים שונים אינה מתממשת במלואה, החירות מוגבלת. הפעילויות שנתנו משמעות לחייהם נבלמו. האבלים...

ויסות רגשות פברואר 2021

9/2/2021

מהם רגשות. תפקיד הרגשות. והעיקר רגשות אינן תוכנית פעולה. לא נמנעים מרגשות אבל גם לא נותנים לרגשות להפעיל אותנו. מוח נבוןהוא מוח שמצליח לשלב את השכל עם הרגש.

אסון מירון התחזקות מהשבר (מאי 2021)

3/5/2021

מהלכים לחיזוק בעקבות אסון מירון

העברה, העברה נגדית, הכלה ואיתגור בסיביטי ואקט

17/8/2022

התערבויות מתוך עולם הסיביטי והאקט בתופעות של העברה והעברה נגדית במהלך טיפול.

אינטייק קצר למבוגרים וילדים דגש על קשיים ודרכי התמודדות (ינואר 2024)

26/1/2024

אינטייק קצר למוסגרים וילדים בדגש על קשיים ודרכי התמודדות להתחלה מיידית של חמלה, הקלה ותקווה.

צרו קשר

שלח תגובה, שאלה, הצעה למאמר שענין אותך לכתובת isas.eshet@gmail.com


×Avatar
זכור אותי
שכחת את הסיסמא? הקלידו אימייל ולחצו כאן
הסיסמא תשלח לתיבת הדוא"ל שלך.