חוק הפסיכותרפיה בישראל

עמדות איגודים מקצועיים

איגוד ישראלי רב-תחומי לפסיכותרפיה

עמדת איגוד ישראלי רב-תחומי לפסיכותרפיה
תאריך פרסום: 19/10/2017

 

מבוא

'איגוד ישראלי רב-תחומי לפסיכותרפיה' שם לו למטרה לבחון מחדש את הרציונל, הקריטריונים, הסטנדרטים המקצועיים והקווים המנחים לעיסוק בפסיכותרפיה בישראל. הוא נועד להוות בית ומקום לשיח מקצועי למטפלים, בוגרי הכשרות מוכרות, הרואים בפסיכותרפיה מקצוע ויעוד.

בפסיכותרפיה עוסקים בישראל אלפי עובדים סוציאליים בעלי תואר ראשון או שני, אלפי פסיכולוגים בעלי התמחויות שונות, מאות פסיכיאטרים, מאות מטפלים באמנויות ומספר גדל והולך של פסיכותרפיסטים. עם זאת אין בישראל הכרה חוקית לעיסוק המקצועי בפסיכותרפיה.

איגוד ישראלי רב-תחומי לפסיכותרפיה פתוח למגוון שפות טיפוליות ומקפיד על איכות, סטנדרטיזציה, הגדרה מקצועית וגבולות של ההכשרות המוכרות על-ידו. רוחו, מטרותיו ועקרונותיו של האיגוד מאפשרים להכשרות הומאניסטיות, אקזיסטנציאליסטיות, אינטגרטיביות, מבוססות קשיבות פסיכואנליטיות, פסיכודינמיות, , התייחסותיות, גופניות, התנהגותיות, קוגניטיביות ואחרות לדור בכפיפה אחת, תוך הסכמה להכרה הדדית בערכן של ההכשרות והשפות הטיפוליות, מבלי לפגוע בייחוד ובספציפיות של הגישות השונות בפסיכותרפיה.

 

מהות העיסוק בפסיכותרפיה

פסיכותרפיה הינה דיסציפלינה של טיפול נפשי, המתבצעת במגוון שפות טיפוליות, ומטרתה להביא להקלה על מצוקה וסבל אנושיים בהיבטים החשיבתיים, הגופניים, הרגשיים, והרוחניים, ולאפשר הכרה ושינוי נפשי או פנימי.

היא מתרחשת באמצעות  אינטראקציה מכבדת בין איש מקצוע המוכשר לכך לבין המטופל, באופן המאפשר את חקירת הזהות והפוטנציאל האישיים ואת הגורמים המעכבים את מימושם.  

כמקצוע עצמאי ההכשרה בפסיכותרפיה אינה תלויה ברכישת מקצוע טיפולי קודם, אלא בהכשרה ייעודית מקיפה, איכותית ומקצועית בפסיכותרפיה.

ההכשרה בפסיכותרפיה מיועדת לאקדמאים בעלי תואר ראשון ומעלה. על התואר הקודם לכלול קורסי ליבה בפסיכולוגיה, (מי שהינם בעלי תואר ראשון החסר את מקצועות הליבה בפסיכולוגיה נדרשים להשלים קורסים אלה תחילה). 

תכנית הכשרה בפסיכותרפיה אורכת שלוש שנים לפחות וכוללת למידה תיאורטית והתנסות מעשית המלווה בהדרכה בקבוצה קטנה והדרכה פרטנית כאחד. בהיות המקצוע כזה העוסק בתחום הנפש תכנית ההכשרה שמה דגש על יחסי מטפל מטופל גבולות האתיקה, בנוסף ללמידת גישה טיפולית.

פירוט חזון  האיגוד, ערכיו ומטרותיו מפורטים באתר איגוד ישראלי רב-תחומי לפסיכותרפיה בכתובת: www.israel-psychotherapy.org.il

 

קריטריונים להכרה בתכניות הכשרה

היקף שעות לימוד בהכשרה 

מספר שנות הלימוד בתכנית הכשרה בפסיכותרפיה הינו שלוש שנים לפחות, המהוות לימודי המשך  לתואר אקדמי ראשון ומעלה.

היקפי שעות הלימוד הנדרשות הינן בהתאמה להכשרתם האקדמית והטיפולית הקודמת של הסטודנטים הלומדים בתכנית ההכשרה בפסיכותרפיה, על פי הפירוט הבא:

 • סטודנטים אשר הינם מטפלים בפועל, כגון פסיכולוגים, פסיכיאטרים, עובדים סוציאליים, בעלי תואר אקדמי שני שהינו תואר טיפולי, תיאורטי ומעשי - ילמדו בהיקף שלא יפחת מ- 600 שעות אקדמיות. לפחות 500 שעות אקדמיות מתוך שעות אלה יהיו שעות הוראה שאינן הדרכה ו-100 שעות אקדמיות  יהיו שעות הדרכה. בנוסף למניין שעות אלה על הסטודנטים להידרש להתנסות מעשית בהיקף שאינו פוחת מ 150 שעות, וכן לטיפול אישי בהיקף של 80 שעות לפחות.
 • סטודנטים אשר הינם בעלי תואר ראשון בפסיכולוגיה, מדעי התנהגות- ילמדו בהיקף אשר, לא יפחת מ 720 שעות אקדמיות. לפחות 620 שעות אקדמיות יהיו שעות הוראה שאינן הדרכה ו-100 שעות אקדמיות יהיו שעות הדרכה. בנוסף למניין שעות אלה על הסטודנטים להידרש ל-200 שעות אקדמיות לפחות של התנסות מעשית וכן לטיפול אישי בהיקף של 80 שעות לפחות.
 • סטודנטים אשר הינם אקדמאים בעלי תואר ראשון  ומעלה אשר אינו בפסיכולוגיה, מדעי התנהגות, עבודה סוציאלית - ילמדו בהיקף אשר לא יפחת מ-900 שעות אקדמיות. על שעות אלה לכלול 180 שעות אקדמיות של קורסי הליבה בפסיכולוגיה (מבוא לפסיכולוגיה, פסיכופתולוגיה, תיאוריות אישיות, פסיכולוגיה התפתחותית) 620 שעות אקדמיות שהינן שעות הוראה ו-100 שעות הדרכה. בנוסף למניין שעות אלה על הסטודנטים להידרש ל 200 שעות אקדמיות לפחות של התנסות מעשית וכן לטיפול אישי בהיקף של 80 שעות לפחות.

קבלת בוגרי תכניות מוכרות לאיגוד ישראלי רב-תחומי לפסיכותרפיה תתאפשר רק לאחר השלמת 300 שעות אקדמיות של התנסות מעשית, 200 שעות אקדמיות של הדרכה וכן 100 שעות טיפול אישי.

 

תהליך הקבלה ללימודים

תהליך הקבלה ללימודים על ידי תכניות מוכרות יכלול:

 • מילוי שאלון למועמד
 • הצגת תיעוד על תארים קודמים והכשרות קודמות בטיפול
 • הצגת המלצות
 • ראיון קבלה

 

תכניות המוכרות על ידי האיגוד

 • פסיכותרפיה ויעוץ אקזיסטנציאליסטי, מכללת סמינר הקיבוצים
 • פסיכותרפיה גוף-נפש מבוססת מיינדפולנס, מרכז שילוב
 • פסיכותרפיה משולבת גישות, אוניברסיטת חיפה
 • פסיכותרפיה בגישת  Present Therapy, מרכז טבע ומהות
 • תמורות-פסיכותרפיה דינמית, אוניברסיטת בר-אילן
 • פסיכותרפיה מבוססת מיינדפולנס, אוניברסיטת בר-אילן
 • פסיכותרפיה בשיטת האקומי, מכון האקומי ישראל
 • לימודים לתואר שני בהתמחות בפסיכותרפיה אינטגרטיבית, אוניברסיטת חיפה
 • פסיכותרפיה אינטגרטיבית-טיפול באנשים במחצית השנייה של החיים, אוניברסיטת חיפה
 • פסיכותרפיה של נוכחות וחיוניות (לשעבר: פסיכותרפיה אינטגרטיבית מזרח-מערב), מכון דמו"ת
 • כלים שלובים-פסיכותרפיה אנתרופוסופית, מכללת כלים שלובים
 • "דעת"- בית הספר ללימודי התיאוריה הפסיכואנליטית", בית הספר "דעת"
 • פסיכותרפיה בילדים דרך משחק, מכללת אורנים
 • פסיכותרפיה במעגלי החיים, מכללת אורנים

תגובות

הוספת תגובה

ליאת גולדשטייןליאת גולדשטיין26/10/2022

. האם האיגוד מקנה אפשרות גישה למאגרי pep כמו האיגודים האחרים?

אילניצאילניצ21/5/2022

. שלום רב, לימודי פסיכותרפיה במעגלי החיים באורנים- בתהליך הכרה אצלכם. מה הצפי לגבי הכרת התוכנית?

גיל ברדוגו נסיםגיל ברדוגו נסים15/12/2021

. האם האיגוד מכיר בלימודי פסיכותרפיה דינמית של 'תמורות' בית הספר לפסיכותרפיה דינמית ?

ג'ני חנין, מזכירת האיגודג'ני חנין, מזכירת האיגוד30/6/2019

. ברצוני לעדכנכם כי שמה ומיקומה של התוכנית פסיכותרפיה רב-ממדית במכללת אורנים שונה ל: פסיכותרפיה משולבת גישות ביחידה ללימודי המשך של הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות באוניברסיטת חיפה. שינוי זה אושר על ידי הוועדה להכרה בהכשרות של איגוד ישראלי רב תחומי לפסיכותרפיה.

רחלירחלי20/6/2019

. האם התוכנית מוכרת על ידי משרד הבריאות????? האם ניתן להמשיך ללימןדי המשך כגון טיפול מיני באוניברסיטאות המוכרות והרלוונטיות?

דניאלה קרמר-מורדניאלה קרמר-מור3/6/2019

. אנא בררו עם האיגוד, התכנית "פסיכותרפיה רב-מימדית" במכללת אורנים עומדת להיסגר עם מחזור הלימודים האחרון, בתש"פ. התכנית על הראציונל שלה, סגל ההוראה שלה ומערכת השיעורים, עוברת תחת השם "פסיכותרפיה משולבת גישות" ליחידה ללימודי המשך, בפקולטה למדעי הרווחה והבריאות באוניברסיטת חיפה, לכן זאת התכנית שמוכרת היום על ידי האיגוד וזו התכנית שמופיעה כמוכרת בדף הבית של האיגוד. כמובן שכל מי שיסיים את לימודיו בתכנית באורנים בשנה הבאה יקבל הכרה, אך אין לתכנית זאת יותר המשך. בדף הבית של האיגוד הישראלי הרב-תחומי לפסיכותרפיה כבר החליפו את שם התכנית ומיקומה, וראוי שגם אתם תעשו זאת. http://cont-edu.haifa.ac.il/he/programs/psicoprogram/2105-2019-02-19-09-24-12 בברכה ובתודה

מיכלמיכל22/5/2019

. שלום רב, האם התוכנית לפסיכותרפיה משולבת גישות מוכרת אצלכם?

Ayeiet WeinbergAyeiet Weinberg29/10/2017

. גדעון שלום, לא ברור מה קורה עם בוגרי NSPS

צרו קשר

חומרים לפרסום ניתן לשלוח לדוא"ל mail@hebpsy.net


×Avatar
זכור אותי
שכחת את הסיסמא? הקלידו אימייל ולחצו כאן
הסיסמא תשלח לתיבת הדוא"ל שלך.