חברי קהילה

הודעות פרסומת
הכשרת מנחי קבוצות - החלה ההרשמה לשנה"ל תשע"ה
למסלול הדו-שנתי בביה"ס לע"ס באונ' ת"א. תחילת לימודים נובמבר 2014
כלי אבחון חדשים בעברית
TSI-2 שאלון אבחון טראומה | סדרת כלים לאבחון בספקטרום האוטיסטי: ADOS, ADI-R, SCQ
יום עיון: חיפוש אחר האובייקט הנעדר - זיכרון של חסך ואובדן
בהשתתפות ד"ר ג'ודית אדוארדס מטביסטוק לונדון | 23 במאי
» לפרסום במדור זה פנה אלינו
עמית שרירא
ד"ר עמית שרירא
מתמחה בפסיכולוגיה קלינית, המרפאה לבריאות הנפש, קופת חולים כללית, קריית אליעזר, חיפה.
מרצה בכיר, החוג המשולב למדעי החברה, אוניברסיטת בר-אילן.
 

 

אין לראות במערכת "פסיכולוגיה עברית" אחראית על נכונות הפרטים בדף זה.