הרפורמה בבריאות הנפש

פניה דחופה לפסיכולוגים ועו"סים בבריאות הנפש

תאריך פרסום: 28/6/2007

עמית יקר,

אנו חברי הפורום של הפסיכולוגים והעו"ס בבריאות הנפש פונים אליכם להתגייס לסייע לנו במאבק בתוכנית הרפורמה העומדת להיות מוגשת לאישור בועדת שרים לחקיקה בתחילת השבוע הבא.

על פי תוכנית הרפורמה הממשלתית תסגרנה כל התחנות לבריאות הנפש, תישלל הזכות לטיפול מאוכלוסיות החלשות ביותר, בעיקר אלו הסובלות מאירועי חיים קשים, מבעיות פסיכוסוציאליות, אך גם אוכלוסיות אחרות. למשל יקבלו טיפול אוטיסטים הסובלים מתנועתיות יתר על רקע פיגור אך לא יקבלו טיפול אוטיסטים שאינם מפגרים או אספרגר. נגד פוסט טראומה יקבלו טיפול של מחזור אחד, פעם ב 10 שנים ועוד.

אנחנו בישורת האחרונה בשלב מאד קריטי במאבק. במשך תקופה ארוכה הצלחנו למנוע את העלאת הרפורמה בועדת שרים לחקיקה. הצלחנו לשכנע לא מעט שרים בועדת שרים לחקיקה שהרפורמה הזו גרועה. סיפקנו לשרים עילה להתנגד. בעיקר לשר הרצוג שיכול היה לטעון שסגירת התחנות תגרום שאנשים שלא יקבלו טיפול יפלו על לשכות הרווחה שגם כך קורסות מחוסר תקנים.

שר הבריאות תפס שיש התנגדות של השרים בוועדה ולכן החליט להעלות את הרפורמה לאישור של מליאת הממשלה ביום ראשון הקרוב ב 1.7.2007. התוכנית שלו מצויינת מבחינתו. מליאת הממשלה עוסקים בנושאים כבדים כמו עזה ואירן ולכן לא יקדישו זמן לדיון ברפורמה. שר הבריאות יספר לכולם כמה הרפורמה נהדרת, איך יתקצרו התורים, תהיה נגישות וכד' וכולם יאשרו את הרפורמה. מה איכפת להם. אחרי שהרפורמה תקבל אישור של ועדת מליאת הממשלה אף שר בועדת שרים לחקיקה לא יעיז להצביע נגדה בישיבה שתתקיים למחרת , ביום שני ה 2.7.2007. במקרה זה הרפורמה תעבור את הממשלה ותגיע לכנסת. יהיה קשה מאד אז להלחם בכנסת כי הקואליציה מאד חזקה. רב הסיכוי שהם יעבירו אותה כמו שירצו. אולי יתנו משהו לנכים, יוציאו את חוק השיקום מהרפורמה אך כל השאר ישאר.

הדרך היחידה עכשיו למנוע את מליאת הממשלה ולהפיע על ועדת שרים לחקיקה זה להביא אירגונים או לארגן מה שיותר מכתבים לכל שרי הממשלה ולכתוב עד כמה הרפורמה הזו גרועה. לתאר משהו מהעבודה בתחנות ומה לא ייהיה אם הרפורמה תעבור.

המכתב צריך להיות עד עמוד אחד.

לכתוב בתחילת שבוע הבא  מתכונן משרד הבריאות להביא לאישור את תוכנית הרפורמה בבריאות הנפש שבליבה סגירת התחנות לבריאות הנפש, שלילת זכות טיפול מאוכלוסיות החלשות ביותר, ולתאר גכמה משפטים את תרומת בריאות הנפש או לחילופין את ההשלכה הרסנית של הרפורמה. לסיים בבקשה להשתתף בישיבת הממשלה ובישיבת ועדת שרים לחקיקה שתדון בכך והתנגד לרפורמה.

אני מבקשת שכל אחד מ 1500 העובדים בבריאות הנפש, כל חבר שאתם יכולים לפנות אליו במייל, כל המטופלים שאתם םיכולים לגייס שכל אחד יכתוב מכתב אישי לשרים. אפשר לכתוב את אותו מכתב אישי לכל השרים. מי שמכיר איזו שהיא עמותה או ארגון אפילו הכי קטן ואיזוטרי, כולל מעון נשים מוכות, אירגון רבנים, ארגון חסד, ארגון נכים , עולים , כל מה שאתם מכירים. לנסות שיכתבו מכתב לשרים עם בקשה שיתנגדו לרפורמה. מספיק שרק אנחנו נכתוב מאות מכתבים שיהיה לזה אפקט , אפשר יהיה גם לדברר את זה תקשורת וגם זה יתרום.

לכל מכתב אפשר להוסיף מילה על תחום הספציפי של המשרד.

אנשי חיפה יכולים לכתוב לראש העיר שלהם בהמשך לכתבה על ילדי הצפון והטראומות שלהם. לבקש שראש העיר יפנה לשר הפנים ולראש הממשלה נגד הרפורמה. אנשי ראשון יכולים לכתוב נגד התוכנית להעביר אותם לאגודה לבריאות הציבור כחלק מהרפורמה. ראשון מתוכננים להיות הפילוט במקום נתניה שבזכות הכתבה המקומית על הפילוט נצלו בינתיים. בנתניה ראש העיר שהייתה בחו"ל גם כן הגיבה והבטיחה שתלחם בכך. הרעש עזר. צריך עכשיו לעשות גם רעש בראשון והסביבה אבל יש זמן רק מחר , יום חמישי, כדי לפעול. אחר כך יהיה מאוחר מידי.

אני רושמת את הפקסים שיש לי. אני מבקשת שיורם או צבי גיל יכניסו את רשימת המיילים של השרים. אין טעם לשלוח לפקס בכנסת כי מחר הם בלשכות שלהם. אולי מזהו  יוכל מחר לפרסם פה כל פקס או מייל שהוא יודע וכולם יקחו מכאן את הכתובות.

מאד חשוב לכתוב גם לראש הממשלה.

ללישכת ראש הממשלה ח"כ אהוד אולמרטפקס 02-5664838 טלפון לאישור הגעת הפקס 02-6705527 , אפשר להזכיר שמנע את הפרטת טיפות החלב.

לשכת שר הפנים ח"כ רוני בראוןפקס  02-5666376    טלפון לאישור הגעה   02-6701401 , להזכיר שהרפורמה תפגע האוכלוסיות הכי חלשות וכי ללא טיפול הולם הן יפלו על לשכות הרווחה במועצות המקומיות.

שרת החינוך ח"כ פרו' יולי תמיר: פקס 02-5602246  טלפון : 02-5602330 . להזכיר את ילדי ישראל שלא יקבלו טיפול , יגביר נשירה מלימודים ואלימות בבי"ס ובחברה.

השר לביטחון פנים ח"כ אבי דיכטר  : פקס 02-5428039 . טלפון: 02-5428502 . לציין כי העדר טיפול לאוכלוסיות המוחלשות יגביר את האלימות במשפחה וברחות ואת ההתדרדרות לסמים , אלכוהול וכד'.

השר לתרבות וספורט גאלב מג'אדלה: פקס  02-6496159 ,  טלפון  02-6496100. לציין שהרפורמה תפגע באוכלוסיות המוחלשות שלא יכולות לשלם טיפול פרטי ולא השתתפות עצמית אצל מטפל עצמאי בקופה.

שר התחבורה ח"כ שאול מופז: פקס 02-6663009 , טלפון 02-6663004 . לציין כי מצוקה רגשית פוגעת בריכוז ומגבירה את הסכנה לתאונות דרכים על כל ההשלכות האיומות שלהן.

שר החקלאות ח"כ שלום שמחון:  פקס 03-9485835, טלפון  03-9485800. תחשבו על מה לכתוב. כמובן לציין את סגירת התחנות והפגיעה באוכלוסיות החלשות.

שר העליה והקליטה ח"כ זאב בויים: פקס 02-5669244, טלפון 02-6752691.  לכתוב על קשיי הקליטה והמצוקות הנפשיות שזה יוצר. על התדרדרות ילדי עולים לעברינות בגלל משבר העליה וכד'. את תרומת התחנות לעזור לעולים להתגבר על הקשיים הללו.

שר התעשיה , מסחר ותעסוקה ח"כ הרב אלי ישי:  פקס 02-6518595 , טלפון  02-6510259.  הקשר בין בריאות נפשית והיכולת ליזום ולהתמיד גם בתחום של עבודה ותעסוקה.

השר הממונה לעניני גמלאים ח"כ רפי איתן : פקס  02-6547035טלפון  03-6961690 . הקשיים הרגשיים בגיל הזקנה וחשיבות שרות צבורי הולם כדי להתמודד עם הקשיים הרגשיים הקשורים לגיל זה.

השר הממונה על המועצות הדתיות ח"כ הרב יצחק כהן. פקס 02-5311308,  טלפון 02-5311101. תחשבו כבר על משהו.

שר העבודה והרווחה ח"כ יצחק הרצוג : פקס 02-6514629 , טלפון 02-6664331.  העומס שיפול על לשכות הרווחה.

שר המשפטים ח"כ פרו פרידמן: על הפגיעה בזכות האזרח לטיפול. הפליה של אנשים לזכות בטיפול באופן שרירותי.

שר הבינוי והשיכון

שר הבריאות ח"כ יעקב בן יזרי.

שר התירות

שר יעקב אדרי- כדאי לכתוב לו כי הוא מתנגד לרפורמה וישמח אם יהיה לו תרוץ. כשהיה שר הבריאות לא נתן לזה לעבור.

שרת החוץ ח"כ לבני- לא מעניין אותה אבל בכל זאת כדאי לכתוב לה.

את מי שכחתי?

כמובן אפשר לשלוח לעליזה אולמרט-  מי שהצילה את טיפות החלב.

אל תאמר מחר או אחר כך כי אחר כך יהיה מאורח מידי.

 

חנה שטרום כהן

 

 

תגובות

הוספת תגובה

תמי גנדלמןתמי גנדלמן29/6/2007

לחנה שלום.

את מבקשת מעובדי בריאות הנפש לכתוב מכתבים לשרים ולאנשי שלטון. אני רוצה לשאול אותך ואת חבריך המובילים את המאבק נגד הרפורמה, האם פניתם וכתבתם מכתבים לארגוני הקואליציה- למל"מ, לעוצמה, לאנוש- התומכים ברפורמה... כי אם הרפורמה היא כלכך שלילית לחולי ולפגועי הנפש, למה לא לאחד כוחות ולפעול כאיש אחד- אנשי מקצוע וחולים, מטופלים ומטפלים, וביחד למנוע את מימושה?

בתחילת הרפורמה פניתי לאיתי יו"ר המתמחים, והצעתי את עזרתי בתיווך בין אנשי בריאות הנפש ובין מתמודדים. ביקשתי גם אפשרות להכנס לדיונים שלכם על הרפורמה, דרך הרשת.

אבל הפיצול שקיים בין אנשי מקצוע לבין חולים ומתמודדים, לא איפשר את המפגש הזה, לצערי. ואני, שמוגדרת גם כאשת מקצוע, וגם כמתמודדת, מתבוננת על עולם החלם שנפרס מולי, וחסרת אונים להשפיע או לשנות.

לו היינו משכילים ליצור גשר בין צרכני בריאות הנפש לבין המטפלים, לא היינו מגיעים למצב אבסורדי, בו משני צידי המתרס מצויים אנשים טובים, שמאמינים שהם פועלים לטובת הציבור שהם מייצגים, אבל אין בינהם תקשורת או דיאלוג.

לא נראה לי שמכתבים לכנסת יועילו במקרה הזה. צריך לבוא דיאלוג קודם כל עם צרכני בריאות הנפש, ולבדוק למה בעצם הקואליציה היא לטובת הרפורמה, ואנשי המקצוע- נגדה. אולי יש צרכים של ציבור צרכני בריאות הנפש, שאנשי המקצוע לא מוכנים להקשיב להם. אולי יש מקומות של מחלוקת שהם לא רק לטובת המטופל, אלא גם קשורים לעניינים פוליטיים, של מעמד מקצועי, של סטטוס, של ניכור בין צרכני בריאות הנפש לבין נותני השירותים שלה.

אני מקווה שבסופו של תהליך, הרפורמה שכן תהיה, כי ברור שתהיה רפורמה מסויימת, השאלה היא רק איזה- לא תפגע במטופלים ובחולים. אני מקווה שאנשי המקצוע יעשו את חשבון הנפש שלהם ויבדקו עם עצמם מה הם עשו שגרם לכך שהמטופלים שלהם לא מאחדים איתם את השורות ונלחמים איתם על אותם דברים.

אני מקווה שבסופו של דבר נלמד, שהכל היה לטובה.

שבת שלום

תמי גנדלמן.

צרו קשר

מוזמנים ליצור עימי קשר.


×Avatar
זכור אותי
שכחת את הסיסמא? הקלידו אימייל ולחצו כאן
הסיסמא תשלח לתיבת הדוא"ל שלך.