חוק הפסיכותרפיה בישראל

חוק ופסיקה

חוק הפסיכולוגים (תיקון מס' 6), התשע"א–2010*

תאריך פרסום: 31/8/2017

 

חוק הפסיכולוגים (תיקון מס' 6), התשע"א–2010*

 

תיקון סעיף 9

בחוק הפסיכולוגים, התשל"ז–1977‏[1] בסעיף 9(ב), במקום "פסיכולוג קליני" יבוא "פסיכולוג מומחה", והסיפה החל במילים "ולא יתן" – תימחק.

 

בנימין נתניהו, ראש הממשלה ושר הבריאות

שמעון פרס, נשיא המדינה

ראובן ריבלין, יושב ראש הכנסת


* התקבל בכנסת ביום ו' בטבת התשע"א (13 בדצמבר 2010); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 346, מיום ח' באב התש"ע (19 ביולי 2010), עמ' 248.

 

 

הצעת חוק הפסיכולוגים (תיקון מס' 6) (טיפול בידי פסיכולוג מומחה), התש"ע–2010

תיקון סעיף 9

1. בחוק הפסיכולוגים, התשל"ז–1977, בסעיף 9 ,במקום סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ב) לא יציע פסיכולוג ולא ייתן שירות הדורש מומחיות, מיומנות או הכשרה מיוחדת, אלא אם כן יש לו מומחיות, מיומנות או הכשרה מוכרת כאמור למתן אותו שירות.

(ג) לא ייתן פסיכולוג טיפול למי שיש למצבו הנפשי רקע אורגני או חשד ברקע אורגני, אלא לאחר שרופא בדק אותו בסמוך לתחילת הטיפול וקבע את הטיפול הרפואי הדרוש לו."

 

דברי הסבר

סעיף 9 (ב) לחוק הפסיכולוגים, התשל"ז–1977 (להלן – החוק), קובע כי "לא יתן פסיכולוג טיפול פסיכותרפויטי אלא אם הוא פסיכולוג קליני, ולא יתן פסיכולוג קליני טיפול כאמור למי שיש לסבלו רקע אורגני או חשד ברקע אורגני, אלא לאחר שרופא בדק אותו בסמוך לתחילת הטיפול וקבע את הטיפול הרפואי הדרוש לו.". סעיף זה נועד להבטיח כי רק מי שהוכשרו והתמחו במתן טיפול פסיכותרפי יוכלו לתת טיפול זה. בשנים שחלפו מאז חקיקת החוק נוספו למקצוע הפסיכולוגיה תחומי מומחיות חדשים, שהוכרו ומנויים בתוספת לחוק, המתמקדים בטיפול באוכלוסיות מוגדרות, כגון ילדים, חולים ונכים. מומחים בתחומים אלה אינם נדרשים להכשרה בטיפול פסיכותרפי. בשל העדר חובת הכשרה, הם אינם רשאים לתת טיפול פסיכותרפי, בעוד בעלי מקצועות אחרים, כגון עובדים סוציאליים, שעברו הכשרה מתאימה, רשאים לתת טיפול כאמור. כמו כן, בשל האיסור כאמור לעניין תחומי המומחיות הנוספים, נקבעה לגביהם בתקנות הפסיכולוגים (אישור תואר מומחה), התשל"ט–1979, חובת הכשרה בטיפול פסיכולוגי ולא בטיפול פסיכותרפי, אף שיש אי־בהירות בנוגע להבחנה בין סוגי הטיפולים. מוצע להבהיר ולקבוע כי פסיכולוג רשאי להציע ולתת שירות הדורש מומחיות, מיומנות או הכשרה מוכרת רק אם אכן רכש מומחיות, מיומנות או הכשרה כאמור. כך יוכל כל פסיכולוג לתת את השירות המלא והמיטבי בתחום שבו התמחה והוכשר.

חבר הכנסת משה (מוץ) מטלון

* הצעת חוק מס' פ/18/2001 ;הועברה לוועדה ביום י"ח בתמוז התש"ע (30 ביוני 2010).

 


מקור: אישור החוק - הצעת חוק הפסיכולוגים (תיקון מס` 6), התשע"א-2010

תגובות

הוספת תגובה

צרו קשר

חומרים לפרסום ניתן לשלוח לדוא"ל mail@hebpsy.net


×Avatar
זכור אותי
שכחת את הסיסמא? הקלידו אימייל ולחצו כאן
הסיסמא תשלח לתיבת הדוא"ל שלך.