לרפא את יצירי כפיך.

טיפול קוגנטיבי התנהגותי

העברה, העברה נגדית, הכלה ואיתגור בסיביטי ואקט

התערבויות מתוך עולם הסיביטי והאקט בתופעות של העברה והעברה נגדית במהלך טיפול.
תאריך פרסום: 17/8/2022

העברה והעברה נגדית התייחסות באמצעות סיביטי ואקט מאת יששכר עשת 

החומר מבוסס על פיתוחים של מאמר זה:

J. Prasko, T. Diveky, A. Grambal, D. Kamaradova, P. Mozny, Z. Sigmundova, M. Slepecky, J. Vyskocilova  TRANSFERENCE AND COUNTERTRANSFERENCE IN COGNITIVE BEHAVIORAL THERAPY. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2010; 154:XX.

פסיכותרפיה לאדם הסובל: אדם סובל מחפש מהלכים להקל על סיבלו. את הסבל רק האדם יודע ורק הוא יוכל לספר לנו עליו. אבחנה קלינית שונה מסבל!

התנהגות של מטופלים הם פתרונות לא מוצלחים לסבל: התנהגות היא לא הסבל. ההתנהגות של המטופלים, היא הפתרון הלא מוצלח לקושי או לסבל של המטופל. לפעמים ההתנהגות פותרת את הקושי ומקלה על הסבל לזמן קצר. בדרך כלל פתרונות אלו מייצרים לצד ההקלה גם קשיים נוספים כגון פגיעה באחרים ונזקים לעצמנו. רוב ההתנהגויות הלא יעילות הן או הימנעות, או כניעה, או פעולה ללא תוכנית יעילה שאמורה להתחשב בעובדות המציאות כלומר גם בעצמי וצרכי וגם באחרים, בחי, בצומח ובדומם.

בטיפול: מטפל ומטופל הם שותפים. ביחד הם מזהים את סבל המטופל. ביחד הם מזהים את הפעולות הלא יעילות להקלה לסיבלו של מטופל וביחד יורים הרגלים מחשבתיים רגשיים והתנהגותיים לצמצום הסבל.  

העברה התערבויות CBT ו-ACT

המצב הבריא: "המטפל רוצה לעזור לי, יש לו ידע, אני מאמין בו."

   כדי להחליט שמדובר בהעברה, כלומר בתגובה שלא מותאמת או קיצונית למצב להווה. התופעה שזיהינו מחייבת שתחזור מספר פעמים, כלומר שיהיו לנו מספיק אירועים שמתאימים לתופעה.

   לא מספיק שאנו מרגישים או חושבים שכך הוא המצב. הרגשה ומחשבות יכולים להיות העברה נגדית.

שלבי ההתייחסות להעברה  

א. המטפל מכיל את ההתנהגות, לא מאתגר אותה. לפעמים מתעלם, לפעמים מגיב בחמלה לצורך שהוא מזהה, וממשיך באיסוף נותנים.

ב. המטפל שוקל בעצמו ועם המטופל, אם זו התנהגות המקשה על הסתגלות או על הטיפול.

ג. אם אכן ההתנהגות מקשה על הסתגלות או על הטיפול, יציע המטפל בחמלה, לרכוש תגובות אחרות שיענו על הצורך שלו מבלי שיפגעו בו ובאחרים .

איתגור התנהגות העברה כולל

1. זיהוי ההרגל ההתנהגותי

2. תך כדי לחמלה, זיהוי הצורך שמסופק באמצעות ההרגל ההתנהגותי

3. זיהוי תגובות אלו בדרך כלל לא נכלל בתוכנית הטיפול. לכן על המטפל

להציע מתוך חמלה וכדאיות רכישת יכולת לווסת רגשות, להגמיש אמונות יסוד ולבנות הרגלים חלופיים שיספקו את הצורך מבלי לפגוע בעצמו ובסביבה.

דוגמא להסבר חומל למטופל בקורתי מאד:

   "הבנתי ממה שסיפרת לי ששנים רבות אתה מאמין שבקורת עצמית ולבקר אחרים מקדם אנשים.

בטח לא קל לך. אמרת שאתה כועס, מתוסכל מאוכזב שיש חוסר הגינות או ביצוע לא מושלם ואתה לא מצליח לעצור בעצמך ולא לבקר. אין ספק שהעולם לא מושלם וגם לא תמיד הגון  ולא נעים לחיות בו לפעמים. הבעיה עם בקורת שהיא אינה מאפשרת לך לראות צדדים אחרים של המצב אותו אתה מבקר. הביקורת גם מונעת ממך לחשל את המערכת העצבית לשאת מצבים לא מושלמים, לא הגונים, כעס ותסכול. שמת לב שאנשים מתרחקים ממך ואתה לא מבין, הרי אתה רוצה לטובתם. המחקר רואה בהתנהגות כזאת באה מקושי להסתדר עם תסכול, כעס ואכזבה ופיתוח הרגל התנהגותי בניסיון להסתדר עם רגשות אלו. אם תרצה אוכל לסייע לך גם ביכולת לשאת רגשות אלו, ולרכוש הרגלי תגובה אחרים שיעזרו לאנשים ולא רק בקורת. זה לא היה בתוכנית הטיפול, אבל זה יכול להועיל לך במטרתך לעזור לאנשים ולקדם את מטרת הטיפול. האם היית מעונין לטפל בזה? תחשוב על זה?"

תגובות המטופל העשויות להעיד על העברה. תגובות הכלה ואיתגור של המטפל.

מטופל עצמאי המעריץ את המטפל. למשל מטופל עשיר מרבה לספר על הצלחות עסקיות שלו.

הכלה וחמלה לצורך שזוהה: לא נתחרה.

איתגור לטיפול: משוב על אי נחות במהלך ההתגאות. ברור הצורך ובניית הרגלים חלופיים לסיפוק הצורך.

איתגור לחיים: קידום ערכי ענווה וצניעות, ויסות הגאווה.

מטפל תלותי המעריץ את המטפל. למשל מטופל מרבה להתפעל מחפצים, חכמה, טוב לב, של המטפל.

הכלה וחמלה לצורך שזוהה:  הכרת תודה למטופל.

איתגור בטיפול: המטפל מודיע שאינו זקוק להתפעלות. ברור הצורך ובניית הרגלים חלופיים לסיפוק הצורך.

איתגור בחיים: קידום הערכה עצמית. טיפוח זהות עצמית ויעוד

ארוטי: למשל מטופלת מתייחסת ליופי, בגדים, בושם של המטפלת.

הכלה ללא חמלה או עם חמלה: התעלמות אי תגובה.

איתגור בטיפול: הבעת עמדה ברורה שמדובר בחד צדדיות

שמצידנו אין שום ענין כזה. זיהוי חסכים באינטימיות. הפסקת טיפול לפי הצורך.

איתגור בחיים: עיצוב יחסי קירבה ואינטימיות לא מכשילים. עובדה עם משולש האהבה. תשוקה אהבת האחר ומחויבות לקשר.

ביישנות: למשל מטופלת מבקשת שלא יראו אותה נכנסת לטיפול, ממעט לספר על עצמה. 

הכלה וחמלה לצורך שזוהה: קבלת הבקשות והתאמת קצב הטיפול ליכולת גילוי הלב של המטופלת.

איתגור בטיפול: עידוד להסתכן בגילוי לב.

איתגור בחיים: טיפול בחרדה חברתית. וויסות פחד מדחיה.

תוקפנות: למשל מטופל מרבה בביקורת על תנאים, דרך הטיפול ועוד.

הכלה וחמלה לצורך שזוהה:  משוב ברור של אי הסכמה לתוקפנות. התחשבות בקשיים שהמטופל מעלה.

איתגור בטיפול: עידוד לשאת אי נחות בתנאים הטיפוליים מבלי להגיב. 

איתגור בחיים: יכולת לשאת רגשות תסכול וכעס כתוצאה מחוסר מושלמות ואי הוגנות.

חשדנות: למשל מטופל מבקש לדעת מה כתוב בתיק, מבקש את הרישומים ועוד.

הכלה וחמלה לצורך שזוהה: להיענות לבקשות המטופל.

איתגור בטיפול: לדון בחוסר האמון של המטופל בנו. וויסות היכולת לתת אמון על אף אי הוודאות.

איתגור בחיים: ביחסים עם קרובים עידוד לתת אמון ובניית יכולת להתאכזב ולסלוח במצבי הפרת אמון.  

תחרותיות: למשל מטופלת מציעה תמיד דרכים אחרות להבין מצבים.

הכלה וחמלה לצורך שזוהה: קבלת ההצעות, הליכה בדרכה.

איתגור  בטיפול: חתירה לשילוב בין הצעות.

איתגור בחיים: זיהוי מצבי תחרות בחיים אבחנה בין תחרות בונה ותחרות הרסנית. וויסות רגשות קנאה.

תגובות אפשריות של המטופל כלפי המטפל שעשויות להעיד על העברה: המשך

זלזול: למשל מטופל לועז על טיפול נפשי, ולטעויות המטפל.

הכלה וחמלה לצורך שזוהה: התעלמות, הסכמה שבטיפול ובנו יש פגמים.

איתגור בטיפול: משוב על זלזול בנו. בירור איך ממשיך בטיפול אם אנחנו לא שווים עבורו.

איתגור בחיים: וויסות רגשות זילזול ובוז. יכולת לחיות עם אדם שלם הכולל מעלות ומגרעות.

קנאה: למשל מטופלת מקנאת לבית המטפל, משפחתו, עושרו.

הכלה וחמלה לצורך שזוהה: התעלמות, הבעות צינעה. דוגמאות של מה אין למטפל או חשיפת קשיים שלו.

איתגור בטיפול: עידוד לשים לב לרגש הקנאה ולהערכה עצמית של המטופל.

איתגור בחיים: ללמוד הבדל בין קנאה מאתגרת להתפתחות. וקנאה הרסנית של ערך עצמי נמוך. קבלת האין ועידוד להתפתחות אישית.

רכושנות: למשל מטופל המבטא  אכזבה שלא איכפת למטפל ממנו שאין לו זמן בשבילו.

הכלה וחמלה לצורך שזוהה: מתן תוספת תשומת לב מיוחדת למטופל הניזקק.

איתגור בטיפול: בירור ציפיות מהמטפל והבהרה מה ביכולת המטופל לתת ואפשרות להסתדר עם האין.  

איתגור בחיים: תשומת לב ביחסים עם קרובים להתנהגויות של רכושנות. פיתוח הרגלי שנינו ביחד וכל אחד לחוד, עידוד לעצמאות של הזולת. הבנה וקבלה שיחסים יש בהם חלקיות ואף פרידות.

העברה נגדית טיפול באמצעות התערבויות CBT ו-ACT

המצב הבריא: אמפטיה, חמלה הערכה, שותפות

  כדי להחליט שמדובר בהעברה נגדית, כלומר בתגובה שלא מותאמת וקיצונית למצב להווה. התופעה שזיהינו בעצמנו מחייבת שתחזור מספר פעמים, כלומר שיהיו לנו מספיק אירועים שמתאימים לתופעה.

   לא מספיק שאנו מרגישים או חושבים שכך הוא המצב ומרגישים אשמה, בושה, או אכזבה מעצמנו. רגשות אלו לא בהכרח מעידים שמדובר בהעברה נגדית. נהיה בחמלה וסלחנות לעצמנו על שאנו טועים לפעמים ורק אם ההתנהגות חוזרת על עצמה נגדיר אותה כהעברה נגדית. 

שלבי ההתייחסות להעברה נגדית  

א. נכיל רגשות והתנהגות שהיו לא יעילים. נתייחס בחמלה עצמית, נדגיש אנושיות משותפת. אם פגענו נבקש סליחה ומחילה מהמטופל, נסביר את טעותנו ולפי הצורך גם נפצה אותו. כך הטעות הופכת להיות לשיעור ואנחנו מודל לחיקוי לאדם שמודע לעצמו ורגיש לאחר.

ב. נשקול עם עצמנו או עם מדריך או עמית אם מדובר בהעברה נגדית.

ג. אם אכן ההתנהגות מקשה על הסתגלות או על הטיפול, נזהה את הצרכים הלא מסופקים שלנו בהקשר להתנהגות זו. נכנס לתהליך טיפולי או נבנה לעצמנו תוכנית לשינוי ההרגל ונתאמן ביכולת לשאת רגשות לא נוחים בעיקר אשמה, אכזבה מעצמנו, כעס על עצמנו, ותסכול מעצמנו.

ד. טיפול יעיל בהעברה נגדית עשוי לאפשר למטפל להבין טוב יותר את המטופל ולסייע להוציא טיפול מתקיעות. שינוי תגובות המטפל מביא לתגובות נגד חדשות של המטופל מהם הוא עשוי להבין משהו חדש על קשייו ואף להתחיל בשינוי ההרגל.

סימנים אזהרה מוקדמים להעברה נגדית.

*תגובות רגשיות חזקות חיוביות או שליליות.

*ציפייה חיובית מדי או פחד גדול מדי לפני המפגש. 

*הרגשות שנאה או אהבה חזקים במיוחד כלפי מטופל.

*רצון לסיים מפגשים מוקדם או הארכת משך הפגישה.

*חששות ואי רצון לסיים את הטיפול, או רצון לסיים את הטיפול כשעדיין הטיפול לא מיצה את עצמו.

*(אלברט אליס)אמונות יסוד נוקשות והרגלים נוקשים שכיחים: דרשנות. צורך בהערכה. פחד נטישה.

  גאווה. קפדנות יתר על כללים.

 "אני חייב להצליח עם כל המטופלים."  "אני חייב להיות מטפל יותר טוב מאחרים."

 "כל מטופלי חייבים לאהוב ולהעריך אותי."   "אם אני עובד קשה גם המטופלים חייבים לעבוד קשה."

 "אני חייב להנות בטיפול."    "הטיפול עוזר לי לפתור את הבעיות האישיות שלי."

תגובות אפשרויות שלנו כלפי המטופל שעלולות להעיד על העברה נגדית

הערצת המטופל: נתייחס אליו ללא הרבה מחמאות. נוכל לציין משאבי המטופל שאנו מעריצים, ולהשתמש בהם לטובת תהליכי שינוי.

הגנתיות יתר: נרשה לעצמנו להאמין יותר במטופל ביכולתו להתמודד עם קשיים. ניתן יותר משימות עצמאיות. נציע למטופל ליטול סיכונים מחושבים שעלולים להסתיים בטעות או כישלון מהם ילמד.

ארוטי כלפי המטופל: לא נחשוף בפני המטופל את התחושות שלנו. נמשיך כרגיל, נצמצם מחמאות. אם המתח הארוטי מפריע לטיפול, נאלץ להפסיק את הטיפול. לא נקיים יחסים עם המטופל אחרי שהופסק הטיפול.

דאגה וחשש מזלזול וביקורתיות המטופל: נלמד לקבל את מגרעותינו וחולשותינו. נשים לב לא לתקוף כתגובה. נשים לב להימנעויות שלנו לגעת במקומות מורכבים ונימנע מהימנעויות אלו.

תוקפנות כלפי מטופל: נבדוק עם עצמנו באיזה תחומים המטופל באמת מסכן אותנו. אם יש סכנה אמיתית נפעיל דרכים אחרות להתמודד עם סכנות שנזהה.

חוסר אמון במטופל: נשים לב שבעצם איננו מבינים את המטופל ואת כישוריו, במקום לא להאמין בו. נחפש להתחזק כדי לעמוד במצבי אי בהירות בטיפול. נחפש לברר לעומק את מטרות המטופל ואת כישוריו.

אנו מתחרים במטופל: ניתן לעצמנו הזדמנות ללמוד מהמטופל. נרשה לעצמנו להיות במצב נחות מהמטופל בתחומים מסויימים.

זלזול במטופל:  נרכוש כישורים חברתיים. נחפש יכולות שלא זיהינו אצל המטופל כדי להחזיר לעצמנו את האמון בו ואת הכבוד אליו ואל חייו. נפעיל חמלה למטופל.

מצבים מיוחדים של מטופל או המטפל ותגובות נוקשות

למצבי הללו: חלה במחלה פיזית הוא או חבר משפחה. מוות במשפחה.

פוטר מעבודה. קשיים כלכליים. קשיים משפחתיים, גירושים.

איחורים. ביטולי טיפולים. הפסקת טיפול פתאומית.

יחס להנחה במחיר הטיפול. יחס לקשר מעבר לשעת הטיפול.

יחס לביקורי בית.   

אוסף דרכים אחרות להגיב לתופעת העברה למטופל ולהעברה נגדית לעצמי.

מאיזה ממד אגיב? מטפל מטופל, אדם לאדם. 

הגמשת אמונות/ערכים והרגלים: הזדהות חברתית של משפחת המוצא. (העברה היא גם אמונות נוקשות)

איזה עוד פרשנות אפשר לתת? (העברה היא תופעה הניתנת לפרושים שונים.)

איזה העברות חיובית אני מזהה? (יש העברה חיובית מחסדי העבר.)

איזה הרגל חשיבה ותגובה זיהיתי? (העברה היא גם הרגל חשיבה ותגובה. אפשר לטפל בה על ידי איתגור הרגל ומחשבות באמצעות ביסוס מחשבות עם עובדות מציאות, וביסוס ניבויים קשים עם היתכנות ועם יכולת להתמודד עם הקשיים במידה ויתממשו.

איזה רגש קשה למטופל לווסת? (העברה היא גם רגשות לא מווסתים, אפשר לאמן יכולת לווסת רגשות)

תשומת לב שנבואת הפרשנות תהיה מועילה. (אפקט פיגמליון אומר שהפרשנות שלנו תשפיע על המטופל "נבואה שמגשימה את עצמה.")

האם נוצר קרע בברית הטיפולית? (זיהוי קרעים בברית הטיפולית מאפשר להתאים את הטיפול למטופל, במקום הבנת התנהגות המטופל.)

זיהוי סגנון התקשרות המטופל ותגובה סמכותית מותאמת. (לא כל תגובה מתאמה לכל מטופל: אוטוקרטי מחליט לבד (תעשה את זה, זה יעזור לך), משחרר (תחליט לבד) עיסקתי (יש מחיר לכל דבר, תחליט), דמוקרטי משתף (נחליט ביחד ונראה מה יהיה)

זיהוי האמונות המעצבות את אישיות של המטופל ותגובה עוקפת ולא מתעמתת שתאפשר המשך טיפול.

עידוד המטופל להגיב כאן ועכשיו. (הסבת תשומת הלב דווקא להווה במקום לעבר.)

עידוד המטופל לנתק את הרגש מהמחשבה. (זיהוי המחשבות שאין להן ערך מעשי ולכן אין צורך שיהיו טעונות ברגשות לא נוחים.)

עידוד המטופל להיות מחויב ופעיל במצב הקיים: (דאגות רבות יש אפשרות למתן על ידי פעילות לאורך זמן)

עידוד המטופל לחמלה עצמית עם זיהוי תגובות הנעוצות מהעבר. (לא כל הרגל נוכל לשנות אבל יהיו אנשים שיקבלו אותנו כמו שאנחנו)

עידוד המטופל להתבונן בעולמו הפנימי, במציאות החיצונית, על הקשר ביניהם, ולהשהות תגובות. (התבוננות מאפשרת ריחוק ממצבים ואפשרות הפעלת האונה הקדם מצחית לתכנן פעולה יעילה)

זיהוי העברה נגדית שלנו. הדגשה בפני המטופל את  העובדה שכאן זה שלנו ולא שלו. לפי הצורך בקשת סליחה ומחילה)

נזכור שתופעות של העברה והעברה נגדית הם רק דרך אחת ולא היחידה התורמת לצמיחה והתפתחות אישית. דרכים נוספות הם למשל: עבודה התמדה ונחישות, חיים שיש להם משמעות ויעוד, קשר מתמשך לדמויות משמעותיות, התרבות בה אנו חיים, יכולת לחיות בהווה, טיפוח יכולת לשאת רגשות לא נוחים ולהשהות תגובות, התנהגות פרו-חברתית, שמירה על בריאות הגוף ועוד ועוד.

 

תגובות

הוספת תגובה

צרו קשר

שלח תגובה, שאלה, הצעה למאמר שענין אותך לכתובת isas.eshet@gmail.com


×Avatar
זכור אותי
שכחת את הסיסמא? הקלידו אימייל ולחצו כאן
הסיסמא תשלח לתיבת הדוא"ל שלך.