לרפא את יצירי כפיך

המלצות להפרעות שונות

איומים קיומיים: מלחמה ואיומים אחרים. המלצות להתמודדות (מאי 2021)

אם הנפש בוכה או נפגעת, הגיבורים מתמודדים בגבורה, מתוך שייכות, יכולת לצמיחה אישית ואמונה פנימית. כך אפשר להושיט יד לשלום כל אחד בתוך עצמו, בין אדם לחברו ועם שכנינו. בדרך שנלך, במלחמה שנילחם, נפעל מתוך אמונה בתורת חיינו שיש בה דרכי הישרדות, מתכונים לשמחה וחשבון מוסרי. נקשיב לאחרים ונתאים עצמנו אליהם. אבל מעל לכל. נאהב את החי, הצומח והדומם. לאדם ניתנה הזכות והחובה, לעבדם ולשמרם, באמת ובחסד כדי שמקום זה יהיה גן עדן.
תאריך פרסום: 11/10/2008

התמודדות עם איומים קיומיים, מלחמה ועוד. "מפני דרכי שלום"

 יששכר עשת, "לרפא את יצירי כפיך" http://www.hebpsy.net/isaschar

בעקבות דר' יאיר כספי ובסיוע מרב אושר.

   אם הנפש בוכה או נפגעת, הגיבורים מתמודדים בגבורה, מתוך שייכות, יכולת לצמיחה אישית ואמונה פנימית. כך אפשר להושיט יד לשלום כל אחד בתוך עצמו, בין אדם לחברו ועם שכנינו. בדרך שנלך, במלחמה שנילחם, נפעל מתוך אמונה בתורת חיינו שיש בה דרכי הישרדות, מתכונים לשמחה וחשבון מוסרי. נקשיב לאחרים ונתאים עצמנו אליהם. אבל מעל לכל. נאהב את החי, הצומח והדומם. לאדם ניתנה הזכות והחובה, לעבדם ולשמרם, באמת ובחסד כדי שמקום זה יהיה גן עדן.

התבוננות, הקשבה ותמיכה בזולת.

   נתבונן, נקשיב מלב אל לב, ניגע בקרובים אלינו. נגלה מחדש כי יש ברית בינינו, שאנו מעורבים זה בזה. נתבונן באחר על מנת לזכות באמצעותו לראות את עצמי. נתבונן ב"חוטי השייכות" שלא אחת נשכחים ונרפים. נגלה שמדובר ב"עבותות שייכות וסיכוי לאהבה".

שישה כוחות המתגלים ברגעי התמודדות קשה.

גבורה: "איזהו הגיבור, מי שעושה שונאו לאוהבו." גבורה היא לפעול למען השכנת שלום.  "איזהו הגיבור שבגיבורים, זהו שכובש את יצרו." הגיבור לא רק עושה מה שבא לו, אלא ממלא את חובותיו, פועל על פי מה שנחוץ והכרחי, למען עצמו והסביבה. כל מה שנעשה אינו מובן מאליו והוא מעשה גבורה. "ואשרי אדם מפחד תמיד..." 

שייכות: כיצד לחזק את שייכותנו כבני אדם באשר הם, למשפחה, לקבוצה, לקהילה, לישוב, לעם? נסתכל בשלשה דברים "...דע מאין באת. ולאן אתה הולך. ולפני מי אתה עתיד לתן דין וחשבון..." חיזוק השייכות מחזק את זהותנו העצמית.

צמיחה ותיקון עצמי: הפעולות שנבצע עשויות להביא לצמיחה, תיקון ושיפור עצמי למעננו ולמען סביבתנו. רגע קשה הוא אתגר, הוא ניסיון לעמוד בו. עמידה בניסיון מחשלת אותנו, מעוררת יכולות.

אמונה בדרך: לכל אחד מאיתנו יש תורת חיים בה הוא מאמין. בתורת החיים יש דרכי התמודדות, מתכונים לשמחה ועקרונות מוסר שלא אעשה הכל רק על חשבון האחר. נחזק ונתאים את תורת חיינו כבני אדם, כבני/ות משפחה, כחברים/רות בקבוצה, קהילה ישוב ועם. 

הסיכוי וההמשכיות: אם צמחנו, נדע כיצד לשמור ולעלות עוד. אם שקענו, ה"ירידה היא לצורך עליה." "במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד." תהליך השקיעה והצמיחה עשוי להביא אדם למדרגה גבוה יותר מזו של הנמצא למעלה.

יעוד ותפקיד: תהליכים אלו פותחים לא אחת שערים לגלוי תפקידנו, ייעודנו, מטרותינו ומשמעות חיינו. כי בסך הכל משרתים אנחנו, משרתים בקודש.

שישה שערים להציץ בהם אל כוחותינו.

   נעצור לרגע, נתן זמן ומרחב למפגש משמעותי שיש בו חסד ואמת. נשאל את הקרובים לנו ואת עצמנו שאלות מלב אל לב הפותחות ערוץ הידברות "בסוד השיח".

א. מעשי גבורה ביום יום: שתפ/י בדוגמא לרגע קשה שבו מעשה קטן שלך או של משהו אחר, השפיע לטובה פיזית או רגשית על אחרים או עליך.

ב. הרגשת השייכות: שתפ/י בדוגמא לרגע קשה שבו מעשה קטן שלך או של משהו אחר, גרמו לך או לאחרים להרגיש לא לבד, להרגיש שייך/ת למשפחה, לקבוצה, לקהילה, ליישוב, לעם ישראל.

ג. האירוע הקשה כהזדמנות לצמיחה אישית, כאתגר וכניסיון לעמוד בו: שתפ/י בדוגמא לרגע קשה שבו מעשה קטן שלך או של משהו אחר הקנו לך תחושת ביטחון וחוזק.

ד. האמונה בדרך:  שתפ/י בדוגמא לרגע קשה שבו מעשה קטן שלך או של משהו אחר הקנו לך אמונה ותחושת ביטחון בצידקת דרכך, דרך המשפחה, הקהילה הישוב או עם ישראל. 

ה. ירידה לצורך עליה: ואם נפלו וירדנו אלי בור. יהיה המשבר הזה ירידה לצורך עליה. שתפ/י בדוגמא לרגע קשה שבו את/ה או משהוא קרוב לך הרגיש/ה חלש/ה ולמטה, ושבו ראית מעשה קטן שהיה בו סימן לתחילת העלייה למעלה.

ו. יעוד ותפקיד: שתפ/י אחרים במחשבות שעלו לגבי מהוא תפקידי, ייעודי ומשמעות חיי?

ומה חובתי/מצוותי לעתיד לבא ליום יום? על מה במלחמה אני אומר תודה?

אם יש צורך, על מה וממי אני מבקש סליחה? מה בקשתי, איחולי, תפילתי?

      ערכת התמודדות למצבי לחץ פחד וחרדה כשיש איומים בסביבה/ אסף יששכר עשת

בבסיס החרדה יש פחדים מודעים ולא מודעים: אפשר לתת הזדמנות לאנשים ולעצמך לשוחח על הפחדים הללו ובהמשך להציע תמיכה אמפטיה ותקווה. פחד הוא רגש חשוב המזהיר אותנו מסכנה. רק שלא ישתק אותנו. נפעל עם הפחד לכיוון הזהירות

*פחד נטישה, שייכות, אבדן בטחון, אהבה, הערכה, הרגשת בדידות. חדשו קשרים ישנים, צרו קשרים חדשים.

*פחד מוות פיזי: ממחלות, נכות, כישלונות, עוני, עונש חיצוני בעל אופי גופני או נפשי. חיו את מלוא החיים עכשיו, בכל רע יש רצועות של אור וטוב.

*פחד מוות נפשי: מאיבוד שליטה על דחפים, פחד משיגעון מאבדן זהות והתפרקות. התחברו למציאות, לחומר, למקור החיים עם חמשת החושים.

*פחד מאובדן חופש בגלל סיבות שונות, אובדן שליטה וחוסר אונים. קבלו החלטות של פשרה, חפשו מרחבי חופש חדשים בתוך המגבלות.

*פחד מאובדן משמעות וערכים. עשו למען אחרים, למען החברה, למען העולם.

ערכת הרגעה לטיפול עצמי בחרדה ופחדים.

1. יש חרדות רגילות וחשובות של החיים ויש חרדות מוגזמות. הנה סידרת שאלות שאפשר להציע לאנשים ולעצמך:

א. איזה פעולות אתה עושה שמרגיעות אותך לפחות קצת?

ג. איך אתה נרגע בסוף?

ד. מה הכי עוזר לך להירגע?

ה. מה ניסית לעשות שלא עזר לך?

ו. מה בסביבה עוזר לך לפחות קצת?

ז איזה כוחות עוזרים לך לפחות קצת?

ח. איך עוזרים לך אחרים?

ט. איך מפריעים לך אחרים?

י. איך אתה מרגיע אחרים שנמצאים סביבך?

2. ממה שתיארת ותארו אחרים, הנה מרכיבים שונים להכנה של ערכת הרגעה לשימוש במקרה הצורך. לאט לאט תשכלל אותה יותר ויותר.

א. טכניקות הרגעה והרפיה שאפשר ללמוד.

ב. פעילות גופנית מותאמת למצב ולתנאים.

ג. שתייה ואכילה טעימים.

ד. פיתוח מחשבות חיוביות, תקווה, כוח, גבורה. עצירת המחשבות הרעות.

ה. לגיטימציה לרגשות שליליים ולאפשרות לשאת רגשות שליליים.

ו. תרופה מתחת ללשון באישור רופא.

ז. פעולות נעימות ומעניינות וכדי להסיח את הדעת.

ח. מוזיקה מרגיעה ומחזקת.

ט. מנוחה ויציאה מהאזורים הקשים לפי הצורך.

י. עיסויים, מקלחות, שמנים ארומטיים.

3. הנה טכניקות הרפיה בסיסיות:

    א. הכנה: עצימת עיניים או עיניים קבועות במקום אחד, תנוחה נוחה, התארגנות לזמן לעצמך.

    ב. ההרפיה: נשימות קלות ונוחות, כיווץ והרפיה של שרירים, דמיון נעים ומרגיע.

    ג. שחרור: שחרור מבט, נשימות רגילות, שחרור איברים, הוראה למרץ ורעננות בכל הגוף לתחושות טבעיות, מסר פנימי שההרגשה טובה תמשך.

 להד ואילון (1994) במרכז לשעת חירום בקרית שמונה. דרכי התמודדות

כך אנשים מסייעים לעצמם ולאחרים בהתמודדות עם מצב הטראומה. המחברים מדגישים פעילות בשישה תחומים שונים וממליצים לנפגעים להוסיף ממדים שימושיים פחות לגביהם, "לסל הטיפול העצמי". השתמש בהם.

א. התחום הגופני: פעילות גופנית, מנוחה, שינה, שימוש בהרפיות, תזונה נכונה ושתייה מרובה.

ב. התחום השכלי: איסוף מידע על אפשרויות התמודדות, ניתוח המצב, ניהול יעיל של פתרון בעיות וקבלת החלטות. הסחת הדעת לתחומים אחרים מעניינים.

ג. התחום הרגשי: אפשרות לוונטילציה, לגיטמציה לביטויי רגש שונים, חיפוש אחר תמיכה רגשית ואמפטיה.

ד. התחום האמונתי: פירוש חיובי של המצב, ראיית המצב כהזדמנות לצמיחה, חיפוש משמעות לקשיים, העמקת אמונות קיימות, ושימוש בכוחות הגלומים באמונה.

ה. התחום החברתי: קבלת סיוע חברתי, נטילת תפקיד, הגברת השייכות.

ו. התחום הדמיוני: שימוש ביצירתיות, משחק, ודמיון מודרך ככלי חיזוק עצמי וחיזוק יכולת התמודדות.

ובחרת בחיים

יש ערך לחיים. יש משמעות לחיים. יש רגעים ותקופות של סבל וייאוש. ברגעים הללו קשה לזכור את הטוב שהיה. אבל הטוב שהיה יוכל להיות שוב. יש ערך להתמודדות עם הסבל והייאוש. אנשים טובים וקרובים השקיעו למעננו. הטבע יצר את הסביבה ההולמת עבורנו. האדם הוסיף את שלו. אנחנו פרטים במכלול המשפחה הקהילה והטבע. לכל פרט יש ערך, יש חשיבות, יש תפקיד. יש כבוד וגאווה בקשיים, בכאב ובמצוקה. לזקוף ראש, להודות באומץ, לקחת אחריות על הגורל. ליפול ולקום, לכעוס ולסלוח, להרוס ולבנות, לעקור ולטעת. בדרך זו, בבא היום, סיום תהליך החיים, הוא טבעי, עדין ומתמזג ביקום. אל פחד, לא נלך לאיבוד, רוחנו ועמלנו ישארו

בברכת שלווה משמעות וביטחון

תגובות

הוספת תגובה

יששכר עשתיששכר עשת1/1/2014

ליעל.

יעל גרונריעל גרונר5/1/2009

שמחה לראות שאתה כותב. תודה על מה שאתה כותב. שמחה לראות פירות שיתוף פעולה עם מרב. חזקו ואמצ

צרו קשר

שלח תגובה, שאלה, הצעה למאמר שענין אותך לכתובת isas.eshet@gmail.com


×Avatar
זכור אותי
שכחת את הסיסמא? הקלידו אימייל ולחצו כאן
הסיסמא תשלח לתיבת הדוא"ל שלך.