חברי קהילה

הודעות פרסומת
ימים אחרונים להרשמה לשנה"ל תשע"ו
לתכניות הלימוד של היחידה ללימודי המשך בביה"ס לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת תל אביב
מקומות אחרונים!!! נמשכת ההרשמה לגל החדש בפסיכותרפיה בבינתחומי
חדשנות בפסיכותרפיה מבוססת-מחקר, ממוקדת-רגש והתקשרות
מקומות אחרונים!!! נמשכת ההרשמה לגל החדש בפסיכותרפיה בבינתחומי
חדשנות בפסיכותרפיה מבוססת-מחקר, ממוקדת-רגש והתקשרות
» לפרסום במדור זה פנה אלינו
עמית שרירא
 » פסיכולוג, מספר רישום בפנקס הפסיכולוגים: 85392
 
כתבו אלי כתבו אלי
ד"ר עמית שרירא 
מרצה בכיר, החוג המשולב למדעי החברה, אוניברסיטת בר-אילן.

 

אין לראות במערכת "פסיכולוגיה עברית" אחראית על נכונות הפרטים בדף זה.