חברי קהילה

הודעות פרסומת
קורסי המשך והעשרה:
המיומנויות הסבילות בפסיכותרפיה, ביון, פסיכודינמיקה ואינטגרציה, תרומות בודהיסטיות לשאלת יחסי גוף-נפש
לימודי תואר שני בחברה ואמנויות למורים
משלבים ניסיון חינוכי, חוויה ולימודים אקדמיים
» לפרסום במדור זה פנה אלינו
עמית שרירא
ד"ר עמית שרירא
מתמחה בפסיכולוגיה קלינית, המרפאה לבריאות הנפש, קופת חולים כללית, קריית אליעזר, חיפה.
מרצה בכיר, החוג המשולב למדעי החברה, אוניברסיטת בר-אילן.
 

 

אין לראות במערכת "פסיכולוגיה עברית" אחראית על נכונות הפרטים בדף זה.