לרפא את יצירי כפיך

כלי השינוי ההתנהגות ותרשים זרימה לטיפול התנהגותי

תקציר כלי השינוי ההתנהגותי ותהליך הטיפול ההתנהגותי.
תאריך פרסום: 20/11/2013

תקציר כלי השינוי ההתנהגותי

יששכר עשת "לרפא את יציר כפיך"

הוראה וציווי:הוראה או ציווי מסמכות מחוללים שינוי התנהגותי, כי הם מקושרים לאיום לחיזוק חיובי או שלילי,שכר או עונש, השתייכות או אי השתייכות.

אסוציאציהכל קשר הנלמד בין שני דברים:גירוי-תגובה,  עובדות, רעיונות, פעולות, דימויים ועוד.  

התניה אופרנטית - Operant Conditioning

חיזוק חיובי, שכר:מתן גירוי נעים לאחר ביצוע פעולה רצויה כלשהי, במטרה להגביר אותה.

חיזוק שלילי:סילוק גירוי לא נעים כתגובה לביצוע פעולה רצויה כלשהי, במטרה להגביר אותה.

עונש:גירוי או אירוע לא נעים שהופעתו לאחר התנהגות לא רצויה מביאה להפחתתה. יש עונש טבעי, חברתי ויש עונש הגיוני. איום מותנה בעונש.

חיזוק מלא:חיזוק הניתן על כל תגובה רצויה שהאורגניזם מבצע.  

חיזוק חלקי:חיזוק הניתן רק בחלק מהמקרים בהם מתבצעת ההתנהגות הרצויה.

התניה קלאסית - Classical Conditioning

גירוי בלתי מותנה:גירוי המעורר תגובה באופן טבעי. 

תגובה בלתי מותנית:תגובה המתרחשת באופן טבעי או רפלקסיבי בתגובה לגירוי הבלתי מותנה. 

גירוי מותנה:גירוי ניטראלי שלא עורר תגובה, ולאחר הצמדתו לגירוי הבלתי מותנה עורר תגובה.

תגובה מותנית:תגובה המתעוררת לגירוי המותנה בעקבות הצמדתו לגירוי הבלתי מותנה.

הכחדה:ירידה והיעלמות תגובה מותנית אחרי החלשת הקשר בין הגירוי המותנה לבלתי מותנה. 

התאוששות ספונטנית:הגירוי המותנה, זמן מה לאחר הכחדה, יביא להופעת תגובה מותנית חלשה.  

הכללה:התניה לגירוי מסוים מביאה לתגובה גם עבור גירויים דומים לגירוי המותנה.

הבחנה:יש למידה  להגיב רק לגירוי המותנה ולא לגירויים הדומים לו.

התניה מדרגה שנייה:אחרי התניה, הגירוי המותנה יהיה בלתי מותנה ויצור התניה לגירוי נוסף.

חסדים:פיתוח יכולת לזהות חסדים ביום יום וברע. זהירות להגיע למצב של אינפלציה של חסדים. שום טוב אינו מובן מאליו, הכרת תודה. עונש הוא מניעת חסד. 

הצלחה וכישלון, ניסוי וטעייה:הצלחה בונה גם ערך עצמי וקושי להתמודד עם תסכול, כישלון מרתיע, אך בונה יכולת להתמודד עם תסכול וכן  על פי כהנמן לומדים אינטואיציות. מומנטום הוא רצף הצלחות לא רציף שמחזק ביטחון. יש כאן גם תווך פרשני.

הכחדה – :Extinctionשיטת טיפול התנהגותית שפותחה על-מנת לבטל התנהגויות בלתי רצויות. אי תגובה להתנהגות מסוימת גורמת להתנהגות להיכחד. בתחילה ההתנהגות תתגבר ולאחר התמדה היא תיכחד.  

כלכלת אסימונים - :Token Economyחיזוק מותנה. עידוד התנהגויות חיוביות וביטול התנהגויות שליליות על ידי צבירה ואיבוד אסימונים בהתאם להתנהגות הרצויה. אסימונים אפשר להמיר לפרסים. הפחתה הדרגתית של התהליך והחלפתו בהתניה אופרנטית חיצונית ופנימית.

טיפול אברסיבי Aversion therapy:המטופל נחשף לגירוי בלתי נעים בכל פעם שהוא חוזר על התנהגות מסוימת, כך שמוטמעת סלידה מההתנהגות הבלתי רצויה.

דסנסיטיזציה שיטתית - Systematic Desensitization:ללמוד באמצעות דמיון מודרך להתגבר על פחד לא מסתגל ומוגזם ע"י התקרבות הדרגתית למקור הפחד. בהמשך מתרחשת חשיפה הדרגתית למצב המאיים במציאות.

חוויה מתקנת: יצירת מצב בו מציאות מעוררת חוויה מתקנת המאפשרת התנהגות רצויה.

פסק זמן:השהיית תגובה כדי להפעיל שקול דעת למנוע תגובה מונעת מרגשות.

חשיפה הדרגתית - Gradual exposure:המטופל יבוא באופן הדרגתי במגע עם מקור הפחד.

הצפה – Flooding:חשיפה לא מדורגת לגורם המפחיד.

חשיפה ממושכת (Prolongedexposure therapyאו PE)שיטת טיפול לPTSD. המטופל נחפש בדמיון באופן מבוקר ומתמשך לאירוע הטראומטי כדי לאפשר למטופל התרגלות לחוויה. עובדים עם נפגעי אונס, אלימות, התעללות, פיגועים, אסונות טבע ועוד. 20 שנות מחקר של עדנה פואה, הראו תוצאות של מעל 70% הצלחה. מטרת החשיפה למנוע את ההימנעות במציאות ובהיזכרות. בסוף הטיפול הזיכרון מקבל משמעות אחרת

מודלינג – Modeling:למידה מתוך התבוננות או חשיפה לדמויות משמעותיות. מתרחש תהליך של חיקוי, הזדהות והפנמה של התנהגויות שונות.

הקהיה שיטתית ועיבוד מחודש באמצעות תנועת העיניים. EMDR:ביצוע תנועות עיניים מסוימות, הדומות לתנועות העיניים המתבצעות בחלימה, מסייע לעיבוד זיכרונות טראומטיים ואירועים מעוררי חרדה. בטיפול זה מתבקש המטופל לשחזר אירועים ומצבים מאיימים אלו תוך ביצוע תנועות עיניים ע"פ הנחייתו של המטפל. 

ביופידבק:השגת שליטה על תגובות גופניות אוטומטיות ובלתי רצוניות. במהלך הטיפול מקבל המטופל משוב מיידי על תגובות פיסיולוגיות כשינויים בקצב ליבו ונשימתו ולומד לשלוט בהן.

אימון להרגעה (Relaxation training): לימוד טכניקות הרגעה עצמית המפחיתות חרדה כיוגה, היפנוזה, הרפיה ודמיון מודרך. בנוסף זיהוי פעולות ומצבים המרגיעים את המטופל והכנסת כל מרכיבי ההרגעה לערכת הרגעה.

אקטיבציה :Behavioral Activationשם כללי לתוכנית הפעלה של המטופל. תוכנית זו נעשית עם המטופל ומתבצע עליה מעקב: תוכנית מול ביצוע. התוכנית כוללת המלצות לפעילות הדרגתית נוגדת הימנעות במרחבים שונים.

סוגסטיה:סוגסטיה היא התניה. סוּגֵסְטְיָה או השאה היא "הצעה" סמויה שלא שמים לב אליה, לאופן פעולה מסוים. סוגסטיה יכולה להיות מילולית, או באמצעות סימן גופני. מילטון אריקסון: מחזקים את ציפיית המטופל לשינוי חיובי, ממליצים לסמוך על כוחות, הופכים חסרונות ליתרונות, משנים נקודות מבט, מלווים (pacing) ומנחים (leading), טומנים זרעי שינוי (seedings) , מפתיעים מבלבלים, מתבדחים, מספרים סיפורים ומשלים, מדגישים פרדוקסים.

מד פחד מד בושה ועוד מדים שונים:יוצרים סרגל ובו ניתן למדוד שינוי ולראות התקדמות או נסיגה.

דמיון מודרך, משחק תפקידים, סימולציה:תרגול הביצוע בדמיון. תרגול הביצוע במציאות. תרגול מיומנויות על ידי א. פירוק המיומנות ותירגול מרכיבים. ב. תרגול  כל המיומנויות.

תרשים זרימה טפול התנהגותי.

 

1. קבלת המידע על הבעיה לטיפול: החלטה מי יגיע לטיפול.

2. אבחון והחלטה משותפת באיזה התנהגויות מטפלים.

3. הבהרת תהליך השינוי הכרוך בהשקעת זמן ואנרגיה.

4. יצירת מוטיבציה באמצעות תהליך של הראיון המוטיבציוני משולב עם טבלת ארבע האפשרויות של בארלו.

5. בחירת התנהגותיות חלופיות או התנהגויות להכחדה.

6. חיזוק התהליך א. באמצעות דמיון מודרך: איך תראה המציאות אחרי השינוי. ב. בחירת מודלים לחיקוי.

7. בחירת חיזוקים חיוביים ושליליים.

8. בניית תוכנית הדרגתית. הפעלת חיזוקים.

9. עיצוב סביבה באמצעות הוראת הסביבה להגיב אחרת ולהיות שותפים לתהליך השינוי.  

10. הפעלת התוכנית.

11. העברה הדרגתית של החיזוקים החיצוניים לחיזוק עצמי.

12. בסיום התוכנית יצירת מנגנון חיזוק השינוי ומעקב על הפנמת השינוי.

 

 

כאשר מתגלים קשיים בתהליך השינוי:

 מזהים מחשבות ואמונות חוסמות, עוצרים את התהליך ומסייעים בהגמשת אמונות ומחשבות החוסמות.

מסלול טיפול מהגל השלישי מניעת הימנעות:

זיהוי 3 סוגי הימנעות, בחירת התנהגויות חלופיות, עשית דווקא, לעשות אחרת.

תגובות

הוספת תגובה

אין עדיין תגובות למאמר זה.

צרו קשר

שלח תגובה, שאלה, הצעה למאמר שענין אותך לכתובת isas.eshet@gmail.com


×Avatar
זכור אותי
שכחת את הסיסמא? הקלידו אימייל ולחצו כאן
הסיסמא תשלח לתיבת הדוא"ל שלך.