לרפא את יצירי כפיך

המלצות להפרעות שונות

אבטלה. חומר רקע למחשבה למסייעים, למובטלים ולמשפחות מובטלים (אוקטובר 2016).

נקודות למחשבה למסייעים למובטלים
תאריך פרסום: 3/12/2008

התמודדות הרופא, המטפל, עם חולים מובטלים

מאת יששכר עשת, המחלקה לרפואת משפחה, טכניון חיפה.

נקודות למחשבה

 

רופא המשפחה מקבל מובטלים כחולים. המטפל הרגשי מקבל מובטלים כמטופלים בנושאים אחרים. מצב אבטלה מביא אנשים ומשפחות להגיב בתופעות נפשיות, התנהגותיות וארגוניות הפוגעות בעצמם ובסביבתם, רופא המשפחה בקו החזית הראשון להציע עזרה ראשונה: גופנית, נפשית, משפחתית, רוחנית. ההרצאה תתמקד בסיוע בתקופה בראשונה של הפיטורין. המטפל הרגשי יצפה לא אחת בתגובות רגשיות קשות למצב האבטלה. או לאיום בפיטורין.

 

מטרה עיקרית של עבודת הרופא: לסייע לנפגע האבטלה לשמור על מצב נפשי, בריאותי, משפחתי וחברתי שיאפשרו חזרה למעגל העבודה וחיים נורמטיביים מהר ככל האפשר.

 

אבטלה מותירה חלל עמוק והיא עלולה להשפיע באופן נרחב כוללני לרעה על המובטל, על בן או בת הזוג, על הילדים, על המשפחה בכלל, ועל הסביבה החברתית. אבטלה גם מורידה בבת אחת את רמת ההכנסות של המשפחה. חלק מהנאות החיים לא ניתן לממש, חלק מן הביטחון בעתיד עלול להיפגע. ולא אחת יש צורך בשינויים מהותיים באורח החיים ובסדרי העדיפויות במשפחה.

 

המובטל: יגיע עם "כרטיס ביקור" גופני בדרך כלל. תדירות הביקורים עלולה לגבור. חולים כרוניים עלולים לצאת מאיזון. יתגברו תחושות גופניות ואי נוחות.  חוויה של ירידה בסיפוק בחיים. ירידה בערך עצמי. עוסק הרבה בנושא, או נמנע. חרדה, מצבי דיכאון שונים. נוטה להסתגרות, כעסים, התפרצויות ועלול להגיב באלימות.

 

משפחת המובטל: חווה ירידה בערכה, בידוד חברתי, עלולים להתפתח מתחים, היחסים מתערערים, אין התגייסות לסיוע לחברי המשפחה, רמת הביקורתיות עולה, ללא קשר ליכולת תפקוד חבריה. ישנם דיווחים על עליה ברמת האלימות במשפחה.

בת/בן הזוג: עומס מעשי ורגשי רב. לא אחת חווה בדידות בהיות המובטל עסוק בצרותיו.

הילדים: חוששים מעוני, רעב, צורך ללבוש בגדים ישנים, חוששים שילעגו להם, מתביישים. חווים לא אחת אלימות מצד ההורים. תפקוד הילדים בבית הספר יורד, ילדים עלולים להיגרר להתנהגויות עברייניות ואלימות.

החברה: חברי הקהילה שבה מצויים מובטלים רבים מאוימים מן האפשרות להיכנס למעגל האבטלה, רמת מתח בין אישי עולה.

האמונה: נטייה לאבד ערכים, ולחוות חוויה של אובדן דרך.

 

בתקופה הסמוכה לפיטורין חלק מן המטופלים מגיב בתגובות המוגדרות כ Acute Stress Disorder (ASD). במצב של אבטלה מתמשכת, כמו במצב של איום מתמשך, התופעות בדרך כלל נעלמות ושבות גם מספר פעמים.  

 

כוחות נפש ועבודה: "יש לך כוחות נפשיים כמה שיש והם דורשים את תפקידם ויש לך מקום להשקיע את הכוחות... מי יודע אולי זו הדרך היותר קרובה למצוא את עצמך...כוחותיו היותר חשובים של האדם אינם באים על הרוב לידי גילוי ואינם נראים לבעליהם, אלא מתוך העבודה בהם ובמידה שיש צורך בהם. אין נפשיותו של האדם מתגלה לו לעצמו מכל צדדיה ולכל עומקה אלא על ידי עבודת החיים...ולא מתוך חיטוט וניקור מוחי או דמיוני... (א. ד. גורדון, תר"פ)

 

עבודה (חליל ג'ובראן): "החיים אכן הם גיא צלמות, אלא אם קיים דחף הרצון. וכל דחף הוא עיוור אלא אם קיימת הידיעה. וכל דעת היא אין אלא אם קיימת העבודה. וכל עמל הוא לריק אלא אם קיימת האהבה ואם באהבה תעמול – אחד תהיה עם עצמך ועם כל האדם ועם האלוהים."

 

 

"המדבר אינו יכול להחליט אם יישאר מדבר או לא,  רק האדם יכול להחליט על כך.  ירצה האדם, ירצה -יהפוך את המדבר לפורח. לי אין ספק, שהמדבר על אף היותו חסר אונים מול האדם,  יודע היטב את מה שהוא רוצה, אני משוכנע שהמדבר הזה רוצה להישאר כפי שהוא."  (עמוס קינן)

 

 

הראי"ה קוק. שנות ה 20: קולי אליכם, אחים חביבים, אכרינו וכורמינו! ממעמקי לבבי אקרא אליכם;...השעה הגדולה הזאת. נקדם נא באהבה את אחינו החלוצים, לפועלים קבועים במושבות. העבודה הישראלית מכרחת היא להיות עכשיו, עולה כפורחת בארצנו הקדושה...שאלת חיים היא לנו עכשיו, שאלת העבודה העברית, ועם כל העין הטובה שאנו נוהגים בה ביחש לבני גזענו ושכנינו יושבי הארץ הערביים, עלינו לזכור שלא להתעלם מבשרנו, הרימו נס של עבודת-אחים, עבודת ישראל, על אדמת ישראל. וצור ישראל, ירים מהרה נס לגויים, ונדחי ישראל יכנס מארבע כנפות הארץ. וירום קרן לעמו על אדמת קדשו וחבל נחלתו לעולמים.

 

זה אשר הוצאתי מניסיונות ימי-הוויתי וזוהי צואתי האישית: החיים רעים, אבל תמיד סודיים... המות רע. העולם מסוכסך, אבל גם מגוון, ולפעמים יפה. האדם אומלל, אבל יש והוא גם נהדר... לעם-ישראל, מצד חוקי ההגיון, אין עתיד. צריך, בכל זאת, לעבוד. כל זמן שנשמתך בך יש מעשים נשגבים וים רגעים מרוממים. תחי העבודה העברית האנושית! (ברנר חיים 1881-1921)

 

מרכס קרל: "מה הם היסודות החילוניים של היהדות? - צרכים מעשיים, אגואיזם. מהו הפולחן החילוני היהודי? - רוכלות. מהו אלוהיו החילוני של היהודי? - ממון. ומה היו במהותם יסודי הדת היהודית? - צרכים מעשיים, אגואיזם, אלוהי הצרכים המעשיים והאגואיזם הוא הממון. ממון הוא אלוהיהם הקנאי של ישראל ולא היו להם אלוהים אחרים על פניו... היהדות רוחשת בוז לטבע, לאומנות, להיסטוריה ולאדם בתורת תכלית בפני עצמה, הכל מוחזק לה נושא למסחר. לא יכלה היהדות להוסיף ולהתפתח בתורת דת, כיון שהפילוסופיה של האגואיזם מצומצמת היא מעקרה ומרוקנת מכל תכן כבר בראשית צעדיה

 

השאלה המכוונת: איך המצב בבית? איך אתה מסתדר בזמן האבטלה? איך המצב משפיע עליך, על הילדים, על האישה, על המשפחה? 

 

עזרה ראשונה בסמוך לפיטורין: העזרה הראשונה אמורה להינתן לחולה, למשפחתו כולל הילדים.  סיוע בדימוי והערך העצמי של חברי המשפחה. העזרה  הראשונית תתבטא בעיקר בעידוד למציאת תעסוקה ומקורות פרנסה אחרים אירגון המשפחה במצב שבו רמת ההכנסה ירדה.

 

שאלות לילדים שגונבים כי צריכים: מה יאמרו ההורים? מה תאמר הסביבה? מה תאמר לעצמך?

 

ירידה ברמת הכנסות היא הזמנה לבירור ערכי חיים, ניסיון אישי ומשפחתי עונש?

 

נקודות לשיחה עם מובטלים

1. שיחה על מה שארע, מה ראה, מה הרגיש, מה חשב, מה שמע, מה חש. הורדת אשמה,  נורמליזציה. בסיפור החולה חיפוש נקודות התמודדות וחשיפתן בפני החולה.

2. הדרכה למנוחה ורגיעה. טכניקות הרפיה פשוטות. המלצה לפעילות גופנית מהנה.

3. המלצה להתנתק במידת האפשר מאירוע הפיטורין ולהביט קדימה.

4. להיפתח ולשוחח על המצב החדש עם קרובי משפחה וחברים.

5. מתן עידוד לסיכוי ותקווה.

6. ארגון תמיכה חברתית, זיהוי מקורות תמיכה אפשריים.

7. בניית שיגרה חדשה הכוללת סדר יום שיש בו הזדמנות לקחת חלק במטלות חדשות כגון, עבודות בית טיפול בילדים סידורים משפחתיים ועוד.

8. המלצה לצאת באופן פעיל לחיפוש עבודה חדשה.

9. המלצה לעבוד גם בעבודות מזדמנות ולא מקצועיות.

10. המלצה לא להשתמש בתרופות ואלכוהול ובמקום זה להציע תרגילי הרפיה.

11. המלצה על מעקב.

 

משפחות ומובטלים מתמודדים.

הגוף: פעילות גופנית, שמירה על בריאות, תזונה נכונה, טיפול תרופתי לפי הצורך.

הנפש: חיפוש משמעות חדשה בחיים, השקעה בתחומים מוזנחים כגון בילדים ובחברה, ארגון סדר יום הכולל פעילות קבועה לחיפוש עבודה. גיבוש זהות עצמית חיובית בתחומים חדשים, סיוע תרופתי להגברת הריכוז, מצב הרוח וסיוע בשינה.

המשפחה: חיזוק התא המשפחתי, התלכדות מול האיום, התגייסות של כולם לעזור כולל בפרנסה, חיסכון בהוצאות, מתן אפשרות להעלאת רגשות שליליים, מתן אמפטיה ותקווה. עבודה בעבודות מזדמנות, ובהתנדבות. תמיכה בחיפוש עבודה.

החברה: התחברות למשפחות אחרות במצוקה, התאגדות לעזרה הדדית, פעילות ציבורית למען מובטלים, מוכנות לקבלת סיוע

הרוח: חיזוק האמונה, הביטחון וההרגשה שמדובר בניסיון חשוב, שינוי סדרי עדיפויות, ראיית ההזדמנות ללמוד תחומים חדשים.

אתר מענין עם המלצות בסיסיות טובות קיראו בקישור הבא:

http://www.zipilevkovitch.co.il/copy%20of%20copy%203%20of%20%D7%93%D7%A31.html

מאמר מפורט נוסף באתר משרד הרווחה

http://www.molsa.gov.il/populations/distress/distressfamily/projectdror/documents/c223a84c5c344e2487ed8a49bf472f91%D7%962%D7%94%D7%90%D7%91%D7%98%D7%9C%D7%94%D7%9B%D7%9E%D7%A9%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%94%D7%A9%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94.doc

יששכר עשת, "לרפא את יצירי כפיך" http://www.hebpsy.net/isaschar

 

תגובות

הוספת תגובה

יששכר עשתיששכר עשת3/12/2008

אבטלה חומר רקע למחשבה למסייעים למובטלים ולמשפחות מובטלים. נקודות למחשבה למסייעים למובטלים

למאמר המלא...

צרו קשר

שלח תגובה, שאלה, הצעה למאמר שענין אותך לכתובת isas.eshet@gmail.com


×Avatar
זכור אותי
שכחת את הסיסמא? הקלידו אימייל ולחצו כאן
הסיסמא תשלח לתיבת הדוא"ל שלך.